Forum

C# DevExpress repor...
 
Bildirimler
Hepsini Temizle

C# DevExpress reports İşlem çalışma zamanının kararlılığını bozabilir Hatası

Muhammet YILMAZ
(@MuhammetYILMAZ)
Üye

Merhaba Arkadaşlar;

 

DevExpress ile raporlama almak istediğimde "İşlem çalışma zamanının kararlılığını bozabilir" hatası alıyorum. 

Yeni boş bir proje açtım. İçerisinde sadece birtek XtraLabel olan bir rapor tasarımı yaptım. Bir button ekleyip aşağıdaki kodu yazdım. Hatayı almaya devam ediyorum. Kullandığım referans DevExpress.XtraReports.UI.

    XtraReport1 rapor = new XtraReport1();

            ReportPrintTool tool = new ReportPrintTool(rapor);

            tool.ShowPreviewDialog(); 

Hata Detayı şu şekilde

System.Security.VerificationException was unhandled

  HResult=-2146233075

  Message=İşlem çalışma zamanının kararlılığını bozabilir.

  Source=DevExpress.Data.v14.2

  StackTrace:

       konum: DevExpress.Utils.FormatInfo.get_Format()

       konum: DevExpress.Utils.FormatInfo.GetDisplayText(Object val)

       konum: DevExpress.XtraEditors.Repository.RepositoryItem.GetDisplayText(FormatInfo format, Object editValue)

       konum: DevExpress.XtraEditors.ViewInfo.BaseEditViewInfo.GetDisplayText()

       konum: DevExpress.XtraEditors.ViewInfo.TextEditViewInfo.GetDisplayText()

       konum: DevExpress.XtraEditors.ViewInfo.BaseEditViewInfo.OnEditValueChanged()

       konum: DevExpress.XtraEditors.ViewInfo.BaseEditViewInfo.set_EditValue(Object value)

       konum: DevExpress.XtraEditors.ViewInfo.BaseEditViewInfo.UpdateEditValue()

       konum: DevExpress.XtraEditors.ViewInfo.BaseEditViewInfo.UpdateFromEditor()

       konum: DevExpress.XtraEditors.ViewInfo.ButtonEditViewInfo.UpdateFromEditor()

       konum: DevExpress.XtraEditors.ViewInfo.BaseEditViewInfo.CalcMinHeight(Graphics g)

       konum: DevExpress.XtraEditors.BaseEdit.get_PreferredHeight()

       konum: DevExpress.XtraEditors.BaseEdit.LayoutChanged()

       konum: DevExpress.XtraEditors.TextEdit.LayoutChanged(Boolean updateMask)

       konum: DevExpress.XtraEditors.TextEdit.LayoutChanged()

       konum: DevExpress.XtraEditors.BaseControl.OnPropertiesChanged()

       konum: DevExpress.XtraEditors.BaseEdit.OnPropertiesChanged()

       konum: DevExpress.XtraEditors.PopupBaseEdit.OnPropertiesChanged()

       konum: DevExpress.XtraEditors.BaseControl.OnPropertiesChanged(Boolean shrpc)

       konum: DevExpress.XtraEditors.Repository.RepositoryItem.OnPropertiesChanged(EventArgs pchea)

       konum: DevExpress.XtraEditors.Repository.RepositoryItem.OnPropertiesChanged()

       konum: DevExpress.XtraEditors.Repository.RepositoryItemTextEdit.OnMaskChanged(Object sender, EventArgs e)

       konum: DevExpress.XtraEditors.Mask.MaskProperties.RaiseAfterChange()

       konum: DevExpress.XtraEditors.Mask.MaskProperties.set_EditMask(String value)

       konum: DevExpress.XtraEditors.Repository.RepositoryItemSpinEdit.set_EditMask(String value)

       konum: DevExpress.XtraPrinting.Preview.ScaleControlContainer..ctor()

       konum: DevExpress.XtraPrinting.Preview.Native.PreviewItemsLogicBase.InitPopupControlContainers()

       konum: DevExpress.XtraPrinting.Preview.Native.PreviewItemsLogicBase.EndInit()

       konum: DevExpress.XtraPrinting.Preview.PrintBarManager.OnEndInit()

       konum: DevExpress.XtraEditors.Container.ComponentEditorContainer.EndInit()

       konum: DevExpress.XtraPrinting.Native.BarManagerConfigurator.Configure(BarManagerConfigurator[] configurators, Boolean force)

       konum: DevExpress.XtraPrinting.Native.BarManagerConfigurator.Configure(BarManagerConfigurator[] configurators)

       konum: DevExpress.XtraPrinting.Native.BarManagerConfigurator.Configure()

       konum: DevExpress.XtraPrinting.Preview.PrintBarManager.SetDefaultBars()

       konum: DevExpress.XtraPrinting.Preview.PrintBarManager.Initialize(PrintControl printControl)

       konum: DevExpress.XtraPrinting.Preview.PrintPreviewFormEx.InitPrintBarManager()

       konum: DevExpress.XtraPrinting.Preview.PrintPreviewFormEx..ctor()

       konum: DevExpress.XtraPrinting.Native.PreviewFormContainer.get_PreviewForm()

       konum: DevExpress.XtraPrinting.PrintTool.get_PreviewForm()

       konum: DevExpress.XtraPrinting.PrintTool.ShowPreviewDialog(IWin32Window owner, UserLookAndFeel lookAndFeel)

       konum: DevExpress.XtraPrinting.PrintTool.ShowPreviewDialog(UserLookAndFeel lookAndFeel)

       konum: DevExpress.XtraPrinting.PrintTool.ShowPreviewDialog()

       konum: XtraReports.Form1.xrbtnYazdir_Click(Object sender, EventArgs e) d:\Yedek\Desktop\Çalışma\XtraReports\XtraReports\Form1.cs içinde: satır 25

       konum: DevExpress.XtraEditors.BaseButton.OnClick(EventArgs e)

       konum: DevExpress.XtraEditors.BaseButton.OnMouseUp(MouseEventArgs e)

       konum: System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks)

       konum: System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)

       konum: DevExpress.Utils.Controls.ControlBase.WndProc(Message& m)

       konum: DevExpress.XtraEditors.BaseControl.WndProc(Message& msg)

       konum: System.Windows.Forms.NativeWindow.DebuggableCallback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)

       konum: System.Windows.Forms.UnsafeNativeMethods.DispatchMessageW(MSG& msg)

       konum: System.Windows.Forms.Application.ComponentManager.System.Windows.Forms.UnsafeNativeMethods.IMsoComponentManager.FPushMessageLoop(IntPtr dwComponentID, Int32 reason, Int32 pvLoopData)

       konum: System.Windows.Forms.Application.ThreadContext.RunMessageLoopInner(Int32 reason, ApplicationContext context)

       konum: System.Windows.Forms.Application.ThreadContext.RunMessageLoop(Int32 reason, ApplicationContext context)

       konum: XtraReports.Program.Main() d:\Yedek\Desktop\Çalışma\XtraReports\XtraReports\Program.cs içinde: satır 17

       konum: System.AppDomain._nExecuteAssembly(RuntimeAssembly assembly, String[] args)

       konum: Microsoft.VisualStudio.HostingProcess.HostProc.RunUsersAssembly()

       konum: System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state, Boolean preserveSyncCtx)

       konum: System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state, Boolean preserveSyncCtx)

       konum: System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state)

       konum: System.Threading.ThreadHelper.ThreadStart()

  InnerException: 

 

Alıntı
Topic starter Gönderildi : 26/01/2015 15:58
Erdem SELÇUK
(@eravse)
Saygın Üye Forum Yöneticisi

Merhaba,

 Geri dönüş zamanı için kusura bakmayın. Bu hata Devex ile alakalı olmaması lazım dıye hatırlıyorum bu vs in intellisense debug zamanı hatası olması lazım lütfen  http://stackoverflow.com/questions/6845439/how-can-i-prevent-a-verificationexception-when-running-a-test-with-attached-debu adresinden bir check edermisiniz adımları ?

 

 saygılarımla  

ProfectSoft Yazılım ve Danışmanlık Hizmetleri
LogPusher & Bifyou E-Commerce System
www.profectsoft.com

CevapAlıntı
Gönderildi : 03/02/2015 19:16
Paylaş: