Cloud Computing

Exchange Online – PowerShell Üzerinden User Mailbox İşlemleri

Office 365 Exchange Online üzerinde WEB GUI yani grafiksel ara yüz ile ulaşamayacağımız birçok bilgi mevcuttur. Peki, bu bilgilere, içeriğe, raporlamaya nasıl ulaşabiliriz? PowerShell ile bu işlemleri yapmamız mümkündür. Exchange Online PowerShell, On Prem Exchange PowerShell kadar temel bir ihtiyaç haline gelmektedir. Aslında PowerShell size Exchange Online üzerinde her işlemi yapmanıza yardımcı bir seçenektir. Sınırsız bir güce sahip olduğu gibi, bilinçsiz kullanımlarda da ciddi sorunlara yol açabilir. Bu yazının içeriğinde sizlere Exchange Online ortamında ki bilgilere nasıl ulaşacağımızı PowerShel Cmd’letsler ile örnekleyerek paylaşacağım.

Windows PowerShell ile Office 365-Exchange Online kısmına bağlanıyoruz.

Offıce 365 Exchange Powershell Baglantı Icın:

Windows 2008r2, Windows 7 SP1, Windows 8, Windows 8.1, Windows 2012 ve Windows 2012r2 ile birlikte gelen, Windows PowerShell’ i Run As Administrator olarak açıyoruz. Aşağıda ki komutları sırasıyla girip, bağlantıyı sağlıyoruz.

1-      $Cred = Get-Credential (Office 365 Username & Password bilgisini girmemiz gerekir).

2-      $s = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri https://ps.outlook.com/powershell -Credential $cred -Authentication Basic –AllowRedirection

3-      Import-PSSession $s

https://technet.microsoft.com/en-us/library/jj200677%28v=exchg.150%29.aspx

Mailbox Tiplerinin Görüntülenmesi:

En basit komutumuz Get-Mailbox, bu komut ile bütün Exchange Online userlarını, Aliasları, ServerNameleri ve kota bilgilerini görebiliriz.

clip_image002

Sistem Discovery Search Mailboxlarını değilde, sadece user mailboxları görmek istersek, bu komutla bir filtre koymuş oluyoruz.

Get-Mailbox -ResultSize Unlimited | Where {$_.name -notlike ‘*DiscoverySearchMailbox*’}

clip_image004

Exchange Online yapınızda ki User, Group vb. mailboxların detaylarını görebilmek için,

Get-User | Group RecipientTypeDetails komutunu kullanabilirsiniz. Komut sayesinde mailboxların tipini, adedini, isimlerini görebilirsiniz.

clip_image006

Sadece Usermailbox’ları görmek istersek, Get-Mailbox -Filter ‘(RecipientTypeDetails -eq “UserMailbox”)’ | Select RecipientTypeDetails,Name,Alias komutunu kullanabiliriz.

clip_image008

Exchange Online yapınızda ki Room Mailboxları görebilmek için, Get-MailBox -Filter ‘(RecipientTypeDetails -eq “RoomMailBox”)’ | Select Name,Alias komutunu kullanabiliriz.

clip_image010

Exchange Online yapımızda ki Equipment Mailbox’ ları görebilmek için, Get-MailBox -Filter ‘(RecipientTypeDetails -eq “EquipmentMailbox”)’ | Select Name,Alias

Equipment Mailbox Nedir?

Herhangi bir kullanıcıya ait olmayan özel cihazlar için kullanabileceğimiz bir Mailbox türüdür. Laptop, Projector vb. cihazlar için kullanılabilir.

clip_image012

Exchange Online Shared Mailboxları görebilmemiz için,

Get-MailBox -Filter ‘(RecipientTypeDetails -eq “SharedMailbox”)’ | Select RecipientTypeDetails,Name,Alias

clip_image014

Email Adres Bilgilerinin Görüntülenmesi:

Exchange Online mailboxlarının SMTP adreslerinin görüntülenmesi için,

Get-Mailbox -ResultSize Unlimited |FL EmailAddresses

clip_image016

Get-Mailbox -ResultSize Unlimited | Where {$_.name -Notlike ‘*DiscoverySearchMailbox*’} |FL EmailAddresses

clip_image018

Alias, SIP gibi bilgilere erişmek içinse aşağıda ki CMD’letsleri kullanabilirsiniz.

Get-Mailbox | FL name, @{name=”count”;expression={[array]($_.EmailAddresses).Count}},EmailAddresses

Tek user için,

Get-Mailbox <Identity>| Select -Expand EmailAddresses Alias 

clip_image020

Mailbox İstatistiklerini Görüntüleme:

Ufuk user mailbox’ ı için bir istatistik çekelim.

Get-MailboxStatistics ufuk | FL DisplayName,StorageLimitStatus,TotalItemSize,TotalDeletedItemSize,ItemCount,DeletedItemCount

clip_image022

User Mailbox’ ın kota bilgilerini görüntülemek için,         

Get-Mailbox Ufuk | FL *Quota

clip_image024

Exchange Online üzerinde ki bütün Mailbox’ların kota bilgilerini görebilmek için,

Get-Mailbox -ResultSize Unlimited | FL DisplayName,Alias,*Quota

clip_image026

Exchange Online User Mailboxlarının son logon zamanlarını görebilmek için,

Get-mailbox -Resultsize unlimited| Get-MailboxStatistics | Select Displayname,Lastlogontime | Sort-Object LastLogonTime

clip_image028

Group Bilgilerini Görüntülemek:

Bütün Distribution Group bilgilerini görebilmek için,

Get-DistributionGroup | FL Name,DisplayName,GroupType,PrimarySmtpAddress

clip_image030

Exchange Online Mail Contactları görebilmek için,

Get-MailContact 

clip_image032

Export User Mailbox’s information:

Get-Mailbox -Filter ‘(RecipientTypeDetails -eq “UserMailbox”)’ | Select RecipientTypeDetails,Name,Alias | Export-CSV c:\exonline.csv

clip_image033

Exchange Online Export User Mailbox  Mailboxes Content Folders, Items:

Bütün Exchange Online User Mailbox’ların itemleri ve boyutlarını görüntülemek için,

Get-Mailbox | Select-Object alias | ForEach-Object {Get-MailboxFolderStatistics -Identity $_.alias | Select Identity,ItemsInFolder,FolderSize} | Export-CSV c:\exonlineREPORT.csv –NoTypeInformation

clip_image035

clip_image037

Son Logon Olan Exchange Online User Mailbox’ ların Raporunun Alınması:

Get-Mailbox -ResultSize unlimited | Get-MailboxStatistics | Select  DisplayName,lastlogontime,lastlogofftime | Sort-Object DisplayName -descending | Export-CSV c:\LASTLOGON.csv –NoTypeInformation

clip_image039

clip_image040

Faydalı olması dileğiyle.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

ÇözümPark Bilişim Portalı gönüllü bir organizasyon olup tek gelir kaynağı reklamlardır. Bu nedenle siteyi gezerken lütfen reklam engelleme eklentinizi kapatın veya Çözümpark web sitesi için izin tanımı yapın. Anlayışınız için teşekkürler.