Forum

local admin kullanı...
 
Bildirimler
Hepsini Temizle

local admin kullanıcılarını bulma

8 Yazılar
4 Üyeler
0 Likes
1,553 Görüntüleme
(@Anonim)
Gönderiler: 0
Konu başlatıcı
 

Merhaba

domain ortamında local admin olan kullanıcıları sorgu ile nasıl buluruz. 

 
Gönderildi : 05/01/2015 11:21

(@cozumpark)
Gönderiler: 16309
Illustrious Member Yönetici
 

merhabalar,

aşağıdaki iki komutu kullanabilirsin;

1)

$Result = @()

foreach($server in (gc C:\servers1.txt)){

$computer = [ADSI](”WinNT://” + $server + “,computer”)
$Group = $computer.psbase.children.find(”Administrators”)

function getAdmins
{$members = ($Group.psbase.invoke(”Members”) | %{$_.GetType().InvokeMember(”Adspath”, ‘GetProperty’, $null, $_, $null)}) -replace ('WinNT://DOMAIN/' + $server + '/'), '' -replace ('WinNT://DOMAIN/', 'DOMAIN\') -replace ('WinNT://', '')
$members}

$Result += Write-Output "SERVER: $server"
$Result += Write-Output ' '
$Result += ( getAdmins )
$Result += Write-Output '____________________________'
$Result += Write-Output ' '
}

$Result > D:\results.txt

Invoke-Item d:\results.txt

2)

'==========================================================================
' NAME: Dump Local Administrators Membership
'
' AUTHOR: Brian Desmond,
' DATE  : 4/16/2007
'==========================================================================

Option Explicit

Const LogFile = "LocalAdmins.log"
Const resultFile = "LocalAdministratorsMembership.csv"
Const inputFile = "d:\scripts\workstations.txt"

Dim fso
Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")

Dim shl
Set shl = WScript.CreateObject("WScript.Shell")

Dim fil
Set fil = fso.OpenTextFile(inputFile)

Dim results
Set results = fso.CreateTextFile(resultFile, True)

WriteToLog "Beginning Pass of " & inputFile & " at " & Now()
'WScript.Echo "Beginning Pass of " & inputFile & " at " & Now()
On Error Resume Next

Dim grp
Dim line
Dim exec
Dim pingResults
Dim member

While Not fil.AtEndOfStream
    line = fil.ReadLine
   
   
    Set exec = shl.Exec("ping -n 2 -w 1000 " & line)
      pingResults = LCase(exec.StdOut.ReadAll)
    
     If InStr(pingResults, "reply from") Then
         WriteToLog line & " responded to ping"
'         WScript.Echo line & " responded to ping"
        
         'On Error Resume Next

        Set grp = GetObject("WinNT://" & line & "/Administrators")
       
'        WScript.Echo line & ", Administrators"
        results.Write line & ",Administrators,"
       
        For Each member In grp.Members
'            WScript.Echo     "Administrators: " & member.Name
            WriteToLog line & ": Administrators - " & member.Name
            results.Write ",," & member.Name
               
           
        Next
        results.Writeline
    Else
        WriteToLog line & " did not respond to ping"
'        WScript.Echo line & " did not respond to ping"
    End If
Wend

results.Close

Sub WriteToLog(LogData)
    On Error Resume Next

    Dim fil   
    '8 = ForAppending
    Set fil = fso.OpenTextFile(LogFile, 8, True)
       
    fil.WriteLine(LogData)   

    fil.Close
    Set fil = Nothing
End Sub

 
Gönderildi : 05/01/2015 12:59

(@Anonim)
Gönderiler: 0
Konu başlatıcı
 
hocam bu şekilde getirmiyor. başka bir yolu varmı.
 
Gönderildi : 05/01/2015 14:09

(@www-rizasahan-com)
Gönderiler: 18028
_
 

Merhaba,
https://gallery.technet.microsoft.com/Query-members-of-Local-d0f393a6 bu sayfadan yararlanabilirsiniz.

1984 doğumluyum. 4 yaşından bu yana İstanbul’da yaşıyorum. Sırası ile aşağıdaki okullarda eğitim gördüm. Paşaköy ilkokulu (1990-1995) Kartal Zekeriyya Güçer İlköğretim Okulu(1995-1998) Ümraniye Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Bilgisayar Bölümü(1998-2001) Kocaeli Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı(2002-2004) Anadolu Ünv. İşletme Fakültesi(2006-2009) Lise yıllarından sonra bir bilgisayar firmasının teknik servisinde mesleğe merhaba dedim. Outsource olarak Citibank ytl ve bina taşınma projesinde yer alarak 8 ay görev yaptım. Bu görevden sonra şu an çalışmakta olduğum yerde bilgi işlem sorumlusu olarak göreve başladım ve 18 yıldır görevimin başındayım.

 
Gönderildi : 05/01/2015 17:47

(@Anonim)
Gönderiler: 0
Konu başlatıcı
 

sağol hocam

 
Gönderildi : 05/01/2015 23:09

(@www-rizasahan-com)
Gönderiler: 18028
_
 

Merhaba,
Son durum nedir?

1984 doğumluyum. 4 yaşından bu yana İstanbul’da yaşıyorum. Sırası ile aşağıdaki okullarda eğitim gördüm. Paşaköy ilkokulu (1990-1995) Kartal Zekeriyya Güçer İlköğretim Okulu(1995-1998) Ümraniye Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Bilgisayar Bölümü(1998-2001) Kocaeli Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı(2002-2004) Anadolu Ünv. İşletme Fakültesi(2006-2009) Lise yıllarından sonra bir bilgisayar firmasının teknik servisinde mesleğe merhaba dedim. Outsource olarak Citibank ytl ve bina taşınma projesinde yer alarak 8 ay görev yaptım. Bu görevden sonra şu an çalışmakta olduğum yerde bilgi işlem sorumlusu olarak göreve başladım ve 18 yıldır görevimin başındayım.

 
Gönderildi : 06/01/2015 22:35

(@Anonim)
Gönderiler: 0
Konu başlatıcı
 

sağolun hocam ddiğiniz gibi çözdüm

 
Gönderildi : 07/01/2015 12:20

(@emregokmen)
Gönderiler: 7
Active Member
 

Merhabalar,

 

Script çalışıyor ama clientları tek tek .txt olarak kaydediyor tek bir txt altında nasıl toplayabiliriz acaba bu script üzerinden

 
Gönderildi : 02/09/2015 19:20

Paylaş: