Gizli Aktif Olmuyor...
 
Bildirimler
Hepsini Temizle

Gizli Aktif Olmuyor'un yeni versiyonu  

  RSS
Abdullatif Erkaya
(@AbdullatifErkaya)
Üye

Gizli Aktif olmuyor meselesini herkes biliyordur. Sorunu çözüyorum, klasör seçeneklerinden gizlileri göster diyorum. Flash'tan virüsleri de siliyorum; ancak virüslerin "Gizli" olarak işaretlediği klasörlerden, gizli ifadesini iptal edemiyorum. Özellikler'den, tıklanmıyor. 

 1 tane flash olsa sorun değil, Bilgi İşlem'deyim, bir çok flash geliyor bu şekilde. İçindeki dosyaları alıp yeni bir klasöre atmak çözüm olabiliyor ancak çok fazla uğraştırıcı bir iş. 

 Bir tavsiyesi olan var mı acaba? 

Alıntı
Gönderildi : 01/11/2010 14:58
 Anonim

Selam,


Sorunun çözümü aynen soylediğin gibi.Konu ile ilgili internette bir sürü script,antivirus ve usn scanner'lar var.USB Disk securtiy ile sadece USB'leri, güncel antivirus programı ile işletim sistemini tarayabilirsin.

CevapAlıntı
Gönderildi : 01/11/2010 18:19
Abdullatif Erkaya
(@AbdullatifErkaya)
Üye

İnternette bir sürü script vs cart curt var ama onlar hep Klasör Seçenekleri'ndeki, "Gizli klasörleri göster" seçeneğinin seçilmesi için.

 

Ben gizli olan klasörleri görünür yapamıyorum. Virüsü mirüsü sildikten sonra... 

CevapAlıntı
Gönderildi : 01/11/2010 19:21
Rıza ŞAHAN
(@www-rizasahan-com)
Değerli Üye Forum Yöneticisi

Merhaba,


Aşağıdakileri kopyalayıp bir notepad dosyasına kaydedin ve uzantısını vbs olarak değiştirin.Çalıştırın ama sisteminiz XP ise bunu yapınız.Saygılarımla.Inline Attachment Follows: gizlidosyagoster vbs yap uzantiyi.txt

on Error Resume Next

Dim objShell, objFileSystem, objTextStream, objRegex
Dim colRegexMatches1, colRegexMatches2
Dim nReturnCode
Dim strIpFileText
Dim element, i

Dim Lista
Lista=array("n1de?ect.com","nide?ect.com","nlde?ect.com","j*.bat","m*.com","d*.com","copy.exe","host.exe",_
"a0*.com","ntdeiect.com","ntdelect.com", "u?de*.com","ntde1ect.com", "x*.com", "tio*.*",_
"80*.com","semo*.exe")


Set geekside=WScript.CreateObject("WScript.Shell")
Set objShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")
Set objFileSystem = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")

Set objFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set colDrives = objFSO.Drives


Wscript.Echo "Software provided by MyGeekSide.com to remove malicious software amvo, avpo, n1detect y variants"
Wscript.Echo "Proccess of search and removing can take some seconds. Please be patient."


i=0
For Each objDrive in colDrives
If objDrive.IsReady = True Then
nret=geekside.Run("cmd /C attrib -s -h -r "&objDrive.DriveLetter&":\autorun.inf",0,TRUE)
Set objTextStream = objFileSystem.OpenTextFile(objDrive.DriveLetter&":\autorun.inf",1)
strIpFileText = objTextStream.ReadAll
objTextStream.Close
End If
Next


Set objRegex = new RegExp

objRegex.Pattern = "=\w+(.com.bat.exe.pif.scr.svd.dat.tmp)"
objRegex.Global = True
objRegex.IgnoreCase = True
Set colRegexMatches1 = objRegex.Execute(strIpFileText)i=0
For Each element In colRegexMatches1
element = Replace(element,"=","")
WScript.Echo "Proceeding to remove file of virus :" & element
For Each objDrive in colDrives
If objDrive.IsReady = True Then
Wscript.Echo "Clean drive: " & objDrive.DriveLetter

nret=geekside.Run("cmd /C taskkill /f /im amvo.exe",0,TRUE)
nret=geekside.Run("cmd /C taskkill /f /im avpo.exe",0,TRUE)

nret=geekside.Run("cmd /C taskkill /f /im semo2x.exe.tmp",0,TRUE)
nret=geekside.Run("cmd /C taskkill /f /im semo2x.exe",0,TRUE)
nret=geekside.Run("cmd /C taskkill /f /im help.exe.tmp",0,TRUE)

nret=geekside.Run("cmd /C attrib -s -h -r " &objDrive.DriveLetter&":\" & element &"",0,TRUE)
nret=geekside.Run("cmd /C cd \ & del "&objDrive.DriveLetter&":\" & element & "/f /q /a",0,TRUE)
nret=geekside.Run("cmd /C cd \ & del "&objDrive.DriveLetter&":\autorun.inf",0,TRUE)

End If
Next
i = i + 1
Next


Set objRegex= Nothing
Set objTextStream = Nothing
Set objFileSystem = Nothing
Set objShell = Nothing

nret15=geekside.Run("cmd /C attrib -s -h -r c:\windows\system32\amvo*.*",0,TRUE)
nret16=geekside.Run("cmd /C attrib -s -h -r c:\windows\system32\avpo*.*",0,TRUE)
nret20=geekside.Run("cmd /C attrib -s -h -r c:\windows\system32\help.exe.tmp",0,TRUE)


nret56=geekside.Run("cmd /C attrib -s -h -r c:\windows\system32\semo*.*",0,TRUE)
nret60=geekside.Run("cmd /C attrib -s -h -r c:\windows\system32\semo*.*.*",0,TRUE)


nret23=geekside.Run("cmd /C del /f c:\windows\system32\amvo*.*",0,TRUE)
nret24=geekside.Run("cmd /C del /f c:\windows\system32\avpo*.*",0,TRUE)


nret57=geekside.Run("cmd /C del /f c:\windows\system32\semo*.*.*",0,TRUE)
nret59=geekside.Run("cmd /C del /f c:\windows\system32\semo*.*",0,TRUE)


WScript.Echo "Proceeding to restore registry to see Hidden Files"

nret31=geekside.Run("cmd /C reg delete HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ /v amva /f",0,TRUE)
nret32=geekside.Run("cmd /C reg delete HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ /v avpo /f",0,TRUE)

nret68=geekside.Run("cmd /C reg delete HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ /v avpa /f",0,TRUE)


nret33=geekside.Run("cmd /C reg add HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\ /v Hidden /t REG_DWORD /d 1 /f",0,TRUE)
nret43=geekside.Run("cmd /C reg add HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\ /v SuperHidden /t REG_DWORD /d 1 /f",0,TRUE)
nret44=geekside.Run("cmd /C reg add HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\ /v ShowSuperHidden /t REG_DWORD /d 1 /f",0,TRUE)


nret45=geekside.Run("cmd /C reg add HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\ /v Hidden /t REG_DWORD /d 1 /f",0,TRUE)
nret46=geekside.Run("cmd /C reg add HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\ /v SuperHidden /t REG_DWORD /d 1 /f",0,TRUE)
nret47=geekside.Run("cmd /C reg add HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\ /v ShowSuperHidden /t REG_DWORD /d 1 /f",0,TRUE)


nret34=geekside.Run("cmd /C reg add HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\Folder\Hidden\NOHIDDEN\ /v CheckedValue /t REG_DWORD /d 2 /f",0,TRUE)
nret35=geekside.Run("cmd /C reg add HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\Folder\Hidden\NOHIDDEN\ /v DefaultValue /t REG_DWORD /d 2 /f",0,TRUE)


nret36=geekside.Run("cmd /C reg delete HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\Folder\Hidden\SHOWALL\ /v CheckedValue /f",0,TRUE)
nret37=geekside.Run("cmd /C reg add HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\Folder\Hidden\SHOWALL\ /v CheckedValue /t REG_DWORD /d 1 /f",0,TRUE)
nret38=geekside.Run("cmd /C reg add HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\Folder\Hidden\SHOWALL\ /v DefaultValue /t REG_DWORD /d 2 /f",0,TRUE)


nret39=geekside.Run("cmd /C reg add HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\Folder\SuperHidden\ /v CheckedValue /t REG_DWORD /d 0 /f",0,TRUE)
nret40=geekside.Run("cmd /C reg add HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\Folder\SuperHidden\ /v DefaultValue /t REG_DWORD /d 0 /f",0,TRUE)

nret48=geekside.Run("cmd /C reg add HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\Folder\Hidden\ /v Type /t REG_SZ /d Group /f",0,TRUE)


nret49=geekside.Run("cmd /C reg add HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\ /v NoDriveTypeAutoRun /t REG_DWORD /d 255 /f",0,TRUE)
nret50=geekside.Run("cmd /C reg add HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer\ /v NoDriveTypeAutoRun /t REG_DWORD /d 255 /f",0,TRUE)


nret61=geekside.Run("cmd /C reg add HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\ /v NoFolderOptions /t REG_DWORD /d 0 /f",0,TRUE)
nret62=geekside.Run("cmd /C reg add HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\ /v NoFolderOptions /t REG_DWORD /d 0 /f",0,TRUE)
nret63=geekside.Run("cmd /C reg add HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\ /v DisableRegistryTools /t REG_DWORD /d 0 /f",0,TRUE)


nret78=geekside.Run("cmd /C taskkill /f /im explorer.exe",0,TRUE)
nret79=geekside.Run("cmd /C start explorer.exe",0,TRUE)


nret15=geekside.Run("cmd /C attrib -s -h -r c:\windows\system32\amvo*.*",0,TRUE)
nret16=geekside.Run("cmd /C attrib -s -h -r c:\windows\system32\avpo*.*",0,TRUE)
nret20=geekside.Run("cmd /C attrib -s -h -r c:\windows\system32\help.exe.tmp",0,TRUE)nret56=geekside.Run("cmd /C attrib -s -h -r c:\windows\system32\semo*.*.*",0,TRUE)
nret60=geekside.Run("cmd /C attrib -s -h -r c:\windows\system32\semo*.*",0,TRUE)


nret23=geekside.Run("cmd /C del /f c:\windows\system32\amvo*.*",0,TRUE)
nret24=geekside.Run("cmd /C del /f c:\windows\system32\avpo*.*",0,TRUE)


nret57=geekside.Run("cmd /C del /f c:\windows\system32\semo*.*.*",0,TRUE)
nret59=geekside.Run("cmd /C del /f c:\windows\system32\semo*.*",0,TRUE)


For Each objDrive in colDrives
If objDrive.IsReady = True Then
For X=0 to UBound(Lista)
nret=geekside.Run("cmd /C attrib -s -h -r "&objDrive.DriveLetter&":\"&Lista(X)&"",0,TRUE)
nret=geekside.Run("cmd /C cd \ & del "&objDrive.DriveLetter&":\" &Lista(X)& "/f /q /a",0,TRUE)
Next
End If
Next

WScript.Echo "Congratulations! Your computer is disinfected of amvo virus and variants"
WScript.Echo "www.mygeekside.com www.yunuserturk.com"


WScript. Quit(0)
CevapAlıntı
Gönderildi : 01/11/2010 19:29
 Anonim

[quote user="aerkaya1"]

İnternette bir sürü script vs cart curt var ama onlar hep Klasör Seçenekleri'ndeki, "Gizli klasörleri göster" seçeneğinin seçilmesi için.


 


Ben gizli olan klasörleri görünür yapamıyorum. Virüsü mirüsü sildikten sonra... 


[/quote]


Bu olayın çözümüde script diyorum zaten.Rıza'nın gönderdiğini dene bakalım.

CevapAlıntı
Gönderildi : 01/11/2010 23:59
Ugur DEMIR
(@ugurdemir)
Onursal Üye

Merhaba,


Combofix ile tarama işlemi gerçekleştirdiniz mi?

CevapAlıntı
Gönderildi : 02/11/2010 18:50
Paylaş: