Haberler

Exchange Hibrit ve Azure Ortamları Saldırı Altında! Önlemlerinizi Alın

MuddyWater olarak bilinen İran Devlet destekli grubun fidye yazılımı altında hibrit ortamlara yıkıcı saldırılar gerçekleştirdiği gözlemlendi. DEV-1084 adındaki diğer bir grup hem şirket içi hem de bulut altyapılarını hedef aldığı ortaya çıktı. İki saldırganda fidye saldırısı gibi gösterip aslında sistemleri kullanılmaz hale getirmeye çalışıyor. Saldırı detaylarına baktığımızda MERCURY’in sistemde kalıcı olmak ve ağ üzerinde yatayda haraket etmek için sistemler üzerindeki zafiyetleri kullandıkları keşfedildi. İlk erişim sonrası DEV-1084 devreye girerek sanallaştırma altyapıları, depolama hesapları, eposta alıcıları gibi kaynaklara saldırıp kalıcı hasarlar bıraktıkları belirlendi.

DEV-1084 kimdir?

DEV-1084 grubunun İran Devlet’i tarafından MERCURY ile ortak çalıştığı düşünülüyor.

DEV-1084 ile MERCURY arasındaki bağlantılar

 • DEV-1084’ün daha önce MERCURY ile bağlantılı bir IP adresi olan 146.70.106[.]89’dan saldırı e-postaları gönderdiği gözlemlendi.
 • DEV-1084, geçmişte MERCURY tarafından kullanılan VPN sağlayıcısının aynısı olan MULLVAD VPN’i kullandı.
 • DEV-1084, Rport’u ve Ligolo’nun özelleştirilmiş bir sürümünü kullandı. MERCURY’nin önceki saldırılarda Rport ve Ligolo’nun benzer bir sürümünü kullandığı da gözlemlendi.
 • DEV-1084 , (C2) için vatacloud[.]com etki alanını kullandı . Microsoft, vatacloud[.]com etki alanının MERCURY tarafından denetlendiğini bilinmekte.

Saldırgan araçları ve teknikleri

Saldırganlar erişim elde ettikten sonra aşağıdaki çeşitli araçları kullanarak sistemlerde kalıcı olmaya çalışıyor.

 • Web shell yükleme.
 • RPort , Ligolo ve eHorus gibi uzaktan erişim araçlarını kurulumları.
 • Özel olarak hazırlanmış PowerShell scriptleri.
 • Kimlik bilgilerini çalmak.

Saldırganlar kalıcılığı sağladıktan sonra netstat ve nltest gibi araçları kullanarak sistemler ve ağ üzerinde keşife başlıyorlar. Ele geçirilen kimlik bilgileri ile yanal hareketler yaparak ağ üzerinde yayılmaya başlıyorlar.

Bunun için aşağıdaki araç ve yöntemleri kullanıyorlar:

 • Özel hazırlanmış powershell scriptleri.
 • Windows Yönetim Araçları. (WMI)

Bir sisteme eriştikten sonra hemen o sistemde kalıcı hale geliyor ve bu işlemleri defalarca her cihaz için tekrarlıyorlar. Bu işlemleri yaparken c2 sunucuları ile haberleşiyorlar ve güvenlik mekanizmalarından kaçmak için Ligolo ve OpenSSH gibi vpn yazılımlarını kullanıyorlar.

Yıkıcı Etki

Saldırganlar tüm ortamı hızlıca şifrelemek için GPO’lar kullanıyor ve özel hazırlanmış GPO’lar ile fidye yazılımlarının dağıtımlarını sağlıyorlar.

On premise’den hybrid’e geçiş

Saldırganlar hibrit ortam kullanan sistemlere erişmek için uzun süre Azure Active Directory (Azure AD) Connect’de yetkili hesap bilgilerine erişmek için sistemde kalıyorlar. Azure Active Directory (Azure AD) Connect’in bulunduğu bilgisayara erişim elde ettikten sonra AADInternals tool’u kullanarak Azure Active Directory (Azure AD) Connect’den erişim bilgileri elde ediyorlar. Artık bu noktadan sonra Azure üzerinde yetkili hale gelen saldırganlar bulut üzerinde bir çok illegal işleme başlıyor.

Saldırganlar erişim sonrası tüm bulut ortamını ortadan kaldırmak için tüm sistemler silemeye ve hesapları ortadan kaldırmaya başlıyor.

Exchange Web API istismar ediliyor

Yapılan araştırma saldırganların erişim sağlamak için Exchange Web Hizmetleri aracılığıyla posta kutularına tam erişim sağladığını gösteriyor.

Elde edilen bulut yönetici hakları ile OAuth uygulamasının sertifikaları güncellenerek illegal saldırılar gerçekleştirildi. Ayrıca, posta kutularını boşaltma ve/veya içlerindeki hassas verileri arama girişimleri olduğundan şüphelenilen binlerce arama etkinliği gözlemlendi.

E-postalar istismar edildi

Set-Mailbox PowerShell cmdlet’ini kullanarak üst düzey bir çalışanın posta kutusu üzerinden mail gönderme izinleri atandı.

Yönetici hesapları ile yeni e-posta kutuları oluşturuldu.

Aşağıdaki zaman çizelgesi olayların sırasını göstermekte

On-Premise ortamlar için alınması gereken önlemler

 • Microsoft Defender for Endpoint’te Enable tamper protection’ı aktif hale getirin. Bu özellik yanlış yapılandırmaları önlemeye yardımcı olur.
 • Intune kullanıcıları antivirus exclusions’ları GPO aracılığıyla değiştirilmesini önlemek için DisableLocalAdminMerge özelliğini etkinleştirebilir.

Azure AD ortamlar için alınması gereken önlemler

 • Conditional Access policies’leri aktif hale getirin. Koşullu erişim ilkeleri, kullanıcı her oturum açmaya çalıştığında değerlendirilir ve uygulanır. Kuruluşlar, cihaz uyumluluğu veya güvenilir IP adresi gereksinimleri gibi ilkeleri etkinleştirerek, çalınan kimlik bilgilerinden yararlanan saldırılardan kendilerini koruyabilir.
 • Continuous access evaluation (CAE) ile örneğin bir kullanıcının işine son verildiğinde veya güvenilmeyen bir konuma taşındığında erişimi gerçek zamanlı olarak iptal eder.
 • Bir kullanıcı posta kutusu adına gönderilen e-postaları belirlemek ve izlemek için SendAs işlemleri için olan logları kontrol edin.

Tespit etmek

Microsoft 365 Defender

Microsoft 365 Defender’daki aşağıdaki uyarılar, saldırganlarla ilgili şüpheli değerlendirmeler için kullanılabilir:

 • Riskli kullanıcı tarafından erişimlerin yüksekliği.
 • Şüpheli Azure kaynak silme işlemleri.
 • Exchange ile ilgili bir App Role’e şüpheli eklemeler.
 • Azure AD Connect eşitleme hesabı tarafından olağan dışı etkinlikler.

Microsoft Defender for Cloud Apps

 • Birden fazla depolama silme etkinliği.
 • Birden çok sanal makine silme etkinliği.

Azure AD Identity Protection

Unfamiliar sign-in özelliği

Microsoft Defender for Identity

Hassas gruplara şüpheli eklemeler

Honeytoken etkinliği

Microsoft Defender Antivirus

 • Backdoor:PHP/Remoteshell.V
 • HackTool:Win32/LSADump
 • VirTool:Win32/RemoteExec
 • Trojan:PowerShell/Downloader.SB
 • Trojan:Win32/Nibtse.G!tsk
 • Backdoor:ASP/Shellman.SA
 • Ransom:Win64/DarkBit
 • VirTool:Win32/AtExecCommand

Microsoft Defender for Endpoint

Aşağıdaki uyarılar saldırı için bilgi sağlayabilir.

 • Mercury actor activity detected.
 • Ransomware-linked emerging threat actor DEV-1084 detected.

Saldırı yüzeyinin azaltılması

 • Executable files dosyalarını kontrol edin. Sınıflayın ve sistem üzerinde .EXE’lerin çalıştırılmasını kısıtlayın.
 • Log4j 2 istismarını tespit etmek için kurallarınızı kontrol edin.
 • Controlled folder access özelliğini aktif hale getirin

Post-exploitation sonrası alınması gereken önlemler

Aşağıdaki uyarılar saldırı sonrası tedbir almanıza yardım olacaktır.

Any alert title related to web shell threats, for example:

 • ‘WebShell’ backdoor was prevented on an IIS Web server

Any alert title that mentions the DarkBit ransomware threat or DEV-1084, for example:

 • ‘DarkBit’ ransomware was blocked
 • ‘DarkBit’ ransomware was detected
 • ‘DarkBit’ ransomware was prevented
 • Ransomware-linked emerging threat actor DEV-1084 detected

Any alert title that mentions suspicious scheduled task creation or execution, for example:

 • Suspicious scheduled task

Any alert title that mentions suspected tunneling activity, for example:

 • Suspicious SSH tunneling activity

Any alert title that mentions suspected tampering activity, for example:

 • Suspicious Microsoft Defender Antivirus exclusion
 • Microsoft Defender Antivirus tampering

Any alert title that mentions PowerShell, for example:

 • Suspicious process executed PowerShell command
 • A malicious PowerShell Cmdlet was invoked on the machine
 • Suspicious PowerShell command line
 • Suspicious PowerShell download or encoded command execution
 • Suspicious remote PowerShell execution

Any alert title related to suspicious remote activity, for example:

 • Suspicious RDP session
 • An active ‘RemoteExec’ malware was blocked
 • Suspicious service registration

Any alert related to persistence:

 • Anomaly detected in ASEP registry
 • User account created under suspicious circumstances

Any alert title that mentions credential dumping activity or tools, for example:

 • Malicious credential theft tool execution detected
 • Credential dumping activity observed
 • Mimikatz credential theft tool
 • ‘DumpLsass’ malware was blocked on a Microsoft SQL server

Gelişmiş arama sorguları

Microsoft 365 Defender

Microsoft 365 Defender müşterileri ilgili aktiviteyi bulmak için aşağıdaki gelişmiş tarama sorgularını çalıştırabilir:

// Advanced Hunting Query to surface potential Mercury PowerShell script backdoor installation

DeviceFileEvents
| where InitiatingProcessFileName =~ "powershell.exe"
| where FolderPath in~ (@"c:\programdata\db.ps1", @"c:\programdata\db.sqlite")
| summarize min(Timestamp), max(Timestamp) by DeviceId, SHA256, InitiatingProcessParentFileName

DeviceProcessEvents
| where InitiatingProcessFileName =~ "powershell.exe"
| where InitiatingProcessCommandLine has_cs "-EP BYPASS -NoP -W h"
| summarize makeset(ProcessCommandLine), min(Timestamp), max(Timestamp) by DeviceId

// Advanced Hunting Query to surface potential Mercury PowerShell script backdoor initiating commands

DeviceProcessEvents
| where InitiatingProcessFileName =~ "powershell.exe"
| where InitiatingProcessCommandLine contains_cs @"c:\programdata\db.ps1"
| summarize makeset(ProcessCommandLine), min(Timestamp), max(Timestamp) by DeviceId

//Advanced Hunting Query for Azure resource deletion activity

let PrivEscalation = CloudAppEvents 
| where Application == "Microsoft Azure"
| where ActionType == "ElevateAccess Microsoft.Authorization"
| where ActivityObjects has "Azure Subscription" and ActivityObjects has "Azure Resource Group"
| extend PrivEscalationTime = Timestamp
| project AccountObjectId, PrivEscalationTime ,ActionType;
CloudAppEvents
| join kind = inner PrivEscalation on AccountObjectId
| extend DeletionTime = Timestamp
| where (DeletionTime - PrivEscalationTime) <= 1h
| where Application == "Microsoft Azure"
| where ActionType has "Delete"
|summarize min(DeletionTime), TotalResourcersDeleted =count(), CountOfDistinctResources= dcount(ActionType), DistinctResources=make_set(ActionType) by AccountObjectId

//AHQ used to detect attacker abusing OAuth application during the attack

CloudAppEvents
  | where Application == "Office 365"
  | where ActionType == "Consent to application."
  | where RawEventData.ResultStatus =~ "success"
  | extend UserId = tostring(RawEventData.UserId)
  | mv-expand AdminConsent = RawEventData.ModifiedProperties 
  | where AdminConsent.Name == "ConsentContext.IsAdminConsent" and AdminConsent.NewValue == "True"
  | project ConsentTimestamp =Timestamp, UserId, AccountObjectId, ReportId, ActionType
  | join kind = leftouter (CloudAppEvents 
    | where Application == "Office 365"   
    | where ActionType == "Add app role assignment to service principal."  
    | extend PermissionAddedTo = tostring(RawEventData.Target[3].ID)
    | extend FullAccessPermission = RawEventData.ModifiedProperties 
    | extend OuthAppName = tostring(FullAccessPermission[6].NewValue) // Find app name
    | extend OAuthApplicationId = tostring(FullAccessPermission[7].NewValue) // Find appId
    | extend AppRoleValue = tostring(FullAccessPermission[1].NewValue) // Permission Level
    | where AppRoleValue == "full_access_as_app"
    | project PermissionTime=Timestamp, InitiatingUser=AccountDisplayName, OuthAppName, OAuthApplicationId, AppRoleValue, AccountObjectId, FullAccessPermission
  ) on AccountObjectId

Microsoft Sentinel

Microsoft Sentinel müşterilerin yukarıdaki Microsoft Defender tespitleri listesine ek olarak istismar sonrası etkinliği tespit etmek için aşağıdaki yaml dosyaları kullanabilirler.

Indicators of compromise (IOCs)

IndicatorTypeDescription
9107be160f7b639d68fe3670de58ed254d81de6aec9a41ad58d91aa814a247ffDEV-1084 ransom payload8thCurse.exe
80bd00c0f6d5e39b542ee6e9b67b1eef97b2dbc6ec6cae87bf5148f1cf18c260DEV-1084 batch script
8dd9773c24703e803903e7a5faa088c2df9a4b509549e768f29276ef86ef96aeDEV-1084 batch script
486eb80171c086f4d184423ed7e79303ad7276834e5e5529b199f8ae5fc661f2DEV-1084 batch script
f1edff0fb16a64ac5a2ce64579d0d76920c37a0fd183d4c19219ca990f50effcDEV-1084 batch script
887ae654d69ac5ccb8835e565a449d7716d6c4747dc2fbff1f59f11723244202DEV-1084 batch script
3fba459d589cd513d2478fb4ae7c4efd6aa09e62bc3ff249a19f9a233e922061DEV-1084 batch script
0dde13e3cd2dcda522eeb565b6374c97b3ed4aa6b8ed9ff9b6224ea97bf2a584DEV-1084 batch script
afd16b9ad57eb9c26c8ae347c379c8e2b82361c7bdff5b189659674d5614854cDEV-1084 batch script
3e59d36faf2d5e6edf1d881e2043a46055c63b7c68cc08d44cc7fc1b364157ebDEV-1084 batch script
786bd97172ec0cef88f6ea08e3cb482fd15cf28ab22d37792e3a86fa3c27c975DEV-1084 batch script
36c71ce7cd38733eb66f32a8c56acd635680197f01585c5a2a846cc3cb0a8fe2DEV-1084 batch script
016967de76382c674b3a1cb912eb85ff642b2ebfe4e107fc576065f172c6ef80DEV-1084 batch script
3059844c102595172bb7f644c9a70d77a198a11f1e84539792408b1f19954e18DEV-1084 batch script
194.61.121[.]86Command and control
hxxps://pairing[.]rport[.]io/qMLc2WxDownload Rport software from it
141.95.22[.]153Command and control
193.200[.]16.3Command and control
192.52.166[.]191Command and control
45.56.162[.]111Command and control
104.194.222[.]219Command and control
192.169.6[.]88Command and control
192.52.167[.]209Command and control
webstore4tech[.]uaenorth.cloudapp.azure[.]comCommand and control
vatacloud[.]comActor-owned Rport domain
146.70.106[.]89DEV-1084 operators were observed sending threatening emails to the victim after the attack from 146.70.106[.]89, an IP address previously linked to MERCURY
b9cf785b81778e2b805752c7b839737416e3af54f64f1e40e008142e382df0c4Rport Legit remote access toolrport.exe
ab179112caadaf138241c43c4a4dccc2e3c67aeb96a151e432cfbafa18a4b436Customized Ligolo tunneling tool
46.249.35[.]243Command and control
45.86.230[.]20Command and control
6485a68ba1d335d16a1d158976e0cbfad7ab15b51de00c381d240e8b0c479f77db.ps1 Customized Script Backdoor
b155c5b3a8f4c89ba74c5c5c03d029e4202510d0cbb5e152995ab91e6809bcd7db.sqlite Customized Obfuscated Script Backdoor

Kaynak: microsoft.com/en-us/security/blog/2023/04/07/mercury-and-dev-1084-destructive-attack-on-hybrid-environment

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu