Mizan Sorgusu İsteğ...
 
Bildirimler
Hepsini Temizle

Mizan Sorgusu İsteği  

bluess_devils
(@bluess_devils)
Üye
Merhaba arkadaşlar;
 

Nebim programı kullanıyoruz.Nebim üzerinden aldığımız muhasebe mizanı için sql profiler çalıştırdım ve mizanın sql sorgusunu aldım.Aynı sorguyu sql de çalıştırmak istedim ama hata aldım.

 

Aldığım hata;

 

Msg242,Level 16,State 3,Line 1

 

The conversion of a varchar data type to a smalldatetime data type resulted in an out-of-range value

 

oldu.

 

Kullandığım sql;

 


select distinct  tbHesapPlani.sKodu ,substring(tbHesapPlani.sKodu ,1, 3), substring(tbHesapPlani.sKodu ,1, 3), '',  tbHesapPlani.sAciklama, tbTempKebir.sAciklamaKebir, '', '',  Sum (tbMuhasebeFisi.lBorcTutar ),SUM(tbMuhasebeFisi.lAlacakTutar ),
 lbakiyeTutar,
 Sum (tbMuhasebeFisi.lGirenMiktar), Sum(tbMuhasebeFisi.lCikanMiktar),
 lbakiyeMiktar,
 0,0  ,0,0
 ,'' ,'' sBilancoGrup2, '' sAciklamaBilancoGrup2
,''  From tbMuhasebeFisi
 inner join ( select tbHesapplani.nHesapId ,sum(lBorcTutar )-sum(lalacaktutar)  AS lbakiyeTutar , sum(lgirenMiktar)-sum(lCikanMiktar)  AS lbakiyeMiktar
 From tbMuhasebeFisi
 , tbHesapPlani
 Where tbHesapPlani.nHesapID = tbMuhasebeFisi.nHesapID and
 dteFisTarihi Between  '01/04/2011' and '30/04/2011'
 and  tbHesapPlani.sKodu between '100' and '101'
 group by tbHesapplani.nHesapID
) as Bakiye  on Bakiye.nHesapID = tbMuhasebeFisi.nHesapID
 , tbHesapPlani
 LEFT outer join
 (Select sKodu as sKodu,tbHesapPlani.sAciklama as sAciklamakebir
from tbHesapPlani) as tbtempKebir
 on tbTempKebir.sKodu=substring(tbHesapPlani.sKodu,1,3 )
 Where tbHesapPlani.nHesapID = tbMuhasebeFisi.nHesapID and dteFistarihi between '01/04/2011' and '30/04/2011'
 and  tbHesapPlani.sKodu between '100' and '101'  group by lbakiyetutar,lbakiyemiktar,substring(tbHesapPlani.sKodu ,1, 3), tbHesapPlani.sKodu, tbHesapPlani.sAciklama, tbTempKebir.sAciklamaKebir HAVING abs(Sum (tbMuhasebeFisi.lBorcTutar)-SUM(tbMuhasebeFisi.lAlacakTutar )) between 0 and 99999999999999999 order by    substring(tbHesapPlani.sKodu ,1, 3), tbHesapPlani.sKodu, tbHesapPlani.sAciklama compute sum(sum(tbMuhasebeFisi.lBorcTutar)) ,         sum(sum(tbMuhasebeFisi.lAlacakTutar)),         sum(lbakiyeTutar)  ,        Sum (Sum(tbMuhasebeFisi.lGirenMiktar)),
         sum (sum(tbMuhasebeFisi.lCikanMiktar)),
         sum (lbakiyeMiktar)  by
 substring(tbHesapPlani.sKodu ,1, 3)  compute  Sum (sum(tbMuhasebeFisi.lBorcTutar)),
          Sum (Sum(tbMuhasebeFisi.lAlacakTutar)),
          sum(lBakiyeTutar)
,  Sum (sum(tbMuhasebeFisi.lGirenMiktar)),
   Sum (Sum(tbMuhasebeFisi.lCikanMiktar)),
   sum(lBakiyemiktar)

 

Çok uzun bir sorgu olduğu için kısım kısım yapayım dedim.Aşağıdaki sorgudan başladım.Ama hata aldım.

 

SELECT DISTINCT tbhesapplani.sKodu, tbhesapplani.sAciklama,sum (tbmuhasebefisi.lborctutar),sum (tbmuhasebefisi.lalacaktutar),lbakiyetutar from tbmuhasebefisi inner join (select tbhesapplani.nhesapID,sum(lborctutar)-sum (lalacaktutar) AS lbakiyetutar
FROM OPEN2010.dbo.tbhesapplani tbhesapplani,tbmuhasebefisi
WHERE tbhesapplani.nhesapId=tbmuhasebefisi.nhesapID and dtefistarihi between '01/04/2011' and '30/04/2011' and (tbhesapplani.sKodu Between '100' And '101') group by tbhesapplani.nhesapID

 

 

Sizlerden fikir almak istiyorum.

 

1-Msg242,Level 16,State 3,Line 1 bu satır hatalı sorgularda devamlı karşımıza çıkar anlamı nedir ?

 

2-Diğer hatanın anlamı nedir ?

 

3-Kendi yazdığım kısa sorguda hata nerde var ?

 

4-Sizlerin daha önce kullandığı mizan sorgusu var ise bir örneğini alabilir miyim.Belki kendi sorguma uyarlayabilirim.

 

5-Sql profiler üzerinden sorguyu direkt alıyorum.Nebimde zaten bu sorguyu kullanıyor.Peki ben kullanınca neden hata veriyor ?

 

 

Değerli bilgilerinizi benimle paylaşırsanız sevinirim...
Alıntı
Topic starter Gönderildi : 07/06/2011 14:11
bluess_devils
(@bluess_devils)
Üye

Sorunum çözülmüştür.Tarihi convert edince düzeldi...

CevapAlıntı
Topic starter Gönderildi : 07/06/2011 22:22
Paylaş: