Internet of things IoT

Endüstri 4.0 ve Made in China 2025 Karşılaştırma Raporu

 

Almanya, dünyanın imalat santralı korumak için tasarlanmış akıllı üretim liderliğindeki “Industrie 4.0” önermişti; Çin ayrıca, “Made in China 2025” ‘i önermekte ve imalat sanayiini “büyük ama güçlü değil” şeklinde değiştirmeyi amaçlamaktadır. Her ikisi de üretim stratejisinin dönüşümüne ve yenilenmesine aittir ve sayısal, ağa dayalı, akıllı stratejik destek, stratejik planlama da benzerdir. Fakat ulusal tarihte farklıdırlar, üretim temelleri ve stratejileri değişir. Genel olarak, “Industrie 4.0”, “Made in China 2025” i gerçekleştirmek için bir referans önem taşıyor.

 

clip_image002

 

1.TANITIM

 

İmalat/Üretim, 18. yüzyılın ortalarında sanayi medeniyetinin başlangıcından bu yana ülkenin kapsamlı gücünün önemli göstergelerinden biri olmuştur. Bugüne kadar insanlık tarihi üç Sanayi Devrimi yaşamaktadır: Buhar makinesinin icadı ve kullanılması, buhar motorunun kullanımı ve tetiklenmesi 18. yüzyılın sonlarında malların üretim biçimini değiştiren ilk sanayi devrimi olan 20. yüzyılın başlarında, elektrifikasyona dayalı büyük ölçekli üreticiler ikinci sanayi devrimi olarak kabul ediliyor; 1970’lerden beri IT teknolojisi ve bilgi teknolojileri, Üçüncü sanayi devrimi, endüstriyel üretim otomasyon seviyesini geliştirdi. Bu üçüncü sanayi devrimi, sosyal üretkenliğin gelişmesine büyük ölçüde katkıda bulundu ve dünya ekonomik görünümünü değiştirdi. Kriz dönemine girdikten sonra bilim ve teknolojinin hızlı gelişimi, özellikle yapay zeka, robotik ve dijital imalat teknolojisindeki ilerlemeler, orijinal üretim düzenini değiştirdi. Gelişmekte olan ülkeler kendi ulusal endüstriyel stratejilerini ortaya attı; imalatta hakimliğe dönme fırsatı “Almanya tarafından önerilen” Industrie 4.0 “, dünyanın imalat santralini korumak için tasarlanmış akıllı bir imalat hattı. Kalkınma umut eden gelişmekte olan ülkeler ve imalat sanayinin küresel rekabet gücünü artırmak için imalat sektörünü yeniden yapılandıran “Made in China 2025” bunlardan biridir.

 

2. ENDÜSTRİ 4.0 VE MADE İN CHİNA 2025 NEDİR

 

2.1 ALMANYA’NIN “ENDÜSTRİ 4.0”

 

Nisan 2011’de Almanya’daki Hannover Sanayi Fuarı “endüstri 4.0” kavramını ilk kez ortaya koydu. Nisan 2013’te, gelecekte Alman imalatı yayınlanmış bir raporda: “Endüstri 4.0 (Industrie 4.0)” stratejisinin uygulanmasına yönelik öneriler, Almanya “Endüstri 4.0 (Industrie 4.0)” in biçimlenmesini işaret etti. “Endüstri 4.0 (Industrie 4.0)” şu anda Almanya’nın ulusal stratejisi olarak yükselmiştir. Endüstri 4.0 ya da dördüncü endüstriyel devrim olarak da adlandırılan Endüstri 4.0 (Industrie 4.0), çağdaş otomasyon, veri alışverişi ve imalat teknolojileri kucaklayan ortak bir terimdir. Siber-Fiziksel Sistemleri, nesnelerin interneti ve internet hizmetlerini bir araya getiren “değer zinciri organizasyonu teknolojileri ve kavramları için ortak bir terim” olarak tanımlandı. Endüstri 4.0’da dört tasarım ilkesi vardır. Bu ilkeler, Endüstri 4.0 senaryolarını tanımlama ve uygulama konusunda şirketleri desteklemektedir.

 

clip_image003

 

Industry_4.0

 

Birlikte Çalışabilirlik: Makinelerin, aygıtların, algılayıcıların ve insanların nesnelerin interneti (IoT) veya insanların interneti (IoP) aracılığıyla birbirlerine bağlanma ve iletişim kurma becerileri.

 

Bilgi şeffaflığı: Bilgi sistemleri ile dijital kök modellerini sensör verileri ile zenginleştirerek fiziksel dünyanın sanal bir kopyasını oluşturma kabiliyeti. Bu, ham sensör verisinin daha değerli bağlam bilgisine toplanmasını gerektirir.

 

Teknik yardım: Birincisi, bilgilendirilmiş kararlar vermek ve kısa sürede acil problemleri çözmek için bilgiyi anlaşılabilir bir şekilde toplamak ve görselleştirmek suretiyle, yardım sistemlerinin insanları destekleme kabiliyeti. İkincisi, siber fiziksel sistemlerin, insan iş arkadaşları için tatsız, çok yorucu veya güvensiz bir dizi görevi yaparak fiziksel olarak insanları destekleme yeteneği.

 

Merkezi olmayan kararlar: Siber fiziksel sistemlerin kendi kararlarını vermeleri ve görevlerini mümkün olduğunca özerk olarak yürütmeleri. İstisnalar, müdahaleler veya çelişen hedefler söz konusu olduğunda, görevler daha üst bir seviyeye devredilir.

 

Endüstri 4.0 ortamında endüstriyel üretim için karakteristik, ürünlerin aşırı esnekleşmiş (kitlesel) üretim koşulları altında güçlü bir şekilde özelleştirilmesidir. Gerekli otomasyon teknolojisi, kendini optimize etme, kendini konfigüre etme, kendini tanılama, biliş ve giderek daha karmaşık işlerindeki işçilere akıllı destek yöntemleri getirerek geliştirildi. Alman endüstriyel 4.0 “esasen mekanizasyon, otomasyon ve bilgi teknolojisidir. istihbarat ve sanayi organizasyonlarının yeni üretim modeli kurmak için bir organizasyonel harekettir.

 

2.2 ÇİN’İN “MADE İN CHİNA 2025”

 

19 Mayıs 2015’te Eyalet Konseyinde, “Made in China 2025”  bildirisi dört bölümden oluşarak yayınlanmıştır: Durum ve geçmişe ilişkin analiz, temel rehber ilkeler, stratejik görev ve gelişimin ana alanlarının yanı sıra destek ve garanti sistemi hakkında da bilgilendirmeler yapılmıştır.

 

clip_image005

 

Dört dönüşüm: 1 inovasyona geçiş unsurları tarafından yönlendirilir; 2 düşük maliyetli rekabet avantajı kalite fayda rekabet avantajı ile; 3 büyük bir kaynak tüketimiyle ve kirletici emisyonla yeşil imalatın daha kapsamlı üretimiyle; 4 üretim imalatından hizmet odaklı imalata.

 

Ortak bir konu: “Made in China 2025” dijital bilgi teknolojisinin ve üretim teknolojisinin, akıllı üretim ana hattı olarak derinlik entegrasyonunu yansıtmaktadır.

 

Sekiz karşı önlem: Sekiz politikaya şunlar dahildir: akıllı dijital ağa bağlı üretim; Ürün tasarım yeteneğini geliştirin; Üretim teknolojisi yenilik sistemini geliştirin; Geliştirilmiş üretim üssü; Ürün kalitesini geliştirin. Yeşil imalatın uygulanması; Küresel rekabetçi girişim grupları ve üstünlük endüstrisini geliştirin; Modern imalat hizmetlerinin gelişimi.

 

“Çin 2025” stratejisi, yenilikçiliğe dayalı imalat sanayinin dönüşümünü ve yenilenmesini teşvik etmek, kaynak bağımlı, çevresel zarar, emek ve sermaye yoğun geleneksel türden küresel üretim değer zincirini düşük tarifeden üst seviyeye yükseltmektir imalat sanayii paradigması, yenilik odaklı, kaynak tasarrufu ve çevre dostu bir sürdürülebilir bir kalkınma modeli haline geldi.

 

3.KARŞILAŞTIRMALI ANALİZ

 

“Endüstri 4.0” ve “Made in China 2025”, ulusal bir imalat sanayi geliştirme stratejisine ait olmakla birlikte, strateji uygulaması ve stratejik planlamalarının ulusal tarihlerinde farklılıklar vardır.

 

clip_image007

 

3.1 MİLLİ TARİH

 

Almanya, Avrupa’nın ve küresel imalat sanayiinin gelişmiş ekonomileri arasında yer almaktadır; aynı zamanda dünyanın üçüncü, Avrupa’nın ilk büyük emtia ihracatçıları, özellikle otomotiv, kimya, elektronik ve mekanik ürünler yüksek itibar sahibidir. Avrupa Birliği borç krizinde dahi olsa bile, Almanya ekonomisi ile hala ihracat yapılırken Avrupa’da “öne çıkabilir”.

 

2012 yılında, Çin’in imalat sanayiinin katma değeri 2.08 trilyon dolardır; küresel imalat sektöründe ise yaklaşık% 20’lik bir oran dünyanın imalat gücü haline gelmiştir. Ancak, Çin’in üretimi büyük ama güçlü değil, şu şekildedir: düşük inovasyon kabiliyeti, Endüstriyel aglomerasyon ve kümeleme geliştirme seviyesi düşük; Ürün kalitesi sorunları; Kaynak kullanım verimliliği düşüktür.

 

Alman imalat sanayii, “imalat sektöründe lider konumunu korumak için” Endüstri 4.0 “ın uygulanması yoluyla, dünya çapında üretimin gelişimine öncülük etmeye devam ederek, dünyada güçlü bir rekabet gücü olmuştur; Çin imalat sanayii “büyük ama güçlü değil” halindeyken geniş kapsamlı kalkınma modu üretmek sürdürülebilir değildir ve Çin’deki demografik temettünün düşük maliyetli geleneksel avantajına güvenmek bu durumda “Made in China 2025” ile imalat sanayiini geliştirmek ve sanayileşme liderliğini ödünç almak istiyor.

 

3.2 STRATEJİ UYGULAMA

 

Almanya tarihinde halkın sanayi gelişimi “4.0” için endüstriyel koşullara ulaşmak amacına güçlü bir destek var. Alman imalat sanayi devrimini daha önce üç kez yaşanmıştır; “industrie 1.0”, “industrie 2.0” ve “industrie 3.0” da temelde tamamlanmış imalat doğal yükseltme stratejisi temelinde yapılmıştır. Çin’in imalat sanayi gelişme geç aşamasına göre sanayi “2.0” olarak kabul edilen , “Made in China 2025” ileri sürülen dönüşüm ve genel planlama üretim yükseltme, imalat sanayi rekabet gücünü de teşvik etmektir.

 

clip_image009

 

Gerçekçi durum analizinden bahsetmek gerekirse, batı, gelişmiş ülkelerde bir imkân haline gelen Alman imalatı egemenliğine girdikten sonra, “4.0” endüstriyel ilerleme gücü için geliştirilen reel ekonomi, sanayi toplumunda halen önemli bir konuma sahiptir. Çin’in eğitim düzeyi Avrupa ve ABD’nin gerisindedir. İlkokul kayıtlarına göre belirli bir performans gösterirken neredeyse tüm okul eğitimi ve başarılarının muazzam bir aralığı vardır. Buna ek olarak, ülkede bilimsel araştırma başarıları olmasına karşın düşük dönüşüm oranı, endüstriyel teknoloji jenerik araştırma ve geliştirme ve zayıflama temasının sanayileşme, bu nedenle teknoloji “Çin’de yapılan 2025” stratejisinin uygulanmasına dayanan Almanya uzaktır.

 

3.3 STRATEJİ PLANLAMA

 

Planlama, “Endüstri 4.0” stratejisinin uygulanması konusunda netlik kazanmış ve uygulanabilir adımlar, çekirdek, strateji, inisiyatifler ve somut destek gibi unsurları, yüksek fizibilite ve sadece Alman’ın ciddi ve zorlu çalışma özellikleriyle tutarlı bir şekilde şekilleniyor. Bu arada, “Made in China 2025”, anlık duruma odaklanır, arka plan analizi, temel rehber ilkeler, stratejik görev ve kilit kalkınma alanları ile destek ve garanti sistemi, Çin hükümetinin kurumsal reformunu da temsil eder.

 

3.4 BENZER EĞİLİMLER

 

Almanya “Endüstri 4.0” ve “Made in China 2025” amacı tamamen aynı olmasa da “yeniden endüstri” küresel dalgası altında yeni devrim sanayi devrimi yönünde, sayısallaştırma, ağ, istihbarat “4.0” ağırlıklı olarak geliştirme trendi, aynı zamanda dönüşüm ve Çin’in ana dayanak noktası yükseltme olarak adlandırabiliriz. Akıllı imalat Endüstri 4.0 da önde gelen birçok bilgi mal ve kişiyi bir araya getirerek Siber-Fiziksel sistemleri oluşmaktadır. Ayrıca Çin hükümeti Internet bilgilerini kullanmanın yanı sıra “İnternet + endüstri” eylem planını öne sürdü ve hızlı bir şekilde yayılmaya başladı. Sınır ötesi imalat gerçekleştirmek için interneti kullanacak, değer zinciri ekonomi ortaklarını evrensel olarak paylaşmaktadır. Bilişim ve endüstrileşme derinlik füzyonunu hızlandırmak, geleneksel endüstri yükseltme, yoğunluğunu artırmak, “Endüstri 4.0” ın ayrılmaz bir bütünüdür.

 

clip_image011

 

Zaman boyutunda bakarsak, Almanların “Endüstri 4.0” a 10-15 yıl içinde ulaşması bekleniyor ancak “Made in China 2025” daha planlama aşamasında ve aynı zaman boyutuna sahip olması da çok gerçekçi değil.

 

4.SONUÇ

 

Günümüzde, dünya yeni bir sanayi devriminin eşiğinde, inanılmaz rakamlarla büyüyen bir teknoloji devriminin kıskaçları arasında; dijital ağ, yapay zeka, akıllı üretim ve entegre sistemler başta olmak üzere bir çok yenilik popülerleşmekte ve uygulanmaktadır. Çin’in imalat sanayii yapılanması zayıf, inovatif çözümlere ihtiyacı bulunmakta, uyum sağlama problemleri ve problem çözmedeki başarıları zayıftır ancak dünya karşısında “sanayileşme” yönünde doğrudan ilerlemeli, sayısal, ağa dayalı, akıllı gelişime geçmek için daha fazla çaba sarf etmelidir.

 

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu