Microsoft Azure

Azure Stack HCI 20H2 ve Cluster Ayarları Bölüm -4

Windows Admin Center kurulumları sonrasında Azure Stack HCI 20H2 Cluster ayarlarımız ile  devam edeceğiz. Windows Admin Center üzerinden ilk yapacağımız tanımlamamız kurulum ve konfigürasyonlarını gerçekleştirdiğimiz Cluster yapımız için Witness disk oluşturarak devam edeceğiz. Bildiğimiz gibi Witness disk Cluster ortamlarımız için olmazsa olmaz tanımlamalarımızdan biridir. Hele ki bizler gibi sadece iki Node’lu bir cluster ortamı var ise daha da önemli bir hal almaktadır.

Witness disk tanımlamak için Windows Admin Center üzerinden iki tip tanımlama yapabilmekteyiz. Bunlardan bir tanesi Azure Cloud Witness bir diğeri ise klasik File Share Witness kullanarak oluşturabiliriz.

Cluster quorum Witness oluşturabilmek için Windows Admin Center üzerinden cluster ismimizi seçiyoruz. Açılan sayfamızda settings altında yer alan Witness tabına geçiyoruz. Yukarıda da görüldüğü gibi ve az önce de bahsetmiş olduğumuz Witness tiplerimiz karşımıza gelmektedir. Burada ilgili tanımlamayı ister Cloud Witness istersek de File Share Witness seçerek ilerleyebiliriz. Ben her ikisini de sizlere göstermek istiyorum.

Quorum diskimizi Cloud Witness üzerinde tutmak istiyorsak Cloud Witness seçimini yapıyoruz. Fakat öncesinde Cloud Witness tanımlayabilmek için Azure üzerinde bir storage alanı oluşturacağız.

Azure Portal üzerinde yeni bir Storage hesabı oluşturuyoruz. Bunun için ben StackHCI20H2 isimli bir hesap oluşturarak ilerliyorum.

Oluşturacağımız Storage hesabı ile ilgili olarak TLS versiyonun 1.2 olarak varsayılan olarak gelse de kontrol etmenizde fayda var. Bununla birlikte Enable blob public Access seçimini de kaldırıyoruz.Güvenlik anlamında önemli olan bu seçiminin kaldırmamızın amacı anonymous erişimlere engelliyoruz.

Storage hesabımızı oluşturmak için validate kısmında da herhangi bir problem olmadığına göre artık hesabımızı oluşturabiliriz.

Azure üzerinde oluşturmuş olduğumuz Storage hesabımıza geçiyoruz. Storage hesabımız içerisinde yer alan Access Keys seçimini yaptığımızda hesap ismimizi ve erişimler için kullanacağımız anahtarlar yer almaktadır. Bu değerleri kullanarak Blob Storage üzerinde quorum diskimizi tutmak için tanımlamalarımızı yapacağız.

Cloud Witness tanımını yapabilmek için yeniden Windows Admin Center üzerinde settings altında yer alan Witness tabından Cloud Witness seçimini yaparak biraz önce oluşturmuş olduğumuz storage hesabı bilgilerini giriyoruz.

Azure Service Endpoint olarak ekran görüntüsünde de göreceğimiz gibi connection string altında yer alan core.windows.net olacak şekilde tanımlamamızı yaptıktan sonra kaydediyoruz.

Kaydettikten sonra ilgili storage hesabımız altında yer alan container içerisini kontrol ettiğimizde ilgili dosyamızın oluştuğunu görüyoruz.

Windows Admin Center altında da Witness kaynağımızın durumunu Online olarak gördükten sonra bu adımı da tamamlamış oluyoruz.

Bizler Cloud Witness yerine File Share Witness oluşturmak istersek klasik olan sunucularımız üzerinde paylaşılan bir disk alanını göstermek de yeterli olacaktır. Burada temel ihtiyaç Witness ihtiyacıdır , nerede tutulacağı ile ilgili kısım tamamen tercihtir.

Bir sonraki adımımız Azure üzerine Azure Stack HCI 20H2 yapımızı On-Prem tarafta kurulumları gerçekleştirdiğimiz yapımızın kaydedilmesi olacak. Azure üzerine kaydettikten sonra artık bizler asıl amacımız olan hybrid bir yapıya sahip olacak ve Azure üzerine de yapımızı extend etmiş, ihtiyacımız olan servisleri de artık kullanabilir aynı zaman da mevcut yapımızı Azure üzerinden de yönetebilir duruma geleceğiz.

İlgili görselde de göreceğiniz üzere Azure Stack HCI ve Azure register sonrası Microsoft tarafından sağlanan Azure Stack HCI Resource Provider ile extend edilmekte ve yönetiminin her iki ortam üzerinden yapılması sağlanmaktadır.

Peki şimdi Windows Admin Center üzerinden artık Azure Stack HCI ortamımız ile sahip olduğumuz Azure aboneliğimize kayıt işlemini gerçekleştireceğiz.

Windows Admin Center üzerinden stackhcicluster seçimini yaptıktan sonra Dashboard üzerinde ve Azure Connection başlığı altında yer alan Register this cluster seçimini yapıyoruz.

Register seçimini yaptıktan sonra gelen ekranda ekran görüntüsünde de göreceğiniz kodu alıyoruz ve Enter the code seçimi yaparak devam ediyoruz.

Windows Admin Center üzerinden almış olduğumuz kod numarası ile doğrulama yaptıktan sonra sahip olduğumuz Azure aboneliği ile giriş yapıyoruz.

Authentication adımları tamamlandıktan sonra artık sayfayı kapatabilir ve Windows Admin Center üzerinde bizlerin sahip olduğu Azure Active Directory Tenant ID değerimizi görmemiz gerekmekte. Burada aslında bizler Azure Active Directory altında Windows Admin Center için application register işlemini yapıyor olacak.

Sahip olduğumuz Azure aboneliğimiz üzerinde doğru Azure Active Directory Tenant ID değerini gördükten sonra yeni bir Azure Active Directory application oluşturması için Create New seçimi sonrasında Connect diyoruz ve bağlantımızı kuruyoruz. Ekran görüntüsünde de gördüğümüz gibi başarılı bir şekilde bizlerin sahip olduğu Azure AD bağlantısı gerçekleşti.

Azure AD bağlantısının başarılı bir şekilde sağlandıktan sonra Sign-In diyerek Windows Admin Center için gerekli izinleri bizlere göstermektedir. İlgili yetkileri Azure Active Directory ortamımız da vermek için kabul ediyoruz. Ardından Resource Group seçimini yaparak Azure Stack HCI ortamımızı sahip olduğumuz Azure aboneliğimiz üzerine register ediyoruz.

Ekran görüntüsünde de göreceğimiz gibi Azure Connection durumumuzu bağlı olarak görüyoruz.

Azure Portal üzerine geçtiğimizde ise yine register ettiğimiz ve stackhcicluster isimli Cluster yapımızı onun altında çalışan Azure Stack HCI sunucularımızı artık görebiliyor durumdayız.

Windows Admin Center üzerinden üçüncü adım sonrasında şimdi artık Azure Stack HCI üzerinde koşacak sanal makinalarımı ya da iş yüklerimizin barındırılacağı disk alanlarımızı oluşturacağız. Bunun için yine Windows Admin Center üzerinden stackhcicluster seçimini yapıyoruz.

Açılan Cluster sayfamızda Volumes ardından da Inventory seçimini yapıyoruz. Mevut var olan bir adet volume dışında sunucularımız üzerinde var olan disklerimizi  ekleyebilmek için Create seçimini yapıyoruz.

Yeni bir alan oluşturmak için Create seçimini yaptığımız da bizleri karşılayan penceremizde Two-Way olarak belirlenen disk esnekliği ile ilgili seçimi yaptığımızda kullanılabilir olan alanımızın 1.5 TB olduğunu fakat disk boyutu olarak maksimum 750 GB olarak verebileceğimizi göreceksiniz. Bunun sebebi disklerin replikasyon ve iki yönlü mirror yaptığından dolayı bu şekilde olduğunu biliyoruz. Disk alanı oluşturmak için isimlendirmemi ve ilgili tanımlamalarımızı yaptıktan sonra Create seçimini yaparak alanımızı oluşturuyoruz. Gelişmiş sekmesinde ise disk üzerinde hem sıkıştırma hem de güvenlik ile ilgili kısımlar görebilirsiniz. Ben bu oluşturacağımız alanda sunucularımızı barındıracağım için sıkıştırma ve deduplication uygulamasını istemediğim için herhangi bir değişiklik yapmadan ihtiyacımız olan alanı oluşturuyorum.

Yukarıda da gördüğümüz gibi ilgili alanımız oluşturuldu ve Windows Admin Center üzerinden görebilir ve izleyebilir duruma geldik.

Burada belirtilen disk boyutu ile ilgili durumda iki node’lu bir yapıya sahip olduğumuzdan dolayı disk esnekliği ile ilgili başka seçim şansımız yoktu. Eğer Node sayımızı iki node üzerine çıkarsaydık buradaki disklerin yedekliliği ya da replikasyonları ile ilgili farklı seçeneklerimiz olacaktı. Bu noktayı özellikle belirtmekte fayda olduğunu düşünüyorum.

Azure Stack HCI 20H2 Cluster üzerinde Virtual Machine Oluşturma

Gerekli kurulumlar sonrasında konfigürasyon kısımlarını da tamamladıktan sonra artık mevcut ortamımız üzerinde yeni bir sanal makine oluşturma adımına geçelim. Yeni bir sanal makine oluşturabilmek için yine stackhcicluster seçimini Windows Admin Center üzerinden yapıyoruz.

Açılan sayfamız üzerinden Virtual Machines ve ardından Add diyerek yeni sanal makinamızı oluşturmaya başlıyoruz.

Yeni sanal makinamızı oluşturmak için istediğimiz özellikleri tanımlayarak Create seçimini yapıyoruz ve sanal makine kurulumunu başlatıyoruz.

Sanal makinamız kurulumları tamamlandı. Kurulum sonrasında oluşturmuş olduğumuz sunucuya bağlanmak için ayarlar adımına geçerek ilgili konfigürasyonu yapacağız.

Ayarlar sayfasına geçtiğimizde Remote Desktop tabında yer alan Allow remote connection to this computer seçeneğini işaretleyerek ayarlarımızı kaydediyoruz ve yeniden oluşturmuş olduğumuz sanal makinamıza bağlanmayı deniyoruz.

Evet artık sunucumuza bağlandık ve işletim sistemi kurulumunu gerçekleştiriyoruz. Bu sunucumuzun kurulumu sonrasında cluster tarafında yapmış olduğumuz konfigürasyonlar sonrasında testlerimizi yapmak üzere sunucularımızı cluster üyesi node’larımız arasında taşımaları yapacağız.

Kurulumlar sonrası iki adet sunucumuz mevcut Azure Stack HCI Cluster ortamında çalışmaktadır. Genel olarak Virtual Machines sayfamızda yer alan Summary ekranımız da Azure Stack HCI sunucularımızın kaynak durumlarını görebiliriz.

Evet ortamımızda çalışan sunucuların Azure Stack HCI cluster node’ları üzerinde taşıma işlemlerini gerçekleştireceğiz. Bunun için yine Virtual Machines sayfamızda taşımak istediğimiz sanal makinamızı seçiyoruz ve Manage tabında yer alan Move ile taşıma işlemini gerçekleştirmeye başlıyoruz. Böylelikle Cluster Node’larımız arasında Live Migration testimizi de gerçekleştirmiş oluyoruz.

Live Migration yaparken karşımıza gelen seçeneklerden Destination olarak Server seçimini yapıyoruz. Hali hazırda YenalTestSrv isimli sunucumuz STACKHCINODE01 isimli node üzerinde çalışmakta. Bizler Live Migration ile bir diğer cluster node olan STACKHCINODE02 isimli sunucumuz üzerinde taşıyacağız. Virtual Switch tarafında farklı bir network katmanına taşıyacak olsaydık ona göre seçimimizi yapardık. Bizler hatırlayacağınız üzere tek bir virtual switch oluşturmuş ve ComputeSwitch isimli network tanımını yapıyoruz ve Move seçimi ile taşıma işlemini başlatıyoruz.

Taşıma sonrasında kontrol ettiğimizde Virtual Machines sayfamızda artık YenalTestSrv isimli sanal makinamızda STACKHCINODE02 isimli cluster node üzerine taşındı ve herhangi bir kesinti olmadan çalışmaya devam ettiğini gördük. Böylelikle Live Migration testlerini de gerçekleştirmiş olduk.

Bir sonraki bölümüzde Azure Stack HCI 20H2 operasyonel işlerimizden bahsedeceğiz.

Makalenin bir önceki bölümü için

Azure Stack HCI 20H2 Cluster Kurulum ve Konfigürasyonu – Bölüm 3 – ÇözümPark (cozumpark.com)

Makalenin bir sonraki bölümü için

Azure Stack HCI 20H2 Yönetimi Bölüm-5 – ÇözümPark (cozumpark.com)

İlgili Makaleler

Bir Yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

ÇözümPark Bilişim Portalı gönüllü bir organizasyon olup tek gelir kaynağı reklamlardır. Bu nedenle siteyi gezerken lütfen reklam engelleme eklentinizi kapatın veya Çözümpark web sitesi için izin tanımı yapın. Anlayışınız için teşekkürler.