Forum

Avrupa Birliği Eğit...
 
Bildirimler
Hepsini Temizle

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları

1 Yazılar
1 Üyeler
0 Reactions
518 Görüntüleme
Hakan Uzuner
(@hakanuzuner)
Gönderiler: 33070
Illustrious Member Yönetici
Konu başlatıcı
 

Farklı Avrupa ülkelerinde ve bu ülkeler içindeki farklı sektörlerde vasıfları, mesleki unvanları ve mesleki nitelikleri belirleyen ortak bir terminoloji ve sertifikasyon sistemi henüz kurulabilmiş değildir. Yine ülkelerde edinilen değişik tecrübelerin paylaşılması, eğitim için oldukça önemli bir katma değerdir. Yapılan araştırmalar ve ortaya konulan yeni gelişmeler çok daha fazla insana ulaşabilecekken, aynı ülke içinde bile yeterince yaygınlaştırılamamaktadır.


 


İşte bu sıkıntıları gidermek ve ortak zekayı daha iyi kullanabilmek amacıyla AB eğitim ve gençlik programları uygulamaya konulmuştur. AB üyesi ülkelere, EFTA ülkelerine ve aday ülkelere açık olan bu programlar Socrates (Genel Eğitim), Leonardo da Vinci (Mesleki Eğitim) ve Youth (Gençlik) programlarıdır. Bu programların ortak amaçları şunlardır;


-          Çok uluslu eğitim, mesleki eğitim ve gençlik ortaklıkları oluşturmak,


-          Müfredatların ve yurtdışında eğitim fırsatlarının değişimini sağlamak,


-          Yeni yaklaşımları hedefleyen eğitim ve öğretim projeleri üretmek ve uygulamak,


-          Akademik ve mesleki uzmanlık ağları kurmak,


-          Eğitimde yeni teknolojiler ve mesleki vasıfların tanınması gibi sınır ötesi meseleleri çözmeyi amaçlayan yeni sistemler aramak,


-     Uyum, mukayese ve karar alma için ortak bir platform oluşturmak.


Programların küçük birer özeti aşağıdadır:


 


Socrates II Programı


 


SOCRATES Programı, Avrupa Birliği’nin eğitim alanındaki faaliyet programıdır. Programın ikinci aşaması 1 Ocak 2000 ile 31 Aralık 2006 arasındaki dönemi kapsamaktadır. İlk aşamanın (1995-1999) deneyimlerini ve başarılı yönlerini temel alarak, program kapsamındaki bir çok faaliyetin geliştirilmesi ile birbirleriyle olan ilişkilerini artırır ve bir çok yeniliği ortaya koyar.


 


SOCRATES Programı, Avrupa Birliği Antlaşmasının 149. ve 150. maddelerini temel alır. Madde 149, Topluluğun, Üye Devletlerle işbirliği içerisinde yürütülecek bir dizi etkinlik yoluyla, “eğitimde kalitenin geliştirilmesine katkıda bulunması”nı öngörmektedir. Antlaşma ayrıca Birliğin tüm vatandaşları için yaşam boyu öğrenme ilkesinin desteklenmesi taahhüdünü de taşımaktadır.


 


Leonardo da Vinci II Programı


Leonardo da Vinci (Meslek Eğitimi) faaliyet programı şu anda ikinci aşamasındadır (1 Ocak 2000 – 31 Aralık 2006). Bu aşama, meslek eğitimi alanında 1980lerden bu yana ve son olarak da Leonardo da Vinci programının birinci aşaması kapsamında (1995-1999) yapılan Topluluk faaliyetinin devamı niteliğindedir. Burada amaç, meslek eğitimi alanında yenilikçi ülkeler arası işbirliği projelerini destekleyerek Üye Devletler tarafından ülkelerinde yürütülen faaliyetleri desteklemek ve tamamlamaktır.


Çalışma yaşamına başarıyla entegre olabilmek için gereken bilgi, davranış ve becerileri teşvik için, değişim (pratik yerleştirmeler, personel değişimi, vs), pilot projeler, dil yeteneğini iyileştirecek etkinlikler, ülkeler arası ağlar, etüt ve analizler dahil, geniş bir önlemler yelpazesi desteklenmektedir.


 


Youth (Gençlik) Programı


Gençlik programının amacı 15 ila 25 yaşları arasındaki gençleri Avrupa’nın inşası sürecine katmak ve bunu yaparken de dayanışma duygularını güçlendirmelerine ve topluma aktif katılımlarıyla öncü ve girişimci bir ruh edinmelerine yardımcı olmaktır.


 


Bu amaçla, program, gençlerin değiştokuşu, gönüllü hizmet ya da gençlik inisiyatifleri biçiminde gayrı resmi eğitim fırsatları sağlar. Tüm projeler gençlerin Avrupa’nın kültürel çeşitliliğinin farkında olmalarını teşvik eder ve önyargıları kırmalarına yardımcı olur. Şimdi Gençlik programı, eski Avrupa için Gençlik programını ve Avrupa Gönüllü Hizmet inisiyatifini kapsamaktadır. Program, özellikle başka ülkelerde vakit geçirme fırsatına sahip olmayan kişilere ağırlık verir.


 


Bütçe:


Socrates                      1.850 Milyar Euro


Leonardo Da Vinci    1.150 Milyar Euro


Youth                         520 Milyon Euro


 


Detaylı bilgi alınabilecek adresler:


www.ua.gov.tr


www.europa.eu.int/comm/education/socrates.html


 


AB Programlarından Yararlanmada Yönlendirici Kurumlar:


 


TuR&Bo – PPP ( Turkish Research and Business Organisation – Public-Private Partnership )


 


TuR&Bo, Belçika yasaları uyarınca kurulmuş ve Kraliyet kararnamesi ile tanınmış “Kar Amacı Gütmeyen Uluslararası bir Birlik” statüsüne haiz bir dernektir. Topluluk müktesebatı ve anlaşmalardaki temel hürriyetler de dahil olmak üzere, iç pazar ilkelerine yönelik eğitim, öğrenim ve bilgi analiz ve dağılımı yoluyla Avrupa idealini geliştirmeyi ve Türkiyenin Avrupa Birliğine tam üyeliğini istikrarlı bir uyum ile gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır.


 


TuR&Bo-PPP’nin misyonu, Lizbon hedeflerinin küresel rekabet edebilirlik amacına ulaşma yolunda Türkiye’nin AB ile yatay uyumu için Ülkemizdeki Üniversite – Sanayi işbirliğinin Avrupa Programları ve AB katılım ortaklığı olanakları ile pekiştirilmesidir.


 


Dernek, bu ilke ve araçları vatandaşlara, kamu kurumları ve iktisadi işletmelere daha iyi tanıtmak amacıyla bilimsel, ekonomik, teknik ve sosyal çalışmalar, konferanslar, kollokyumlar, buluşmalar, seminerler, çalışma ziyaretleri ötesinde, rapor ve yayınların redaksiyonu, dağıtımı, ikili veya çoktaraflı ortaklık ve anlaşmaların akdi, bilgi, deneyim ve becerinin karşılıklı mübadelesi yoluyla, özellikle Avrupa Komisyonu tarafından yönetilen programlar çerçevesinde üyelerine yardımda bulunur.


 


TuR&Bo hizmetleri, tüzüğünde belirtilen amaçlar doğrultusunda kurucu ve ortak üyelere yöneliktir. TuR&Bo’nun kurucu üyeleri TOBB – TÜBİTAK – KOSGEB – TESK haricinde, başta Üniversitelerimiz, Araştırma Merkezleri ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri kurucusu ve işletici işletmeler olmak üzere, tüzüğünde belirtilen amaçları paylaşan ve hedef kitleyi oluşturan tüm paydaşların katılımına açıktır.


 


Temas Bilgileri:


        


ANKARA


Adres     : TÜBİTAK Başkanlığı (TuR&Bo Dönem Başkanlığı )


        Atatürk Bulvarı NO : 221 06100 – ANKARA


Tel          : 0312 467 82 80  Faks : 0312 427 26 72


        


BRÜKSEL


Adres : 14 A, rue du Luxembourg – B 1000 Brussels – BELGIUM


Tel: +32 2 285 40 20   Faks: +32 2 285 40 25


e-posta: [email protected]   Web: www.turboppp.org


 


Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları


Devlet Planlama Teşkilatı (Ulusal Ajans)
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi (ABEGPM)
Necatibey Cad. No:108, 06100 Bakanlıklar - ANKARA
Tel.: +90 312 294 64 17   Faks: +90 312 294 64 77  


www.ua.gov.tr


[email protected] 


Alıntı :TÜRKİYE 2. BİLİŞİM ŞURASI EĞİTİM ÇALIŞMA GRUBU Sorumlu STK: Türkiye Zeka Vakfı STK Adına Yönetici: Prof. M. Yaşar Özden

Danışman - ITSTACK Bilgi Sistemleri
****************************************************************
Probleminiz Çözüldüğünde Sonucu Burada Paylaşırsanız.
Sizde Aynı Problemi Yaşayanlar İçin Yardım Etmiş Olursunuz.
Eğer sorununuz çözüldü ise lütfen "çözüldü" olarak işaretlerseniz diğer üyeler için çok büyük kolaylık sağlayacaktır.
*****************************************************************

 
Gönderildi : 01/04/2008 22:30

Paylaş: