active directory im...
 
Bildirimler
Hepsini Temizle

active directory import users from xls  

  RSS
emrey
(@emrey)
Üye

merhaba,

Bitirme projemde bir sorunum var.Okul laboratuarları için yönetim sistemi kuruyorum.server 2008 r2 üzerinde active directory kurdum.fakat bende 600 küsür kullanıcı var ve bitirme hocası bunları excel dosyasından alıp kullanıcı oluşturacak bi uygulama istiyor.2haftadır araştırıyorum fakat sonuc alamadım.

LDIFDE

CSVDE

DSADD

ile import yapıldıgını öğrendim.fakat ben deniyorum olmuyo.yardımcı olursanız istanbul üiversitesi ve biz çok seviniriz=)

    A          B              C                D  

okulNo isimSoyad CepTelefonu mailAdresi

 şeklinde excel dosyası.

genelde -j option hatası aldım.onu araştırdım log file ın oldugu dizin adresiymiş.bende edb.log ve edb00001.log dosyaları var.sanırım bunlar.bunların adresini yazdım.bu seferde unable access log file  gibi bi uyarı alıyorum.Admin olarak giriş yapmaktayım.Teşekkürler

 

 

Alıntı
Gönderildi : 25/05/2011 20:08
Ufuk TATLIDIL
(@ufuktatlidil)
Saygın Üye

.vbs olarak kayıt edip , deneyin.

Dim ObjWb
Dim ObjExcel
Dim x, zz
Set objRoot = GetObject("LDAP://RootDSE")
strDNC = objRoot.Get("DefaultNamingContext")
Set objDomain = GetObject("LDAP://" & strDNC) ' Bind to the top of the Domain using LDAP using ROotDSE
Call ExcelSetup("Sheet1") ' Sub to make Excel Document
x = 1
Call enummembers(objDomain)
Sub enumMembers(objDomain)
On Error Resume Next
Dim Secondary(20) ' Variable to store the Array of 2ndary email alias's
For Each objMember In objDomain ' go through the collection

If ObjMember.Class = "user" Then ' if not User object, move on.
x = x +1 ' counter used to increment the cells in Excel

  objwb.Cells(x, 1).Value = objMember.Class
  ' I set AD properties to variables so if needed you could do Null checks or add if/then's to this code
  ' this was done so the script could be modified easier.
SamAccountName = ObjMember.samAccountName
Cn = ObjMember.CN
FirstName = objMember.GivenName
LastName = objMember.sn
initials = objMember.initials
Descrip = objMember.description
Office = objMember.physicalDeliveryOfficeName
Telephone = objMember.telephonenumber
EmailAddr = objMember.mail
WebPage = objMember.wwwHomePage
Addr1 = objMember.streetAddress
City = objMember.l
State = objMember.st
ZipCode = objMember.postalCode
Title = ObjMember.Title
Department = objMember.Department
Company = objMember.Company
Manager = ObjMember.Manager
Profile = objMember.profilePath
LoginScript = objMember.scriptpath
HomeDirectory = ObjMember.HomeDirectory
HomeDrive = ObjMember.homeDrive
AdsPath = Objmember.Adspath
LastLogin = objMember.LastLogin

zz = 1 ' Counter for array of 2ndary email addresses
For each email in ObjMember.proxyAddresses
   If Left (email,5) = "SMTP:" Then
Primary = Mid (email,6) ' if SMTP is all caps, then it's the Primary
   ElseIf Left (email,5) = "smtp:" Then
      Secondary(zz) = Mid (email,6) ' load the list of 2ndary SMTP emails into Array.
      zz = zz + 1
   End If
Next
' Write the values to Excel, using the X counter to increment the rows.

objwb.Cells(x, 2).Value = SamAccountName
objwb.Cells(x, 3).Value = CN
objwb.Cells(x, 4).Value = FirstName
objwb.Cells(x, 5).Value = LastName
objwb.Cells(x, 6).Value = Initials
objwb.Cells(x, 7).Value = Descrip
objwb.Cells(x, 8).Value = Office
objwb.Cells(x, 9).Value = Telephone
objwb.Cells(x, 10).Value = EmailAddr
objwb.Cells(x, 11).Value = WebPage
objwb.Cells(x, 12).Value = Addr1
objwb.Cells(x, 13).Value = City
objwb.Cells(x, 14).Value = State
objwb.Cells(x, 15).Value = ZipCode
objwb.Cells(x, 16).Value = Title
objwb.Cells(x, 17).Value = Department
objwb.Cells(x, 18).Value = Company
objwb.Cells(x, 19).Value = Manager
objwb.Cells(x, 20).Value = Profile
objwb.Cells(x, 21).Value = LoginScript
objwb.Cells(x, 22).Value = HomeDirectory
objwb.Cells(x, 23).Value = HomeDrive
objwb.Cells(x, 24).Value = Adspath
objwb.Cells(x, 25).Value = LastLogin
objwb.Cells(x,26).Value = Primary

' Write out the Array for the 2ndary email addresses.
For ll = 1 To 20
objwb.Cells(x,26+ll).Value = Secondary(ll)
Next
' Blank out Variables in case the next object doesn't have a value for the property
SamAccountName = "-"
Cn = "-"
FirstName = "-"
LastName = "-"
initials = "-"
Descrip = "-"
Office = "-"
Telephone = "-"
EmailAddr = "-"
WebPage = "-"
Addr1 = "-"
City = "-"
State = "-"
ZipCode = "-"
Title = "-"
Department = "-"
Company = "-"
Manager = "-"
Profile = "-"
LoginScript = "-"
HomeDirectory = "-"
HomeDrive = "-"
Primary = "-"
For ll = 1 To 20
Secondary(ll) = ""
Next
  End If
 
  ' If the AD enumeration runs into an OU object, call the Sub again to itinerate
 
  If objMember.Class = "organizationalUnit" or OBjMember.Class = "container" Then
      enumMembers (objMember)
  End If
Next
End Sub
Sub ExcelSetup(shtName) ' This sub creates an Excel worksheet and adds Column heads to the 1st row
Set objExcel = CreateObject("Excel.Application")
Set objwb = objExcel.Workbooks.Add
Set objwb = objExcel.ActiveWorkbook.Worksheets(shtName)
Objwb.Name = "Active Directory Users" ' name the sheet
objwb.Activate
objExcel.Visible = True
objwb.Cells(1, 2).Value = "SamAccountName"
objwb.Cells(1, 3).Value = "CN"
objwb.Cells(1, 4).Value = "FirstName"
objwb.Cells(1, 5).Value = "LastName"
objwb.Cells(1, 6).Value = "Initials"
objwb.Cells(1, 7).Value = "Descrip"
objwb.Cells(1, 8).Value = "Office"
objwb.Cells(1, 9).Value = "Telephone"
objwb.Cells(1, 10).Value = "Email"
objwb.Cells(1, 11).Value = "WebPage"
objwb.Cells(1, 12).Value = "Addr1"
objwb.Cells(1, 13).Value = "City"
objwb.Cells(1, 14).Value = "State"
objwb.Cells(1, 15).Value = "ZipCode"
objwb.Cells(1, 16).Value = "Title"
objwb.Cells(1, 17).Value = "Department"
objwb.Cells(1, 18).Value = "Company"
objwb.Cells(1, 19).Value = "Manager"
objwb.Cells(1, 20).Value = "Profile"
objwb.Cells(1, 21).Value = "LoginScript"
objwb.Cells(1, 22).Value = "HomeDirectory"
objwb.Cells(1, 23).Value = "HomeDrive"
objwb.Cells(1, 24).Value = "Adspath"
objwb.Cells(1, 25).Value = "LastLogin"
objwb.Cells(1, 26).Value = "Primary SMTP"
End Sub
MsgBox "Done" ' show that script is complete

CevapAlıntı
Gönderildi : 25/05/2011 20:19
Paylaş: