Anasayfa » Forum

8 Kasım Yaz Saati U...
 
Bildirimler
Hepsini Temizle

8 Kasım Yaz Saati Uygulaması için Microsoft Yama Yayınladı

Sayfa 2 / 4
Ahmet BARDAKCI
(@AhmetBARDAKCI)
Üye

daha once burda yayınlanmıstı asagıdaki bat. ıse yarıyor son care olarak onu kullanabılırız. yonetıcı ayrıcalıgı ıstıyor onun dısında otomatık yapıyor

 

Rem ## Hazirlayan: Ilker Erdogan

Rem ## Guncelleme Tarihi: 16.10.2015

Rem ## Versiyon: 003

Rem ## Windows isletim sistemlerinde 2015 yili icin Kis saatine gecisin 25 Ekim'den, 8 Kasima alinmasi ve Istanbul zone olusturulmasi calismasi

Rem ## Windows sistemlerin hepsi kapsanmaya calisilmistir

cls

Setlocal

Rem ## Windows sistem bilgisi alinir

For /f "tokens=2 delims=[]" %%G in ('ver') Do (set _version=%%G)

For /f "tokens=2,3,4 delims=. " %%G in ('echo %_version%') Do (set _major=%%G& set _minor=%%H& set _build=%%I)

if "%_major%"=="5" (

net stop W32Time

Rem ## Windows 2003 icin

reg add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\GTB Standard Time" /v "Display" /t REG_SZ /d "(GMT+02:00) Athens, Bucharest" /f

reg add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Turkey Standard Time" /f

reg add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Turkey Standard Time" /v "Display" /t REG_SZ /d "(GMT+02:00) Istanbul" /f

reg add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Turkey Standard Time" /v "Dlt" /t REG_SZ /d "Turkey Daylight Time" /f

reg add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Turkey Standard Time" /v "Index" /t REG_DWORD /d 2147483736 /f

reg add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Turkey Standard Time" /v "Std" /t REG_SZ /d "Turkey Standard Time" /f

reg add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Turkey Standard Time" /v "TZI" /t REG_BINARY /d "88ffffff00000000c4ffffff00000b0000000200040000000000000000000300000005000300000000000000" /f

reg add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Turkey Standard Time\Dynamic DST" /f

reg add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Turkey Standard Time\Dynamic DST" /v "2010" /t REG_BINARY /d "88ffffff00000000c4ffffff00000a0000000500040000000000000000000300000005000300000000000000" /f

reg add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Turkey Standard Time\Dynamic DST" /v "2011" /t REG_BINARY /d "88ffffff00000000c4ffffff00000a0000000500040000000000000000000300010005000300000000000000" /f

reg add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Turkey Standard Time\Dynamic DST" /v "2012" /t REG_BINARY /d "88ffffff00000000c4ffffff00000a0000000500040000000000000000000300000005000300000000000000" /f

reg add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Turkey Standard Time\Dynamic DST" /v "2013" /t REG_BINARY /d "88ffffff00000000c4ffffff00000a0000000500040000000000000000000300000005000300000000000000" /f

reg add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Turkey Standard Time\Dynamic DST" /v "2014" /t REG_BINARY /d "88ffffff00000000c4ffffff00000a0000000500040000000000000000000300000005000300000000000000" /f

REG DELETE "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Turkey Standard Time\Dynamic DST" /v "2015" /f

reg add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Turkey Standard Time\Dynamic DST" /v "2015" /t REG_BINARY /d "88ffffff00000000c4ffffff00000b0000000200040000000000000000000300000005000300000000000000" /f

reg add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Turkey Standard Time\Dynamic DST" /v "2016" /t REG_BINARY /d "88ffffff00000000c4ffffff00000a0000000500040000000000000000000300000005000300000000000000" /f

reg add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Turkey Standard Time\Dynamic DST" /v "FirstEntry" /t REG_DWORD /d 2010 /f

reg add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Turkey Standard Time\Dynamic DST" /v "LastEntry" /t REG_DWORD /d 2016 /f

reg add "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\TimeZoneInformation" /v "DaylightName" /t REG_SZ /d "Turkey Daylight Time" /f

reg add "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\TimeZoneInformation" /v "StandardName" /t REG_SZ /d "Turkey Standard Time" /f

reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\TimeZoneInformation" /v "DaylightStart" /t REG_SZ /d "00000300050003000000000000000000" /f

reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\TimeZoneInformation" /v "StandardStart" /t REG_SZ /d "00000b00020004000000000000000000" /f

net start W32Time

RunDLL32.exe shell32.dll,Control_RunDLL timedate.cpl,,/Z Turkey Standard Time

RUNDLL32.EXE user32.dll,UpdatePerUserSystemParameters

TZChange.exe /C "Turkey Standard Time"

W32tm /resync

call sonuc2k8v2sync.bat

endlocal

) else (

net stop W32Time

Rem ## Windows 2008 2012 icin

reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\GTB Standard Time" /v "Display" /t REG_SZ /d "(GMT+02:00) Athens, Bucharest" /f

reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\GTB Standard Time" /v "MUI_Display" /t REG_SZ /d "@tzres.dll,-1490" /f

reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Turkey Standard Time" /f

reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Turkey Standard Time" /v "Display" /t REG_SZ /d "(GMT+02:00) Istanbul" /f

reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Turkey Standard Time" /v "Dlt" /t REG_SZ /d "Turkey Daylight Time" /f

reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Turkey Standard Time" /v "Index" /t REG_DWORD /d 2147483736 /f

reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Turkey Standard Time" /v "MUI_Display" /t REG_SZ /d "@tzres.dll,-1500" /f

reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Turkey Standard Time" /v "MUI_Dlt" /t REG_SZ /d "@tzres.dll,-1501" /f

reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Turkey Standard Time" /v "MUI_Std" /t REG_SZ /d "@tzres.dll,-1502" /f

reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Turkey Standard Time" /v "Std" /t REG_SZ /d "Turkey Standard Time" /f

reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Turkey Standard Time" /v "TZI" /t REG_BINARY /d "88ffffff00000000c4ffffff00000b0000000200040000000000000000000300000005000300000000000000" /f

reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Turkey Standard Time\Dynamic DST" /f

reg add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Turkey Standard Time\Dynamic DST" /v "2010" /t REG_BINARY /d "88ffffff00000000c4ffffff00000a0000000500040000000000000000000300000005000300000000000000" /f

reg add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Turkey Standard Time\Dynamic DST" /v "2011" /t REG_BINARY /d "88ffffff00000000c4ffffff00000a0000000500040000000000000000000300010005000300000000000000" /f

reg add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Turkey Standard Time\Dynamic DST" /v "2012" /t REG_BINARY /d "88ffffff00000000c4ffffff00000a0000000500040000000000000000000300000005000300000000000000" /f

reg add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Turkey Standard Time\Dynamic DST" /v "2013" /t REG_BINARY /d "88ffffff00000000c4ffffff00000a0000000500040000000000000000000300000005000300000000000000" /f

reg add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Turkey Standard Time\Dynamic DST" /v "2014" /t REG_BINARY /d "88ffffff00000000c4ffffff00000a0000000500040000000000000000000300000005000300000000000000" /f

REG DELETE "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Turkey Standard Time\Dynamic DST" /v "2015" /f

reg add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Turkey Standard Time\Dynamic DST" /v "2015" /t REG_BINARY /d "88ffffff00000000c4ffffff00000b0000000200040000000000000000000300000005000300000000000000" /f

reg add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Turkey Standard Time\Dynamic DST" /v "2016" /t REG_BINARY /d "88ffffff00000000c4ffffff00000a0000000500040000000000000000000300000005000300000000000000" /f

reg add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Turkey Standard Time\Dynamic DST" /v "FirstEntry" /t REG_DWORD /d 2010 /f

reg add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Turkey Standard Time\Dynamic DST" /v "LastEntry" /t REG_DWORD /d 2016 /f

reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\TimeZoneInformation" /v "DaylightName" /t REG_SZ /d "@tzres.dll,-1501" /f

reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\TimeZoneInformation" /v "StandardStart" /t REG_SZ /d "00000b00020004000000000000000000" /f

reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\TimeZoneInformation" /v "StandardName" /t REG_SZ /d "@tzres.dll,-1502" /f

reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\TimeZoneInformation" /v "DaylightStart" /t REG_SZ /d "00000300050003000000000000000000" /f

reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\TimeZoneInformation" /v "TimeZoneKeyName" /t REG_SZ /d "Turkey Standard Time" /f

reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\TimeZoneInformation" /v "DynamicDaylightTimeDisabled" /t REG_DWORD /d 0 /f

reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\TimeZoneInformation" /v "StandardBias" /t REG_DWORD /d 0 /f

net start W32Time

RunDLL32.exe shell32.dll,Control_RunDLL /S /Q /F timedate.cpl,,/Z "Turkey Standard Time"

RUNDLL32.EXE user32.dll,UpdatePerUserSystemParameters ,1,True

W32tm /resync

TZUtil /s "Turkey Standard Time"

endlocal
)

 

 

 

CevapAlıntı
Gönderildi : 21/10/2015 19:09
Uğur ÖNDÜÇ
(@UgurONDUC)
Üye

Bende de aynı durum söz konusu yüklememe rağmen 25 Ekim yazıyor nasıl olacak şimdi 🙁

CevapAlıntı
Gönderildi : 21/10/2015 19:40
Erkut Keşaplı
(@ErkutKesapli)
Üye

Lokalizasyonu Istanbul oalrak eğiştirdiniz mi? Athens Beirut olarak kaldıysa onda eski tarihi gösteriyor.Istanbul olarak ayarlamanız lazım hepsini.

CevapAlıntı
Gönderildi : 21/10/2015 19:47
Fırat Bilmiş
(@firatbilmis)
Üye

Merhaba,

Windows XP ve 2003 için ne yapabiliriz? yardımcı olacak birileri yok mu?

CevapAlıntı
Gönderildi : 21/10/2015 19:48
gucluozbek
(@gucluozbek)
Üye

[quote user="Erkut Keşaplı"]

Lokalizasyonu Istanbul oalrak eğiştirdiniz mi? Athens Beirut olarak kaldıysa onda eski tarihi gösteriyor.Istanbul olarak ayarlamanız lazım hepsini.

[/quote]

 

Hocam saatlerdir uğraşıyordum sağolasın.

CevapAlıntı
Gönderildi : 21/10/2015 19:53
Ali YILMAZER
(@AliYILMAZER)
Üye

Merhaba,

 

WSUS'a geldi mi ben bulamıyorum.

CevapAlıntı
Gönderildi : 21/10/2015 21:03
Yusuf Guner
(@YusufGuner)
Üye

Merhaba,

 

WSUS updateleri arasında bende göremiyorum. Microsoft Update Kataloğunda da yok. Farklı gönderme metotlarına bakıyorum ancak henüz sonuç alamadım.

Bir 2012 R2 sunucuya manuel yükleme yaparak test ettim, tarihi 25 Ekim 03:59' a aldım değişmeden devam etti. Daha sonra 8 Kasım 03:59' a aldım olması gerektiği gibi değişti.

Daha öncede diğer arkadaşların birçok kez belirtiği gibi Time Zone' un muhakkak Istanbul olması gerek. TZUTIL /s "Turkey Standard Time" bu komutla hızlıca değiştirilebilir. 

CevapAlıntı
Gönderildi : 22/10/2015 01:14
Umut Yıldırım
(@UmutYildirim)
Üye

Selam, 

Patch windows server 2008 sp2 ye kurarken bu güncelleme sisteminize uygun değildir uyarısı çıktı,  kurulanadı

Windows 2008 R2 de patch kuruldu ancak sistemde değişiklik olmadı

Windows 2012 de patch kuruldu bu güncelleme zaten sistemde kurulu uyarısı verdi.

Patch i bu sistemlere düzgün yükleyen var mı acaba? 

CevapAlıntı
Gönderildi : 22/10/2015 09:53
Umut Yıldırım
(@UmutYildirim)
Üye

[quote user="Fırat Bilmiş"]

Merhaba,

Windows XP ve 2003 için ne yapabiliriz? yardımcı olacak birileri yok mu?

[/quote]

microsoft hotfix sitesinde windows 2003 ve xp için patch var. bunları kurduktan sonra dynamic dst registry e geliyor. sonrada registry değişikliği yapılınca olur mu?  windows 2003 de xp dr görsel olarak saatin ne zaman geri alınacağı yazmıyor ama registry deki değer doğru. 

CevapAlıntı
Gönderildi : 22/10/2015 10:28
Kadir Ayyıldız
(@KadirAyyildiz)
Üye

[quote user="Kadir Ayyıldız"]

Merhaba,

Güncellemeyi MSI formatina çevirebilmek için dönüştürücü tavsiyesinde bulunabilecek olan var mı arkadaşlar.

[/quote]

 

Bu güncellemeyi GPO ile clinetlara nasıl dağıtacağız arkadaşlar. Yardımcı olabilir misiniz.

CevapAlıntı
Gönderildi : 22/10/2015 14:30
Kadir Ayyıldız
(@KadirAyyildiz)
Üye

[quote user="Kadir Ayyıldız"]

Merhaba,

Güncellemeyi MSI formatina çevirebilmek için dönüştürücü tavsiyesinde bulunabilecek olan var mı arkadaşlar.

[/quote]

GPO ile clientlara kurulumunu nasıl yapacağız arkadaslar.

CevapAlıntı
Gönderildi : 22/10/2015 14:39
Ozan Akgul
(@OzanAkgul)
Üye

Bunu batch file yaptırıp çalıştırınca çözüyor ancak içine kurulum yapabilecek local admin yetkisi olan kullanıcı adı şifre yazmayı denedim başarılı olmadı.

Bunu nasıl çözeriz ? 

CevapAlıntı
Gönderildi : 22/10/2015 15:16
Sergen Aksu
(@sergenaksu)
Üye

Teşekkürler Hakan Bey.

CevapAlıntı
Gönderildi : 22/10/2015 15:30
Samet İnce
(@Sametince)
Üye

Merhabalar ,

Çözüm bulabildiniz mi ?

 

Tşkler.

CevapAlıntı
Gönderildi : 22/10/2015 15:53
Evren Karagül
(@EvrenKaragul)
Üye

Merhaba, sistemimizde windows server ve buna bağlı olarak çalışan bir storsimple cihazı var. Windows sunucuda yaz saati uygulaması ile ilgili olarak gerekli düzeltmeyi yaptık. Storsimple cihazında ve bu cihazı yönetmek için kullandığımız azure da bir işlem yapmak gerekir mi ? Gerekirse nasıl ? Storsimple cihazında ntp olarak time.windows.com değeri var. 

Yardımcı olabilirseniz sevinirim.

CevapAlıntı
Gönderildi : 22/10/2015 17:18
Ali YILMAZER
(@AliYILMAZER)
Üye

GPO ile dağıtım yapmaya çalıştım kullanıcılarda user'larda güncelleme olmuyor.Domain admin yetkisi istiyor bunu policyde nasıl sağlarım.

CevapAlıntı
Gönderildi : 22/10/2015 19:00
Evren Karagül
(@EvrenKaragul)
Üye

Windows time servisini restart ettiniz mi ?

CevapAlıntı
Gönderildi : 22/10/2015 19:46
Evren Karagül
(@EvrenKaragul)
Üye

[quote user="Uğur ÖNDÜÇ"]

Bende de aynı durum söz konusu yüklememe rağmen 25 Ekim yazıyor nasıl olacak şimdi 🙁

[/quote]

 

Windows time servisini restart ettiniz mi ?

CevapAlıntı
Gönderildi : 22/10/2015 19:47
Hakan Uzuner
(@hakanuzuner)
Kıdemli Üye Yönetici

Merhaba arkadaşlar,

pek çok sorunuza buradan cevap bulabilirsiniz.

Şu anda v2, güncelleme olur ise buradan yazarım

http://www.cozumpark.com/files/folders/yuklemeler/entry475303.aspx

Danışman - ITSTACK Bilgi Sistemleri
****************************************************************
Probleminiz Çözüldüğünde Sonucu Burada Paylaşırsanız.
Sizde Aynı Problemi Yaşayanlar İçin Yardım Etmiş Olursunuz.
Eğer sorununuz çözüldü ise lütfen "çözüldü" olarak işaretlerseniz diğer üyeler için çok büyük kolaylık sağlayacaktır.
*****************************************************************

CevapAlıntı
Topic starter Gönderildi : 22/10/2015 20:26
Sayfa 2 / 4
Paylaş: