Blog

Exchange Server’da Hayat Kurtaran Shell Komutları

Exchange Server, birçok kurumsal ortamda e-posta iletişimi, takvim yönetimi ve diğer iş işlevlerinin yönetimi için yaygın olarak kullanılan bir yazılımdır. Exchange Server’ın yönetimi bazen karmaşık olabilir ve sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Neyse ki, Exchange Management Shell aracılığıyla bir dizi hayat kurtaran shell komutu kullanarak bu sorunları hızlı bir şekilde çözebilirsiniz. İşte Exchange Server’da kullanabileceğiniz bazı önemli shell komutları:

Get-MailboxStatistics

Bu komut, Exchange sunucusunda bulunan bir kullanıcının posta kutusu istatistiklerini getirir. Bu komutu kullanarak, bir kullanıcının posta kutusunun boyutunu, mesaj sayısını, son oturum açma zamanını ve daha fazlasını kontrol edebilirsiniz. Örneğin:

Get-MailboxStatistics -Identity "[email protected]"

Bu komut, “[email protected]” kullanıcısının posta kutusu istatistiklerini getirecektir.

Get-MailboxDatabaseCopyStatus

Bu komut, Exchange sunucusunda bulunan veritabanı kopyalarının durumunu kontrol etmenizi sağlar. Bu komutu kullanarak, veritabanı kopyalarının etkinlik durumunu, replikasyon durumunu ve diğer önemli bilgileri kontrol edebilirsiniz.

Get-MailboxDatabaseCopyStatus -Identity "VeritabaniAdi"

Bu komut, belirtilen veritabanı için kopya durumunu getirecektir.

Get-MessageTrackingLog

Bu komut, Exchange sunucusunda gönderilen ve alınan e-postaların izleme kaydını getirir. Bu komutu kullanarak, bir kullanıcının belirli bir e-postayı gönderip göndermediğini, bir e-postanın teslim edilip edilmediğini veya e-postanın hangi sunuculardan geçtiğini kontrol edebilirsiniz.

Get-MessageTrackingLog -Sender "[email protected]" -Recipients "[email protected]" -Start "01/01/2023 00:00:00" -End "01/01/2023 23:59:59"

Bu komut, “[email protected]” adresinden “[email protected]” adresine gönderilen e-postaların izleme kaydını getirecektir.

Set-Mailbox

Bu komut, Exchange sunucusunda bir kullanıcının posta kutusu ayarlarını değiştirmenizi sağlar. Bu komutu kullanarak, bir kullanıcının posta kutusu kotasını ayarlayabilir, otomatik yanıtlayıcıyı etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilir, iletilecek ileti kurallarını yapılandırabilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz.

Set-Mailbox -Identity "[email protected]" -ProhibitSendQuota 2GB -ProhibitSendReceiveQuota 2.5GB

Bu komut, “[email protected]” kullanıcısının posta kutusu kotasını 2GB olarak ayarlayacaktır.

Remove-Mailbox

Bu komut, Exchange sunucusunda bir kullanıcının posta kutusunu kaldırmanızı sağlar. Bu komutu kullanarak, bir kullanıcının posta kutusunu kalıcı olarak silebilirsiniz.

Remove-Mailbox -Identity "[email protected]"

Bu komut, “kullani[email protected]” kullanıcısının posta kutusunu kaldıracaktır.

Get-MailboxPermission

Bu komut, belirli bir kullanıcının veya dağıtım listesinin posta kutusu izinlerini getirir. Bu komutu kullanarak, bir kullanıcının posta kutusuna erişimi olan kişileri veya dağıtım listesine erişimi olan kullanıcıları kontrol edebilirsiniz.

Get-MailboxPermission -Identity "[email protected]"

Bu komut, “[email protected]” kullanıcısının posta kutusu izinlerini getirecektir.

New-Mailbox

Bu komut, Exchange sunucusunda yeni bir posta kutusu oluşturmanızı sağlar. Bu komutu kullanarak, yeni kullanıcılar için posta kutusu oluşturabilir veya mevcut kullanıcılara ek posta kutuları ekleyebilirsiniz.

New-Mailbox -UserPrincipalName "[email protected]" -Alias "kullanici" -Name "Kullanici Adi" -Database "VeritabaniAdi"

Bu komut, “[email protected]” kullanıcısı için “kullanici” takma adıyla “Kullanici Adi” adında yeni bir posta kutusu oluşturacaktır.

Get-TransportServer

Bu komut, Exchange sunucunuzdaki transport servisinin ayrıntılarını getirir. Bu komutu kullanarak, transport servisinin durumunu, bağlantı durumunu, gönderme ve alım kuyruklarını ve daha fazlasını kontrol edebilirsiniz.

Get-TransportServer

Bu komut, tüm transport servisinin ayrıntılarını getirecektir.

Set-TransportService

Bu komut, Exchange sunucusunda taşıma hizmeti yapılandırmalarını değiştirmenizi sağlar. Bu komutu kullanarak, taşıma hizmetinin mesaj boyutu sınırlarını ayarlayabilir, gönderme veya alım kuyruklarını kontrol edebilir veya taşıma protokollerini yapılandırabilirsiniz.

Set-TransportService -Identity "TaşımaSunucuAdi" -MaxReceiveSize 50MB -MaxSendSize 50MB

Remove-Mailbox

Bu komut, Exchange sunucusunda bir kullanıcının posta kutusunu kalıcı olarak silmenizi sağlar. Bu komutu kullanarak, kullanıcı hesabı ile ilişkili posta kutusunu tamamen kaldırabilirsiniz.

Remove-Mailbox -Identity "[email protected]" -Permanent $true

Bu komut, “[email protected]” kullanıcısının posta kutusunu kalıcı olarak siler.

Export-Mailbox

Bu komut, belirli bir posta kutusunun içeriğini PST dosyasına dışa aktarmanızı sağlar. Bu komutu kullanarak, bir kullanıcının posta kutusundaki e-postaları, takvim girdilerini veya kişileri yedekleyebilirsiniz.

Export-Mailbox -Identity "[email protected]" -PSTFolderPath "C:\Yedekler"

Bu komut, “[email protected]” kullanıcısının posta kutusunu “C:\Yedekler” klasörüne PST dosyası olarak dışa aktarır.

Get-MailboxDatabase

Bu komut, Exchange sunucusundaki posta kutusu veritabanlarının ayrıntılarını getirir. Bu komutu kullanarak, mevcut veritabanlarının adlarını, durumunu, boyutunu ve diğer özelliklerini kontrol edebilirsiniz.

Get-MailboxDatabase

Bu komut, tüm posta kutusu veritabanlarının ayrıntılarını getirecektir.

Get-DatabaseAvailabilityGroup

Bu komut, mevcut Database Availability Group (DAG) hakkında bilgi almanızı sağlar. DAG’in adını, üyelerini, ağ yapılandırmalarını ve diğer ayrıntıları listeleyebilirsiniz.

Get-DatabaseAvailabilityGroup -Identity "DAG1"

Bu komut, “DAG1” adlı Database Availability Group’un ayrıntılarını getirir.

Add-DatabaseAvailabilityGroupServer

Bu komut, bir sunucuyu mevcut bir Database Availability Group’a (DAG) eklemenizi sağlar. Bu komutu kullanarak, yeni bir sunucuyu DAG’e üye olarak ekleyebilirsiniz.

Add-DatabaseAvailabilityGroupServer -Identity "DAG1" -MailboxServer "EXCH2"

Bu komut, “DAG1” adlı Database Availability Group’a “EXCH2” adlı sunucuyu ekler.

Remove-DatabaseAvailabilityGroupServer

Bu komut, bir sunucuyu mevcut bir Database Availability Group’dan (DAG) kaldırmanızı sağlar. Bu komutu kullanarak, bir sunucunun DAG üyeliğini sonlandırabilirsiniz.

Remove-DatabaseAvailabilityGroupServer -Identity "DAG1" -MailboxServer "EXCH2"

Bu komut, “DAG1” adlı Database Availability Group’dan “EXCH2” adlı sunucuyu kaldırır.

Start-DatabaseAvailabilityGroup

Bu komut, belirli bir Database Availability Group (DAG) içindeki veritabanlarının replikasyonunu başlatmanızı sağlar.

Start-DatabaseAvailabilityGroup -Identity "DAG1" -MailboxServer "EXCH1"

Bu komut, “DAG1” adlı Database Availability Group içindeki veritabanı replikasyonunu “EXCH1” adlı sunucuda başlatır.

Get-MailboxDatabaseCopyStatus

Bu komut, belirli bir Database Availability Group (DAG) içindeki posta kutusu veritabanı kopyalarının durumu hakkında bilgi almanızı sağlar.

Get-MailboxDatabaseCopyStatus -Identity "DB1" -Server "EXCH1"

Bu komut, “DB1” adlı posta kutusu veritabanı kopyasının durumunu “EXCH1” adlı sunucuda getirir.

Add-MailboxDatabaseCopy

Bu komut, mevcut bir posta kutusu veritabanının bir kopyasını başka bir sunucuya eklemenizi sağlar.

Add-MailboxDatabaseCopy -Identity "DB1" -MailboxServer "EXCH2"

Bu komut, “DB1” adlı posta kutusu veritabanının bir kopyasını “EXCH2” adlı sunucuya ekler.

Remove-MailboxDatabaseCopy

Bu komut, bir posta kutusu veritabanının belirli bir sunucudaki kopyasını kaldırmanızı sağlar.

Remove-MailboxDatabaseCopy -Identity "DB1" -MailboxServer "EXCH2"

Bu komut, “DB1” adlı posta kutusu veritabanının “EXCH2” adlı sunucudaki kopyasını kaldırır.

Suspend-MailboxDatabaseCopy

Bu komut, belirli bir sunucudaki posta kutusu veritabanı kopyasının replikasyonunu geçici olarak duraklatmanızı sağlar.

Suspend-MailboxDatabaseCopy -Identity "DB1" -MailboxServer "EXCH2"

Bu komut, “DB1” adlı posta kutusu veritabanının “EXCH2” adlı sunucudaki kopyasının replikasyonunu duraklatır.

Resume-MailboxDatabaseCopy

Bu komut, duraklatılan bir posta kutusu veritabanı kopyasının replikasyonunu yeniden başlatmanızı sağlar.

Resume-MailboxDatabaseCopy -Identity "DB1" -MailboxServer "EXCH2"

Bu komut, “DB1” adlı posta kutusu veritabanının “EXCH2” adlı sunucudaki kopyasının replikasyonunu yeniden başlatır.

Update-MailboxDatabaseCopy

Bu komut, bir posta kutusu veritabanı kopyasının güncellenmesini tetikler.

Update-MailboxDatabaseCopy -Identity "DB1" -MailboxServer "EXCH2"

En çok kullanılan 50 Exchange PowerShell komutunu

KomutAçıklama
Get-MailboxTüm posta kutularını veya belirli bir posta kutusunu alır.
Get-MailboxStatisticsPosta kutusu istatistiklerini alır.
Get-MailboxDatabaseTüm posta kutusu veritabanlarını alır.
Get-MailboxDatabaseCopyStatusPosta kutusu veritabanı kopyalama durumunu alır.
Get-RecipientAlıcıları (kullanıcılar, gruplar, dağıtım listeleri vb.) alır.
Get-DistributionGroupDağıtım gruplarını alır.
Get-DistributionGroupMemberBir dağıtım grubunun üyelerini alır.
Get-MailContactPosta iletişimini alır.
Get-MailUserPosta kullanıcısını alır.
Get-MailPublicFolderPosta genel klasörünü alır.
New-MailboxYeni bir posta kutusu oluşturur.
New-DistributionGroupYeni bir dağıtım grubu oluşturur.
New-MailContactYeni bir posta iletişimi oluşturur.
Enable-MailboxDevre dışı bırakılmış bir posta kutusunu etkinleştirir.
Disable-MailboxBir posta kutusunu devre dışı bırakır.
Set-MailboxBir posta kutusunun özelliklerini ayarlar.
Set-DistributionGroupBir dağıtım grubunun özelliklerini ayarlar.
Set-MailContactBir posta iletişiminin özelliklerini ayarlar.
Remove-MailboxBir posta kutusunu siler.
Remove-DistributionGroupBir dağıtım grubunu siler.
Remove-MailContactBir posta iletişimini siler.
Export-MailboxBir posta kutusunu PST dosyasına aktarır.
Import-MailboxBir PST dosyasını bir posta kutusuna aktarır.
Search-MailboxBir posta kutusunda belirli bir kriterle arama yapar.
New-MailboxExportRequestBir posta kutusunu dışa aktarma isteği oluşturur.
New-MailboxImportRequestBir posta kutusuna içe aktarma isteği oluşturur.
Get-MailboxPermissionBir posta kutusunun izinlerini alır.
Add-MailboxPermissionBir posta kutusuna izin ekler.
Remove-MailboxPermissionBir posta kutusundan izni kaldırır.
Get-DistributionGroupPermissionBir dağıtım grubunun izinlerini alır.
Add-DistributionGroupPermissionBir dağıtım grubuna izin ekler
Remove-DistributionGroupPermissionBir dağıtım grubundan izni kaldırır.
Set-MailboxPermissionBir posta kutusunun izinlerini ayarlar
Set-DistributionGroupPermissionBir dağıtım grubunun izinlerini ayarlar.
Get-InboxRuleGelen kutusu kuralını alır.
New-InboxRuleYeni bir gelen kutusu kuralı oluşturur.
Remove-InboxRuleBir gelen kutusu kuralını kaldırır.
Get-TransportRuleTaşıma kuralını alır.
New-TransportRule Yeni bir taşıma kuralı oluşturur.
Remove-TransportRuleBir taşıma kuralını kaldırır.
Get-MailboxFolderPermission Bir posta kutusu klasörünün izinlerini alır.
Add-MailboxFolderPermissionBir posta kutusu klasörüne izin ekler.
Remove-MailboxFolderPermissionBir posta kutusu klasöründen izni kaldırır.
Get-MailboxFolderStatisticsBir posta kutusu klasörünün istatistiklerini alır.
Set-MailboxFolderPermission Bir posta kutusu klasörünün izinlerini ayarlar.
Get-MailboxExportRequestPosta kutusu dışa aktarma isteklerini alır.
Get-MailboxImportRequestPosta kutusu içe aktarma isteklerini alır.
Get-MailboxRestoreRequestPosta kutusu geri yükleme isteklerini alır.
Get-MailboxMoveRequest Posta kutusu taşıma isteklerini alır.
Get-MailboxAuditLogSearch Posta kutusu denetim günlüğü aramasını alır.

Bu örnekler, Exchange Server’da hayat kurtaran Shell komutlarının daha fazla kullanımını göstermektedir. Bu komutlar, DAG yönetimi ve posta kutusu veritabanı kopyaları gibi önemli işlevlerin gerçekleştirilmesine yardımcı olur. Exchange sunucusunu yönetirken doğru komutları kullanmak ve değişikliklerden önce iyi bir planlama yapmak önemlidir.

Ancak, her ortamın farklı olabileceğini ve ihtiyaçlarınıza uygun olarak komutları uyarlamak gerektiğini unutmayın. Exchange Server belgelerine başvurarak ve ilgili kaynaklardan destek alarak daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu