Forum

Windows Servislerin...
 
Bildirimler
Hepsini Temizle

Windows Servislerinin Türkçe Açıklamaları

1 Yazılar
1 Üyeler
2 Reactions
9,218 Görüntüleme
(@rahmidilli)
Gönderiler: 2458
Famed Member
Konu başlatıcı
 

Alıntıdır

WINDOWS SERVICE’LERİ

 

Servis

Açıklama

Orjinal Startup Ayarı

Alerter

Sisteme yönelik alarm durumlarında kullanıcıyı uyarır

Manual

Application Layer Gateway Service

Internet Connection Sharing ve Internet Connection Firewall özellikleri için 3rd party firmaların ürün-lerine destek verir

Manual

Application Management

Windows 2000 grup politikaları ile yazılım yüklenebilmesi ve silinebilmesi için gerekli desteği sağlar.

Manual

Automatic Updates

Kritik Windows güncellemelerinin otomatik olarak yüklenmesini sağlar.Bu servisi durdurulduğunda işlem manuel olarak yapılabilmektedir.

Automatic

Background Intelligent Transfer Service

Network aktivitesi olmadığı zaman Windows Update servisinden dosya çeker

Manual

ClipBook

Uzak makinalarla Kopyala/Yapıştır işlemlerinin gerçekleşmesini sağlar.

Manual

COM+ Event System

Uzak makinaların bu makina üzerinde olup biten işlemlerden haberdar olmasını sağlar.

Manual

COM+ System Application

COM+ tabanlı uygulamaların çalışmasını sağlar.

Manual

Computer Browser

Bu makinanın Ağ Komşuları (Network Neighborhood)  içinde “görülebilmesini” sağlar.

Automatic

Cryptographic Services

Üç görevi vardır:Windows system dosyalarının sayısal imzalarını kontrol eder ve düzeltir;Trusted Root sertifikalarının yüklenmesini ve silinmesini sağlar; otomatik sertifika yüklenmesi ile ilgili işlem-leri yapar.

Automatic

DHCP Client

Network üzerinde bulunan bir DHCP sunucusundan IP parametrelerinin otomatik olarak alınmasını sağlar.DHCP server kullanılmıyorsa yani static IP kullanılıyorsa bu servis durdurulabilir.

Automatic

Distributed Link Tracking Client

Makinadaki veya network üzerindeki makinalarla oluşturulan NTFS linklerini yönetir.

Automatic

Distributed Transaction Coordinator

Birden fazla kaynak arasında gerçekleştirilecek işlemlerin senkronize olarak yapılmasını sağlar.

Manual

DNS Client

Verilen bir FQDN’in IP adresine dönüştürülmesini sağlar. Bu servisi durdurursanız hemen hemen hiç birşey düzgün çalışmaz.

Automatic

Error Reporting Service

Oluşan hataların Microsoft’a yollanmasını sağlayan servis.

Automatic

Event Log

Sistem veya diğer uygulamalar tarafından oluşturulan logların Event Viewer programı ile izlenebil-mesini sağlar.

Automatic

Fast User Switching Compatibility

Birden fazla kullanıcının bu makinada aynı anda çalışabilmesi için gereken servistir.

Manual

Fax

Fax yollamanızı ve almanızı sağlayan servistir.

Automatic

Help and Support

“Help and Support Center” programının çalışmasını sağlar.

Automatic

Human Interface Device Access

Klavye ve fare dışındaki input cihazlarının çalışmasını, ayrıca klavye üzerindeki hotkey’lerin (yeni klavyelerde bulunan kısa yol tuşları) çalışmasını sağlar.

Disabled

IMAPI CD-Burning COM Service

Makinada bulunan CD yazıcıyı kullanmak için gerekli olan işlemleri gerçekleştirir.

Manual

Indexing Service

Dosyaların adlarını ve içeriklerini indeksleyerek sonradan daha hızlı arama yapılmasını sağlar.

Disabled

Internet Connection Firewall (ICF) /Internet Connection Sharing (ICS)

ICS, diğer makinaların bu makina üzerinden internet’e bağlanabilmesini sağlar. ICF, dışarından gele-bilecek saldırılara karşı makinayı koruyan firewall servisidir.

Manual

IPSEC Services

IPSec kullanıldığında bu makinanın diğer makinalarla şifreli bir şekilde haberleşmesini sağlar.

Manual

Logical Disk Manager

Yeni eklenen disklerin anında görülebilmesini sağlar. Durdurulduğunda yeni eklenen disklerin görü-lebilmesi için reboot edilmesi gerekir.

Automatic

Logical Disk Manager Administrative Service

Disk üzerinde yeni partition yaratma, silme, işlemlerini gerçekleştirir. Sadece kullanıldığı zaman aktive olur.

Manual

Messenger

Alerter servisi veya NET SEND komutu ile yollanan mesajların ekranda görüntülenmesini sağlar.

Manual

MS Software Shadow Copy Provider

Windows Server 2003 ile gelen Shadow Copy servisi için gereklidir.

Manual

Net Logon

Domain logon için gereklidir.

Automatic

NetMeeting Remote Desktop Sharing

Netmeeting ile bu makinaya bağlanıp ekran kontrolünü yapmak için gereklidir.

Manual

Network Connections

Network and Dial-Up Connections dizininde bulunan bağlantıları yönetir.

Manual

Network DDE

Network DDE bu makinada veya başka bir makina üzerinde uzaktan program çalıştırmak için gereklidir.

Manual

Network DDE DSDM

Network DDE için gereklidir.

Manual

Network Location Awareness (NLA)

Farklı networklere geçildiğinde (genellikle wireless için gerekir) sistemin yeni networke otomatik olarak geçişini sağlar.

Manual

NT LM Security Support Provider

Named Pipe dışında bir transport kullanan programlar için güvenli haberleşme sağlar.

Manual

Performance Logs and Alerts

Performans Monitor programı ile bu makinadan bilgi toplamak için gerekir. Durdurulursa diğer makinalardan  bu bilgiye ulaşılamaz.

Manual

Plug and Play

Donanım üzerinde olabilecek değişikliklerin kolay bir şekilde düzenlenmesini sağlar. Eğer bu makinada sürekli takılıp çıkartılan bir donanım varsa servisin çalışması gerekir.

Automatic

Portable Media Serial Number Service

Bu makinaya bağlanan bir Player’in seri numarasını alır.

Manual

Print Spooler

Yazıcı desteği için gerekli servis. Durdurulursa bu makinadan yazıcıya birşey yollanamaz.

Automatic

Protected Storage

Private Key’ler veya makina üzerinde saklanan şifrelere yetkisiz kişi/programların erişimini engeller.

Manual

QoS RSVP

QoS uyumlu programlar arasında gerekli sinyalleşmeyi sağlar.

Manual

Remote Access Auto Connection Manager

Uzak bir makina adı verildiğinde otomatik olarak ilgili networke bağlantıyı gerçekleştirir. Genellikle modem kullanırken açılır.

Manual

Remote Access Connection Manager

Network bağlantılarının yaratılabilmesini sağlar.

Manual

Remote Desktop Help Session Manager

Remote Assistance için gerekir. Durdurulursa Remote Assistance ve buna bağlı servisler çalışmaz.

Manual

Remote Procedure Call (RPC)

Windows’un çalışması için şarttır. Bu servis durdurulamaz.

Automatic

Remote Procedure Call (RPC) Locator

RPC ile birlikte kullanılan bir servistir.

Manual

Remote Registry

Yetkili bir kullanıcının uzak bir sistemden bu makina üzerindeki Registry ayarlarını görmesini ve değiştirmesini sağlar. Durdurulursa sadece local makina üzerinde bu işlem gerçekleştirilebilir.

Automatic

Removable Storage

Sistemde bulunan tape sürücüleri veya benzeri medyaların kullanımı için gereklidir.

Manual

Secondary Logon

Logoff yapmadan farklı bir kullanıcı olarak sisteme logon edilmesini sağlar. RUNAS komutu için gerekli olan servistir.

Automatic

Security Accounts Manager

Kullanıcıların adlarını ve şifrelerini lokal makinada saklar ve yönetir. Durdurulamaz.

Automatic

Server

Sistemin Yazıcı ve Dosya sunucusu olarak çalışmasını sağlar. Durdurulursa bu makinadaki kaynaklar paylaşıma açılamaz.

Automatic

Shell Hardware Detection

AutoPlay için gerekli olan servis. Durdurulursa CD’ye takılan bir medya otomatik olarak çalışmaz.

Manual

Smart Card

SmartCard kullanımına olanak verir.

Manual

Smart Card Helper

Sisteme bağlanan ve Plug-and-play olmayan SmartCard okuyucularının kullanılmasını sağlar.

Manual

SSDP Discovery Service

uPNP cihazlarının keşfedilebilmesi için gerekir.

Manual

System Event Notification

Windows logon, network, power, v.s. sistemlerinde oluşan değişikliklerin COM+ uygulamalarına bildirilmesini sağlar.

Automatic

System Restore Service

Sistem konfigürasyonunun belirli bir tarihe geri alınmasını sağlar. Durdurmak için My Computer à Properties à System Restore sayfasını kullanın.

Automatic

Task Scheduler

Belirli saatlerde istenen programların çalıştırılmasını sağlar. Durdurulursa AT komutu ile verilen görevler çalışmaz.

Manual

TCP/IP NetBIOS Helper

TCP/IP üzerinden NetBIOS desteği için gereklidir. Network üzerinde bir kaynağa erişmek için genellikle gereklidir.

Automatic

Telephony

TAPI ve Voice over IP gibi uygulamalar için gereklidir.

Manual

Terminal Services

Remote Desktop, Fast User Switching, Remote Assistance için gerekli olan altyapıyı sağlar.

Manual

Themes

Değişik kullanıcı arabirimlerinin kullanılabilmesini sağlar.

Automatic

Uninterruptible Power Supply

Makinaya bağlı bir UPS varsa gereklidir.

Manual

Universal Plug and Play Device Host

Universal Play and Play cihazların yönetimi için gereklidir.

Manual

Upload Manager

Synchronous ve asynchronous dosya transferleri için gerekidir.

Automatic

Volume Shadow Copy

Volume Shadow Copy işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve yönetimi için gereklidir.

Manual

WebClient

Internet File System için gerekli olan servistir.

Automatic

Windows Audio

Ses kartları için gereklidir. Durdurulursa ses desteği olmayacaktır.

Automatic

Windows Image Acquisition (WIA)

Digital Camera veya Scanner’lardan bilgi alınabilmesi için gerekir.

Manual

Windows Installer

Installer teknolojisini kullanan yazılımlar için gerekir. Bu servis durdurulursa bu makinaya Installer ile yeni yazılım yüklenemez.

Manual

Windows Management Instrumentation

Windows sistemler üzerinde programatik olarak her türlü yönetim işlemlerini gerçekleştirir. Gerekmediği sürece kapatılmaması önerilir!

Automatic

Windows Management Instrumentation Driver Extensions

Farklı sistemlerin WMI ile entegre çalışabilmesini sağlar. Genellikle 3rd party için gereklidir.

Manual

Windows Time

Lokal system ile domain controller’lar arasındaki saat senkronizasyonunun yapar. Çalışmasında fayda var.

Automatic

Wireless Zero Configuration

802.11 adaptörlerinin otomatik olarak yapılandırılmasını sağlar.

Manual

WMI Performance Adapter

WMI ile performans counter’larına erişimi sağlar.

Manual

Workstation

Bu makinanın network üzerindeki sunuculara ulaşmasını ve dosya kullanımını sağlar.

Automatic

 
Gönderildi : 23/02/2008 20:07

Paylaş: