Exchange Server

Exchange Server 2016 üzerinde Bir takım Temel PowerShell komutları

Exchange Server, Microsoft şirketi tarafından geliştirilmiş bir e-posta sunucusu yazılımıdır. Bu yazılım, büyük ölçekli işletmelerde kullanılan e-posta hizmetlerinin yönetimi için tasarlanmıştır.

Exchange Server, e-posta, takvim, kişiler, görevler ve notlar gibi birçok iletişim özelliğini destekler. Bu özelliklerin yanı sıra, Exchange Server, birçok güvenlik ve veri koruma özelliği içerir. Örneğin, antispam, antivirüs, güvenli e-posta şifreleme, erişim denetimi ve veri yedekleme özellikleri sunar.

Exchange Server, Active Directory (AD) ile birlikte çalışarak kullanıcı kimlik doğrulama, erişim hakları ve yönetim işlemleri için merkezi bir nokta sağlar. Bu nedenle, Exchange Server, işletmelerdeki e-posta hizmetlerinin yönetimi için popüler bir seçimdir.

Exchange Server 2016 üzerinde bir kullanıcın OWA (Outlook Web Access) servisini PowerShell kullanarak açmak

Set-CASMailbox <Kullanıcının Adı veya Aliası> -OWAEnabled $true

Komutu çalıştırmak için Exchange Management Shell’i açın ve yukarıdaki komutu kullanın. Değişiklikleri kaydetmek için değişiklikleri kaydetmek için “Enter” tuşuna basın.

Exchange Server 2016 üzerinde bir kullanıcın OWA (Outlook Web Access) servisini PowerShell kullanarak kapatmak

set-CASMailbox <Kullanıcının Adı veya Aliası> -OWAEnabled $false

Komutu çalıştırmak için Exchange Management Shell’i açın ve yukarıdaki komutu kullanın. Değişiklikleri kaydetmek için değişiklikleri kaydetmek için “Enter” tuşuna basın.

Microsoft Exchange 2016 üzerinde bir e-posta adresini PrimarySMTP gönderen olarak ayarlamak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz

 1. PowerShell yönetici konsolunu açın.
 2. Aşağıdaki komutu kullanarak Exchange Server’a bağlanın:

 1. Aşağıdaki komutu kullanarak kullanıcının mevcut e-posta adreslerini gösterin:
Get-Mailbox -Identity "KullanıcıAdı" | Select-Object DisplayName, EmailAddresses

Not: “KullanıcıAdı” ifadesini değiştirmelisiniz.

 1. Aşağıdaki komutu kullanarak kullanıcının PrimarySMTP gönderen adresini ayarlayın:
Set-Mailbox -Identity "KullanıcıAdı" -PrimarySmtpAddress "yeniEposta@alanadı.com"

Not: “KullanıcıAdı” ifadesini ve “yeniEposta@alanadı.com” adresini değiştirmelisiniz.

Bu komut, kullanıcının PrimarySMTP gönderen adresini “yeniEposta@alanadı.com” olarak ayarlar. Bu e-posta adresi, kullanıcının diğer e-posta adresleri arasında birincil gönderen adresi olarak kullanılacaktır.

 1. Aşağıdaki komutu kullanarak kullanıcının e-posta adreslerini kontrol edin:
Get-Mailbox -Identity "KullanıcıAdı" | Select-Object DisplayName, EmailAddresses

Not: “KullanıcıAdı” ifadesini değiştirmelisiniz.

Bu komut, kullanıcının güncellenmiş e-posta adreslerini gösterir. PrimarySMTP gönderen adresinin yanında “SMTP” öneki olmadan “yeniEposta@alanadı.com” adresi gözükecektir.

Microsoft Exchange 2016 üzerinde bir kullanıcının e-postalarını PST dosyası olarak kaydetmek

 1. Exchange Management Shell’i açın ve aşağıdaki komutu yapıştırın:
New-MailboxExportRequest -Mailbox "User Name" -FilePath "C:\Exports\UserName.pst"
 1. “User Name” yerine eksport etmek istediğiniz kullanıcının adını girin.
 2. “C:\Exports\UserName.pst” yerine PST dosyasının kaydedileceği yolu ve dosya adını girin.
 3. Komutu çalıştırın ve işlemin tamamlandığını doğrulayın.

Mevcut durum aşağıdaki komut ile kontrol edilebilir.

Get-MailboxExportRequest

Bu komut, belirtilen kullanıcının tüm e-postalarını, belirtilen yol ve dosya adıyla bir PST dosyasına eksport eder. Eksport işlemi tamamlandığında, belirtilen yolda PST dosyası oluşacaktır.

Microsoft Exchange 2016 üzerinde bir OU (Organizational Unit) içindeki e-posta adreslerini görme

Exchange Management Shell’i açın ve aşağıdaki komutu yapıştırın:

Get-Recipient -OrganizationalUnit “OU” | Select-Object DisplayName, PrimarySmtpAddress

Exchange Server üzerinde bir OU (Organizational Unit) içindeki e-posta adreslerini görme işlemini aşağıdaki Power shell komutları ile yapabilirsiniz:

 1. Exchange Management Shell’i açın ve aşağıdaki komutu yapıştırın:
Get-Recipient -OrganizationalUnit "OU Name" | Select-Object DisplayName, PrimarySmtpAddress
 1. “OU Name” yerine sorgulamak istediğiniz OU’nun adını girin.
 2. Komutu çalıştırın ve işlemin sonuçlarını görüntüleyin.

Bu komut, belirtilen OU içindeki tüm alıcıları (kullanıcılar, gruplar, posta kutuları vb.) listeler ve her alıcının adını ve ana SMTP adresini görüntüler.

Microsoft Exchange 2016 üzerinde OWA servisi kapatma

 1. Exchange Management Shell’i açın.
 2. Aşağıdaki komutu yürütün:
Set-OwaVirtualDirectory -Identity "Server\owa (Default Web Site)" -InternalUrl $null -ExternalUrl $null
 1. Değişiklikleri kaydetmek için aşağıdaki komutu yürütün:
Set-OrganizationConfig -OwaVirtualDirectory $null

Bu komutlar, Exchange Server’daki OWA servisini kapatacak ve artık erişilemeyecektir. Dikkat: Bu işlem Exchange Server yapılandırmasını değiştirir ve kullanıcıların OWA’ya erişimini engelleyebilir.

Microsoft Exchange 2016 üzerinde ECP servisini PowerShell kullanarak kapatmak

 1. Exchange Management Shell’i açın.
 2. Aşağıdaki komutu yürütün:
Set-EcpVirtualDirectory -Identity "Server\ecp (Default Web Site)" -InternalUrl $null -ExternalUrl $null
 1. Değişiklikleri kaydetmek için aşağıdaki komutu yürütün:
Set-OrganizationConfig -EcpVirtualDirectory $null

Bu komutlar, Exchange Server’daki ECP servisini kapatacak ve artık erişilemeyecektir. Dikkat: Bu işlem Exchange Server yapılandırmasını değiştirir ve kullanıcıların ECP’ye erişimini engelleyebilir.

Microsoft Exchange 2016 üzerinde PowerShell ile bir kullanıcının dışarıya e-posta göndermesini yasaklamak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz

 1. Exchange Management Shell’i açın ve aşağıdaki komutu çalıştırın:
Set-Mailbox <user name> -AllowOutboundInternetEmail $false
 1. Kullanıcının dışarıya e-posta göndermesi yasaklandıktan sonra değişikliğin etkisini kontrol etmek için aşağıdaki komutu çalıştırın:
Get-Mailbox <user name> | fl AllowOutboundInternetEmail

Bu adımlar size Exchange Server üzerinde belirli bir kullanıcının dışarıya e-posta göndermesini yasaklamanıza yardımcı olacaktır.

Microsoft Exchange 2016 üzerinde PowerShell ile bir contact eklemek için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz

 1. Exchange Management Shell’i açın ve aşağıdaki komutu çalıştırın:
New-MailContact -Name "<contact name>" -ExternalEmailAddress "<email address>"
 1. İstediğiniz diğer özellikleri eklemek için aşağıdaki komutları kullanabilirsiniz:
Set-Contact -Identity "<contact name>" -Department "<department name>"
Set-Contact -Identity "<contact name>" -Company "<company name>"

Bu adımlar size Exchange Server üzerinde bir kişi oluşturmanıza yardımcı olacaktır.

Microsoft Exchange 2016 üzerinde bir e-postayı birden fazla kişiye yönlendirmek için aşağıdaki adımları takip edin

 1. Exchange Management Shell’i açın: Exchange Server yönetici konsolunu açın ve Exchange Management Shell’e giriş yapın.
 2. Yönlendirilmesi istenen e-posta adresini belirleyin: Yönlendirilmesi istenen e-postanın gönderildiği e-posta adresini belirleyin.
 3. Yönlendirme kuralı oluşturun: Aşağıdaki komutu kullanarak yönlendirme kuralı oluşturun:
New-TransportRule -Name "Forward emails to multiple recipients" -From "<sender_email>" -SentTo "<recipient1_email>,<recipient2_email>,<recipient3_email>" -RedirectMessageTo "<final_recipient_email>"

Burada, “sender_email” değişkeni yönlendirilmesi istenen e-postanın gönderildiği e-posta adresini, “recipient1_email”, “recipient2_email”, ve “recipient3_email” değişkenleri yönlendirilmesi istenen e-postaların alıcılarının e-posta adreslerini, “final_recipient_email” değişkeni ise e-postaların sonunda alınması istenen e-posta adresini belirtir. Örneğin, aşağıdaki komutla “[email protected]” adresindeki e-postaların “[email protected]” ve “[email protected]” adresine yönlendirilmesini sağlayabilirsiniz:

Microsoft Exchange 2016 üzerinde bir grup için dışarıdan e-posta almasını engellemek için aşağıdaki PowerShell komutlarını kullanabilirsiniz

 1. Exchange Management Shell’i açın: Exchange Server yönetici konsolunu açın ve Exchange Management Shell’e giriş yapın.
 2. Grubu bulun: Grubun adını veya SMTP adresini belirlemek için aşağıdaki komutu çalıştırın:
Get-DistributionGroup -Identity "<group_name_or_SMTP_address>"
 1. Grubun ayarlarını değiştirin: Grubun ayarlarını değiştirmek için aşağıdaki komutu çalıştırın:
Set-DistributionGroup -Identity "<group_name_or_SMTP_address>" -AcceptMessagesOnlyFrom "<group_email_address>"

Bu işlem, grubun sadece belirtilen adreslerden e-posta almasını sağlar. Dışarıdan gelen e-postalar, gruba ulaşmaz ve göndericilere “Undeliverable” yanıtı gönderilir.

Not: : Burada verilen komutlar sadece genel bir örnek olarak verilmiştir ve değişik Exchange Server sürümleri ve konfigürasyonları için farklılık gösterebilir.

Microsoft Exchange 2016 üzerinde yeni bir Organizational Unit (OU) oluşturmak için aşağıdaki PowerShell komutlarını kullanabilirsiniz


 1. OU’yu oluşturun: Aşağıdaki komutu çalıştırarak yeni bir OU oluşturun:
New-ADOrganizationalUnit -Name "<OU_Name>" -Path "<Parent_OU_DN>"

Burada, “OU_Name” değişkeni OU’nun adını, “Parent_OU_DN” değişkeni ise üst düzey OU’nun DN’ini belirtir. Örneğin, aşağıdaki komutla “Department1” adlı bir OU oluşturabilirsiniz:

New-ADOrganizationalUnit -Name "Department1" -Path "DC=contoso,DC=com"

Bu işlem, “Department1” adında yeni bir OU oluşturur ve “contoso.com” domainine bağlar.

Not: Bu komutlar sadece genel bir örnek olarak verilmiştir ve farklı Exchange Server sürümleri ve konfigürasyonları için farklılık gösterebilir.

Microsoft Exchange 2016 üzerinde yönlendirilmiş bir e-postayı iptal etmek için aşağıdaki adımları takip edin

 1. Exchange Management Shell’i açın: Exchange Server yönetici konsolunu açın ve Exchange Management Shell’e giriş yapın.
 2. Yönlendirilmiş e-postayı iptal etmek istenen kullanıcıyı belirleyin: Yönlendirilmiş e-postayı iptal etmek istediğiniz kullanıcının e-posta adresini belirleyin.
 3. Yönlendirme ayarlarını iptal edin: Aşağıdaki komutu çalıştırarak yönlendirme ayarlarını iptal edin:
Set-Mailbox -Identity "<user_email>" -ForwardingSmtpAddress $null

Burada, “user_email” değişkeni yönlendirme ayarlarını iptal etmek istenen kullanıcının e-posta adresini belirtir. Örneğin, aşağıdaki komutla “[email protected]” adresindeki e-postaların yönlendirilmesini iptal edebilirsiniz:

Set-Mailbox -Identity "[email protected]" -ForwardingSmtpAddress $null

Bu işlem, belirtilen kullanıcının e-postalarının yönlendirilmesini iptal eder.

Not: Bu komutlar sadece genel bir örnek olarak verilmiştir ve farklı Exchange Server sürümleri ve konfigürasyonları için farklılık gösterebilir.

Microsoft Exchange 2016 üzerinde PowerShell kullanarak bir kullanıcının ikinci bir e-posta adresini eklemek için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.

Exchange Server 2016’da bir kullanıcıya 2. bir e-posta adresi eklemek için PowerShell kullanabilirsiniz. Aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

 1. Exchange Management Shell’i açın.
 2. Kullanıcıyı tanımlamak için aşağıdaki komutu kullanın
 3. Set-User -Identity <Kullanıcı Adı veya Kullanıcı Kimliği> -EmailAddressPolicyEnabled $false
 4. Kullanıcının yeni e-posta adresini eklemek için aşağıdaki komutu kullanın
 5. Set-Mailbox -Identity <Kullanıcı Adı veya Kullanıcı Kimliği> -EmailAddresses @{Add='<Yeni E-posta Adresi>'}
 6. Kullanıcının ilk e-posta adresini yeniden etkinleştirmek için aşağıdaki komutu kullanın
 7. Set-User -Identity <Kullanıcı Adı veya Kullanıcı Kimliği> -EmailAddressPolicyEnabled $true

Bu adımları izleyerek Exchange Server 2016’da bir kullanıcıya ikinci bir e-posta adresi ekleyebilirsiniz.

Microsoft Exchange 2016 üzerinde PowerShell kullanarak bir kullanıcının ikinci bir e-posta adresini silmek için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz

 1. PowerShell yönetici konsolunu açın.
 2. Aşağıdaki komutu kullanarak Exchange Server’a bağlanın:
 1. Aşağıdaki komutu kullanarak kullanıcının mevcut e-posta adreslerini gösterin:
Get-Mailbox -Identity "KullanıcıAdı" | Select-Object DisplayName, EmailAddresses

Not: “KullanıcıAdı” ifadesini değiştirmelisiniz.

 1. Aşağıdaki komutu kullanarak kullanıcının ikinci e-posta adresini kaldırın:
Set-Mailbox -Identity "KullanıcıAdı" -EmailAddresses @{Remove="ikinciEposta@alanadı.com"}

Not: “KullanıcıAdı” ifadesini ve “ikinciEposta@alanadı.com” adresini değiştirmelisiniz.

Bu komut, kullanıcının e-posta adreslerinden “ikinciEposta@alanadı.com” adresini kaldırır. Eğer kullanıcının başka e-posta adresleri varsa, bu adresler hala mevcut olacaktır.

 1. Aşağıdaki komutu kullanarak kullanıcının e-posta adreslerini kontrol edin:
Get-Mailbox -Identity "KullanıcıAdı" | Select-Object DisplayName, EmailAddresses

Not: “KullanıcıAdı” ifadesini değiştirmelisiniz.

Bu komut, kullanıcının güncellenmiş e-posta adreslerini gösterir.

Microsoft Exchange 2016 üzerinde hangi CU güncelleme sürümünün yüklü olduğunu öğrenmek için Powershell kullanabilirsiniz

 1. Exchange Server’a Powershell ile bağlanın.
 2. Aşağıdaki komutu çalıştırın:

Get-Command ExSetup | ForEach {$_.FileVersionInfo}

Bu komut, Exchange Server 2016 sunucusunun adını, sürümünü ve yüklü olduğu kümülatif güncelleme sürümünü listeler.

 1. Çıktıda, “AdminDisplayVersion” özelliğini bulun. Bu özellik altında Exchange Server 2016 sürüm numarasını bulabilirsiniz. Örneğin, sürüm numarası “15.1.2044.4” gibi görünebilir.

Bu yöntem, Exchange Server 2016’nın herhangi bir kümülatif güncelleme sürümü için çalışır.

Microsoft Exchange 2016 üzerinde yeni bir etki alanı eklemek için aşağıdaki PowerShell komutlarını kullanabilirsiniz

 1. Exchange Management Shell’i açın: Exchange Server yönetici konsolunu açın ve Exchange Management Shell’e giriş yapın.
 2. Etki alanı adını belirleyin: Eklemek istediğiniz etki alanının adını belirleyin.
 3. Etki alanı ekleyin: Aşağıdaki komutu çalıştırarak etki alanı ekleyin:
New-AcceptedDomain -Name "<domain_name>" -DomainName "<domain_name>" -DomainType "<domain_type>"

Burada, “domain_name” değişkeni etki alanının adını, “domain_type” değişkeni ise etki alanı türünü belirtir. Örneğin, aşağıdaki komutla “contoso.com” adlı bir etki alanı oluşturabilirsiniz:

 New-AcceptedDomain -Name "contoso.com" -DomainName "contoso.com" -DomainType "Authoritative"

Bu işlem, “contoso.com” adında yeni bir etki alanı ekler ve bu etki alanının yetkilendirildiğini belirtir.

Not: Bu komutlar sadece genel bir örnek olarak verilmiştir ve farklı Exchange Server sürümleri ve konfigürasyonları için farklılık gösterebilir.

İlgili Makaleler

Bir Yorum

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu