Exchange Server

Exchange Server Mail ve Alıcı Limitleri

Exchange Server’da posta akışını yönetmek, veritabanı yönetiminde hayati bir rol oynamaktadır. E-Postalarda bulunan büyük ek dosyaları fazladan kaynak tüketmeye sebep olmaktadır. Bu sorunu rahat yönetebilmek için bazı yapılandırmalar yapmanız gerekmekte, ilgili yapılandırmayı ECP ve EMS kullanarak bazı sınırlandırmalar yapmak mümkün.

Gerçek ortamlarınızda bu yapılandırmaları yapmadan önce her açıdan düşünerek planlama yapmanız gerekmektedir. İleride yapacağınız bir ortam değişikliği bu sınırlandırmalar yüzünden baş ağrıtabilir.

Exchange kuruluşunuz için ileti boyutu sınırlaması yaparken aşağıda ki soruları göz önüne getirebilirsiniz.

Gelen iletilere hangi boyut sınırlarını uygulamalıyım?

Giden iletilere hangi boyut sınırlarını uygulamalıyım?

Kuruluşum için mailbox kotası nedir ve seçtiğim ileti boyutu sınırlarının posta kutusu kotası boyutuyla ilişkisi nasıl olmalıdır?

Ortamımda, izin verilen maksimum boyuttan daha büyük iletiler göndermesi veya alması gereken kullanıcılar var mı yada olabilir mi?

Ortamım, farklı ileti boyutu sınırları gerektiren başka ileti sistemleri veya ayrı departmanlar içeriyor mu?

Microsoft, çeşitli güvenlik sebeplerinden dolayı Exchange Server’da e-posta için boyut sınırlandırması yapar. Örnek: Yeni bir Send Connector oluşturduğunuzda varsayılan olarak 36MB’lık bir limit bulunur.

Not: Sistem iletileri, karantinaya alınan iletiler, Teslim Durumu Bildirimi iletileri, günlük raporu iletileri gibi bazı Exchange Server iletileri boyut sınırları için tamamen muaf tutulmaktadır.

Mail Sınırlandırmasıyla İlgili Sorunlar

Gelen bir e-posta iletisi önceden belirlenmiş boyut sınırlarına ulaştığında, hesapta birçok soruna neden olabilir. Hata mesajlarından bazıları şunlardır:

“552: Message size exceeds maximum permitted.” – “552: İleti boyutu izin verilen maksimum değeri aşıyor.”

“System Undeliverable, message size exceeds outgoing message size limit.” – “Sistem Teslim Edilemiyor, ileti boyutu giden ileti boyutu sınırını aşıyor.”

“Attachment size exceeds the allowable limit.” – “Ek boyutu izin verilen sınırı aşıyor.”

“The size of the message you are trying to send exceeds the global size limit of the server. The message was not sent; reduce the message size and try again.” – “Göndermeye çalıştığınız iletinin boyutu, sunucunun genel boyut sınırını aşıyor. Mesaj gönderilmedi; ileti boyutunu küçültün ve yeniden deneyin.”

Boyut Sınırlandırması

Exchange’de varsayılan ileti boyutu sınırlarını yapılandırabileceğiniz temel olarak dört yer vardır:

  • Transport Seviyesinde
  • Receive Connector Seviyesinde
  • Send Connector Seviyesinde
  • Mailbox Seviyesinde

Bir çakışma durumunda, değeri en küçük olan baskın hale gelmektedir. Exchange Server bir mail aldığında, ilk önce Connector üzerindeki değerleri kontrol eder, eğer mailbox olarak uyguladığınız limitler connector üzerindeki limitlerden küçükse, mail belli bir seviyeye kadar iletilir. Exchange Server üzerindeki kaynaklarımızı düşünürsek bu limitlendirmeler Connector seviyesinde yapmanızda fayda bulunmaktadır.

Limitlendirmelerimi sorgulamak ve değişiklik yapmak için EMS’yi açıyoruz. Öncelikle Transport seviyesindeki limitlemeleri sorgulayacağız.

get-transportconfig | ft maxsendsize, maxreceivesize

Get-TransportConfig bizim mevcut limitlememizin 10MB olduğunu gösterdi, fakat burada ki değişikliği ben 20MB olarak ayarlayacağım. Siz kendi ortamınıza göre komutu şekillendirebilirsiniz.

Set-TransportConfig -MaxSendSize 20MB -MaxReceiveSize 20MB

Ortamınızda bulunan Receive Connector üzerindeki limitlemeyi sorgulamak için aşağıdaki komutu kullanabiliriz.

get-receiveconnector | ft name, maxmessagesize 

Connector üzerindeki limitlendirmeler 36MB. İlgili limitlemeyi kendi ortamınıza göre şekillendirmek için kullanmanız gereken komut şu şekildedir. Bu komut tüm ReceiveConnector’lerin limitini değiştirecektir.

Get-receiveconnector | set-receiveconnector -maxmessagesize 15MB

Exchange Server üzerinde SendConnector oluşturduğumuzda varsayılan olarak bunun boyutu 36MB olarak gelmektedir. Bu limitlemeyi Exchane Server ECP üzerinden kontrol edebildiğiniz gibi EMS üzerinden de kontrol edebilirsiniz. EMS için aşağıdaki komut setini kullanmanız yeterlidir.

Get-SendConnector | ft Name, MaxMessageSize

Send Connector seviyesinde limit değişikliği için kullanılması gereken komut aşağıdaki gibidir;

Get-SendConnector | Set SendConnector -MaxMessageSize 15MB

Send Connector üzerinde bulunan limitlemeyi ECP üzerinden değiştirebilir ve kontrol edebiliriz.

ECP – Mail Flow – Send Connector adımından oluşturmuş olduğumuz connectoru açıyoruz.

Maximum Send Message Size değerini değiştirebilirsiniz.

Exchange Server üzerinde oluşturmuş olduğumuz mailbox limitlerini kontrol edelim

Get-Mailbox | ft Name, MaxSendSize, MaxReceiveSize

Kullanıcı seviyesinde limit değişikiği yapabilirsiniz, tek bir komut satırı ile tüm kullanıcıların Send/Receive limitlerini değiştirebilirsiniz.

Get-Mailbox | Set-Mailbox -MaxSendSize 15MB -MaxReceiveSize 15MB

Ortamınıza EK dosyalar için harici bir kural eklemek isterseniz eğer bunun için “Rules” kullanabilirsiniz. Rules eklemek için ECP kullanabildiğiniz gibi EMS üzerinden de yapabilirsiniz.

New-TransportRule -Name AttachmentLimit -AttachmentSizeOver 15MB -RejectMessageReasonText “Dosya Eki Buyuk – email rejected.”

Eklemiş olduğumuz “Attachment limit” Rules ECP üzerinden Mail Flow- Rules bölümünde gözükmektedir.

ECP üzerinden Organization Transport Settings ayarı ile, Maksimum alıcı sayısı, Maksimum Mail Alma Sayısı ve Mail gönderme limitini değiştirebilirsiniz.

Bunun için ECP – Mail Flow – ReceiveConnector geliyoruz.

Burda maksimum alıcı limitlendirmesini ve mail boyutları için ilgili yapılandırmayı değiştirebilirsiniz.

ActiveSync mail boyutu Exchange kurulumlarının bütün sürümlerinde varsayılan olarak 10MB olarak gelmektedir. Fakat siz kuruluşunuzda ActiveSync limitlendirmesinde değişiklik yapmak istiyorsanız “webconfig” dosyası düzenlemeniz gerekiyor. Malesef bu işlem için ECP veya EMS kullanılmamaktadır..

Bunun için Exchange Server’ın kurulu olduğu dizine gitmemiz gerekiyor.

%ExchangeInstallPath%FrontEnd\HttpProxy\Sync

Burda webconfig içinde aşağıdaki satırı düzenleyebilirsiniz. Değişiklik yapmadan önce WebConfig dosyasının yedeğini almayı unutmayın.

<httpRuntime maxRequestLength="10240" fcnMode="Disabled" />

IIS tarafındaki değişiklikleri kontrol etmek için IIS | Sites | Exchange Back End | Microsoft-Server-ActiveSync | Configuration Editor adımına geliyoruz ve Select system.webServer | security | requestFiltering. requestFiltering bölümünü genişletiyoruz ve maxAllowedContentLength değerini kontrol ediyoruz.

Değişikliğin hemen etkili olmasını istiyorsanız, Exchange Server’ı veya Exchange Server hizmetlerini yeniden başlatın

Exchange Server’a ait tüm servisleri yeniden başlatmak için Services.msc konsulunu kullanabilirsiniz yada powershell aracılığıyla tüm servisleri restart edebilirsiniz.

$services = Get-Service | ? { $_.name -like "MSExchange*" -and $_.Status -eq "Running"};foreach ($service in $services) {Restart-Service $service.name -Force}

Not: Exchange Server’da çeşitli ayarlar için bir önbellek olduğundan, bu değişiklikler hemen etkili olmaz. Bu değişikliğin Outlook/Outlook Web Access (OWA) tarafından tanınması için birkaç saat beklemeniz gerekebilir.

İlgili Makaleler

Bir Yorum

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu