Forum

Exchange Server 201...
 
Bildirimler
Hepsini Temizle

Exchange Server 2016 Cumulative Update 15 - Mailbox Role : Mailbox Service Failed

Mertkan YANIK
(@mertkanyanik)
Üye

Merhaba,

Exchange 2016 için Server 2012R2 üzerinde CU15 yükseltmesini yapmaya çalışıyorum ancak yüklemenin Mailbox Role: Mailbox Service aşamasında aşağıdaki şekilde hata veriyor. Sizce sorun nedir? Ne denediysem olmadı, sürekli aynı hatayı alıyorum. Prepare AD, schema işlemleri, gerekli tüm önyüklemeler yapıldı. (Setup Log ektedir.)

 

Performing Microsoft Exchange Server Prerequisite Check

Configuring Prerequisites COMPLETED
Prerequisite Analysis COMPLETED

Configuring Microsoft Exchange Server

Language Files COMPLETED
Restoring Services COMPLETED
Language Configuration COMPLETED
Exchange Management Tools COMPLETED
Mailbox role: Transport service COMPLETED
Mailbox role: Client Access service COMPLETED
Mailbox role: Unified Messaging service COMPLETED
Mailbox role: Mailbox service FAILED

The following error was generated when "$error.Clear();
if ([Environment]::OSVersion.Version.Major -ge 6)
{

$WsbBinPath = '\"' + (join-path "$RoleInstallPath" "bin\wsbexchange.exe") + '\"';
$reg= join-path (join-path
$env:SystemRoot system32) reg.exe;
$servicecmd = join-path (join-path $env:SystemRoot system32) sc.exe;

if
((get-service wsbexchange* | where {$_.name -eq "wsbexchange"}))
{
if ((get-service wsbexchange).Status -eq
"Running")
{
Start-SetupProcess -Name:"$servicecmd" -Args:"stop wsbexchange";
}
Start-SetupProcess
-Name:"$servicecmd" -Args:"delete wsbexchange";
}

Start-SetupProcess -Name:"$reg" -Args:"add
`"HKCR\CLSID\{D8A2E312-3B17-4293-B71E-CD72A7C04BF3}`" /t REG_SZ /d `"CExchangeHelper Class`" /f";
Start-SetupProcess
-Name:"$reg" -Args:"add `"HKCR\CLSID\{D8A2E312-3B17-4293-B71E-CD72A7C04BF3}`" /v AppId /t REG_SZ /d
`"{D8A2E312-3B17-4293-B71E-CD72A7C04BF3}`" /f";
Start-SetupProcess -Name:"$reg" -Args:"add
`"HKCR\CLSID\{D8A2E312-3B17-4293-B71E-CD72A7C04BF3}\LocalServer32`" /t REG_SZ /d `"$WsbBinPath`" /f";

Start-SetupProcess -Name:"$reg" -Args:"add `"HKCR\APPID\{D8A2E312-3B17-4293-B71E-CD72A7C04BF3}`" /t REG_SZ /d
`"CExchangeHelper Class`" /f";
Start-SetupProcess -Name:"$reg" -Args:"add
`"HKCR\APPID\{D8A2E312-3B17-4293-B71E-CD72A7C04BF3}`" /v LocalService /t REG_SZ /d `"wsbexchange`" /f";

Start-SetupProcess -Name:"$reg" -Args:"add `"HKCR\APPID\{D8A2E312-3B17-4293-B71E-CD72A7C04BF3}`" /v LaunchPermission
REG_BINARY /d
`"010004806000000070000000000000001400000002004c0003000000000014001f000000010100000000000512000000000018001f000000010
000000000520000000200200000000180003000000010200000000000520000000270200000102000000000005200000002002000001020000000
052000000020020000`"
/f";
Start-SetupProcess -Name:"$reg" -Args:"add `"HKCR\APPID\wsbexchange.exe`" /v AppId /t REG_SZ /d
`"{D8A2E312-3B17-4293-B71E-CD72A7C04BF3}`" /f";

Start-SetupProcess -Name:"$reg" -Args:"add
`"HKLM\Software\Microsoft\windows nt\currentversion\WindowsServerBackup\Application
Support\{76fe1ac4-15f7-4bcd-987e-8e1acb462fb7}`" /v `"Application Identifier`" /t REG_SZ /d Exchange /f";

Start-SetupProcess -Name:"$reg" -Args:"add `"HKLM\Software\Microsoft\windows
nt\currentversion\WindowsServerBackup\Application Support\{76fe1ac4-15f7-4bcd-987e-8e1acb462fb7}`" /v CLSID /t REG_SZ
/d `"{D8A2E312-3B17-4293-B71E-CD72A7C04BF3}`" /f";

Start-SetupProcess -Name:"$reg" -Args:"add
`"HKLM\Software\Microsoft\windows nt\currentversion\WSBAppExchangeHelper`" /v AutoMarkDbRecoverable /t REG_DWORD /d 1
/f";
Start-SetupProcess -Name:"$reg" -Args:"add `"HKLM\Software\Microsoft\windows
nt\currentversion\WSBAppExchangeHelper`" /v AutoMountOnPITRecovery /t REG_DWORD /d 1 /f";
Start-SetupProcess
-Name:"$servicecmd" -Args:"create wsbexchange binpath= `"$WsbBinPath`" type= own start= demand error= ignore obj=
LocalSystem DisplayName= `"Microsoft Exchange Server Extension for Windows Server Backup`"";
Start-SetupProcess
-Name:"$servicecmd" -Args:"description wsbexchange `"Enables Windows Server Backup users to back up and recover
application data for Microsoft Exchange Server.`"";
}
" was run:
"Microsoft.Exchange.Configuration.Tasks.TaskException: Process execution failed with exit code 1.
at
Microsoft.Exchange.Management.Tasks.RunProcessBase.InternalProcessRecord()
at
Microsoft.Exchange.Configuration.Tasks.Task.<ProcessRecord>b__91_1()
at
Microsoft.Exchange.Configuration.Tasks.Task.InvokeRetryableFunc(String funcName, Action func, Boolean
terminatePipelineIfFailed)".

The following error was generated when "$error.Clear();
if ([Environment]::OSVersion.Version.Major -ge 6)
{

$WsbBinPath = '\"' + (join-path "$RoleInstallPath" "bin\wsbexchange.exe") + '\"';
$reg= join-path (join-path
$env:SystemRoot system32) reg.exe;
$servicecmd = join-path (join-path $env:SystemRoot system32) sc.exe;

if
((get-service wsbexchange* | where {$_.name -eq "wsbexchange"}))
{
if ((get-service wsbexchange).Status -eq
"Running")
{
Start-SetupProcess -Name:"$servicecmd" -Args:"stop wsbexchange";
}
Start-SetupProcess
-Name:"$servicecmd" -Args:"delete wsbexchange";
}

Start-SetupProcess -Name:"$reg" -Args:"add
`"HKCR\CLSID\{D8A2E312-3B17-4293-B71E-CD72A7C04BF3}`" /t REG_SZ /d `"CExchangeHelper Class`" /f";
Start-SetupProcess
-Name:"$reg" -Args:"add `"HKCR\CLSID\{D8A2E312-3B17-4293-B71E-CD72A7C04BF3}`" /v AppId /t REG_SZ /d
`"{D8A2E312-3B17-4293-B71E-CD72A7C04BF3}`" /f";
Start-SetupProcess -Name:"$reg" -Args:"add
`"HKCR\CLSID\{D8A2E312-3B17-4293-B71E-CD72A7C04BF3}\LocalServer32`" /t REG_SZ /d `"$WsbBinPath`" /f";

Start-SetupProcess -Name:"$reg" -Args:"add `"HKCR\APPID\{D8A2E312-3B17-4293-B71E-CD72A7C04BF3}`" /t REG_SZ /d
`"CExchangeHelper Class`" /f";
Start-SetupProcess -Name:"$reg" -Args:"add
`"HKCR\APPID\{D8A2E312-3B17-4293-B71E-CD72A7C04BF3}`" /v LocalService /t REG_SZ /d `"wsbexchange`" /f";

Start-SetupProcess -Name:"$reg" -Args:"add `"HKCR\APPID\{D8A2E312-3B17-4293-B71E-CD72A7C04BF3}`" /v LaunchPermission
REG_BINARY /d
`"010004806000000070000000000000001400000002004c0003000000000014001f000000010100000000000512000000000018001f000000010
000000000520000000200200000000180003000000010200000000000520000000270200000102000000000005200000002002000001020000000
052000000020020000`"
/f";
Start-SetupProcess -Name:"$reg" -Args:"add `"HKCR\APPID\wsbexchange.exe`" /v AppId /t REG_SZ /d
`"{D8A2E312-3B17-4293-B71E-CD72A7C04BF3}`" /f";

Start-SetupProcess -Name:"$reg" -Args:"add
`"HKLM\Software\Microsoft\windows nt\currentversion\WindowsServerBackup\Application
Support\{76fe1ac4-15f7-4bcd-987e-8e1acb462fb7}`" /v `"Application Identifier`" /t REG_SZ /d Exchange /f";

Start-SetupProcess -Name:"$reg" -Args:"add `"HKLM\Software\Microsoft\windows
nt\currentversion\WindowsServerBackup\Application Support\{76fe1ac4-15f7-4bcd-987e-8e1acb462fb7}`" /v CLSID /t REG_SZ
/d `"{D8A2E312-3B17-4293-B71E-CD72A7C04BF3}`" /f";

Start-SetupProcess -Name:"$reg" -Args:"add
`"HKLM\Software\Microsoft\windows nt\currentversion\WSBAppExchangeHelper`" /v AutoMarkDbRecoverable /t REG_DWORD /d 1
/f";
Start-SetupProcess -Name:"$reg" -Args:"add `"HKLM\Software\Microsoft\windows
nt\currentversion\WSBAppExchangeHelper`" /v AutoMountOnPITRecovery /t REG_DWORD /d 1 /f";
Start-SetupProcess
-Name:"$servicecmd" -Args:"create wsbexchange binpath= `"$WsbBinPath`" type= own start= demand error= ignore obj=
LocalSystem DisplayName= `"Microsoft Exchange Server Extension for Windows Server Backup`"";
Start-SetupProcess
-Name:"$servicecmd" -Args:"description wsbexchange `"Enables Windows Server Backup users to back up and recover
application data for Microsoft Exchange Server.`"";
}
" was run:
"Microsoft.Exchange.Configuration.Tasks.TaskException: Process execution failed with exit code 1.
at
Microsoft.Exchange.Management.Tasks.RunProcessBase.InternalProcessRecord()
at
Microsoft.Exchange.Configuration.Tasks.Task.<ProcessRecord>b__91_1()
at
Microsoft.Exchange.Configuration.Tasks.Task.InvokeRetryableFunc(String funcName, Action func, Boolean
terminatePipelineIfFailed)".

The following error was generated when "$error.Clear();
if ([Environment]::OSVersion.Version.Major -ge 6)
{

$WsbBinPath = '\"' + (join-path "$RoleInstallPath" "bin\wsbexchange.exe") + '\"';
$reg= join-path (join-path
$env:SystemRoot system32) reg.exe;
$servicecmd = join-path (join-path $env:SystemRoot system32) sc.exe;

if
((get-service wsbexchange* | where {$_.name -eq "wsbexchange"}))
{
if ((get-service wsbexchange).Status -eq
"Running")
{
Start-SetupProcess -Name:"$servicecmd" -Args:"stop wsbexchange";
}
Start-SetupProcess
-Name:"$servicecmd" -Args:"delete wsbexchange";
}

Start-SetupProcess -Name:"$reg" -Args:"add
`"HKCR\CLSID\{D8A2E312-3B17-4293-B71E-CD72A7C04BF3}`" /t REG_SZ /d `"CExchangeHelper Class`" /f";
Start-SetupProcess
-Name:"$reg" -Args:"add `"HKCR\CLSID\{D8A2E312-3B17-4293-B71E-CD72A7C04BF3}`" /v AppId /t REG_SZ /d
`"{D8A2E312-3B17-4293-B71E-CD72A7C04BF3}`" /f";
Start-SetupProcess -Name:"$reg" -Args:"add
`"HKCR\CLSID\{D8A2E312-3B17-4293-B71E-CD72A7C04BF3}\LocalServer32`" /t REG_SZ /d `"$WsbBinPath`" /f";

Start-SetupProcess -Name:"$reg" -Args:"add `"HKCR\APPID\{D8A2E312-3B17-4293-B71E-CD72A7C04BF3}`" /t REG_SZ /d
`"CExchangeHelper Class`" /f";
Start-SetupProcess -Name:"$reg" -Args:"add
`"HKCR\APPID\{D8A2E312-3B17-4293-B71E-CD72A7C04BF3}`" /v LocalService /t REG_SZ /d `"wsbexchange`" /f";

Start-SetupProcess -Name:"$reg" -Args:"add `"HKCR\APPID\{D8A2E312-3B17-4293-B71E-CD72A7C04BF3}`" /v LaunchPermission
REG_BINARY /d
`"010004806000000070000000000000001400000002004c0003000000000014001f000000010100000000000512000000000018001f000000010
000000000520000000200200000000180003000000010200000000000520000000270200000102000000000005200000002002000001020000000
052000000020020000`"
/f";
Start-SetupProcess -Name:"$reg" -Args:"add `"HKCR\APPID\wsbexchange.exe`" /v AppId /t REG_SZ /d
`"{D8A2E312-3B17-4293-B71E-CD72A7C04BF3}`" /f";

Start-SetupProcess -Name:"$reg" -Args:"add
`"HKLM\Software\Microsoft\windows nt\currentversion\WindowsServerBackup\Application
Support\{76fe1ac4-15f7-4bcd-987e-8e1acb462fb7}`" /v `"Application Identifier`" /t REG_SZ /d Exchange /f";

Start-SetupProcess -Name:"$reg" -Args:"add `"HKLM\Software\Microsoft\windows
nt\currentversion\WindowsServerBackup\Application Support\{76fe1ac4-15f7-4bcd-987e-8e1acb462fb7}`" /v CLSID /t REG_SZ
/d `"{D8A2E312-3B17-4293-B71E-CD72A7C04BF3}`" /f";

Start-SetupProcess -Name:"$reg" -Args:"add
`"HKLM\Software\Microsoft\windows nt\currentversion\WSBAppExchangeHelper`" /v AutoMarkDbRecoverable /t REG_DWORD /d 1
/f";
Start-SetupProcess -Name:"$reg" -Args:"add `"HKLM\Software\Microsoft\windows
nt\currentversion\WSBAppExchangeHelper`" /v AutoMountOnPITRecovery /t REG_DWORD /d 1 /f";
Start-SetupProcess
-Name:"$servicecmd" -Args:"create wsbexchange binpath= `"$WsbBinPath`" type= own start= demand error= ignore obj=
LocalSystem DisplayName= `"Microsoft Exchange Server Extension for Windows Server Backup`"";
Start-SetupProcess
-Name:"$servicecmd" -Args:"description wsbexchange `"Enables Windows Server Backup users to back up and recover
application data for Microsoft Exchange Server.`"";
}
" was run:
"Microsoft.Exchange.Configuration.Tasks.TaskException: Process execution failed with exit code 1.
at
Microsoft.Exchange.Management.Tasks.RunProcessBase.InternalProcessRecord()
at
Microsoft.Exchange.Configuration.Tasks.Task.<ProcessRecord>b__91_1()
at
Microsoft.Exchange.Configuration.Tasks.Task.InvokeRetryableFunc(String funcName, Action func, Boolean
terminatePipelineIfFailed)".

The following error was generated when "$error.Clear();
if ([Environment]::OSVersion.Version.Major -ge 6)
{

$WsbBinPath = '\"' + (join-path "$RoleInstallPath" "bin\wsbexchange.exe") + '\"';
$reg= join-path (join-path
$env:SystemRoot system32) reg.exe;
$servicecmd = join-path (join-path $env:SystemRoot system32) sc.exe;

if
((get-service wsbexchange* | where {$_.name -eq "wsbexchange"}))
{
if ((get-service wsbexchange).Status -eq
"Running")
{
Start-SetupProcess -Name:"$servicecmd" -Args:"stop wsbexchange";
}
Start-SetupProcess
-Name:"$servicecmd" -Args:"delete wsbexchange";
}

Start-SetupProcess -Name:"$reg" -Args:"add
`"HKCR\CLSID\{D8A2E312-3B17-4293-B71E-CD72A7C04BF3}`" /t REG_SZ /d `"CExchangeHelper Class`" /f";
Start-SetupProcess
-Name:"$reg" -Args:"add `"HKCR\CLSID\{D8A2E312-3B17-4293-B71E-CD72A7C04BF3}`" /v AppId /t REG_SZ /d
`"{D8A2E312-3B17-4293-B71E-CD72A7C04BF3}`" /f";
Start-SetupProcess -Name:"$reg" -Args:"add
`"HKCR\CLSID\{D8A2E312-3B17-4293-B71E-CD72A7C04BF3}\LocalServer32`" /t REG_SZ /d `"$WsbBinPath`" /f";

Start-SetupProcess -Name:"$reg" -Args:"add `"HKCR\APPID\{D8A2E312-3B17-4293-B71E-CD72A7C04BF3}`" /t REG_SZ /d
`"CExchangeHelper Class`" /f";
Start-SetupProcess -Name:"$reg" -Args:"add
`"HKCR\APPID\{D8A2E312-3B17-4293-B71E-CD72A7C04BF3}`" /v LocalService /t REG_SZ /d `"wsbexchange`" /f";

Start-SetupProcess -Name:"$reg" -Args:"add `"HKCR\APPID\{D8A2E312-3B17-4293-B71E-CD72A7C04BF3}`" /v LaunchPermission
REG_BINARY /d
`"010004806000000070000000000000001400000002004c0003000000000014001f000000010100000000000512000000000018001f000000010
000000000520000000200200000000180003000000010200000000000520000000270200000102000000000005200000002002000001020000000
052000000020020000`"
/f";
Start-SetupProcess -Name:"$reg" -Args:"add `"HKCR\APPID\wsbexchange.exe`" /v AppId /t REG_SZ /d
`"{D8A2E312-3B17-4293-B71E-CD72A7C04BF3}`" /f";

Start-SetupProcess -Name:"$reg" -Args:"add
`"HKLM\Software\Microsoft\windows nt\currentversion\WindowsServerBackup\Application
Support\{76fe1ac4-15f7-4bcd-987e-8e1acb462fb7}`" /v `"Application Identifier`" /t REG_SZ /d Exchange /f";

Start-SetupProcess -Name:"$reg" -Args:"add `"HKLM\Software\Microsoft\windows
nt\currentversion\WindowsServerBackup\Application Support\{76fe1ac4-15f7-4bcd-987e-8e1acb462fb7}`" /v CLSID /t REG_SZ
/d `"{D8A2E312-3B17-4293-B71E-CD72A7C04BF3}`" /f";

Start-SetupProcess -Name:"$reg" -Args:"add
`"HKLM\Software\Microsoft\windows nt\currentversion\WSBAppExchangeHelper`" /v AutoMarkDbRecoverable /t REG_DWORD /d 1
/f";
Start-SetupProcess -Name:"$reg" -Args:"add `"HKLM\Software\Microsoft\windows
nt\currentversion\WSBAppExchangeHelper`" /v AutoMountOnPITRecovery /t REG_DWORD /d 1 /f";
Start-SetupProcess
-Name:"$servicecmd" -Args:"create wsbexchange binpath= `"$WsbBinPath`" type= own start= demand error= ignore obj=
LocalSystem DisplayName= `"Microsoft Exchange Server Extension for Windows Server Backup`"";
Start-SetupProcess
-Name:"$servicecmd" -Args:"description wsbexchange `"Enables Windows Server Backup users to back up and recover
application data for Microsoft Exchange Server.`"";
}
" was run:
"Microsoft.Exchange.Configuration.Tasks.TaskException: Process execution failed with exit code 1.
at
Microsoft.Exchange.Management.Tasks.RunProcessBase.InternalProcessRecord()
at
Microsoft.Exchange.Configuration.Tasks.Task.<ProcessRecord>b__91_1()
at
Microsoft.Exchange.Configuration.Tasks.Task.InvokeRetryableFunc(String funcName, Action func, Boolean
terminatePipelineIfFailed)".

The following error was generated when "$error.Clear();
if ([Environment]::OSVersion.Version.Major -ge 6)
{

$WsbBinPath = '\"' + (join-path "$RoleInstallPath" "bin\wsbexchange.exe") + '\"';
$reg= join-path (join-path
$env:SystemRoot system32) reg.exe;
$servicecmd = join-path (join-path $env:SystemRoot system32) sc.exe;

if
((get-service wsbexchange* | where {$_.name -eq "wsbexchange"}))
{
if ((get-service wsbexchange).Status -eq
"Running")
{
Start-SetupProcess -Name:"$servicecmd" -Args:"stop wsbexchange";
}
Start-SetupProcess
-Name:"$servicecmd" -Args:"delete wsbexchange";
}

Start-SetupProcess -Name:"$reg" -Args:"add
`"HKCR\CLSID\{D8A2E312-3B17-4293-B71E-CD72A7C04BF3}`" /t REG_SZ /d `"CExchangeHelper Class`" /f";
Start-SetupProcess
-Name:"$reg" -Args:"add `"HKCR\CLSID\{D8A2E312-3B17-4293-B71E-CD72A7C04BF3}`" /v AppId /t REG_SZ /d
`"{D8A2E312-3B17-4293-B71E-CD72A7C04BF3}`" /f";
Start-SetupProcess -Name:"$reg" -Args:"add
`"HKCR\CLSID\{D8A2E312-3B17-4293-B71E-CD72A7C04BF3}\LocalServer32`" /t REG_SZ /d `"$WsbBinPath`" /f";

Start-SetupProcess -Name:"$reg" -Args:"add `"HKCR\APPID\{D8A2E312-3B17-4293-B71E-CD72A7C04BF3}`" /t REG_SZ /d
`"CExchangeHelper Class`" /f";
Start-SetupProcess -Name:"$reg" -Args:"add
`"HKCR\APPID\{D8A2E312-3B17-4293-B71E-CD72A7C04BF3}`" /v LocalService /t REG_SZ /d `"wsbexchange`" /f";

Start-SetupProcess -Name:"$reg" -Args:"add `"HKCR\APPID\{D8A2E312-3B17-4293-B71E-CD72A7C04BF3}`" /v LaunchPermission
REG_BINARY /d
`"010004806000000070000000000000001400000002004c0003000000000014001f000000010100000000000512000000000018001f000000010
000000000520000000200200000000180003000000010200000000000520000000270200000102000000000005200000002002000001020000000
052000000020020000`"
/f";
Start-SetupProcess -Name:"$reg" -Args:"add `"HKCR\APPID\wsbexchange.exe`" /v AppId /t REG_SZ /d
`"{D8A2E312-3B17-4293-B71E-CD72A7C04BF3}`" /f";

Start-SetupProcess -Name:"$reg" -Args:"add
`"HKLM\Software\Microsoft\windows nt\currentversion\WindowsServerBackup\Application
Support\{76fe1ac4-15f7-4bcd-987e-8e1acb462fb7}`" /v `"Application Identifier`" /t REG_SZ /d Exchange /f";

Start-SetupProcess -Name:"$reg" -Args:"add `"HKLM\Software\Microsoft\windows
nt\currentversion\WindowsServerBackup\Application Support\{76fe1ac4-15f7-4bcd-987e-8e1acb462fb7}`" /v CLSID /t REG_SZ
/d `"{D8A2E312-3B17-4293-B71E-CD72A7C04BF3}`" /f";

Start-SetupProcess -Name:"$reg" -Args:"add
`"HKLM\Software\Microsoft\windows nt\currentversion\WSBAppExchangeHelper`" /v AutoMarkDbRecoverable /t REG_DWORD /d 1
/f";
Start-SetupProcess -Name:"$reg" -Args:"add `"HKLM\Software\Microsoft\windows
nt\currentversion\WSBAppExchangeHelper`" /v AutoMountOnPITRecovery /t REG_DWORD /d 1 /f";
Start-SetupProcess
-Name:"$servicecmd" -Args:"create wsbexchange binpath= `"$WsbBinPath`" type= own start= demand error= ignore obj=
LocalSystem DisplayName= `"Microsoft Exchange Server Extension for Windows Server Backup`"";
Start-SetupProcess
-Name:"$servicecmd" -Args:"description wsbexchange `"Enables Windows Server Backup users to back up and recover
application data for Microsoft Exchange Server.`"";
}
" was run:
"Microsoft.Exchange.Configuration.Tasks.TaskException: Process execution failed with exit code 1.
at
Microsoft.Exchange.Management.Tasks.RunProcessBase.InternalProcessRecord()
at
Microsoft.Exchange.Configuration.Tasks.Task.<ProcessRecord>b__91_1()
at
Microsoft.Exchange.Configuration.Tasks.Task.InvokeRetryableFunc(String funcName, Action func, Boolean
terminatePipelineIfFailed)".

The following error was generated when "$error.Clear();
if ([Environment]::OSVersion.Version.Major -ge 6)
{

$WsbBinPath = '\"' + (join-path "$RoleInstallPath" "bin\wsbexchange.exe") + '\"';
$reg= join-path (join-path
$env:SystemRoot system32) reg.exe;
$servicecmd = join-path (join-path $env:SystemRoot system32) sc.exe;

if
((get-service wsbexchange* | where {$_.name -eq "wsbexchange"}))
{
if ((get-service wsbexchange).Status -eq
"Running")
{
Start-SetupProcess -Name:"$servicecmd" -Args:"stop wsbexchange";
}
Start-SetupProcess
-Name:"$servicecmd" -Args:"delete wsbexchange";
}

Start-SetupProcess -Name:"$reg" -Args:"add
`"HKCR\CLSID\{D8A2E312-3B17-4293-B71E-CD72A7C04BF3}`" /t REG_SZ /d `"CExchangeHelper Class`" /f";
Start-SetupProcess
-Name:"$reg" -Args:"add `"HKCR\CLSID\{D8A2E312-3B17-4293-B71E-CD72A7C04BF3}`" /v AppId /t REG_SZ /d
`"{D8A2E312-3B17-4293-B71E-CD72A7C04BF3}`" /f";
Start-SetupProcess -Name:"$reg" -Args:"add
`"HKCR\CLSID\{D8A2E312-3B17-4293-B71E-CD72A7C04BF3}\LocalServer32`" /t REG_SZ /d `"$WsbBinPath`" /f";

Start-SetupProcess -Name:"$reg" -Args:"add `"HKCR\APPID\{D8A2E312-3B17-4293-B71E-CD72A7C04BF3}`" /t REG_SZ /d
`"CExchangeHelper Class`" /f";
Start-SetupProcess -Name:"$reg" -Args:"add
`"HKCR\APPID\{D8A2E312-3B17-4293-B71E-CD72A7C04BF3}`" /v LocalService /t REG_SZ /d `"wsbexchange`" /f";

Start-SetupProcess -Name:"$reg" -Args:"add `"HKCR\APPID\{D8A2E312-3B17-4293-B71E-CD72A7C04BF3}`" /v LaunchPermission
REG_BINARY /d
`"010004806000000070000000000000001400000002004c0003000000000014001f000000010100000000000512000000000018001f000000010
000000000520000000200200000000180003000000010200000000000520000000270200000102000000000005200000002002000001020000000
052000000020020000`"
/f";
Start-SetupProcess -Name:"$reg" -Args:"add `"HKCR\APPID\wsbexchange.exe`" /v AppId /t REG_SZ /d
`"{D8A2E312-3B17-4293-B71E-CD72A7C04BF3}`" /f";

Start-SetupProcess -Name:"$reg" -Args:"add
`"HKLM\Software\Microsoft\windows nt\currentversion\WindowsServerBackup\Application
Support\{76fe1ac4-15f7-4bcd-987e-8e1acb462fb7}`" /v `"Application Identifier`" /t REG_SZ /d Exchange /f";

Start-SetupProcess -Name:"$reg" -Args:"add `"HKLM\Software\Microsoft\windows
nt\currentversion\WindowsServerBackup\Application Support\{76fe1ac4-15f7-4bcd-987e-8e1acb462fb7}`" /v CLSID /t REG_SZ
/d `"{D8A2E312-3B17-4293-B71E-CD72A7C04BF3}`" /f";

Start-SetupProcess -Name:"$reg" -Args:"add
`"HKLM\Software\Microsoft\windows nt\currentversion\WSBAppExchangeHelper`" /v AutoMarkDbRecoverable /t REG_DWORD /d 1
/f";
Start-SetupProcess -Name:"$reg" -Args:"add `"HKLM\Software\Microsoft\windows
nt\currentversion\WSBAppExchangeHelper`" /v AutoMountOnPITRecovery /t REG_DWORD /d 1 /f";
Start-SetupProcess
-Name:"$servicecmd" -Args:"create wsbexchange binpath= `"$WsbBinPath`" type= own start= demand error= ignore obj=
LocalSystem DisplayName= `"Microsoft Exchange Server Extension for Windows Server Backup`"";
Start-SetupProcess
-Name:"$servicecmd" -Args:"description wsbexchange `"Enables Windows Server Backup users to back up and recover
application data for Microsoft Exchange Server.`"";
}
" was run:
"Microsoft.Exchange.Configuration.Tasks.TaskException: Process execution failed with exit code 1.
at
Microsoft.Exchange.Management.Tasks.RunProcessBase.InternalProcessRecord()
at
Microsoft.Exchange.Configuration.Tasks.Task.<ProcessRecord>b__91_1()
at
Microsoft.Exchange.Configuration.Tasks.Task.InvokeRetryableFunc(String funcName, Action func, Boolean
terminatePipelineIfFailed)".

The following error was generated when "$error.Clear();
if ([Environment]::OSVersion.Version.Major -ge 6)
{

$WsbBinPath = '\"' + (join-path "$RoleInstallPath" "bin\wsbexchange.exe") + '\"';
$reg= join-path (join-path
$env:SystemRoot system32) reg.exe;
$servicecmd = join-path (join-path $env:SystemRoot system32) sc.exe;

if
((get-service wsbexchange* | where {$_.name -eq "wsbexchange"}))
{
if ((get-service wsbexchange).Status -eq
"Running")
{
Start-SetupProcess -Name:"$servicecmd" -Args:"stop wsbexchange";
}
Start-SetupProcess
-Name:"$servicecmd" -Args:"delete wsbexchange";
}

Start-SetupProcess -Name:"$reg" -Args:"add
`"HKCR\CLSID\{D8A2E312-3B17-4293-B71E-CD72A7C04BF3}`" /t REG_SZ /d `"CExchangeHelper Class`" /f";
Start-SetupProcess
-Name:"$reg" -Args:"add `"HKCR\CLSID\{D8A2E312-3B17-4293-B71E-CD72A7C04BF3}`" /v AppId /t REG_SZ /d
`"{D8A2E312-3B17-4293-B71E-CD72A7C04BF3}`" /f";
Start-SetupProcess -Name:"$reg" -Args:"add
`"HKCR\CLSID\{D8A2E312-3B17-4293-B71E-CD72A7C04BF3}\LocalServer32`" /t REG_SZ /d `"$WsbBinPath`" /f";

Start-SetupProcess -Name:"$reg" -Args:"add `"HKCR\APPID\{D8A2E312-3B17-4293-B71E-CD72A7C04BF3}`" /t REG_SZ /d
`"CExchangeHelper Class`" /f";
Start-SetupProcess -Name:"$reg" -Args:"add
`"HKCR\APPID\{D8A2E312-3B17-4293-B71E-CD72A7C04BF3}`" /v LocalService /t REG_SZ /d `"wsbexchange`" /f";

Start-SetupProcess -Name:"$reg" -Args:"add `"HKCR\APPID\{D8A2E312-3B17-4293-B71E-CD72A7C04BF3}`" /v LaunchPermission
REG_BINARY /d
`"010004806000000070000000000000001400000002004c0003000000000014001f000000010100000000000512000000000018001f000000010
000000000520000000200200000000180003000000010200000000000520000000270200000102000000000005200000002002000001020000000
052000000020020000`"
/f";
Start-SetupProcess -Name:"$reg" -Args:"add `"HKCR\APPID\wsbexchange.exe`" /v AppId /t REG_SZ /d
`"{D8A2E312-3B17-4293-B71E-CD72A7C04BF3}`" /f";

Start-SetupProcess -Name:"$reg" -Args:"add
`"HKLM\Software\Microsoft\windows nt\currentversion\WindowsServerBackup\Application
Support\{76fe1ac4-15f7-4bcd-987e-8e1acb462fb7}`" /v `"Application Identifier`" /t REG_SZ /d Exchange /f";

Start-SetupProcess -Name:"$reg" -Args:"add `"HKLM\Software\Microsoft\windows
nt\currentversion\WindowsServerBackup\Application Support\{76fe1ac4-15f7-4bcd-987e-8e1acb462fb7}`" /v CLSID /t REG_SZ
/d `"{D8A2E312-3B17-4293-B71E-CD72A7C04BF3}`" /f";

Start-SetupProcess -Name:"$reg" -Args:"add
`"HKLM\Software\Microsoft\windows nt\currentversion\WSBAppExchangeHelper`" /v AutoMarkDbRecoverable /t REG_DWORD /d 1
/f";
Start-SetupProcess -Name:"$reg" -Args:"add `"HKLM\Software\Microsoft\windows
nt\currentversion\WSBAppExchangeHelper`" /v AutoMountOnPITRecovery /t REG_DWORD /d 1 /f";
Start-SetupProcess
-Name:"$servicecmd" -Args:"create wsbexchange binpath= `"$WsbBinPath`" type= own start= demand error= ignore obj=
LocalSystem DisplayName= `"Microsoft Exchange Server Extension for Windows Server Backup`"";
Start-SetupProcess
-Name:"$servicecmd" -Args:"description wsbexchange `"Enables Windows Server Backup users to back up and recover
application data for Microsoft Exchange Server.`"";
}
" was run:
"Microsoft.Exchange.Configuration.Tasks.TaskException: Process execution failed with exit code 1.
at
Microsoft.Exchange.Management.Tasks.RunProcessBase.InternalProcessRecord()
at
Microsoft.Exchange.Configuration.Tasks.Task.<ProcessRecord>b__91_1()
at
Microsoft.Exchange.Configuration.Tasks.Task.InvokeRetryableFunc(String funcName, Action func, Boolean
terminatePipelineIfFailed)".

The following error was generated when "$error.Clear();
if ([Environment]::OSVersion.Version.Major -ge 6)
{

$WsbBinPath = '\"' + (join-path "$RoleInstallPath" "bin\wsbexchange.exe") + '\"';
$reg= join-path (join-path
$env:SystemRoot system32) reg.exe;
$servicecmd = join-path (join-path $env:SystemRoot system32) sc.exe;

if
((get-service wsbexchange* | where {$_.name -eq "wsbexchange"}))
{
if ((get-service wsbexchange).Status -eq
"Running")
{
Start-SetupProcess -Name:"$servicecmd" -Args:"stop wsbexchange";
}
Start-SetupProcess
-Name:"$servicecmd" -Args:"delete wsbexchange";
}

Start-SetupProcess -Name:"$reg" -Args:"add
`"HKCR\CLSID\{D8A2E312-3B17-4293-B71E-CD72A7C04BF3}`" /t REG_SZ /d `"CExchangeHelper Class`" /f";
Start-SetupProcess
-Name:"$reg" -Args:"add `"HKCR\CLSID\{D8A2E312-3B17-4293-B71E-CD72A7C04BF3}`" /v AppId /t REG_SZ /d
`"{D8A2E312-3B17-4293-B71E-CD72A7C04BF3}`" /f";
Start-SetupProcess -Name:"$reg" -Args:"add
`"HKCR\CLSID\{D8A2E312-3B17-4293-B71E-CD72A7C04BF3}\LocalServer32`" /t REG_SZ /d `"$WsbBinPath`" /f";

Start-SetupProcess -Name:"$reg" -Args:"add `"HKCR\APPID\{D8A2E312-3B17-4293-B71E-CD72A7C04BF3}`" /t REG_SZ /d
`"CExchangeHelper Class`" /f";
Start-SetupProcess -Name:"$reg" -Args:"add
`"HKCR\APPID\{D8A2E312-3B17-4293-B71E-CD72A7C04BF3}`" /v LocalService /t REG_SZ /d `"wsbexchange`" /f";

Start-SetupProcess -Name:"$reg" -Args:"add `"HKCR\APPID\{D8A2E312-3B17-4293-B71E-CD72A7C04BF3}`" /v LaunchPermission
REG_BINARY /d
`"010004806000000070000000000000001400000002004c0003000000000014001f000000010100000000000512000000000018001f000000010
000000000520000000200200000000180003000000010200000000000520000000270200000102000000000005200000002002000001020000000
052000000020020000`"
/f";
Start-SetupProcess -Name:"$reg" -Args:"add `"HKCR\APPID\wsbexchange.exe`" /v AppId /t REG_SZ /d
`"{D8A2E312-3B17-4293-B71E-CD72A7C04BF3}`" /f";

Start-SetupProcess -Name:"$reg" -Args:"add
`"HKLM\Software\Microsoft\windows nt\currentversion\WindowsServerBackup\Application
Support\{76fe1ac4-15f7-4bcd-987e-8e1acb462fb7}`" /v `"Application Identifier`" /t REG_SZ /d Exchange /f";

Start-SetupProcess -Name:"$reg" -Args:"add `"HKLM\Software\Microsoft\windows
nt\currentversion\WindowsServerBackup\Application Support\{76fe1ac4-15f7-4bcd-987e-8e1acb462fb7}`" /v CLSID /t REG_SZ
/d `"{D8A2E312-3B17-4293-B71E-CD72A7C04BF3}`" /f";

Start-SetupProcess -Name:"$reg" -Args:"add
`"HKLM\Software\Microsoft\windows nt\currentversion\WSBAppExchangeHelper`" /v AutoMarkDbRecoverable /t REG_DWORD /d 1
/f";
Start-SetupProcess -Name:"$reg" -Args:"add `"HKLM\Software\Microsoft\windows
nt\currentversion\WSBAppExchangeHelper`" /v AutoMountOnPITRecovery /t REG_DWORD /d 1 /f";
Start-SetupProcess
-Name:"$servicecmd" -Args:"create wsbexchange binpath= `"$WsbBinPath`" type= own start= demand error= ignore obj=
LocalSystem DisplayName= `"Microsoft Exchange Server Extension for Windows Server Backup`"";
Start-SetupProcess
-Name:"$servicecmd" -Args:"description wsbexchange `"Enables Windows Server Backup users to back up and recover
application data for Microsoft Exchange Server.`"";
}
" was run:
"Microsoft.Exchange.Configuration.Tasks.TaskException: Process execution failed with exit code 1.
at
Microsoft.Exchange.Management.Tasks.RunProcessBase.InternalProcessRecord()
at
Microsoft.Exchange.Configuration.Tasks.Task.<ProcessRecord>b__91_1()
at
Microsoft.Exchange.Configuration.Tasks.Task.InvokeRetryableFunc(String funcName, Action func, Boolean
terminatePipelineIfFailed)".

The following error was generated when "$error.Clear();
if ([Environment]::OSVersion.Version.Major -ge 6)
{

$WsbBinPath = '\"' + (join-path "$RoleInstallPath" "bin\wsbexchange.exe") + '\"';
$reg= join-path (join-path
$env:SystemRoot system32) reg.exe;
$servicecmd = join-path (join-path $env:SystemRoot system32) sc.exe;

if
((get-service wsbexchange* | where {$_.name -eq "wsbexchange"}))
{
if ((get-service wsbexchange).Status -eq
"Running")
{
Start-SetupProcess -Name:"$servicecmd" -Args:"stop wsbexchange";
}
Start-SetupProcess
-Name:"$servicecmd" -Args:"delete wsbexchange";
}

Start-SetupProcess -Name:"$reg" -Args:"add
`"HKCR\CLSID\{D8A2E312-3B17-4293-B71E-CD72A7C04BF3}`" /t REG_SZ /d `"CExchangeHelper Class`" /f";
Start-SetupProcess
-Name:"$reg" -Args:"add `"HKCR\CLSID\{D8A2E312-3B17-4293-B71E-CD72A7C04BF3}`" /v AppId /t REG_SZ /d
`"{D8A2E312-3B17-4293-B71E-CD72A7C04BF3}`" /f";
Start-SetupProcess -Name:"$reg" -Args:"add
`"HKCR\CLSID\{D8A2E312-3B17-4293-B71E-CD72A7C04BF3}\LocalServer32`" /t REG_SZ /d `"$WsbBinPath`" /f";

Start-SetupProcess -Name:"$reg" -Args:"add `"HKCR\APPID\{D8A2E312-3B17-4293-B71E-CD72A7C04BF3}`" /t REG_SZ /d
`"CExchangeHelper Class`" /f";
Start-SetupProcess -Name:"$reg" -Args:"add
`"HKCR\APPID\{D8A2E312-3B17-4293-B71E-CD72A7C04BF3}`" /v LocalService /t REG_SZ /d `"wsbexchange`" /f";

Start-SetupProcess -Name:"$reg" -Args:"add `"HKCR\APPID\{D8A2E312-3B17-4293-B71E-CD72A7C04BF3}`" /v LaunchPermission
REG_BINARY /d
`"010004806000000070000000000000001400000002004c0003000000000014001f000000010100000000000512000000000018001f000000010
000000000520000000200200000000180003000000010200000000000520000000270200000102000000000005200000002002000001020000000
052000000020020000`"
/f";
Start-SetupProcess -Name:"$reg" -Args:"add `"HKCR\APPID\wsbexchange.exe`" /v AppId /t REG_SZ /d
`"{D8A2E312-3B17-4293-B71E-CD72A7C04BF3}`" /f";

Start-SetupProcess -Name:"$reg" -Args:"add
`"HKLM\Software\Microsoft\windows nt\currentversion\WindowsServerBackup\Application
Support\{76fe1ac4-15f7-4bcd-987e-8e1acb462fb7}`" /v `"Application Identifier`" /t REG_SZ /d Exchange /f";

Start-SetupProcess -Name:"$reg" -Args:"add `"HKLM\Software\Microsoft\windows
nt\currentversion\WindowsServerBackup\Application Support\{76fe1ac4-15f7-4bcd-987e-8e1acb462fb7}`" /v CLSID /t REG_SZ
/d `"{D8A2E312-3B17-4293-B71E-CD72A7C04BF3}`" /f";

Start-SetupProcess -Name:"$reg" -Args:"add
`"HKLM\Software\Microsoft\windows nt\currentversion\WSBAppExchangeHelper`" /v AutoMarkDbRecoverable /t REG_DWORD /d 1
/f";
Start-SetupProcess -Name:"$reg" -Args:"add `"HKLM\Software\Microsoft\windows
nt\currentversion\WSBAppExchangeHelper`" /v AutoMountOnPITRecovery /t REG_DWORD /d 1 /f";
Start-SetupProcess
-Name:"$servicecmd" -Args:"create wsbexchange binpath= `"$WsbBinPath`" type= own start= demand error= ignore obj=
LocalSystem DisplayName= `"Microsoft Exchange Server Extension for Windows Server Backup`"";
Start-SetupProcess
-Name:"$servicecmd" -Args:"description wsbexchange `"Enables Windows Server Backup users to back up and recover
application data for Microsoft Exchange Server.`"";
}
" was run:
"Microsoft.Exchange.Configuration.Tasks.TaskException: Process execution failed with exit code 1.
at
Microsoft.Exchange.Management.Tasks.RunProcessBase.InternalProcessRecord()
at
Microsoft.Exchange.Configuration.Tasks.Task.<ProcessRecord>b__91_1()
at
Microsoft.Exchange.Configuration.Tasks.Task.InvokeRetryableFunc(String funcName, Action func, Boolean
terminatePipelineIfFailed)".

The following error was generated when "$error.Clear();
if ([Environment]::OSVersion.Version.Major -ge 6)
{

$WsbBinPath = '\"' + (join-path "$RoleInstallPath" "bin\wsbexchange.exe") + '\"';
$reg= join-path (join-path
$env:SystemRoot system32) reg.exe;
$servicecmd = join-path (join-path $env:SystemRoot system32) sc.exe;

if
((get-service wsbexchange* | where {$_.name -eq "wsbexchange"}))
{
if ((get-service wsbexchange).Status -eq
"Running")
{
Start-SetupProcess -Name:"$servicecmd" -Args:"stop wsbexchange";
}
Start-SetupProcess
-Name:"$servicecmd" -Args:"delete wsbexchange";
}

Start-SetupProcess -Name:"$reg" -Args:"add
`"HKCR\CLSID\{D8A2E312-3B17-4293-B71E-CD72A7C04BF3}`" /t REG_SZ /d `"CExchangeHelper Class`" /f";
Start-SetupProcess
-Name:"$reg" -Args:"add `"HKCR\CLSID\{D8A2E312-3B17-4293-B71E-CD72A7C04BF3}`" /v AppId /t REG_SZ /d
`"{D8A2E312-3B17-4293-B71E-CD72A7C04BF3}`" /f";
Start-SetupProcess -Name:"$reg" -Args:"add
`"HKCR\CLSID\{D8A2E312-3B17-4293-B71E-CD72A7C04BF3}\LocalServer32`" /t REG_SZ /d `"$WsbBinPath`" /f";

Start-SetupProcess -Name:"$reg" -Args:"add `"HKCR\APPID\{D8A2E312-3B17-4293-B71E-CD72A7C04BF3}`" /t REG_SZ /d
`"CExchangeHelper Class`" /f";
Start-SetupProcess -Name:"$reg" -Args:"add
`"HKCR\APPID\{D8A2E312-3B17-4293-B71E-CD72A7C04BF3}`" /v LocalService /t REG_SZ /d `"wsbexchange`" /f";

Start-SetupProcess -Name:"$reg" -Args:"add `"HKCR\APPID\{D8A2E312-3B17-4293-B71E-CD72A7C04BF3}`" /v LaunchPermission
REG_BINARY /d
`"010004806000000070000000000000001400000002004c0003000000000014001f000000010100000000000512000000000018001f000000010
000000000520000000200200000000180003000000010200000000000520000000270200000102000000000005200000002002000001020000000
052000000020020000`"
/f";
Start-SetupProcess -Name:"$reg" -Args:"add `"HKCR\APPID\wsbexchange.exe`" /v AppId /t REG_SZ /d
`"{D8A2E312-3B17-4293-B71E-CD72A7C04BF3}`" /f";

Start-SetupProcess -Name:"$reg" -Args:"add
`"HKLM\Software\Microsoft\windows nt\currentversion\WindowsServerBackup\Application
Support\{76fe1ac4-15f7-4bcd-987e-8e1acb462fb7}`" /v `"Application Identifier`" /t REG_SZ /d Exchange /f";

Start-SetupProcess -Name:"$reg" -Args:"add `"HKLM\Software\Microsoft\windows
nt\currentversion\WindowsServerBackup\Application Support\{76fe1ac4-15f7-4bcd-987e-8e1acb462fb7}`" /v CLSID /t REG_SZ
/d `"{D8A2E312-3B17-4293-B71E-CD72A7C04BF3}`" /f";

Start-SetupProcess -Name:"$reg" -Args:"add
`"HKLM\Software\Microsoft\windows nt\currentversion\WSBAppExchangeHelper`" /v AutoMarkDbRecoverable /t REG_DWORD /d 1
/f";
Start-SetupProcess -Name:"$reg" -Args:"add `"HKLM\Software\Microsoft\windows
nt\currentversion\WSBAppExchangeHelper`" /v AutoMountOnPITRecovery /t REG_DWORD /d 1 /f";
Start-SetupProcess
-Name:"$servicecmd" -Args:"create wsbexchange binpath= `"$WsbBinPath`" type= own start= demand error= ignore obj=
LocalSystem DisplayName= `"Microsoft Exchange Server Extension for Windows Server Backup`"";
Start-SetupProcess
-Name:"$servicecmd" -Args:"description wsbexchange `"Enables Windows Server Backup users to back up and recover
application data for Microsoft Exchange Server.`"";
}
" was run:
"Microsoft.Exchange.Configuration.Tasks.TaskException: Process execution failed with exit code 1.
at
Microsoft.Exchange.Management.Tasks.RunProcessBase.InternalProcessRecord()
at
Microsoft.Exchange.Configuration.Tasks.Task.<ProcessRecord>b__91_1()
at
Microsoft.Exchange.Configuration.Tasks.Task.InvokeRetryableFunc(String funcName, Action func, Boolean
terminatePipelineIfFailed)".

The following error was generated when "$error.Clear();
if ([Environment]::OSVersion.Version.Major -ge 6)
{

$WsbBinPath = '\"' + (join-path "$RoleInstallPath" "bin\wsbexchange.exe") + '\"';
$reg= join-path (join-path
$env:SystemRoot system32) reg.exe;
$servicecmd = join-path (join-path $env:SystemRoot system32) sc.exe;

if
((get-service wsbexchange* | where {$_.name -eq "wsbexchange"}))
{
if ((get-service wsbexchange).Status -eq
"Running")
{
Start-SetupProcess -Name:"$servicecmd" -Args:"stop wsbexchange";
}
Start-SetupProcess
-Name:"$servicecmd" -Args:"delete wsbexchange";
}

Start-SetupProcess -Name:"$reg" -Args:"add
`"HKCR\CLSID\{D8A2E312-3B17-4293-B71E-CD72A7C04BF3}`" /t REG_SZ /d `"CExchangeHelper Class`" /f";
Start-SetupProcess
-Name:"$reg" -Args:"add `"HKCR\CLSID\{D8A2E312-3B17-4293-B71E-CD72A7C04BF3}`" /v AppId /t REG_SZ /d
`"{D8A2E312-3B17-4293-B71E-CD72A7C04BF3}`" /f";
Start-SetupProcess -Name:"$reg" -Args:"add
`"HKCR\CLSID\{D8A2E312-3B17-4293-B71E-CD72A7C04BF3}\LocalServer32`" /t REG_SZ /d `"$WsbBinPath`" /f";

Start-SetupProcess -Name:"$reg" -Args:"add `"HKCR\APPID\{D8A2E312-3B17-4293-B71E-CD72A7C04BF3}`" /t REG_SZ /d
`"CExchangeHelper Class`" /f";
Start-SetupProcess -Name:"$reg" -Args:"add
`"HKCR\APPID\{D8A2E312-3B17-4293-B71E-CD72A7C04BF3}`" /v LocalService /t REG_SZ /d `"wsbexchange`" /f";

Start-SetupProcess -Name:"$reg" -Args:"add `"HKCR\APPID\{D8A2E312-3B17-4293-B71E-CD72A7C04BF3}`" /v LaunchPermission
REG_BINARY /d
`"010004806000000070000000000000001400000002004c0003000000000014001f000000010100000000000512000000000018001f000000010
000000000520000000200200000000180003000000010200000000000520000000270200000102000000000005200000002002000001020000000
052000000020020000`"
/f";
Start-SetupProcess -Name:"$reg" -Args:"add `"HKCR\APPID\wsbexchange.exe`" /v AppId /t REG_SZ /d
`"{D8A2E312-3B17-4293-B71E-CD72A7C04BF3}`" /f";

Start-SetupProcess -Name:"$reg" -Args:"add
`"HKLM\Software\Microsoft\windows nt\currentversion\WindowsServerBackup\Application
Support\{76fe1ac4-15f7-4bcd-987e-8e1acb462fb7}`" /v `"Application Identifier`" /t REG_SZ /d Exchange /f";

Start-SetupProcess -Name:"$reg" -Args:"add `"HKLM\Software\Microsoft\windows
nt\currentversion\WindowsServerBackup\Application Support\{76fe1ac4-15f7-4bcd-987e-8e1acb462fb7}`" /v CLSID /t REG_SZ
/d `"{D8A2E312-3B17-4293-B71E-CD72A7C04BF3}`" /f";

Start-SetupProcess -Name:"$reg" -Args:"add
`"HKLM\Software\Microsoft\windows nt\currentversion\WSBAppExchangeHelper`" /v AutoMarkDbRecoverable /t REG_DWORD /d 1
/f";
Start-SetupProcess -Name:"$reg" -Args:"add `"HKLM\Software\Microsoft\windows
nt\currentversion\WSBAppExchangeHelper`" /v AutoMountOnPITRecovery /t REG_DWORD /d 1 /f";
Start-SetupProcess
-Name:"$servicecmd" -Args:"create wsbexchange binpath= `"$WsbBinPath`" type= own start= demand error= ignore obj=
LocalSystem DisplayName= `"Microsoft Exchange Server Extension for Windows Server Backup`"";
Start-SetupProcess
-Name:"$servicecmd" -Args:"description wsbexchange `"Enables Windows Server Backup users to back up and recover
application data for Microsoft Exchange Server.`"";
}
" was run:
"Microsoft.Exchange.Configuration.Tasks.TaskException: Process execution failed with exit code 1.
at
Microsoft.Exchange.Management.Tasks.RunProcessBase.InternalProcessRecord()
at
Microsoft.Exchange.Configuration.Tasks.Task.<ProcessRecord>b__91_1()
at
Microsoft.Exchange.Configuration.Tasks.Task.InvokeRetryableFunc(String funcName, Action func, Boolean
terminatePipelineIfFailed)".

The Exchange Server setup operation didn't complete. More details can be found in ExchangeSetup.log located in the
<SystemDrive>:\ExchangeSetupLogs folder.

 

Alıntı
Konu başlatıcı Gönderildi : 23/06/2020 13:11

Engin Kosova
(@enginkosova)
Üye Forum Yöneticisi

Merhaba,

 

Sisteminizde kullandığınız bir AV var ise disabled ederek dener misiniz?

****************************************************************
Probleminiz çözüldüğünde sonucu burada paylaşırsanız,
sizin ile aynı problemi yaşayanlar için yardım etmiş olursunuz.
Eğer sorununuz çözüldü ise "çözüldü" olarak işaretlerseniz
diğer üyeler için çok büyük kolaylık sağlayacaktır.
*****************************************************************

CevapAlıntı
Gönderildi : 24/06/2020 16:37

Mertkan YANIK
(@mertkanyanik)
Üye

@enginkosova tavsiyeniz için teşekkür ederim ancak AV disable edilmiş durumda şu an.

CevapAlıntı
Konu başlatıcı Gönderildi : 24/06/2020 18:04

Hakan Uzuner
(@hakanuzuner)
Kıdemli Üye Yönetici

Aldığınız hata ekranını ve hatayı paylaşanız daha iyi olur oturup sizin için log okuyamayız taktir edersiniz ki burası danışmanlık hizmeti aldığınız bir yer değil. 

Danışman - ITSTACK Bilgi Sistemleri
****************************************************************
Probleminiz Çözüldüğünde Sonucu Burada Paylaşırsanız.
Sizde Aynı Problemi Yaşayanlar İçin Yardım Etmiş Olursunuz.
Eğer sorununuz çözüldü ise lütfen "çözüldü" olarak işaretlerseniz diğer üyeler için çok büyük kolaylık sağlayacaktır.
*****************************************************************

CevapAlıntı
Gönderildi : 24/06/2020 18:56

Mertkan YANIK
(@mertkanyanik)
Üye

@hakanuzuner tabii ki Hakan Bey haklısınız. Aslında paylaştığım şey log değil, powershellde FAILED verdikten sonra yazanlar.

CevapAlıntı
Konu başlatıcı Gönderildi : 25/06/2020 14:39

Hakan Uzuner
(@hakanuzuner)
Kıdemli Üye Yönetici

Arayüzden kurulum denerseniz hata kodu daha kısa çıkar.

Danışman - ITSTACK Bilgi Sistemleri
****************************************************************
Probleminiz Çözüldüğünde Sonucu Burada Paylaşırsanız.
Sizde Aynı Problemi Yaşayanlar İçin Yardım Etmiş Olursunuz.
Eğer sorununuz çözüldü ise lütfen "çözüldü" olarak işaretlerseniz diğer üyeler için çok büyük kolaylık sağlayacaktır.
*****************************************************************

CevapAlıntı
Gönderildi : 25/06/2020 18:05

Paylaş: