Haberler

Kamuoyu Duyurusu (Veri İhlali Bildirimi) – PSL Elektronik San. ve Tic. A.Ş.

Kamuoyu Duyurusu (Veri İhlali Bildirimi) – PSL Elektronik San. ve Tic. A.Ş.

Bilindiği üzere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun “Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler” başlıklı 12 nci maddesinin (5) numaralı fıkrası “İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, veri sorumlusu bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir. Kurul, gerekmesi hâlinde bu durumu, kendi internet sitesinde ya da uygun göreceği başka bir yöntemle ilan edebilir.” hükmünü amirdir.

Veri sorumlusu sıfatını haiz olan PSL Elektronik San. ve Tic. A.Ş. tarafından Kurumumuza gönderilen yazıda özetle;

  • İhlalin; Şirketin kullanmış olduğu server cihazında çalışan çeşitli yazılımların ve bu yazılımlarda üretilen bilgilerin yer aldığı dosyaların şifrelenmesi suretiyle gerçekleştiği,
  • İhlalin 20.09.2020 tarihinde saat 01:00’de gerçekleştiği ve mesai başlangıcında sistemin kontrol edilmesi üzerine 21.09.2020 tarihinde saat 08:00’de tespit edildiği,
  • İhlalden kimlik, iletişim, özlük, hukuki işlem, müşteri işlem, finans, mesleki deneyim, pazarlama verilerinin etkilendiği,
  • İhlalden etkilenen özel nitelikli kişisel verilerin ırk ve etnik köken bilgileri olduğu,
  • İhlalden etkilenen ilgili kişi gruplarının çalışanlar, kullanıcılar ile müşteri ve potansiyel müşteriler olduğu,
  • İhlalden etkilenen kişi sayısının bu aşamada tespit edilemediği

ifade edilmiştir.

Konuya ilişkin inceleme devam etmekle birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 24.09.2020 tarih ve 2020/737 sayılı Kararı ile söz konusu veri ihlali bildiriminin Kurumun internet sayfasında ilan edilmesine karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kaynak

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu