3. Parti Yazılımlar

Total Network Invertory ile Ağ Envanteri Çıkarma

TOTAL NETWORK INVENTORY (AĞ ENVANTERİ ÇIKARMA)

           

Bilgisayar sektöründe donanım ve yazılım alanında yaşanan baş döndürücü gelişmeler sonucunda sistem yöneticisi olarak çalıştığımız kurumlardaki donanım ve yazılımlar bir süre sonra güncelliğini yitirmeye başlayacaktır. Bu durumda donanım ve yazılım alanında upgrade kaçınılmaz hale gelmektedir. 

Gerek donanım gerekse yazılım alanında başarılı bir upgrade işlemi gerçekleştirebilmemiz için sorumluluğumuz altında bulunan yazılım ve donanımların özellikleri hakkında detaylı ve güncel bilgilere sahip olmamız gerekir. Çok sayıda bilgisayarın bulunduğu kurumlarda bu bilgilere sağlıklı ulaşmak çok zordur. Elde bulunan bilgilerde genelde güncelliğini yitirmiş bilgilerdir. Listeleri güncellemek ise çok sayıda bilgisayarın bulunduğu ortamda oldukça uzun zaman alacaktır.

Bu durumda biz sistem yöneticilerinin imdadına ağ üzerinden donanım ve yazılım envanteri çıkaran yazılımlar yetişmektedir. Total Network Inventory bu yazılımlardan bir tanesidir.

Total Network Inventory Microsoft windows ağlarında bulunan bilgisayarların donanım ve yazılım envanterlerini çıkarabileceğimiz ve bu envanterlerin detaylı raporlarını oluşturabileceğimiz kullanımı kolay bir envanter yazılımıdır. Bu yazılım ile ağımızı tarayabilir, analiz edebilir, donanım ve yazılım envanterlerini görebilir, lisans takibi yapabiliriz. Böylece en güncel istatistiklere sahip olabiliriz.

http://www.softinventive.com/download/total-network-inventory/ adresinden programla ilgili bilgilere ve demo sürümüne ulaşabiliriz.

Programın administrator modülü  için minimum sistem önerisi;

CPU                           : 1000 MHz.
Memory                      : 512 Mb.
Disk space                  : 30 Mb for installation plus 1-2 Mb for each scanned computer.
Network                     : TCP/IP.
Operating system       : Windows 2000 / XP Pro / Vista / Windows 2000 Server / 2003 Server / 2008 Server

Programın taranacak bilgisayarlar için minimum sistem önerisi (Agent method);

CPU                           : 500 MHz

Memory                      : 64 Mb

Disk space                  : 2 Mb

TCP ports                   : 139, 445

Services                      : Server, Windows Management Instrumentation, Remote Procedure Call, Remote Registry

Resources                   : ipc$, admin$

Protocols                    : SMB / NetBIOS / TCP/IP RPC/ TCP/IP

Operating system       : Windows NT4 / 2000 / XP Pro / Vista / 2000 Server / 2003 Server / 2008 Server

 

KURULUM

 

Programın setup dosyasını http://www.softinventive.com/download/total-network-inventory/ adresinden indirdikten sonra tni-setup dosyası üzerine çift tıklayarak kurulumu başlatıyoruz.

image001

Hoş geldiniz penceresini Next butonuna tıklayarak geçiyoruz.

image002

Lisans anlaşması penceresinde I accept the agreement’i işaretleyerek Next butonuna tıklıyoruz.

image003

Programın kurulum yolunu belirleyerek Next butonuna tıklıyoruz.

image004

Start menu folder ismini belirleyerek Next butonuna tıklıyoruz.

image005

Create a desktop icon ve Create a Quick Launch icon’u işaretleyerek masaüstü ve hızlı başlat çubuğunda programın kısayol ikonlarının eklenmesini sağlıyoruz. Daha sonra Next butonuna tıklıyoruz.

image006

Ready to Install penceresinde yapılan seçimlerin doğruluğunu kontrol ettikten sonra Install butonuna tıklayarak kurulumu başlatıyoruz.

image007

Launch Total Network Inventory’i işaretleyerek Finish butonuna tıklıyoruz.  Böylece kurulum işlemi bittikten sonra programın otomatik olarak başlatılmasını sağlıyoruz.

image008

Program ücretli yazılım olduğundan karşımıza ilk olarak Reminder penceresi gelecektir. Lisans numaranız varsa Enter Key butununa tıklayarak key numarasını girebilirsiniz. Buy Now! Butonuna tıklayarak programı satın alabilirsiniz. Biz burada programı deneme amaçlı kullanacağımız için OK butonuna tıklıyoruz.

Deneme amaçlı kullanımda program 30 günlük deneme süresi vermektedir. En fazla 25 bilgisayarın envanterini çıkarmaktadır. Aynı zamanda daha önce kaydedilmiş raporları açma, yeni çıkarılan raporları kaydetme ve raporları yazdırma seçenekleri çalışmamaktadır.

image009

Envanteri çıkarılacak ağ üzerinde tarama yaptırıldıktan sonra her bilgisayara ait bilgiler bir xml dosyasında saklanmaktadır. Bu dosyaların saklandığı klasör ise Data klasörüdür. Program kurulumdan sonra ilk olarak çalıştırıldığında bu klasör yaratılmadığı için klasörün nereye yaratılacağını soran aşağıdaki pencere karşımıza gelir. Biz default yolu kullanacağımız için Yes butonuna tıklayarak devam ediyoruz.

image010

Tüm bu aşamalardan sonra karşımıza aşağıdaki hoş geldiniz penceresi gelir. Bu pencerede Show this window at next program startup işaretlidir. Bu durumda programı her başlattığımızda aşağıdaki pencere bizi karşılayacaktır. Bu pencerenin programı her başlattığımızda görülmemesini istiyorsak bu işareti kaldırabiliriz.

image011

Hoş geldiniz penceresindeki seçimleri kullanarak çeşitli fonksiyonlara hızlı erişim gerçekleştirebiliriz. Bunlardan biri Show main window’ dur. Bu butona tıkladığımızda programın ana ekranına geçiş yapılır.

image012

image013

Bir başka seçenek Scan this PC’ dir. Bu butona tıkladığımızda programın kurulu olduğu bilgisayarda envanter çıkarmak için tarama işlemi başlatılır.

image014

image015

Bir başka seçenek Scan other PC’ dir. Bu butona tıkladığımızda ağ üzerinde adını veya IP adresini bildiğimiz bir bilgisayarda envanter çıkarmak için tarama işlemi başlatılır. Tarama işleminin başarıyla sonuçlanması için yetkili bir kullanıcı adı ve parolasın girilmesi gerekmektedir.

image016

image017

Yetkili kullanıcı adı ve parolasını girdikten sonra Test logon butonuna tıklayarak logon işlemin gerçekleşip gerçekleşmediğini kontrol edebilirsiniz.

image018

Bir başka seçenek Run scan wizard’ dır. Bu butona tıkladığımızda ağ üzerindeki tüm bilgisayarların envanterini çıkarmak için tarama işlemi başlatılır. Tarama işleminin başarıyla sonuçlanması için yetkili bir kullanıcı adı ve parolasının girilmesi gerekmektedir.

image019

image020

Tarama işlemi ağ komşularını veya belirli bir IP aralığını kullanarak yaptırılabilmektedir.

image021

image022

Tarama işlemi bittikten sonra programın ana ekranı karşımıza gelir.

image023

ÖRNEK UYGULAMA-1 : Bu uygulamamızda domain ortamında bulunan bilgisayarların envanterini çıkartacağız.

İlk olarak hoş geldiniz ekranında bulunan Run scan wizard’a tıklıyoruz.

image024

Açılan Scan Wizard penceresinde Immediate online scan seçip Next butonuna tıklıyoruz.

image025

Computer discovery method penceresinde Network places overview seçip Next butonuna tıklıyoruz.

image026

Select computers to scan penceresinde domain adını, domainde bulunan ve envanteri çıkarılacak bilgisayarları seçiyoruz. Parameters bölümüne domain de yetkili kullanıcı adını ve şifresini yazarak Next butonuna tıklıyoruz.

image027

Tarama işlemi başarı ile bittikten sonra Finish butonuna tıklıyoruz.

image028

Programın agent’i taranan bilgisayarlara gönderip çalıştırabilmesi için TCP 139 ile 445 numaralı portların açık olması gerekir. Burada dikkat edilecek nokta eğer bilgisayarlarda güvenlik duvarı açıksa ve TCP 139 ile 445 numaralı portlar kapalı ise tarama işleminde bu bilgisayarlara ulaşılamayacaktır. Bu durumda iki seçenek vardır.

Güvenlik duvarını kapalı hale getirmek.

image029

Ya da Güvenlik duvarını açık tutarak firewall Exceptions tabında File and Printer Sharing altında bulunan TCP 139 ve TCP 445 numaralı portlara izin vermektir.

image030

image031

Artık domain ortamında bulunan bilgisayarlar ile bunlara ait donanım ve yazılım bilgilerine ait döküm karşımıza gelecektir.

image032

Eğer tarama işlemini IP aralığına göre yapmak istiyorsak yukarıda yazılı 1 ve 2’ ci maddelerden sonra karşımıza gelecek olan Computer discovery method penceresinde Scan IP range seçip Next butonuna tıklıyoruz.

image033

Start ve End bölümlerine başlangıç ve bitiş adreslerini yazarak Add range butonuna tıklıyoruz. Parameters bölümüne domain de yetkili kullanıcı adını ve şifresini yazarak Next butonuna tıklıyoruz.

image034

Tarama işlemi başarı ile bittikten sonra Finish butonuna tıklıyoruz.

image035

Yine yukarıda olduğu gibi domain ortamında bulunan bilgisayarlar ile bunlara ait donanım ve yazılım bilgilerine ait döküm karşımıza gelecektir.

image036

Tarama işlemi sırasında bilgisayarlara ait hangi bilgilerin taranarak gösterileceği ayarlanabilmektedir. Bunun için araç çubuğunda bulanan Options butonuna tıklıyoruz.

image037

Açılan Options penceresinde Inventory butonuna tıklıyoruz.  Select categories to scan bölümünde taramaya dahil edilecek yazılım ve donanım aygıtlarını seçiyoruz. Default olarak hepsi seçili durumda gelmektedir. Siz istemediğinizi kaldırabilirsiniz. Bu durumda tarama süresi de kısalacaktır.

image038

Donanım ve yazılım bilgilerine ait döküm alındıktan sonra ilk raporumuzu almak için raporu alınacak bilgisayarları seçtikten sonra Reports menüsünden Rebuild report’a tıklıyoruz.

image039

Ana pencerenin Main information window bölümünde aşağıda görüldüğü gibi domain ortamındaki her bilgisayarın donanım ve yazılım envanteri listelenmiş olur.

image040

Araç çubuğunda bulunan Print butonuna tıklayarak her bir bilgisayara ait döküm bir sayfada olacak şekilde çıktı alabiliriz.

image041

Domain ortamındaki her bilgisayarın donanım ve yazılım envanterini yazıcıdan çıktı olarak alabileceğimiz gibi daha sonra tekrar kullanmak üzere dosya olarak bilgisayarımıza kaydedebiliriz.  Bunun için araç çubuğunda bulunan Save butonuna tıklıyoruz.

image042

Dosyanın kaydedileceği yeri belirleyerek ve dosya adını yazarak Save butonuna tıklıyoruz.

image043

Dosyamız ilgili yere kaydedilecektir.

image044

Kayıtlı dosyayı açmak için araç çubuğunda bulunan Open butonu kullanabiliriz.

Dosyaları bir başka formatta da saklayabiliriz. Örneğin bir pdf dosyası olarak saklamak istiyorsak ilk olarak araç çubuğundaki Export butonuna tıklıyoruz ve açılan pencereden PDF file seçiyoruz.

image045

Açılan Export to PDF penceresinde sayfa ayarları, güvenlik ayarları ve görünüm ile ilgili ayarlamaları yaparak OK butonuna tıklıyoruz.

image046

PDF dosyanın kaydedileceği yeri belirleyerek ve dosya adını yazarak Save butonuna tıklıyoruz.

image047

PDF dosyamız ilgili yere kaydedilecektir.

image048

Bu dosyamızı açarsak aşağıda görüldüğü gibi kayıtlı envanter listemize ulaşabiliriz.

image049

Yukarıda belirtilen yolu izleyerek aşağıda görülen diğer dosya formatlarında da kayıt yapabilirsiniz.

image050

ÖRNEK UYGULAMA-2 : Bundan önceki uygulamamızda program tarafından üretilen raporu inceledik. Bu uygulamamızda kendi isteklerimiz doğrultusunda domain ortamında bulunan bilgisayarların envanterini çıkartacağız. Örneğin bilgisayarlarımızın envanter listesini aşağıda yazılı özelliklere göre çıkarmak istiyoruz;

Bilgisayar ismi

CPU bilgisi

Anakart bilgisi

RAM kapasitesi

Hard disk kapasitesi

Ekran kartı bilgisi

CD-ROM sürücü bilgisi

Monitör bilgisi

Ağ kartı bilgisi

Ses kartı bilgisi

Klavye bilgisi

Mouse bilgisi

İlk olarak Reports menüsünden Custom report’ u seçiyoruz.

image051

Daha sonra  Customize butonuna tıklıyoruz.

image052

Açılan Tabular reports customization penceresinde programın default olarak atadığı seçenekleri iptal etmek için << butonuna tıklıyoruz. Böylece sağ taraftaki bölüm boşalacaktır.

image053

Sol taraftaki bize uygun seçenekleri tek tek seçerek > butonuna basmak suretiyle sağ bölmeye ekliyoruz. Up – Down butonları yardımıyla seçimlerin sıralamadaki yerini değiştirebilirsiniz. Ekleme işlemi bitiminde OK butonuna tıklıyoruz.

image054

Araç çubuğunda bulunan Rebuild report butonuna tıklayarak yeni seçime göre raporun güncellenmesini sağlıyoruz.

image055

image056

Raporu daha sonra kullanmak üzere bir dosyada saklamak için araç çubuğunda bulunan Export butonuna tıklayarak CVS file seçiyoruz.

image057

Dosyanın kaydedileceği yeri belirleyerek ve dosya adını yazarak Save butonuna tıklıyoruz.

image058

Dosyamız ilgili yere kaydedilecektir.

image059

Bu dosyamızı Microsoft Excel de açarsak aşağıda görüldüğü gibi kayıtlı envanter listemize ulaşabiliriz.  Bu excel tablosunu istediğiniz şekilde düzenleyebilirsiniz.

image060

Bu örneklerden sonra programda bulunan Reports menüsü veya araç çubuğunda bulunan Select mode butonunu kullanarak ağ üzerindeki bilgisayarların yazılım ve donanım envanterlerini çıkartabilirsiniz.

        image061

Aynı zamanda raporlama yaptığınızda General information bölümü altındaki seçenekleri kullanarak istemediğiniz özellikleri başındaki onay işaretlerini kaldırmak suretiyle iptal edebilirsiniz. Örneğimizde Full reports altında All hardware categories report sonucu görülmektedir. Hardware bölümü kullanılarak başındaki onay işaretlerini kaldırmak suretiyle istenmeyen özellikler rapordan çıkartılabilir.

image062

Total Network Inventory ile Microsoft windows ağlarında bulunan bilgisayarların donanım ve yazılım envanterlerini nasıl çıkarabileceğimizi ve bu envanterlerin detaylı raporlarını nasıl oluşturabileceğimizi gördük. Bu yazılım ile elde ettiğimiz, donanım ve yazılım envanterlerini kullanarak yapacağımız upgrade işlemleri her zaman hedefine ulaşacaktır.

Bir sonraki makalede görüşmek üzere.

İlgili Makaleler

2 Yorum

  1. Merhaba,
    Öncelikle ellerinize ve emeğinize sağlık.
    Domain olmayan network deki pc lerin envanterini nasıl çıkarabilirim?
    Bu programı denedim, Client lara SNMP ve WMI yükledim fakat sonuç alamadım.
    Yardımcı olabilir misiniz rica etsem.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

ÇözümPark Bilişim Portalı gönüllü bir organizasyon olup tek gelir kaynağı reklamlardır. Bu nedenle siteyi gezerken lütfen reklam engelleme eklentinizi kapatın veya Çözümpark web sitesi için izin tanımı yapın. Anlayışınız için teşekkürler.