Cloud Computing

Azure Lab Services – Bölüm 1

Günümüzün en büyük sorunlarından biri olan test, geliştirme ve eğitim ortamları için istenilen sunucu kaynaklarının oluşturulması. Evet bu kaynakları oluştururken CPU, ram ve storage üzerinden tüketimler yapıyoruz.

Bu tarz taleplerin geleceğini düşündüğünüzde aslında bir ön maliyet çalışarak kaynaklarımızı ona göre belirliyoruz. Fakat kaynaklarımızın ömrü 3-5 yıl arası olduğundan aslında her 3-5 yıl içerisinde bu ortamlar biz ek bir ön maliyet olarak geri dönüyor.

Azure Lab Services ile organizasyonunuz da sistem, geliştiriciler ve son kullanıcılar için bulut ortamında hızlıca bir ortam ayarlamanızı sağlar (örneğin: geliştirme ortamı, test ortamı, sınıf laboratuvarı ortamı). Laboratuvar sahibi laboratuvarı oluşturur, Windows veya Linux sanal makineleri sağlar, gerekli yazılım ve araçları yükler ve laboratuvar kullanıcıları için kullanılabilir hale getirir. Laboratuvar kullanıcıları, laboratuvardaki sanal makinelere (VM) bağlanır ve bunları günlük işleri, kısa süreli projeleri ya da sınıf egzersizleri yapmak için kullanır. Kullanıcılar laboratuvardaki kaynakları kullanmaya başladıktan sonra, laboratuvar yöneticisi birden fazla laboratuvardaki maliyet ve kullanımı analiz edebilir ve kuruluşunuzun veya takımınızın maliyetlerini en iyi duruma getirmeye yönelik kapsayıcı ilkeler ayarlayabilir.

 

clip_image001

Resim 01

Peki Azure Lab Services bizlere neler sunuyor?

·         Hızlı ve esnek bir laboratuvar kurulumu. Laboratuvar sahipleri Azure Lab Services’i kullanarak gereksinimlerine uygun bir laboratuvarı hızlıca ayarlayabilir. Hizmet, laboratuvar sahibinin aboneliği kapsamında yönetilen laboratuvarlara yönelik tüm Azure altyapı işlerini halletme veya laboratuvar yöneticilerinin altyapıyı kendi kendine yönetmesini ya da özelleştirmesini sağlama seçeneği sunar.

·         Laboratuvar kullanıcıları için basitleştirilmiş deneyim. Sınıf laboratuvarı gibi yönetilen bir laboratuvarda laboratuvar kullanıcıları, bir kayıt kodu ile laboratuvara kaydolabilir ve laboratuvarın kaynaklarını kullanmak üzere diledikleri zaman laboratuvara erişebilir. DevTest Labs hizmetinde oluşturulan bir laboratuvarda laboratuvar sahibi, laboratuvar kullanıcılarına sanal makine oluşturma ve sanal makinelere erişme, veri disklerini yönetme ve yeniden kullanma ve yeniden kullanılabilir gizli diziler ayarlama izinleri verebilir.

·         Maliyet iyileştirme ve analizi. Laboratuvar sahibi, sanal makineleri otomatik olarak kapatmak ve başlatmak için laboratuvar zamanlamaları ayarlayabilir. Laboratuvar sahibi, laboratuvarın sanal makinelerine kullanıcılar tarafından erişilebildiğinde zaman dilimlerini belirlemek üzere bir zamanlama ayarlayabilir, maliyeti iyileştirmek için kullanıcı ya da laboratuvar başına kullanım ilkeleri belirleyebilir ve bir laboratuvardaki kullanım ve etkinlik eğilimlerini analiz edebilir.

·         Yerleşik güvenlik. Laboratuvar sahibi, özel bir sanal ağ ve bir laboratuvar alt ağı oluşturabilir ve paylaşılan bir genel IP adresini etkinleştirebilir. Laboratuvar kullanıcıları, ExpressRoute veya Site to Site VPN ile yapılandırılan sanal ağı kullanarak kaynaklara güvenle erişebilir.

·         İş akışlarınız ve araçlarınızla tümleştirme. Azure Lab Services, laboratuvarları kuruluşunuzun web sitesi ve yönetim sistemleri ile tümleştirme olanağı sağlar. Ortamları sürekli tümleştirme/sürekli dağıtım (CI/CD) araçlarınızın içinden otomatik olarak sağlayabilirsiniz.

 

Azure Lab Services’in desteklediği senaryolardan bahsedelim.

Bulutta sınıfınız için yeniden boyutlandırılabilen bir bilgisayar laboratuvarı oluşturma.

·         Yönetilen bir sınıf laboratuvarı oluşturun. Hizmete tam olarak ihtiyacınız olanları söylediğinizde laboratuvarın altyapısını sizin için oluşturup yönetir, böylece siz de laboratuvarın ayrıntılarına değil, ders vermeye odaklanabilirsiniz.

·         Öğrencilere tam olarak bir sınıfın gereksinimleriyle yapılandırılmış sanal makinelerden oluşan bir laboratuvar sağlayabilir. Her öğrenciye, sınıf çalışmaları için VM’leri kullanabilecekleri sınırlı sayıda saat verebilirsiniz.

·         Okulunuzun fiziksel bilgisayar laboratuvarını buluta taşıyıp, VM sayısını yalnızca laboratuvarda ayarladığınız üst kullanım sınırı ve maliyet eşiğine göre otomatik olarak ölçeklendirebilirsiniz.

·         İşiniz bittiğinde tek bir tıklama ile laboratuvarı silebilirsiniz.

Geliştirme ortamları için DevTest Labs kullanma

Azure DevTest Labs, çok sayıda önemli senaryoyu uygulamak için kullanılabilir ancak başlıca senaryolardan biri, geliştiriciler için geliştirme makinelerini barındırmak üzere DevTest Labs kullanmayı içerir.

 

·         Geliştiricilerin isteğe bağlı olarak geliştirme makinelerini hızlıca sağlaması.

·         Yeniden kullanılabilir şablonları ve yapıtları kullanarak Windows ve Linux ortamları sağlama

·         Geliştiriciler, geliştirme makinelerini gerekli olan her durumda özelleştirebilir.

·         Yöneticiler, geliştiricilerin geliştirme için gerektiğinde daha fazla VM alamamasını ve kullanımda olmadığında VM’lerin kapanmasını sağlayarak maliyetleri kontrol edebilir.

Test ortamları için DevTest Labs kullanma

Azure DevTest Labs’i çok sayıda önemli senaryoyu uygulamak için kullanabilirsiniz ancak başlıca senaryolardan biri, test uzmanları için makineleri barındırmak üzere DevTest Labs kullanmayı içerir.

·         Test uzmanları, yeniden kullanılabilir şablonları ve yapıtları kullanarak Windows ve Linux ortamlarını hızla sağlayabilir ve bu sayede uygulamalarının en son sürümünü test edebilir.

·         Test uzmanları birden fazla test aracısı sağlayarak yük testlerinin ölçeğini artırabilirler.

·         Yöneticiler, test uzmanlarının test için gerektiğinde daha fazla VM alamamasını ve kullanımda olmadığında VM’lerin kapanmasını sağlayarak maliyetleri kontrol edebilir.

 

Azure Lab Services üzerinde her kullanıcıya ayrı yetki verebilirsiniz.

Laboratuvar hesap sahibi

Genellikle, bir kuruluşun bulut kaynaklarının, aynı zamanda Azure aboneliğinin sahibi olan BT yöneticisi, laboratuvar hesap sahibi olarak hareket eder ve aşağıdaki görevleri yerine getirir.

·         Kuruluşunuz için bir laboratuvar hesabı ayarlar.

·         Tüm laboratuvarlardaki ilkeleri yönetir ve yapılandırır.

·         Kuruluştaki kişilere laboratuvar hesabı altında laboratuvar oluşturma izinleri verir.

Laboratuvar oluşturucu

Genellikle, geliştirme sorumlusu/yöneticisi, öğretmen, hackathon konağı, çevrimiçi eğitmen gibi kullanıcılar laboratuvar hesabı altında laboratuvarlar oluşturur. Laboratuvar oluşturucusu aşağıdaki görevleri yerine getirir.

·         Laboratuvar oluşturur.

·         Laboratuvarda sanal makineler oluşturur.

·         Sanal makinelere uygun yazılımları yükler.

·         Laboratuvara kimlerin erişebileceğini belirtir.

·         Laboratuvar kullanıcılarına laboratuvar bağlantısı sağlar.

Laboratuvar kullanıcısı

Laboratuvar kullanıcısı aşağıdaki görevleri yerine getirir.

·         Laboratuvar kullanıcısının laboratuvara kaydolmak için laboratuvar oluşturucusundan aldığı kayıt bağlantısını kullanır.

·         Laboratuvardaki bir sanal makineye bağlanır ve geliştirme, test veya sınıf çalışmalarını gerçekleştirmek için kullanır.

Azure Lab Services ve DevTest Labs’te yönetilen laboratuvarları karşılaştırma

Azure Lab Services içerisinde iki tür laboratuvar oluşturabilirsiniz. Azure Lab Services ile yönetilen laboratuvarlar ve Azure DevTest Labs ile özel laboratuvarlar. Yalnızca bir laboratuvardaki gereksinimlerinizi eklemek ve laboratuvar için gerekli altyapıyı ayarlayıp yönetmeyi hizmete bırakmak istiyorsanız, yönetilen laboratuvarlardan birini seçmeniz gerekir. Şu anda sınıf laboratuvarı, Azure Lab Services ile oluşturabileceğiniz tek yönetilen laboratuvar türüdür. Kendi altyapınızı yönetmek istiyorsanız, Azure DevTest Labs kullanarak bir laboratuvar oluşturmanız gerekir.

Yönetilen laboratuvarlar

Yönetilen laboratuvarlar, özel gereksiniminize uygun olan farklı türde laboratuvarlar sunar. Şu anda Azure Lab Services yönetilen laboratuvar olarak yalnızca sınıf laboratuvarını destekler. Yönetilen laboratuvarlar çok az kurulumla hemen çalışmaya başlamanızı sağlar. Hizmet, VM’leri tasarlamaktan hataları işlemeye ve altyapıyı ölçeklendirmeye varan tüm laboratuvar altyapısı yönetimi konularını ele alır. Yönetilen bir laboratuvar oluşturmak için ilk olarak kuruluşunuza ait bir laboratuvar hesabı oluşturmanız gerekir. Laboratuvar hesabı, kuruluştaki tüm laboratuvarların yönetildiği merkezi hesap olarak görev yapar.

 

Bu yönetilen laboratuvarlarda Azure kaynakları oluşturup kullandığınızda hizmet, dahili Microsoft aboneliklerinde kaynaklar oluşturup yönetir. Bunlar sizin Azure aboneliğinizde oluşturulmaz. Hizmet bu kaynakların dahili Microsoft aboneliklerindeki kullanımını takip eder. Bu kullanım, laboratuvar hesabını içeren Azure aboneliğinize faturalanır.

 

Yönetilen laboratuvarlara ilişkin kullanım örneklerini aşağıdaki gibi uygulayabilirsiniz.

 

Öğrencilere tam olarak bir sınıfın gereksinimleriyle yapılandırılmış sanal makinelerden oluşan bir laboratuvar sağlayın. Her öğrenciye, ev ödevi veya kişisel projeleri için VM’leri kullanabilecekleri sınırlı sayıda saat verin.

İşlem yoğunluklu veya grafik yoğunluklu araştırmalar gerçekleştirmek üzere yüksek performanslı işlem VM’leri içeren bir havuz oluşturun. Gerektiğinde VM’leri çalıştırın ve işiniz bittikten sonra makineleri temizleyin.

Okulunuzun fiziksel bilgisayar laboratuvarını buluta taşıyın. VM sayısını yalnızca laboratuvarda ayarladığınız üst kullanım sınırı ve maliyet eşiğine göre otomatik olarak ölçeklendirin.

Bir hackathon barındırmak için hızlıca bir sanal makine laboratuvarı sağlayın. İşiniz bittiğinde tek bir tıklama ile laboratuvarı silin.

   

DevTest Labs

Tüm altyapıyı ve yapılandırmayı kendi başınıza, kendi aboneliğiniz içinde yönetmek istediğiniz senaryolar olabilir. Bunu yapmak için, Azure portalda Azure DevTest Labs ile bir laboratuvar oluşturabilirsiniz. Bu laboratuvarlar için bir laboratuvar hesabı oluşturmanız gerekmez. Bu laboratuvarlar, laboratuvar hesabında (yönetilen laboratuvarlar için mevcuttur) gösterilmez.

DevTest Labs kullanmaya ilişkin kullanım örneklerini aşağıdaki gibi uygulayabilirsiniz.

Bir hackathon veya bir konferansta uygulamalı oturum barındırmak için hızlıca bir sanal makine laboratuvarı sağlayın. İşiniz bittiğinde tek bir tıklama ile laboratuvarı silin.

Uygulamanızla yapılandırılan bir VM havuzu oluşturun ve takımınızın yoğun hata ayıklama için bir sanal makineyi kolayca kullanmasını sağlayın.

Geliştiricilere, ihtiyaç duydukları tüm araçlarla yapılandırılmış sanal makineler sağlayın. Maliyeti en aza indirmek için otomatik başlatma ve kapatma zamanlayın.

Dağıtımınızın bir parçası olarak tekrarlanan şekilde bir test makineleri laboratuvarı oluşturun. En son bitleri test edin ve işiniz bittiğinde test makinelerini temizleyin.

Farklı şekilde yapılandırılmış çeşitli sanal makineler ve ölçeklendirme ile performans testi için birden fazla test aracısı ayarlayın.

Ürününüzün en son sürümü ile yapılandırılmış bir laboratuvar kullanarak müşterilerinize eğitim oturumları sunun. Her müşteriye laboratuvarda kullanmak üzere sınırlı sayıda saat verin.

 

clip_image003

Resim 02

 

Bu makalemizde Azure Lab Services nedir? Lab oluşturma yöntemleri nelerdir? Sunmuş olduğu avantajlar gibi birçok konudan bahsetmiş olduk. Umarım faydalı bir makale olmuştur. Bir sonraki makalemizde görüşmek üzere.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu