SQL Server

SQL Server Transaction ve With Nolock


Sql server üzerinde kullanıcı tablo ‘da bir kaydı açıp üzerinde işlem yapıyorsa o kayıt SQL Server Veritabanı motoru tarafından “Locking” kilitlenir ve kullanıcı işlemini bitirene kadar başkası tarafından işlem yapılmasına izin vermez. Böylece aynı kayıt üzerinde işlem yapmak isteyen kullanıcı diğer kullanıcının işleminin bitmesini beklemek zorundadır. Küçük ölçekli işletmeler tarafından kullanılan Veritabanlarında bu işlem pek hissedilmese de, aynı anda milyonlarca işlemin yapıldığı büyük ölçekli projelerde ciddi şekilde hissedilmektedir.


Peki, bu durumun önüne geçmek için ne yapılabilir?


SQL Sorgu cümleciğimizde WITH (NOLOCK)  deyimini kullanacağız.


Basitçe sorgumuzun dizilimi


select * from Customers WITH (NOLOCK)


Şeklinde kullanarak  “Customers”  tablosunda kilit oluşturmadan başka kullanıcılar tarafından da kayıt girilmesini, güncellemesini ve silmesini sağlayabiliriz. Bu yöntem avantaj sağlayabileceği gibi ciddi dezavantajlarda ortaya çıkartabilir. Örnek olarak bir tablo üzerinde Son 1 adet kalan ürüne aynı anda 2 kişi birden işlem yaptılar. Tablo kilitli olmadığı için ürün aynı anda işlem yapan 2 kişiye birden hata vermeden aktarıldı. Tabi ki  örneğimizi 2 kişi olarak verdik.Bu sayı çok daha fazla olabilir, bunun sonucunda ise ciddi karmaşıklıklar çıkabilir.Bu karmaşıklığı önlemek içinse  “TRANSACTION” kullanmamız gerekir.


Transaction kullanımında işlemler sırasıyla gerçekleştirilmelidir.  1. Sistemde istenilen ürün adedi kadar ürün kontrol edilir

  2. Ürün varsa Transaction başlatılır

  3. Mevcut üründen istenilen ürün adedi kadar düşülür

  4. Transaction tamamlanır

  5. Ürün yoksa İsteği reddet

Şimdi bunu SQL kodu olarak nasıl yapacağız bunu inceleyelim.


create procedure TRANSACTION


@UrunIstekAdet int,


@ProductID int


 


AS


BEGIN


 


Declare @MevcutUrun int


Declare @Result int


SET @MevcutUrun = (select UnitsInStock from Products Where ProductID=@ProductID)


if @UrunIstekAdet <= @MevcutUrun


BEGIN


 


BEGIN TRANSACTION


Update Products SET UnitsInStock =UnitsInStock @UrunIstekAdet Where ProductID = @ProductID


IF @@ERROR=0


BEGIN


COMMIT TRANSACTION


SET @Result=


end else


BEGIN


ROLLBACK TRANSACTION


SET @Result = 1


end


end else


BEGIN


SET @result=2


END


RETURN @result


end


Yukarıdaki işlemleri sırasıyla inceleyelim.


@MevcutUrun  = Elimizde bulunan ürün sayısını alıyoruz.


SET @MevcutUrun = (select UnitsInStock from Products Where ProductID=@ProductID)


Kullanıcının seçtiği ürün ile “@MevcutUrun” eşleştriyoruz.


if @UrunIstekAdet <= @MevcutUrun


MevcutUrunulunan ürün sayısını alıyoruz.


Eğer kullanıcın seçtiği ürün “@MevcutUrun” Sayısından düşük yada eşitse işlem devam edecek aksi halde dönen “@Result” değeri 2 olacaktır.


image001


image002
image002BEGIN TRANSACTION


 


Update Products SET UnitsInStock =UnitsInStock @UrunIstekAdet Where ProductID = @ProductID


Transaction başlattık ve seçilen üründen istenilen ürün adedi kadar düştük. “@Result” değeri 0 olacaktır.


COMMIT TRANSACTION


SET @Result=


image003


Peki aynı anda ürünü isteyen olsaydı ne olacaktır.


ROLLBACK TRANSACTION


SET @Result = 1


Transaction yapılan işlemi geri alacak ve kullanıcıya ürün kalmadığını bildircektir.  “@Result” değeri 1TRANSEı önlemek içinse  “TRANSEalacak ve kullanıcıya ürün kalmadığını bildircekti.a olacaktır.


Böylece projelerimizin daha sağlıklı çalışmasını sağlayabiliriz. SQL TRANSACTION kullanımını basitçe bir örnekle anlatmaya çalıştım.


NOT=Projede Örnek veritabanı Northwind kullanılmıştır.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu