ÇözümPark'a hoş geldiniz. Oturum Aç | Üye Ol
 
Ana Sayfa Makale Video Forum Resimler Dosyalar Etkinlik Hizmetlerimiz Biz Kimiz

Autorun.inf virüsü ve flash disk virüslerini temizleme (Test Edilmiştir %100)

Son Mesajınız 04-12-2018, 10:25 Resul SOYDAŞ tarafından gönderildi. 5 yanıt.
Mesajları Sırala: Önceki Sonraki
 •  04-22-2009, 14:17 97042

  Autorun.inf virüsü ve flash disk virüslerini temizleme (Test Edilmiştir %100)

  İki tane Biri temizle.bat  biri  kill.vbs adında dosya oluşturacağız.

  Aşağıdaki Kodları bir temizle.bat diye bach file yapıyoruz.

  copy kill.* C:\ /y
  c:
  cd \
  echo Lütfen gelen mesajlarda TAMAM a basarak devam ediniz....
  pause
  kill
  attrib -r -h -s autoru*.*
  del autoru*.*
  cd %temp%
  del *.* /f /q
  cd \windows\temp
  del *.* /f /q
  cd \windows\apppatch
  del acllayer.dll /f
  del AcXtrnel.bpl /f
  del DesktopWin.dll /f
  cd \windows
  del update.dll /f
  del p_981116.exe /f
  cd \windows\system32
  attrib -r -h -s ckv*.*
  del ckv*.*
  attrib -r -h -s kav*.*
  del kav*.*
  attrib -r -h -s amv*.*
  del amv*.*
  cd\
  attrib -r -h -s 1*.*
  del 1*.*
  attrib -r -h -s 6*.*
  del 6*.*
  attrib -r -h -s 8*.*
  del 8*.*

  attrib -r -h -s d*.com
  del d*.com
  attrib -r -h -s d*.exe
  del d*.exe
  attrib -r -h -s d*.bat
  del d*.bat
  attrib -r -h -s d*.cmd
  del d*.cmd

  attrib -r -h -s e*.com
  del e*.com
  attrib -r -h -s e*.exe
  del e*.exe
  attrib -r -h -s e*.bat
  del e*.bat
  attrib -r -h -s e*.cmd
  del e*.cmd

  attrib -r -h -s f*.com
  del f*.com
  attrib -r -h -s f*.exe
  del f*.exe
  attrib -r -h -s f*.bat
  del f*.bat
  attrib -r -h -s f*.cmd
  del f*.cmd

  attrib -r -h -s g*.com
  del g*.com
  attrib -r -h -s i*.bat
  del i*.bat
  attrib -r -h -s i*.com
  del i*.com
  attrib -r -h -s i*.exe
  del i*.exe
  attrib -r -h -s i*.cmd
  del i*.cmd

  attrib -r -h -s k*.com
  del k*.com
  attrib -r -h -s k*.exe
  del k*.exe
  attrib -r -h -s k*.bat
  del k*.bat
  attrib -r -h -s k*.cmd
  del k*.cmd

  attrib -r -h -s nj*.com
  del nj*.com
  attrib -r -h -s s*.cmd
  del s*.cmd

  d:
  cd\
  attrib -r -h -s 1*.*
  del 1*.*
  attrib -r -h -s 6*.*
  del 6*.*
  attrib -r -h -s 8*.*
  del 8*.*

  attrib -r -h -s d*.com
  del d*.com
  attrib -r -h -s d*.exe
  del d*.exe
  attrib -r -h -s d*.bat
  del d*.bat
  attrib -r -h -s d*.cmd
  del d*.cmd

  attrib -r -h -s e*.com
  del e*.com
  attrib -r -h -s e*.exe
  del e*.exe
  attrib -r -h -s e*.bat
  del e*.bat
  attrib -r -h -s e*.cmd
  del e*.cmd

  attrib -r -h -s f*.com
  del f*.com
  attrib -r -h -s f*.exe
  del f*.exe
  attrib -r -h -s f*.bat
  del f*.bat
  attrib -r -h -s f*.cmd
  del f*.cmd

  attrib -r -h -s g*.com
  del g*.com
  attrib -r -h -s i*.bat
  del i*.bat
  attrib -r -h -s i*.com
  del i*.com
  attrib -r -h -s i*.exe
  del i*.exe
  attrib -r -h -s i*.cmd
  del i*.cmd

  attrib -r -h -s k*.com
  del k*.com
  attrib -r -h -s k*.exe
  del k*.exe
  attrib -r -h -s k*.bat
  del k*.bat
  attrib -r -h -s k*.cmd
  del k*.cmd

  attrib -r -h -s nj*.com
  del nj*.com
  attrib -r -h -s s*.cmd
  del s*.cmd


  e:
  cd\
  attrib -r -h -s 1*.*
  del 1*.*
  attrib -r -h -s 6*.*
  del 6*.*
  attrib -r -h -s 8*.*
  del 8*.*

  attrib -r -h -s d*.com
  del d*.com
  attrib -r -h -s d*.exe
  del d*.exe
  attrib -r -h -s d*.bat
  del d*.bat
  attrib -r -h -s d*.cmd
  del d*.cmd

  attrib -r -h -s e*.com
  del e*.com
  attrib -r -h -s e*.exe
  del e*.exe
  attrib -r -h -s e*.bat
  del e*.bat
  attrib -r -h -s e*.cmd
  del e*.cmd

  attrib -r -h -s f*.com
  del f*.com
  attrib -r -h -s f*.exe
  del f*.exe
  attrib -r -h -s f*.bat
  del f*.bat
  attrib -r -h -s f*.cmd
  del f*.cmd

  attrib -r -h -s g*.com
  del g*.com
  attrib -r -h -s i*.bat
  del i*.bat
  attrib -r -h -s i*.com
  del i*.com
  attrib -r -h -s i*.exe
  del i*.exe
  attrib -r -h -s i*.cmd
  del i*.cmd

  attrib -r -h -s k*.com
  del k*.com
  attrib -r -h -s k*.exe
  del k*.exe
  attrib -r -h -s k*.bat
  del k*.bat
  attrib -r -h -s k*.cmd
  del k*.cmd

  attrib -r -h -s nj*.com
  del nj*.com
  attrib -r -h -s s*.cmd
  del s*.cmd

   


  echo Temizleme tamamlanmıştır lütfen bir tuşa basınız.....
  PAUSE

   

   

  Tekrar aşagıdaki kodları kill.vbs isimli script olarak kayıt ediyoruz.

   

  on Error Resume Next

  Dim objShell, objFileSystem, objTextStream, objRegex
  Dim colRegexMatches1, colRegexMatches2
  Dim nReturnCode
  Dim strIpFileText
  Dim element, i

  Dim Lista
  Lista=array("n1de?ect.com","nide?ect.com","nlde?ect.com","j*.bat","m*.com","d*.com","copy.exe","host.exe",_
       "a0*.com","ntdeiect.com","ntdelect.com", "u?de*.com","ntde1ect.com", "x*.com", "tio*.*",_
              "80*.com","semo*.exe")


  Set geekside=WScript.CreateObject("WScript.Shell")
  Set objShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")
  Set objFileSystem = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")

  Set objFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
  Set colDrives = objFSO.Drives


  Wscript.Echo "Bu yazılım amvo, avpo, n1detect ckvo kavo türündeki zararlı yazılımları temizlemek için yazılmıştır."
  Wscript.Echo "Arama ve temizleme işlemi birkaç dakika sürecektir."


  i=0
  For Each objDrive in colDrives
   If objDrive.IsReady = True Then
    nret=geekside.Run("cmd /C attrib -s -h -r "&objDrive.DriveLetter&":\autorun.inf",0,TRUE)
    Set objTextStream = objFileSystem.OpenTextFile(objDrive.DriveLetter&":\autorun.inf",1)
    strIpFileText = objTextStream.ReadAll
    objTextStream.Close
   End If
  Next


  Set objRegex = new RegExp

  objRegex.Pattern = "=\w+(.com|.bat|.exe|.pif|.scr|.svd|.dat|.tmp)"
  objRegex.Global = True
  objRegex.IgnoreCase = True
  Set colRegexMatches1 = objRegex.Execute(strIpFileText)

   

  i=0
  For Each element In colRegexMatches1
   element = Replace(element,"=","")
   WScript.Echo "Temizlenecek virüs dosyasının adı:" & element
   For Each objDrive in colDrives
    If objDrive.IsReady = True Then
     Wscript.Echo "Temizlenen sürücü: " & objDrive.DriveLetter

     nret=geekside.Run("cmd /C taskkill /f /im amvo.exe",0,TRUE)
     nret=geekside.Run("cmd /C taskkill /f /im avpo.exe",0,TRUE)
     nret=geekside.Run("cmd /C taskkill /f /im ckvo0.exe",0,TRUE)
     nret=geekside.Run("cmd /C taskkill /f /im ckvo.exe",0,TRUE)
     nret=geekside.Run("cmd /C taskkill /f /im kavo.exe",0,TRUE)
   
     nret=geekside.Run("cmd /C taskkill /f /im semo2x.exe.tmp",0,TRUE)
     nret=geekside.Run("cmd /C taskkill /f /im semo2x.exe",0,TRUE)
     nret=geekside.Run("cmd /C taskkill /f /im help.exe.tmp",0,TRUE)

     nret=geekside.Run("cmd /C attrib -s -h -r " &objDrive.DriveLetter&":\" & element &"",0,TRUE)
     nret=geekside.Run("cmd /C cd \ & del "&objDrive.DriveLetter&":\" & element & "/f /q /a",0,TRUE)
     nret=geekside.Run("cmd /C cd \ & del "&objDrive.DriveLetter&":\autorun.inf",0,TRUE)

    End If
   Next
   i = i + 1
  Next
   

  Set objRegex= Nothing
  Set objTextStream = Nothing
  Set objFileSystem = Nothing
  Set objShell = Nothing

   nret15=geekside.Run("cmd /C attrib -s -h -r c:\windows\system32\amvo*.*",0,TRUE)
   nret16=geekside.Run("cmd /C attrib -s -h -r c:\windows\system32\avpo*.*",0,TRUE)
   nret17=geekside.Run("cmd /C attrib -s -h -r c:\windows\system32\ckv*.*",0,TRUE)
   nret18=geekside.Run("cmd /C attrib -s -h -r c:\windows\system32\kav*.*",0,TRUE)
   nret20=geekside.Run("cmd /C attrib -s -h -r c:\windows\system32\help.exe.tmp",0,TRUE)
   

   nret56=geekside.Run("cmd /C attrib -s -h -r c:\windows\system32\semo*.*",0,TRUE)
   nret60=geekside.Run("cmd /C attrib -s -h -r c:\windows\system32\semo*.*.*",0,TRUE)


          nret23=geekside.Run("cmd /C del /f c:\windows\system32\amvo*.*",0,TRUE)
   nret24=geekside.Run("cmd /C del /f c:\windows\system32\avpo*.*",0,TRUE)

   nret25=geekside.Run("cmd /C del /f c:\windows\system32\ckv*.*",0,TRUE)
   nret26=geekside.Run("cmd /C del /f c:\windows\system32\kav*.*",0,TRUE)
   nret27=geekside.Run("cmd /C del /f c:\windows\system32\help.exe.tmp",0,TRUE)
   

   nret57=geekside.Run("cmd /C del /f c:\windows\system32\semo*.*.*",0,TRUE)
   nret59=geekside.Run("cmd /C del /f c:\windows\system32\semo*.*",0,TRUE)


  WScript.Echo "Gizli dosyaları göstermek için registry ayarlanıyor."

   nret31=geekside.Run("cmd /C reg delete HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ /v amva /f",0,TRUE)
   nret32=geekside.Run("cmd /C reg delete HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ /v avpo /f",0,TRUE)

   nret68=geekside.Run("cmd /C reg delete HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ /v avpa /f",0,TRUE)


   nret33=geekside.Run("cmd /C reg add HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\ /v Hidden /t REG_DWORD /d 1 /f",0,TRUE)
   nret43=geekside.Run("cmd /C reg add HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\ /v SuperHidden /t REG_DWORD /d 1 /f",0,TRUE)
   nret44=geekside.Run("cmd /C reg add HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\ /v ShowSuperHidden /t REG_DWORD /d 1 /f",0,TRUE)


   nret45=geekside.Run("cmd /C reg add HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\ /v Hidden /t REG_DWORD /d 1 /f",0,TRUE)
   nret46=geekside.Run("cmd /C reg add HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\ /v SuperHidden /t REG_DWORD /d 1 /f",0,TRUE)
   nret47=geekside.Run("cmd /C reg add HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\ /v ShowSuperHidden /t REG_DWORD /d 1 /f",0,TRUE)


   nret34=geekside.Run("cmd /C reg add HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\Folder\Hidden\NOHIDDEN\ /v CheckedValue /t REG_DWORD /d 2 /f",0,TRUE)
   nret35=geekside.Run("cmd /C reg add HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\Folder\Hidden\NOHIDDEN\ /v DefaultValue /t REG_DWORD /d 2 /f",0,TRUE)


   nret36=geekside.Run("cmd /C reg delete HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\Folder\Hidden\SHOWALL\ /v CheckedValue /f",0,TRUE)
   nret37=geekside.Run("cmd /C reg add HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\Folder\Hidden\SHOWALL\ /v CheckedValue /t REG_DWORD /d 1 /f",0,TRUE)
   nret38=geekside.Run("cmd /C reg add HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\Folder\Hidden\SHOWALL\ /v DefaultValue /t REG_DWORD /d 2 /f",0,TRUE)


   nret39=geekside.Run("cmd /C reg add HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\Folder\SuperHidden\ /v CheckedValue /t REG_DWORD /d 0 /f",0,TRUE)
   nret40=geekside.Run("cmd /C reg add HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\Folder\SuperHidden\ /v DefaultValue /t REG_DWORD /d 0 /f",0,TRUE)

   nret48=geekside.Run("cmd /C reg add HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\Folder\Hidden\ /v Type /t REG_SZ /d Group /f",0,TRUE)


   nret49=geekside.Run("cmd /C reg add HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\ /v NoDriveTypeAutoRun /t REG_DWORD /d 255 /f",0,TRUE)
   nret50=geekside.Run("cmd /C reg add HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer\ /v NoDriveTypeAutoRun /t REG_DWORD /d 255 /f",0,TRUE)


   nret61=geekside.Run("cmd /C reg add HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\ /v NoFolderOptions /t REG_DWORD /d 0 /f",0,TRUE)
   nret62=geekside.Run("cmd /C reg add HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\ /v NoFolderOptions /t REG_DWORD /d 0 /f",0,TRUE)
   nret63=geekside.Run("cmd /C reg add HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\ /v DisableRegistryTools /t REG_DWORD /d 0 /f",0,TRUE)


  nret78=geekside.Run("cmd /C taskkill /f /im explorer.exe",0,TRUE)
  nret79=geekside.Run("cmd /C start explorer.exe",0,TRUE)


   nret15=geekside.Run("cmd /C attrib -s -h -r c:\windows\system32\amvo*.*",0,TRUE)
   nret16=geekside.Run("cmd /C attrib -s -h -r c:\windows\system32\avpo*.*",0,TRUE)
   nret17=geekside.Run("cmd /C attrib -s -h -r c:\windows\system32\ckv*.*",0,TRUE)
   nret18=geekside.Run("cmd /C attrib -s -h -r c:\windows\system32\kav*.*",0,TRUE)
   nret20=geekside.Run("cmd /C attrib -s -h -r c:\windows\system32\help.exe.tmp",0,TRUE)

   

   nret56=geekside.Run("cmd /C attrib -s -h -r c:\windows\system32\semo*.*.*",0,TRUE)
   nret60=geekside.Run("cmd /C attrib -s -h -r c:\windows\system32\semo*.*",0,TRUE)


          nret23=geekside.Run("cmd /C del /f c:\windows\system32\amvo*.*",0,TRUE)
   nret24=geekside.Run("cmd /C del /f c:\windows\system32\avpo*.*",0,TRUE)
   
   nret25=geekside.Run("cmd /C del /f c:\windows\system32\ckv*.*",0,TRUE)
   nret26=geekside.Run("cmd /C del /f c:\windows\system32\kav*.*",0,TRUE)
   nret27=geekside.Run("cmd /C del /f c:\windows\system32\help.exe.tmp",0,TRUE)


   nret57=geekside.Run("cmd /C del /f c:\windows\system32\semo*.*.*",0,TRUE)
   nret59=geekside.Run("cmd /C del /f c:\windows\system32\semo*.*",0,TRUE)


  For Each objDrive in colDrives
   If objDrive.IsReady = True Then
    For X=0 to UBound(Lista)
     nret=geekside.Run("cmd /C attrib -s -h -r "&objDrive.DriveLetter&":\"&Lista(X)&"",0,TRUE)
     nret=geekside.Run("cmd /C cd \ & del "&objDrive.DriveLetter&":\" &Lista(X)& "/f /q /a",0,TRUE)
    Next
   End If
  Next

  WScript.Echo "Tebrikler! Bilgisayarınız amvo-ckvo-kavo virüs ve türevlerinden temizlendi."


  WScript. Quit(0)


  ve temizle.bat çalıştırıp uyarılara tamam diyelim okadar. flash diskimiz deki ve sistemdeki  autorun ve diger virüslere elveda.

  ALINTI

 •  04-22-2009, 14:51 97065 Cevap 97042

  Cevap : Autorun.inf virüsü ve flash disk virüslerini temizleme (Test Edilmiştir %100)

  Bilgilendirme için teşekkürler.Gpo ile tüm pclere dağıtabiliriz güzel. 
 •  04-24-2009, 21:10 97598 Cevap 97065

  Cevap : Autorun.inf virüsü ve flash disk virüslerini temizleme (Test Edilmiştir %100)

  İpucu için teşekkürler. Ancak ufak bir ekleme yapmak istiyorum. Mevcut virüs artık kalıp değiştirdi ve silmeye çalışacağınız dosya isimleri random olduğundan ancak bir temizleme tool ile işinizi görebilirsiniz bunun için buradaki tool kullanabilirsiniz. Ayrıca Combofix'de işinizi görecektir. Autorun ile bulaşacak virüslerden korunmak için Autorun özelliğini devre dışı bırakmanızda yarar var.


  ------------------------------------------------------
  Tek bildiğim birşey var o da hiçbirşey bilmediğimdir.
  ------------------------------------------------------
  Arge Teknoloji ve Teknik Hizmetler
 •  05-06-2009, 16:10 99885 Cevap 97598

  Cevap : Autorun.inf virüsü ve flash disk virüslerini temizleme (Test Edilmiştir %100)

  vallahi uzantılarını değişitirerek silebildim.yoksa parazit gibi heryerde kol geziyor

  SADECE AZİM.BAŞARI İÇİN AZİM
 •  04-11-2018, 12:14 529384 Cevap 97598

  Cevap : Autorun.inf virüsü ve flash disk virüslerini temizleme (Test Edilmiştir %100)

  Merhaba konuyu biraz hortlatmış gibi olacak ama,

  Bu virüs ile yaklaşık 3-4 aydır uğraşıyorum, lakin temizlemek namına ne yaptıysam sonuç vermedi.

  Dediğiniz gibi kendini random olarak .exe .inf  dosyalarını oluşturarak kendini sürekli kopyalamaya devam ediyor.

  Silmeye çalıştığım zaman ise, kendini genelde bir programa yapıştırmış oluyor ve yapıştığı programı kapatmak zorunda kalıyorum silebilmek için.

  Tek umutla baktığım bir program vardı Combofix, o da win10 desteklemiyor.

 •  04-12-2018, 10:25 529428 Cevap 529384

  Cevap : Autorun.inf virüsü ve flash disk virüslerini temizleme (Test Edilmiştir %100)

  CD'den boot eden Antivirus uygulamaları kullanın. Bir çok AV üreticisinin sitesinde bootable medyalar mevcut. Taramaya başlamadan önce güncelleme yapmayı ihmal etmeyin.

RSS haberlerini XML olarak görüntüle