Forum

Veri Şifreleme Tekn...
 
Bildirimler
Hepsini Temizle

Veri Şifreleme Teknikleri Kriptoloji (Cryptology)

1 Yazılar
1 Üyeler
0 Likes
3,118 Görüntüleme
(@onurserhatuygur)
Gönderiler: 129
Estimable Member
Konu başlatıcı
 

Sevgili arkadaşlar kriptoloji bir güvenlik konusu oldugundan dolayı yanlış açmadıysam buraya uygun herhalde
eger bir hata yaptım ise affola konunun yeri konusunda ceh ve burası arasında gidip geldim bilgileri derleyip analiz edince burasını uygun gördüm
güzel bir döküman okumanızı tavsiye ederim

 

SAYGILAMLA

Kriptoloji (Cryptology)
Kriptolojinin temel olarak ayrıldığı iki dalı vardır: Kriptografi(Cryptography) ve Kripto analiz(Cryptanalysis).
Kriptoloji
basit anlamda şifreli belgeler, gizli yazılar bilimidir. İki ayrı ana
dalı vardır: Kriptografi ve Kripto analiz. Kriptografi, metin
şifrelemekte kullanılan tekniklerin tümünü inceleyen bilim dalıdır.
Kripto analiz, ise şifrelenmiş bir metnin şifrelenmemiş düz metin
haline getirebilmek için yapılabilecek her türlü saldırıları ve
türlerini inceleyen bilim dalıdır. Kaba tabiriyle, kriptografi bilimi
ile şifrelenen metinler, kripto analiz bilimi ile kırılmaya çalışılır.

Kriptolojinin
tarihçesine baktığımızda uzun yıllar geriye gitmemiz gerekmektedir.
M.Ö. 1900’lü yıllarda firavunların mezarlarındaki yazıtlarda kullanılan
semboller bilinen ilk kriptografik dönüşümlerdir. Daha çok sıkı askeri
disiplinleri ve talimleriyle tanınan Kuzey Yunanistandaki tarihi bir
şehir olan Sparta’ da M.Ö. 475 yılında bilinen ilk kriptografik
iletişim aracı ‘skytale’ geliştirilmiştir. M.Ö. 60’lı yıllarda ise
Julius Ceaser askeri anlamda şifreli metinleri kullanan ilk kişidir.
Daha sonraki makalelerimizde daha detaylı olarak anlatacağımız Ceaser
şifrelemesi o zamanlara dayanmaktadır. Bilinen en eski bilimsel kripto
analiz eseri, ünlü Yunan bilim adamı alKalkashandi tarafından 1412
yazılmıştır. Ardından birinci dünya savaşı yıllarına kadar bu alanda
pek bir gelişme kaydedilmemiştir. 1917’de Edward Hugh Hebern tarafından
Rotor machine adı verilen bir şifreleme aracı geliştirilmiştir. 1971’de
de IBM tarafından Lucifer adı verilen şifreleme şeması oluşturulmuştur.
1975’te DES, 1976’da da Diffie and Hellman şifreleme teknikleri
geliştirilmiştir. Burada ismi geçen şifreleme yöntemleri daha sonraki
makalelerimizde çok daha detaylı olarak işlenecektir.

Kriptografiyi
temel olarak üç ayrı sınıfa ayırmak mümkün. Birincisi düz metni belirli
şifreleme algoritmaları çerçevesinde geri dönüşümü olacak şekilde
şifrelemektir. Harflerin yerlerinin değiştirilmesi ya da her harfin
başka bir harfle değiştirilmesidir. Bir örnek ile açıklamak istersek,
DOTNET kelimesini TTEDON ve ya EPUOFU şeklinde şifreleyebiliriz. İkinci
yöntem olarak da, gönderen ve/veya alıcı tarafından bilinen anahtarlar
kullanılarak metinleri şifreleyebiliriz. DES, IDEA vs.. Üçüncü yöntem
olarak da metinleri bloklar halinde ve bir bütün olarak
şifreleyebiliriz. Block Cipher ve Stream Cipher.

Kripto
analizinde kullanılacak stratejiler kullanılan şifreleme planına ve
elimizdeki bilgilere göre değişmektedir. Aşağıdaki tabloda şifrelenmiş
metin üzerine yapılabilecek saldırı çeşitleri listelenmiştir:

Saldırı türü
Kripto analiz için bilinenler

Sadece Şifrelenmiş Metin
Şifreleme algoritması
Deşifre edilecek şifreli metin

Şifrelenmemiş Metin
Şifreleme algoritması
Deşifre edilecek şifreli metin
Bir ya da daha fazla şifrelenmemiş metin örneği çifti

Belirli Şifrelenmemiş Metin
Şifreleme algoritması
Deşifre edilecek şifreli metin
Şifreli metin ve bu metne karşılık gelen şifrelenmemiş metin örneği

Belirli Şifrelenmiş Metin
Şifreleme algoritması
Deşifre edilecek şifreli metin
Şifrelenmiş ve deşifre edilmiş anlamlı metin

Belirli Metin
Şifreleme algoritması
Deşifre edilecek şifreli metin
Şifrelenmiş ve deşifre edilmiş anlamlı metin
Şifreli metin ve bu metne karşılık gelen şifrelenmemiş metin örneği

Kriptolojiden
bahesedip de İkinci Dünya Savaşının kaderini değiştiren Enigma’ dan
bashetmemek olmazdı. Rotor Machine prensibine dayanan Enigma, Alman
Arthur Scherbuis tarafından geliştirilmiş bir şifreleme aracıdır.
Kauçuk, lastik gibi elektriği iletmeyen bir maddeden yapılan Rotor bir
buz hokeyi diski boyutlarındadır. Bu disk veri girişi ve çıkışı için
iki ayrı levhadan oluşmuştur. Hem veri girişi levhası hem de veri
çıkışı levhasında diski çevreleyen eşit olarak bağlanmış 26 bağlantısı
vardır. Veri girişi levhasındaki 26 bağlantı rotorun veri çıkışı
levhasındaki 26 bağlantı noktasına rastgele bağlanmaktadır. Makinenin
tüm gizemli kısmını da zaten rastgele oluşturulmuş bu bağlantılar
sağlamaktadır. İkinci Dünya Savaşında İngilizler Almanların enigma ile
şifrelenmiş belgelerini çözümleyemediler. Bir İngiliz baskıyla bir
enigma aracının İngilizlerce bulununcaya kadar enigmanın sırrı
çözülemedi. Enigma ile şifrelenmiş bilgileri kırmayı başaran İngilizler
Almanların şüphelenmemesi için bir sonraki Alman saldırısına izin
verdiler. Almanlar ne olduğunu dahi anlayamadan İngilizler savaşı
lehlerine çevirmeyi başardılar. Bu da kriptolojinin ve şifreleme
mekanizmalarının önemi üzerine sizlere bir fikir verebilir.

Burada bahsedilmesi gereken önemli bir diğer terim de “Güvenli Sistemler” dir. İki çeşit güvenli sistem vardır:

Koşulsuz Güvenli Sistemler(Unconditionally Secure Systems)
Matematiksel olarak Güvenli Sistemler(Computationally Secure Systems)
Eğer
şifrelenmiş metin, boyutu ne olursa olsun, şifrelenmemiş metni
oluşturmak için yeterli bilgiyi içermiyorsa bu tür sistemler Koşulsuz
Güvenli Sistemler olarak adlandırılmaktadır. Şifrelenmiş metni kırmanın
maliyeti şifrelenmemiş metnin değerinden fazlaysa ve/ve ya şifrelenmiş
metni kırmak için gereken zaman bilginin geçerlilik süresinden fazlaysa
da, bu tür sistemler Matematiksel olarak Güvenli Sistemler olarak
adlandırılır.

Ayrıca şunu da belirtmekte yarar var ki, bu ve
bundan sonraki makalelerimizde geçecek olan düz metinden (plain text)
kastımız, şifrelenmemiş metindir.

Klasik Şifreleme Teknikleri

Döküman mahiyetinde olan bu yazıda klasik şifreleme tekniklerini anlatmaya calıştım.

Steganography(Metni
Gizleme): Sözlüklerde tam karşılığını bulamayacağınız kadar eski bir
kelime olan David Kahn “The Story of Secret Writing” adlı eseriyle
bugünkü anlamını kazanmıştır: Şifrelenmemiş düz bir metni çeşitli
dönüşümler kullanarak diğer kişilerce anlaşılamaz bir metin haline
getirilmesi işlemidir. Verilebileecek en basit örnek, bir metnin tüm
harflerinin başka bir metnin içindeki kelimelerin ilk harflerine
gizlenmesidir. Örneğin; “Sezen Aksu ve aşk şarkıları benim için tüm
tesellilerden iyidir.”

Ancak her durum için böyle bir mesajı
oluşturmak zor ve zaman alıcı bir işlemdir. Oluşturulacak mesajdaki
kelimelerin anlamlı bir bütünlük oluşturacak şekilde bulunmasının ancak
çok üst düzey bir yapay zeka uygulamasıyla bilgisayar ortamına
aktarılması mümkündür. Hala daha “natural language processing”
(bilgisayarların konuşma dillerini anlayabilmesi olarak basitçe
tanımlanabilir) konusunda mükemmel bir sisteme ulaşılamamış olması
kadar önemli bir nokta da kırılmasının çok kolay olmasıdır. Tarihçesine
göre çeşitli teknikler kullanılmıştır. Bazıları:

Character
marking(Harf işaretleme): İsminden de anlaşılabileceği üzere, önceden
belirlenmiş bazı karakterlerin daha derin (daha koyu değil) olarak
yazılması mantığına dayanır. İşaretli harfler ancak belirli bir açıyla
parlak bir ışığa tutulduğunda görülebilir.
Invisible ink
(Görünmeyen mürekkep): Belirli bir sıcaklığa ulaşmadan ya da kimyasal
bir işlemden geçirilmeden görülemeyen özel bir mürekkep ile yazılır.
Pin
Punctures (İğne delikleri): Belirli harflerin üzerinde gözle
görülemeyecek kadar küçük delikler açılarak gerçekleştirilir.
Deliklerle işaretlenmiş araçlar parlak bir ışığa tutularak okunur.
Her
ne kadar bu teknikler çok eski gibi gözükse de steganography tekniğinin
çağdaş örnekleri de bu tekniklerin eşleniği durumundadır. Çağdaş örneği
olarak bir CD deki bilgilerin her byte’inin son bitini kullanarak
şifreleyebiliriz. Örneğin oluşturulabilinecek en büyük çözünürlükteki
32 bitlik resmlerin kaydedildiğ bir CD’yi ele alalım. Burada biraz
teknik bilgi verelim. Bir resmin 32 bit olması; her pixelinin 32 bitlik
renk kodlarıyla gösterilmesi demektir. En sonuncu bitin değişmesi
resmin genel içeriğini ve renklerin ihmal edilebilir ölçülerde
değiştirir. Bu sayede 700 MB’lık bir CD’de yaklaşık 12 MB’lık bilgi
saklayabilirsiniz. Buna benzer bir şifreleme çok yakın bir zamanda
kullanılmıştır.

Substitution techniques(Yerine koyma
teknikleri): Düz bir metindeki harflerin yerine başka harflerle,
sayılarla ya da semboller koyarak yapılan şifreleme türüdür. Eğer düz
metin ardışık bitler olarak görülebiliyorsa, çeşitli bit
patternlerinin(örneklemlerinin) değiştirilmesi de bu tekniğe dahil
edilebilir.

Caesar Cipher(Sezar Şifrelemesi), bilinen en eski
yerine koyma tekniğidir. Ünlü Roma İmparatoru Julius Caesar tarafından
geliştirilmiştir. Sezar şifrelemesinde mantık her harfi kendisinden
sonra gelen üçüncü harfle çembersel olarak değiştirmeye dayanmaktadır.
Örneğin;

düz metin: “Bilgisayarların şifreleri kırıldı”
şifrelenmiş metin: “DLOİUÖÇBÇTOÇTKÖ ÜLHTĞOĞTL NKTKOGK”

Sezar
şifrelemesi 3 önemli zayıflığı vardır. Şifrelenmiş metinden hangi dilin
kullanıldığı rahatlıkla anlaşılabilir. Türkçe için düşündüğümüzde
sadece 28 ayrı şifreleme geliştirilmiş olabilir. Şifreleme ve
deşifreleme algoritmalarının biliniyor ve kolaylıkla uygulanabiliyor
olması da diğer zayıf olduğu yönüdür. Sezar şifrelemesi ile şifrelenmiş
bir metin “Brute Force” bir saldırı ile kırılabilir. Brute Force,
kelime anlamı olarak kaba kuvvet demektir. En zayıf ama en kesin
saldırı yöntemidir. Sezar şifrelemesi gibi algoritmaların bilindiği
yöntemlerde olası bütün kombinasyonların denenmesi demektir. Daha
sonraları çokça bahsedeceğimiz “Brute Force” saldıraların nasıl
gerçekleştirileceği ve bu saldırılardan nasıl korunabileceğimizi
kodlarıyla birlikte açıklayacağız. Şimdilik 28 ayrı şifrelemenin de
denerek düz metnin ele geçirilmesi olarak bilmeniz yeterli olacaktır.

Sezar
şifrelemesindeki 28 ayrı şifrelemenin yetersizliği açıktır.
monoalphabetic Ciphers(Tekli alfabeye dayanan şifreleme), Sezar
Şifrelemesindeki mantığı biraz daha geliştirilerek, her harfe rastgele
bir harfin eşleştirilmesi mantığına dayanmaktadır. Yani A ile eşlenen
harf arasındaki ilişki diğer hiç bir harf arasında yer almamaktadır.
Bunun basit bir örneğini her haftasonu gazetelerin ilavelerinde
verdikleri “Şifreli bulmacalar” da görmekteyiz. Orada harfler yerine
rakamlar verilmektedir. Çözülebiliriliğini arttırmak için şifrelenmemiş
metin üzerine bir kaç örnek ve şifrelenmemiş metnin içeriği hakkında
bilgi verilmektedir.

monoalphabetic Cipher’lar ile Türkçe için
“29!<st1:metricconverter ProductID="-1”"
w:st="on">-1”</st1:metricconverter> ayrı şifreleme söz
konusudur. İlk bakışta çok güvenli izlenimi yaratmasına karşın
monoalphabetic cipherlar da kırılabilmektedir. Hala daha şifrelemenin
yapıldığı dil rahatlıkla tespit edilebiliyor. Şifrelemenin yapıldığı
dil üzerine istatiksel bir araştırma yaparak kısa sürede kırmanız
mümkündür. Her dilde belirli karakterlerin tekrarlanma frekansları
belirlidir. Elimizdeki şifrelenmiş metinde en çok tekrarlanan
karakterler ile şifrelemenin yapıldığı dildeki en yüksek frekanslı
karakterleri eşleştirdiğinizde tahmin ettiğinizden çok daha kısa bir
sürede kırabilirsiniz. Zaten eşleştirmelerden sonra elimizdeki şifreli
metnin haftasonu gazetelerinde verilen bulmacalardan pek bir farkı
kalmıyor.

monoalphabetic tekniğinin biraz daha geliştirmenin
bir diğer yolu da şifreleme boyunca farklı “yerine koyma teknikleri”
kullanmaktır. Bu tür yaklaşımların genel adı Polyalphabetic
Ciphers(çoklu alfabeye dayanan şifreleme)’ dır. Bu tür şifreleme
mekanizmalarının çoğunda iki ortak özellik vardır:

1. Önceden tanımlanmış bir monoalphabetic yerine koyma kuralları kümesi vardır,

2. Bir anahtar verilen dönüştürme işlemi için hangi kuralın kullanılacağını belirler.

Multiple-Letter
Encryption(Çoklu Harfle Şifreleme): Verilen düz metindeki ikili
harflere tek bir birim olarak ele alan ve işleyen şifreleme tekniğine
dayanan Playfair multiple-letter encryption için en çok bilinen
yöntemdir. Digraph(tek sesi temsil eden iki harf) olarak alınan harfler
yine digraph olarak şifrelenir. Playfair algoritması ingilizce için
özelleşmiş bir şifreleme algoritmasıdır. 5x5’ lik bir matris
kullanılarak yapılır. Playfair, İngiliz bilim adamı 1854’te Sir Charles
Wheatstone tarafından ilk defa ortaya atılmıştır. Ancak Playfair’e
destek veren ve savunan Baron Playfair of St. Andrews ismiyle
anılmıştır. Playfair ile ilgili yapacağınız hemen hemen her araştırmada
karşınıza çıkacak klasik ve açıklayıcı bir örnek vardır. Bu örnek de
Lord Peter Wimsey tarafından Dorothy Sayer’s Have His Carcase adlı
eserinden alınmıştır.

Yukarıda verilen
örnekte anahtar kelime “monarchy” dir. Matris anahtar kelimede geçen
harflerin dışındaki harflerin soldan soğa ve yukarıdan aşağıya doğru
sırayla yazılmasıyla oluşturulmuştur. I ve J harfleri bir harf olarak
sayılmıştır. Metin her seferinde iki karakter alınarak ve aşağıdaki
dört kural uygulanarak şifrelenirler.

1. Tekrarlanan
karakterler önceden kabul edilmiş bir doldurma karakteriyle birbirinden
ayrılırlar. Kural olarak olmasada genel olarak X karakteri kullanılır.
Örneğin, “balloon” kelimesi “ba lx lo on” şeklinde ikililere ayrılarak
şifrelenecektir.

2. Matriste aynı satıra düşen düz metin
karakterleri için kural, her harfi bir sağındaki harf ile
değiştirmektir. Örneğin, AR digraphı, RM olarak şifrelenecektir.
(Matristeki çemberselliğe dikkat edin).

3. Matriste aynı
sutüna düşen düz metin karakterleri için kural, her harfi bir altındaki
harf ile değiştirmektir. Örneğin, MU digraphı, CM olarak
şifrelenecektir. (Matristeki çemberselliğe dikkat edin).

4.
Eğer yukarıdaki üç koşuldan hiç biri de karşılanmıyorsa, her düz metin
karakteri, kendisiyle aynı satırdaki, eşleniği karakterle aynı
sutündaki harf ile değiştirilir. Örneğin, HS digraphı BP olarak, EA
digraphı da IM/JM olarak şifrelenecektir.

monoalphabetic
şifrelemelere göre çok daha güvenilirdir. Her şeyden önce,
monoalphabetic şifrelemede, (İngilizce için) sadece 26 harf varken,
burada (İngilizce için) 26x26=676 ayrı digraph vardır, bu sayede tek
bir digraphın çözülmesi biraz daha zorlaşmıştır. Bununla beraber
karakter tekrarlanma frekansının oluşturulacak şifreli metni etkilemez.
Bu sebeplerden ötürü, uzun süre playfair’ın kırılmasının imkansız
olduğu düşünüldü. I. Dünya Savaşında İngiliz Ordusu ve II. Dünya
Savaşında da U.S. Ordusu ve müttefikleri tarafından kullanılmıştır. Bu
kadar güvenli olduğu sanılan Playfair şifrelemesinin kırılması aslında
tahmin edilen çok daha kolaydır. Şifrelenmemiş düz metnin dili ve
yapısı hakkında bir çok bilgiyi şifrelenmiş metinden elde edebiliyoruz.
Genellikle bu şifreleme tekniği ile şifrelenmiş metinlerin kırılması
için bir kaç yüz karakterlik şifreli bir metin yeterli olmaktadır. Oysa
bir şifreleme tekniğinin tam anlamıyla güvenli bir şifreleme tekniği
olabilmesi için ne kadar şifrelenmiş metin olduğunun önemi olmamalıdır.
Elimizde on binlerce karakter şifrelenmiş metin olsa bile, bu bizim
şifreyi kırmamıza yetmemelidir.

Not: Her ne kadar playfair
sadece İngilizce için geliştirilmiştir dediysek de, Türkçe için de aynı
yöntemi uyarlamak mümkündür. Ancak bununla ilgili hiç bir resmi
kaynakta belgelenmiş bir yazı bulunmamaktadır. O yüzden Türkçe için
yoktur diyebiliriz, ancak yapılamaz diyemeyiz.

Encryption Şifreleme Tekniği

System.Security.Cryptography
namespace’i güvenli şifreleme, deşifreleme ve diğer güvenlik
hizmetlerini gerçekleştiren hashing, rasgele sayı üretimi ve mesaj
doğrulama gibi şifreleme servislerini içerir. Daha önceki
makalelerimizde bahsettiğimiz gibi şifreleme genel olarak;

Gizlilik(Confidentiality)
Veri Bütünlüğü(Data Integrity)
Kimlik Doğrulama(Authentication)
güvenlik servislerini sağlamak için kullanılıır. .NET ile sağlanan şifreleme tekniklerini 4 ayrı gruba ayırmamız mümkündür:

Simetrik
Şifreleme (symmetric cryptography): Private-key encryption olarak da
bilinir. Her iki tarafın da bildiği tek bir ortak anahtar kullanarak
şifrelemeyi ve deşifrelemeyi gerçekleyen şifreleme teknikleridir. DES,
RC2, Rijndael ve TripleDES(3DES) Cryptography namespace’i altında yer
alan şifreleme teknikleridir. Bu şifreleme tekniğinin en önemli
dezavantajı her iki tarafın tek bir anahtar üzerinde anlaşması ve
sadece bu anahtarı kullanarak şifreleme/deşifreleme işlemini
gerçeklemesidir. Bu teknikte hiç bir taraf, karşı tarafın gerçekten
karşı taraf olup olmadığını bilememektedir. Hatta öyle ki iki tarafda
olması gereken kişiler olmayabilir. Genellikle simetrik şifreleme diğer
şifreleme tekniklerinde transfer edilecek anahtarlar gibi her iki taraf
içinde ortak ifadelerin şifrelenmesi gerektiğinde kullanılır.
Asimetrik
Şifreleme (asymmetric cryptography): Public-key encryption olarak da
bilinir. İkili anahtar kullanarak şifreleme ve deşifrelemenin
gerçeklendiği şifreleme tekniğidir. Bu şifreleme tekniğinde herkesin 2
anahtarı vardır. Bunlardan biri public’tir, yani herkesce bilinir.
Diğeri ise private’dır ve sadece şifrelemeyi gerçekleyen tek bir taraf
tarafından bilinir. Bu iki anahtarın rasgele seçilmiş iki anahtar
şeklinde değildir. İkisi de birbirini bütünleyen iki anahtar
şeklindedir. .NET Framework DSA ve RSA algoritmalarını kullanmaktadır.
Cryptographic
signing: Verinin gerçektende belirli bir kişi ya da gruptan geldiğinin
anlaşılması için tarafların verileri kendi imzaları ile şifrelemesi
prensibine dayanır. Bu işlem hash fonksiyonlarını da kullanmaktadır.
Veriyi gönderenin ve alanın gerçekten de kendilerinin olduğunu
kanıtlamalarını sağlar. Gönderen kendi private anahtarı ile şifrelerken
gönderenin public anahtarını bilen herhangi biri veriyi gönderenin
gerçekten de gönderen olup olmadığını anlayabilir ancak alıcıdan başka
kimse gönderilen bilgiyi deşifre edemez. Yine .NET Framework DSA ve RSA
bu tür şifreleme teknikleri için kullanmaktadır. Bir önceki şifreleme
tekniği ile kullanım ayrılıklarını daha sonraki makalelerimizde detaylı
olarak irdeleyeceğiz.
Cryptographic hashes: Herhangi bir boyuttaki
bir bilgiyi sabit uzunluktaki bir byte dizisiyle eşleştirir. Hashler
istatiksel olarak tektir(unique), yani iki farklı byte diziliminin aynı
hash değerine sahip olamaz. Hash işlemi genellikle tek yönlü
fonksiyonlarla gerçeklenir. Tek yönlü fonksiyonlar, matematikteki tersi
alınamayan fonksiyonlardır. Örnek olarak bir sayının belirli bir sayıya
göre modunun alınmasını verebiliriz. 25 ve sayısının mod 10 daki
karşılığı 5 iken mod 10 daki karşılığı 5 olan sayı sadece 25 değildir.
Yani şifrelenmiş metni kaybettik! Geri dönüşümüz yoktur. Verdiğimiz
örnekten de dikkat edeceğiniz üzere iki farklı sayı aynı hash değerine
karşılık geldi. Oysa demin farklı iki byte diziliminin aynı hash
değerine sahip olamayacağını söylemiştik. Bu noktada kendimizle
çelişiyor gibi olabiliriz. Ama günümüzde kullanılan hiç bir hash
fonksiyonu verdiğimiz örnekteki kadar basit ve dar alanlı değildir.
HMACSHA1, MACTripleDES, MD5, SHA1, SHA2, SHA3, SHA5 .NET Framework’te
yer alan bu tür şifreleme teknikleri örneklerindendir.
Yukarıda
saydığımız şifreleme tekniklerinin .NET ile gerçeklenmesini bu yazı
dizimizin ilerki makalelerinde bulabilirsiniz. Yine şifreleme
teknikleri kadar önemli bir noktada "Random Number Generation" rasgele
sayı üretimidir. .NET Framework RNGCryptoServiceProvider sınıfı ile bu
sorunun üstesinden gelmeyi bilmiştir.

Şimdiye kadar
bahsettiğimiz şifreleme tekniklerine ek olarak çok basit anlamda
çalışan kendi şifreleme tekniğimizi geliştirebiliriz. Sizlere daha
önceki makalelerimizde bahsettiğimiz şifreleme tekniklerinden Ceaser
şifreleme tekniğini gerçekleyen ve kullanan bir web servisi
uygulamasını geliştirelim.

Ceaser Cipher

Örnek Ceaser
Cipher uygulamamız için öncelikle bir web servisi uygulaması
başlatalım. Bu ve bundan sonraki örneklerimiz bizim kullanacağımız isim
konvansiyonu doğrultusunda web servisimize SYCryptologyServices adını
verelim. Ve bu web servisi projesine "CeaserCipher.asmx" isimli bir web
servisi oluşturalım. Aşağıdaki kod parçaçıklarını da sırasıyla kodumuza
ekleyelim;

private byte CeaserCipherIncrement=2;

[WebMethod]
public string CeaserCipherEncrypt(string plainText) {
StringBuilder sb=new StringBuilder();
for (int i=0;i<plainText.Length;i++)
{
byte b=(byte)plainText[i];
b+=CeaserCipherIncrement;
sb.Append((char)b);
}
return sb.ToString();
}

Eklediğimiz
bu fonksiyon kendisine gönderilen plainText’in her karakterinin ASCII
karşılığının değerine 2 ekleyerek plaintext’i şifrelemektedir.
Hatırlayacağınız üzere Ceaser Cipher sadece 26 harf üzerinden çalışıyor
ve toplamı 26’yı aşan karakterlerin 26’ya göre modu alınarak şifreleme
işlemi gerçeklenmekteydi. Boşluk sayı vb özel karakterlerinde
şifrelenmesine olanak tanımak için biz ASCII karşılığına 2 ekledik.
Mod’unu almak yerine değişkenimizi byte tanımladık. Bildiğiniz üzere
byte [0..255] aralığındaki sayıları ifade etmektedir. Toplamı 255
sınırını aşan sayılarda mod alma işlemi programlama dili tarafından
otomatik yapılmaktadır. şimdi de şifrelenmiş bu metni deşifreleyecek
web fonksiyonunu geliştirelim:

[WebMethod]
public string CeaserCipherDecrypt(string encryptedText) {
StringBuilder sb=new StringBuilder();
for(int i=0;i<encryptedText.Length;i++)
{
byte b=(byte)encryptedText[i];
b-=CeaserCipherIncrement;
sb.Append((char)b);
}
return sb.ToString();
}

Eklediğimiz
bu fonksiyon kendisine CeaserCipherEncrypt fonksiyonu ile şifrelenmiş
olarak gönderilen metnin her karakterinin ASCII karşılığının değerinden
2 çıkartılarak plaintext’i elde etmektedir. Yukarıda da bahsettiğimiz
gibi, Ceaser Cipher’dan farklı olarak 256 karakter üzerinden çalışan
bir web metodu geliştirmiş olduk. Herhangi bir metni bu web
servislerini kullanarak şifreleyebilir ve deşifreleyebiliriz. Bunları
web servis olarak gerliştirerek herkesin her uygulamasından bu
fonksiyonları kullanmasına olanak tanımış olduk. Örneğin bu web
servisini bir "Managed C++ console" uygulamasından bile
çağırabilirsiniz. Bu tür basit ve sistemi çok fazla yormayan bir
şifreleme tekniğini, kullanıcıların log on olmadan girdiklerinde
sitenizden yararlanamamaları için kullanabilirsiniz. Bunun için
yapmanız gereken ASP.NET kullanıcıya gönderilen tüm response’i bu
metotları kullanarak şifrelemek ve deşifrelemektir.

Bu
yazımızda System.Security.Cryptography namespace’i altında yer alan
şifreleme tekniklerinden bahsettik. Bundan sonraki yazılarımızda bu
şifreleme tekniklerinin her birini detaylı olarak inceleyeceğiz ve her
birine ilişkin bir örnek uygulama geliştireceğiz. Ayrıca bu yazımızda
Ceaser şifreleme tekniğine benzer bir şifreleme ve deşifreleme
gerçekleştiren bir web servisi geliştirdik. Siz de daha önceleri
sizlerle paylaştığımız şifreleme teknikleri için benzer uygulamalar
geliştirebilirsiniz.

alıntıdır (security)

 
Gönderildi : 24/02/2008 03:26

Paylaş: