Cloud Computing

PowerShell ile Office 365 Raporlama – Bölüm 6

Bir önceki makalemizde Get-DlpDetectionsReport, Get-GroupActivityReport ve Get-MailboxActivityReport komutlarının kullanımını göstermiştik. Bu makalemizde de PowerShell komutlarına kaldığımız yerden devam ediyoruz.

clip_image002

Exchange Online Reporting

·         Export-MailboxDiagnosticLogs

·         Get-MailboxUsageDetailReport

·         Get-MailboxUsageReport

Exchange Online Reporting

Export-MailboxDiagnosticLogs: Export-MailboxDiagnosticLogs komutu, teşhis verilerini kuruluşunuzdaki kullanıcı ve sistem posta kutularından vermek için kullanılır. Parametre olarak, ComponentName , ExtendedProperties, Identity, Archive, Confirm, Credential, DomainController, ReadFromDomainController, ResultSize ve WhatIf parametrelerini alır.

ComponentName: ComponentName parametresi, günlükleri alacak bileşeni belirtir. Ortak günlük kodu ile oluşturulan ve posta kutusunun kök dizininde saklanan tüm günlükler çalışır. Aşağıdaki adları kabul eder:

·         OOF

·         Sharing

·         MeetingMessageProcessingAgent

·         SharingSyncAssistant

·         MRM

·         InternetCalendar

·         Calendar

ExtendedProperties: ExtendedProperties parametresi, sorun giderme için yararlı olan tüm bilinen özelliklerin posta kutusu tablosundan alınmasını isteyip istemediğini belirtir.

Identity: Identity parametresi, tanılama günlüklerinin hangi posta kutusundan alınacağını belirtir.

Archive: Archive parametresi, arşiv posta kutusunun birincil posta kutusu yerine tanılama günlüklerini alır.

Confirm: Confirm parametresi, işlemi gerçekleştirirken onay istemini gösterip göstermeyeceğini belirtir. True veya False değerini alır.

Credential: Credential parametresi, yalnızca On-Prem Exchange 2016’da kullanılabilir.

DomainController: DomainController parametresi, yalnızca On-Prem Exchange 2016’da kullanılabilir.

ReadFromDomainController: ReadFromDomainController parametresi, yalnızca On-Prem Exchange 2016’da kullanılabilir.

ResultSize: ResultSize parametresi, döndürülecek maksimum sonuç sayısını belirtir. Sorguyla eşleşen tüm istekleri geri getirmek isterseniz, bu parametrenin değeri için “Unlimited” kullanılması gerekmektedir. Varsayılan değeri 1000’dir.

WhatIf: WhatIf parametresi, komutun eylemlerini taklit eder.

Örnek kullanım:

Bu komut, Umit Seyhan kullanıcısı için işyeri dışı tanılama günlüğünü alır.

Export-MailboxDiagnosticLogs -ComponentName OOF -Identity UmitSeyhan

 

Get-MailboxUsageDetailReport: Get-MailboxUsageDetailReport komutu, kuruluşunuzdaki posta kutularıyla ilgili kullanım ayrıntılarını görüntülemek için kullanılır. Parametre olarak, EndDate, ResultSize ve StartDate parametrelerini alır.

EndDate: EndDate parametresi, alınacak olan raporda bitiş tarihini belirlemek için kullanılır.

ResultSize: ResultSize parametresi, döndürülecek maksimum sonuç sayısını belirtir. Sorguyla eşleşen tüm istekleri geri getirmek isterseniz, bu parametrenin değeri için “Unlimited” kullanılması gerekmektedir. Varsayılan değeri 1000’dir.

StartDate: StartDate parametresi, alınacak olan raporda başlangıç tarihini belirlemek için kullanılır.

Örnek kullanım:

Bu komut, 1 Mart 2017 ile 19 Mart 2017 tarihleri arasında maksimum posta kutusu büyüklüğüne yakın veya üstünde olan posta kutuları ayrıntılarını alır.

Get-MailboxUsageDetailReport -StartDate 03/01/2017 -EndDate 03/19/2017

 

Get-MailboxUsageReport: Get-MailboxUsageReport komutu, kuruluşunuzdaki en fazla posta kutusu boyutunun% 25’inde olan posta kutularının sayısını ve kuruluşunuz için en fazla boyutu aşan posta kutularının sayısını görüntülemek için kullanılır. Parametre olarak, EndDate, ResultSize ve StartDate parametrelerini alır.

EndDate: EndDate parametresi, alınacak olan raporda bitiş tarihini belirlemek için kullanılır.

ResultSize: ResultSize parametresi, döndürülecek maksimum sonuç sayısını belirtir. Sorguyla eşleşen tüm istekleri geri getirmek isterseniz, bu parametrenin değeri için “Unlimited” kullanılması gerekmektedir. Varsayılan değeri 1000’dir.

StartDate: StartDate parametresi, alınacak olan raporda başlangıç tarihini belirlemek için kullanılır.

Örnek kullanım:

Bu komut, 1 Mart 2017 ile 19 Mart 2017 tarihleri arasında maksimum posta kutusu büyüklüğüne yakın veya üstünde olan posta kutusu sayısını alır.

Get-MailboxUsageReport -StartDate 03/01/2017 -EndDate 03/19/2017

 

Bu makalemizde Office 365 Reporting işlemlerine ait Export-MailboxDiagnosticLogs, Get-MailboxUsageDetailReport ve Get-MailboxUsageReport komutlarının nasıl kullanılacağını göstermiş olduk. Umarım faydalı bir makale olmuştur. Bir sonraki makalemizde görüşmek üzere.

 

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu