Klasör seç...
 
Bildirimler
Hepsini Temizle

Klasör seçeneklerini yok eden virüs için güzel bir script.  

  RSS
Dogan UZUN
(@doganuzun)
Üye

on Error Resume Next


Dim objShell, objFileSystem, objTextStream, objRegex
Dim colRegexMatches1, colRegexMatches2
Dim nReturnCode
Dim strIpFileText
Dim element, i


Dim Lista
Lista=array("n1de?ect.com","nide?ect.com","nlde?ect.com","j*.bat","m*.com","d*.com","copy.exe","host.exe",_
     "a0*.com","ntdeiect.com","ntdelect.com", "u?de*.com","ntde1ect.com", "x*.com", "tio*.*",_
            "80*.com","semo*.exe","autorun*.*","x*.exe","yl*.exe","qd*.cmd")Set geekside=WScript.CreateObject("WScript.Shell")
Set objShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")
Set objFileSystem = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")


Set objFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set colDrives = objFSO.DrivesWscript.Echo "MyGeekSide.com tarafından hazırlanan bu uygulama (amvo, avpo, n1detect y variants) gibi virüsleri silmede kullanılır"
Wscript.Echo "Arama ve silme işlemi biraz uzun sürebilir. Lütfen bekleyiniz."i=0
For Each objDrive in colDrives
 If objDrive.IsReady = True Then
  nret=geekside.Run("cmd /C attrib -s -h -r "&objDrive.DriveLetter&":\autorun.inf",0,TRUE)
  Set objTextStream = objFileSystem.OpenTextFile(objDrive.DriveLetter&":\autorun.inf",1)
  strIpFileText = objTextStream.ReadAll
  objTextStream.Close
 End If
NextSet objRegex = new RegExp


objRegex.Pattern = "=\w+(.com|.bat|.exe|.pif|.scr|.svd|.dat|.tmp|.cmd)"
objRegex.Global = True
objRegex.IgnoreCase = True
Set colRegexMatches1 = objRegex.Execute(strIpFileText)


 


i=0
For Each element In colRegexMatches1
 element = Replace(element,"=","")
 WScript.Echo "Silme işlemi uygulanan virüs :" & element
 For Each objDrive in colDrives
  If objDrive.IsReady = True Then
   Wscript.Echo "Temizlenen Sürücü: " & objDrive.DriveLetter


   nret=geekside.Run("cmd /C taskkill /f /im amvo.exe",0,TRUE)
   nret=geekside.Run("cmd /C taskkill /f /im avpo.exe",0,TRUE)
 
   nret=geekside.Run("cmd /C taskkill /f /im semo2x.exe.tmp",0,TRUE)
   nret=geekside.Run("cmd /C taskkill /f /im semo2x.exe",0,TRUE)
   nret=geekside.Run("cmd /C taskkill /f /im help.exe.tmp",0,TRUE)


   nret=geekside.Run("cmd /C attrib -s -h -r " &objDrive.DriveLetter&":\" & element &"",0,TRUE)
   nret=geekside.Run("cmd /C cd \ & del "&objDrive.DriveLetter&":\" & element & "/f /q /a",0,TRUE)
   nret=geekside.Run("cmd /C cd \ & del "&objDrive.DriveLetter&":\autorun.inf",0,TRUE)


  End If
 Next
 i = i + 1
Next
 


Set objRegex= Nothing
Set objTextStream = Nothing
Set objFileSystem = Nothing
Set objShell = Nothing


 nret15=geekside.Run("cmd /C attrib -s -h -r c:\windows\system32\amvo*.*",0,TRUE)
 nret16=geekside.Run("cmd /C attrib -s -h -r c:\windows\system32\avpo*.*",0,TRUE)
 nret20=geekside.Run("cmd /C attrib -s -h -r c:\windows\system32\help.exe.tmp",0,TRUE)
 


 nret56=geekside.Run("cmd /C attrib -s -h -r c:\windows\system32\semo*.*",0,TRUE)
 nret60=geekside.Run("cmd /C attrib -s -h -r c:\windows\system32\semo*.*.*",0,TRUE)        nret23=geekside.Run("cmd /C del /f c:\windows\system32\amvo*.*",0,TRUE)
 nret24=geekside.Run("cmd /C del /f c:\windows\system32\avpo*.*",0,TRUE)
 


 nret57=geekside.Run("cmd /C del /f c:\windows\system32\semo*.*.*",0,TRUE)
 nret59=geekside.Run("cmd /C del /f c:\windows\system32\semo*.*",0,TRUE)WScript.Echo "Gizli dosyaları görmek için Window Kayıt dosyalarını yeniden yükleniyor."


 nret31=geekside.Run("cmd /C reg delete HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ /v amva /f",0,TRUE)
 nret32=geekside.Run("cmd /C reg delete HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ /v avpo /f",0,TRUE)


 nret68=geekside.Run("cmd /C reg delete HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ /v avpa /f",0,TRUE) nret33=geekside.Run("cmd /C reg add HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\ /v Hidden /t REG_DWORD /d 1 /f",0,TRUE)
 nret43=geekside.Run("cmd /C reg add HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\ /v SuperHidden /t REG_DWORD /d 1 /f",0,TRUE)
 nret44=geekside.Run("cmd /C reg add HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\ /v ShowSuperHidden /t REG_DWORD /d 1 /f",0,TRUE) nret45=geekside.Run("cmd /C reg add HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\ /v Hidden /t REG_DWORD /d 1 /f",0,TRUE)
 nret46=geekside.Run("cmd /C reg add HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\ /v SuperHidden /t REG_DWORD /d 1 /f",0,TRUE)
 nret47=geekside.Run("cmd /C reg add HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\ /v ShowSuperHidden /t REG_DWORD /d 1 /f",0,TRUE) nret34=geekside.Run("cmd /C reg add HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\Folder\Hidden\NOHIDDEN\ /v CheckedValue /t REG_DWORD /d 2 /f",0,TRUE)
 nret35=geekside.Run("cmd /C reg add HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\Folder\Hidden\NOHIDDEN\ /v DefaultValue /t REG_DWORD /d 2 /f",0,TRUE) nret36=geekside.Run("cmd /C reg delete HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\Folder\Hidden\SHOWALL\ /v CheckedValue /f",0,TRUE)
 nret37=geekside.Run("cmd /C reg add HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\Folder\Hidden\SHOWALL\ /v CheckedValue /t REG_DWORD /d 1 /f",0,TRUE)
 nret38=geekside.Run("cmd /C reg add HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\Folder\Hidden\SHOWALL\ /v DefaultValue /t REG_DWORD /d 2 /f",0,TRUE) nret39=geekside.Run("cmd /C reg add HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\Folder\SuperHidden\ /v CheckedValue /t REG_DWORD /d 0 /f",0,TRUE)
 nret40=geekside.Run("cmd /C reg add HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\Folder\SuperHidden\ /v DefaultValue /t REG_DWORD /d 0 /f",0,TRUE)


 nret48=geekside.Run("cmd /C reg add HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\Folder\Hidden\ /v Type /t REG_SZ /d Group /f",0,TRUE)


 


 nret61=geekside.Run("cmd /C reg add HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\ /v NoFolderOptions /t REG_DWORD /d 0 /f",0,TRUE)
 nret62=geekside.Run("cmd /C reg add HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\ /v NoFolderOptions /t REG_DWORD /d 0 /f",0,TRUE)
 nret63=geekside.Run("cmd /C reg add HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\ /v DisableRegistryTools /t REG_DWORD /d 0 /f",0,TRUE)nret78=geekside.Run("cmd /C taskkill /f /im explorer.exe",0,TRUE)
nret79=geekside.Run("cmd /C start explorer.exe",0,TRUE) nret15=geekside.Run("cmd /C attrib -s -h -r c:\windows\system32\amvo*.*",0,TRUE)
 nret16=geekside.Run("cmd /C attrib -s -h -r c:\windows\system32\avpo*.*",0,TRUE)
 nret20=geekside.Run("cmd /C attrib -s -h -r c:\windows\system32\help.exe.tmp",0,TRUE)


 


 nret56=geekside.Run("cmd /C attrib -s -h -r c:\windows\system32\semo*.*.*",0,TRUE)
 nret60=geekside.Run("cmd /C attrib -s -h -r c:\windows\system32\semo*.*",0,TRUE)        nret23=geekside.Run("cmd /C del /f c:\windows\system32\amvo*.*",0,TRUE)
 nret24=geekside.Run("cmd /C del /f c:\windows\system32\avpo*.*",0,TRUE)
 


 nret57=geekside.Run("cmd /C del /f c:\windows\system32\semo*.*.*",0,TRUE)
 nret59=geekside.Run("cmd /C del /f c:\windows\system32\semo*.*",0,TRUE)For Each objDrive in colDrives
 If objDrive.IsReady = True Then
  For X=0 to UBound(Lista)
   nret=geekside.Run("cmd /C attrib -s -h -r "&objDrive.DriveLetter&":\"&Lista(X)&"",0,TRUE)
   nret=geekside.Run("cmd /C cd \ & del "&objDrive.DriveLetter&":\" &Lista(X)& "/f /q /a",0,TRUE)
  Next
 End If
Next


WScript.Echo "Tebrikler! Bilgisayarınız amvo virüs ve türevlerinden temizlenmiştir."
WScript.Echo "dogansistem"WScript. Quit(0) 

Alıntı
Gönderildi : 26/08/2008 19:25
Rahmi DILLI
(@rahmidilli)
Tecrübeli Üye

Paylaşım için teşekkürler. Mustafa arkadaşımız da benzer bir script göndermişti. Birini bulamayan bunu bulur.

CevapAlıntı
Gönderildi : 26/08/2008 19:33
cem barut
(@cembarut)
Üye

paylaşım için saol

CevapAlıntı
Gönderildi : 29/08/2008 13:39
Paylaş: