3. Parti Yazılımlar

Chocolatey ile Yazılım Yönetimi Otomasyonu

Chocolatey Nedir?

Chocolatey, Windows için bir paket yöneticisidir(Linux dağıtımlarında sıklıkla kullanılan apt-get veya yum gibi). PowerShell komut satırı üzerinde yazılım kurulum, yapılandırma, yükseltme ve kaldırma işlemlerini kolaylıkla yapmamızı sağlamaktadır.

Chocolatey Sistem Gereksinimleri

https://chocolatey.org/docs/#requirements

Kurulum:

https://chocolatey.org/install

cmd.exe ile kurulum

@”%SystemRoot%\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe” -NoProfile -InputFormat None -ExecutionPolicy Bypass -Command “iex ((New-Object System.Net.WebClient).DownloadString(‘https://chocolatey.org/install.ps1’))” && SET “PATH=%PATH%;%ALLUSERSPROFILE%\chocolatey\bin”

PowerShell.exe ile kurulum

Set-ExecutionPolicy Bypass -Scope Process -Force; iex ((New-Object System.Net.WebClient).DownloadString(‘https://chocolatey.org/install.ps1‘))

cmd.exe ve PowerShell.exe kurulumlarının dışında ki kurulumlar için https://chocolatey.org/install#more-install-options adresini ziyaret edebilirsiniz.

Kullanım :

https://chocolatey.org/docs/commands-reference komutlar hakkında daha detaylı bilgi edinmek için ilgili adresi ziyaret edebilirsiniz.

choco -? yardım menüsünü görüntülemek için

choco list tüm paketleri listelemek için

choco list –local-only kurulu olan paketleri listelemek için

choco install <paket adı> paket yüklemek için

choco uninstall <paket adı> paket kaldırmak için

choco search <paket adı> paket aramak için

choco outdated güncel olmayan paketleri görüntülemek için

choco upgrade all yüklü olan tüm paketleri güncellemek için

Örnek: Paket kurulumu (-y otomatik paket kurulum onayı)

choco install sysinternals -y

whois google.com (PowerShell üzerinde whois komut kullanımı)

https://chocolatey.org/packages Chocolatey’nin paketlerini incelemek için ilgili adresi ziyaret edebilirsiniz.

https://chocolatey.org/docs/features-infrastructure-automation Chocolatey, çeşitli altyapı otomasyon araçlarıyla entegre olabilir SCCM, Puppet, Chef, PowerShell DSC vb …

https://chocolatey.org/pricing Chocolatey’nin 3 farklı sürümü bulunmaktadır. Sürümler arasında ki karşılaştırmaları ve ücretlendirmeler hakkında detaylı bilgi edinmek için ilgili adresi ziyaret edebilirsiniz.

Yazılım yönetimi süreçlerinizin otomasyonunu hızlı ve etkin bir şekilde yapılandırmanız da çok yardımcı olabilecek Chocolatey’i incelemenizi öneririm. Özellikle SCCM entegrasyonu ile istemci yazılım yönetimi süreçlerinizi çok daha hızlı ve etkin yönetebilirsiniz.

Chocolatey hakkında daha fazla bilgi edinmek için https://chocolatey.org ve https://chocolatey.org/docs/ adreslerini ziyaret edebilirsiniz.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu