3. Parti Yazılımlar

Nextcloud Kurulum | Verileriniz için güvenli bir barınak

Merhaba,

Bu makalemizde popüler cloud depolama çözümlerinden olan Nextcloud kurulumundan bahsediyor olacağız. Kısaca bahsetmek gerekirse nedir bu Nextcloud ?

Nextcloud, herhangi bir sunucu üzerinde dosya barındırma/depolama servisi oluşturma imkanı sunan php ve java-script tabanlı client-server yazılımıdır. Fonksiyon özellikleri açısından Dropbox’a benzeyen Nextcloud ücretsiz ve açık kaynak kodlu bir yazılımdır. İsteyen tüm kullanıcılar Nextcloud’u kendi sunucularına kurarak mobil ve pc platformlarından yönetip kullanabilir.

Nextcloud’un Dropbox karşısındaki en büyük farklılığı bu yazılımın “kendin pişir kendin ye” tarzında oluşu, depolama sisteminizi kendinizin oluşturuyor olmasıdır. Verilerinizi depolamak için bir bulut sunucu ihtiyacı hissediyor ancak Dropbox veya Google Cloud’a güvenmiyorsanız, Nextcloud yazılım paketini kullanarak kendi sunucunuzu oluşturabilirsiniz. Bu sayede verilerinizin 3. kişilerle paylaşılması ihtimalini ortadan kaldırabilirsiniz. Ayrıca NextCloud kullanıcısı olduğunuzda popüler bulut servislerinin aksine sunucu ve dosyalarınız üzerinde tam erişim ve yetki hakkına sahip olacaksınızdır. NextCloud aslen ownCloud’un bir geliştiricisi olan Frank Karlitschek tarafından fork edilerek oluşturulmuş, gelişimine daha sonra ownCloud ekibinin de katılmasıyla yaygınlaşmıştır. Bugün, kişisel verilerini bulut üzerinde depolamak isteyen kullanıcılar, birlikte çalışan takımlar ve daha birçok nedenden dolayı bir bulut sunucuya ihtiyaç duyan kimseler ücretsiz olarak NextCloud’u kullanıyor.

Nextcloud’un ayrıca çok kullanışlı birçok eklentisi mevcut bunlardan makalemizin sonunda kısaca bahsediyor ve bir sonraki makalemizde de bu uygulamaların kurulum ve yapılandırılmalarını yapıyor olacağız. Şimdi kuruluma geçebiliriz.

Kurulum gereksinimlerine buradan ulaşabilirsiniz. Bizde minimum gereksinimler ve önerilen kurulumlar doğrultusunda kurulumumuzu yapacağız ve sistemi Ubuntu 18.04 LTS üzerine kuracağız. Google Compute Engine üzerinde bir adet VPS sunucu oluşturdum ve üzerinde Ubuntu 18.04 LTS sürümü kurulu aşağıdaki görüntüde sunucumuzu ve IP adresini görebilirsiniz.

Şimdi bu sunucumuza elimizde bulunan herhangi bir Domaini Host(A) kaydı ekleyerek yönlendirelim. Benim elimde hosting firmasının ücretsiz olarak verdiği bir alan adı bulunmaktaydı buna bir sub-domain oluşturdum ve (MyCloud) baş harflerinden esinlenip ‘mc’ adını verdim.

Kullanacağımız alan adı: mc.blackblue.shop sizde örnek olarak ‘cloud.siteadiniz.com’ gibi bir alt alan adını yönlendirip yapabilirsiniz.

Şimdi sunucumuza Putty ile bağlanabiliriz.

Karşımızda VPS sunucumuz sistem bilgileri ekrandaki gibidir ben sunucuyu 20GB SSD disk üzerine oluşturdum siz ihtiyacınıza göre disk alanını arttırabilirsiniz.

İlk olarak sunucumuzda root kullanıcısı olalım ve sistemimizi güncelleyelim.

 • apt-get update
 • apt-get upgrade

Komutlarını kullanarak güncellemeleri sunucumuza indiriyoruz.

Güncelleştirmeler tamamlandı. Şimdi sunucumuza apache, mariadb ve php kurulumlarını yapalım. Kullanacağımız komutlar sırası ile;

 • apt-get install apache2 mariadb-server libapache2-mod-php7.2
 • apt-get install php7.2-gd php7.2-json php7.2-mysql php7.2-curl php7.2-mbstring
 • apt-get install php7.2-intl php-imagick php7.2-xml php7.2-zip

Kullanılan komutları belirgin olması için kırmızı ile işaretledim.

Kurulumlar ve indirmeler tamamlandı kontrol etmek için;
mysql -V ve php -V komutlarını kullanabiliriz. Bu komutlar ile kurulan paketlerin sürüm bilgisini kontrol ediyoruz.

Şimdi mysql veritabanı kurulumunu tamamlayıp işlemlerimize devam edelim.

 • mysql_secure_installation

Komutu ile devam ediyoruz.

Bizden mysql root şifresi oluşturmamızı istiyor şifremizi belirleyip devam ediyoruz.

Kurulum tamamlandı şimdi mysql’e root olarak giriş yapıp database ve kullanıcı oluşturabiliriz.

 • mysql -u root -p

Komutu ile giriş yapıyoruz ve oluşturduğumuz root parolamızı giriyoruz.

 • create database nextclouddb;
 • create user ‘nextclouduser’@’localhost’ identified ‘sifre’;
 • grant all on nextclouddb.* to ‘nextclouduser’@’localhost’;
 • flush privileges;
 • exit;

Yukarıdaki komutlar ile nextclouddb adında bir database oluşturduk, bu database için nextclouduser adında bir kullanıcı oluşturup şifresini belirledik ve bu kullanıcıya nextclouddb veritabanı üzerinde yetki tanımlaması yaptık. Bu veritabanı ve kullanıcıyı kurulumun son ekranında kullanacağız.

Oluşturduğumuz database’i kontrol etmek istersek

 • show databases;

Komutu ile görebiliriz.

Nextcloud kurulumuna geçmeden önce php.ini dosyası üzerinde birkaç düzenleme yaparak devam edelim. Bu düzenlemeler ile php tarafından varsayılan olarak gelen download, upload kapasitelerini ve dil ayarlarını değiştireceğiz.

 • sudo nano /etc/php/7.2/apache2/php.ini

Yukarıdaki komut ile nano editörünü kullanarak php.ini dosyasını açıyoruz.

Nano editöründe Ctrl+W ile düzenleme yapacağımız satırları bulabiliriz bu satırlar;

 • memory_limit = 1024M
 • upload_max_filesize = 1024M
 • post_max_size = 512M
 • max_execution_time = 500
 • date.timezone = Europe/Istanbul

Düzenlemelerimizi tamamladık Ctrl+X diyerek kaydedip çıkabiliriz. Aşağıdaki komutları kullanarak servislerimizi başlatalım.

 • systemctl start apache2
 • systemctl start mariadb
 • systemctl enable apache2
 • systemctl enable mariadb

Şimdi Nextcloud kurulumuna geçebiliriz. Aşağıdaki komutları kullanarak devam ediyoruz.

Html dizinine geçiyoruz wget komutu ile Nextcloud’u indiriyoruz .zip dosyası olarak indirildi. .zip dosyalarını açmak için kullanacağımız yazılım paketlerini indirmemiz gerekli apt-get install zip diyerek bu paketleri indiriyoruz.

İndirdiğimiz .zip dosyasını unzip nextcloud-18.0.4.zip diyerek ayıklıyoruz. Aşağıdaki komutları kullanarak nextcloud klasör izinlerini değiştiriyoruz.

 • chown -R www-data:www-data /var/www/html/nextcloud/
 • chmod -R 755 /var/www/html/nextcloud/

Virtual host dosyasını oluşturduk ve içerisine aşağıdaki komutları yapıştırıyoruz.

———————————————————————————————-
<VirtualHost *:80>

    ServerAdmin [email protected]

     DocumentRoot /var/www/html/nextcloud/

     ServerName mc.blackblue.shop

     Alias /nextcloud “/var/www/html/nextcloud/”

     <Directory /var/www/html/nextcloud/>

        Options +FollowSymlinks

        AllowOverride All

        Require all granted

          <IfModule mod_dav.c>

            Dav off

          </IfModule>

        SetEnv HOME /var/www/html/nextcloud

        SetEnv HTTP_HOME /var/www/html/nextcloud

     </Directory>

     ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log

     CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined

</VirtualHost>
———————————————————————————————-

Dosyamınız Ctrl+X diyerek kaydedip çıkıyoruz.

Apache servisinin kullanacağı nextcloud.conf dosyasını a2ensite servisine tanıtıp aşağıdaki komutları sırası ile uyguluyoruz ve apache servisini yeniden başlatıyoruz.

 • a2ensite nextcloud.conf
 • systemctl reload apache2
 • a2enmod rewrite
 • a2enmod headers
 • a2enmod env
 • a2enmod dir
 • a2enmod mime
 • systemctl restart apache2

Kurulumumuz tamamlandı şimdi tarayıcı üzerinden alan adını yazarak sunucumuza erişelim.

Ve Nextcloud kurulum ekranı kaşımızda kurulumu tamamlamadan önce SSL sertifikası yükleyelim ve HTTPS protokolü üzerinden tekrar erişelim.

Aşağıdaki komutu kullanarak certbot dosyalarını indirelim.

 • apt-get install python-certbot-apache -y

Virtual Host dosyamız üzerindeki alan adımızı kullanarak SSL kurulumunu aşağıdaki komut ile başlatalım.

 • certbot –apache -d mc.blackblue.shop

Kurulum başladı bizden e-mail adresi girmemizi istiyor.

Tüm isteklerin HTTPS protokolüne yönlendirilmesini istiyoruz ve 2 diyerek kurulumu tamamlıyoruz.

Şimdi tekrar browser üzerinden erişelim. Oluşturduğumuz veritabanı, kullanıcı ve şifresini girerek kurulumu tamamlayalım.

İlk kurulum ekranında bir yönetici şifresi oluşturuyoruz ben admin diyorum sizler istediğiniz gibi bunu belirleyebilirsiniz. Kurulumu tamamla diyerek devam ediyorum.

Karşımızda Nextcloud ekranı yukarıdaki gibidir ve kurulum tamamlandı. Hemen yeni bir klasör oluşturalım.

İçerisine çözümpark logosunu indirip yükleyelim 😊

Şimdi Nextcloud Mobil uygulamasını telefonumuza indirelim ve oradan erişip oluşturduğumuz klasör ve yüklediğimiz resim gelmiş mi bakalım.

Nextcloud uygulamasını indirip bağlantıyı yukarıdaki gibi yapıyoruz.

Yüklediğim Nextcloud Makale klasörü ve içerisindeki resim görünüyor gayet başarılı. Şimdi mobil kurulumların ekran görüntülerini bu klasöre yükleyelim ve tekrar bilgisayarımız üzerinden bakalım.

Evet yüklediğimiz ekran görüntülerimiz de burada görünüyor. Sorunsuz bir şekilde dosyalarımızı sunucumuza yükleyebiliyoruz ve mobilden erişebiliyoruz. Kendi bulut sunucumuzu başarılı bir şekilde oluşturduk.

Bu makalemizde Nextcloud kurulumunu baştan sona kendi VPS sunucumuz üzerinde tamamladık. Nextcloud üzerinde birçok eklenti ile birlikte gelmekte aynı zamanda uygulamalar market üzerinde de yüzlerce harika eklentileri var bunlardan bazıları;

 1. Only Office (Üzerinde kurulu olarak geliyor tüm Office uygulamalarını yapabiliyorsunuz)
 2. PDF Viewer (Üzerinde kurulu olarak geliyor)
 3. Passwords (Harika bir parola yönetim eklentisi sonradan kuruyoruz)
 4. Raw Viewer (Next cloud üzerinde Raw dosyalarını görüntülemeye yarıyor, sonradan kuruyoruz)
 5. Extract (Arşiv dosyalarını indirmeye gerek kalmadan Nextcloud üzerinde açmamızı sağlıyor, sonradan kuruyoruz.)
 6. Printer (Nextcloud üzerine printer tanıtmamızı sağlıyor, sonradan kuruyoruz.)

Yukarıda kullanıp tecrübe ettiklerimden kısaca bahsettim.

Nextcloud ile birçok şey yapmak mümkün ihtiyaçlarınıza göre derya-deniz olabilecek esneklikte bir program ve kontrolü tamamen sizde istediğiniz gibi özelleştirip tamamen kendi renklerinize uygun hale getirebilirsiniz ve hem pc hem de mobilden dosyalarınızı yedekleyip kullanabilirsiniz ve her yerden erişebilirsiniz. Kullanıcılar tanımlayıp onlara klasörler paylaşabilirsiniz gibi gibi birçok özellik mevcut. Bir sonraki makalemde bu tecrübe ettiğim uygulamalardan ve Nextcloud üzerindeki kişiselleştirme ayarlarından bahsediyor olacağım.

Teşekkürler.

İlgili Makaleler

5 Yorum

 1. Merhaba,
  Öncelikle emeğinize sağlık, çok güzel bir anlatım olmuş. Konu ile ilgili bir sorum olacaktı.

  Mail ortamında gönderilemeyecek kadar büyük dosyalarımızı göndermek için ve matbu dökümanları ya da evrakları ekleyip erişimini kolaylaştırmak için böle bir yapı düşünüyorum. Dışarıya açacağımız için güvenlik tarafında bir sorunla karşılaşabilir miyiz?
  Kurulum için en stabil işletim sistemi hangisi olmalı.
  Teşekkürler.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu