Microsoft Azure

Azure Hybrid Benefit Kavramı

Merhabalar,

Bu makalemizde Azure Hybrid Benefit kavramından ve bu kavramın detaylıca bilgilendirmesini sağlayarak, uygulamalar gerçekleştiriyor olacağız.

Organizasyonunuzda Microsoft Azure ortamınızda Windows Server veya SQL Server kullanmayı planlıyorsanız yada halen kullanıyorsanız , Azure Hybrid Benefit yani Azure Hibrit Avantajı hakkında bilgi edinmemiz gerekmektedir. Bu makalemizde bu kavramları detaylıca bahsediyor olacağız.

Organizasyonunuzda bulunan Azure ortamında Sanal Makineleriniz hizmet verirken size yüzde 82 ‘ye kadar tasarruf sağlayabilmektedir.

Yüzde 82 güzel bir oran.

Microsoft , Azure Hybrid Benefit kavramını şu şekilde tanımlamaktadır :

Ortamınızdaki çalışan iş yüklerinizin Cloud ortamında çalışması maliyetlerini görülebilir ve hissedilebilir derecede azaltmanıza olanak tanıyan lisanlama Avantajı olarak tanımlamaktadır.

Azure Hybrid Benefit, Organizasyon ortamınızda var olan Windows Server ve SQL Server lisanslarınızı Azure ortamınızdak kullanmanıza imkan sağlayan çözümdür.  (“ Software Assurance “ aktif olduğunda geçerlidir.) Bu sayede , Ortamınızdaki Sanal Makinelerin çalıştırma maliyetinden tasarruf edebiliyorsunuz.

Organizasyonunuzda Azure ortamınız yoksa Microsoft Azure ortamına geçiş yapan organizasyonların içerisinde çalışan çözümleriniz için 180 günlük Çift Kullanım hakkı sağlamaktadır.

Organizasyonunuz Azure Hybrid Benefit ile Nasıl tasarruf edebilir? Kısaca bunu açıklayalım o halde:

 • Azure Hybrid Benefit, Organizasyonların Azure Servislerinin sadece Hesaplama veya altyapı bölümü için ödeme yapmasına olanak tanımaktadır.
 • Azure Reserves Instances ile kullanıldığında çok önemli derecede tasarruf sağlanabilmektedir.
 • Windows Server 2008 veya SQL Server 2008 gibi End-of-Support olmuş ürünleriyle ilgili Security (Güvenlik) ve Compatibility (Uyumluluk) problemlerinin çözüme ulaştırılmasını sağlamaktadır.
 • Organizasyonuzda hizmet veren Windows ve SQL Server ürünlerinizi hem On-Premise ortamda hemde Azure ortamda çalıştırmanızı sağlamaktadır.

Yukarıda çizmiş olduğum Windows Sanal Makine Maliyet Altyapısına ait öğeleri ayrı ayrı bahsetmek istiyorum: Organizasyon Ortamınızda Bulut hizmeti kullanıyorsanız ve Bu hizmet için Herhangi bir bulut Sağlayıcısına (Cloud Service Provider) yukarıda belirtilen 2 temel bileşen için ödeme sağlamanız gerekmektedir. Birincisi yukarıda belirttiğim gibi Altyapı veya Compute Component (Bilgi İşlem Bileşeni) ve ardından ilgili organizasyon lisanslarınız için lisans maliyetleri mevcuttur. Fakat anlatmak istediğim noktaya geri dönersek, Organizasyonunuz Azure Hybrid Benefit ile Yalnızca Altyapı Maliyetini için ödeme sağlar. Bu tür Tasarrufların sadece Microsoft Azure ortamında olduğunun bilgisini vermek isterim. Diğer Tüm Bulut şirketlerinde, Altyapı maliyetlerine ek olarak Bir Lisans maliyeti de ayrıca ödenmesi gerekmektedir. Sonuç olarak Amazon Web Services ortamında çalıştırmanın maliyeti bir kaç kata kadar daha pahalı olabilmektedir.

Bir diğer önemli Azure Hibrit Avantajı End-of-Support problemlerinin ele alınmasıdır. Aşağıda belirttiğim gibi SQL Server 2008 ve 2008 R2 ürünü için Microsoft 9 Temmuz 2019 tarihinde desteğini sona erdirdi. Windows Server 2008 ve 2008 R2 ürünü için ise 14 Ocak 2020 tarihinde sona erdirdi. Bu ürünlerin sonraki sürümüne geçiş, güvenliği ve uyumluluk riskini azaltmanın bir yolu mevcut. Azure Hibrit Avantajı bu risk için başka çözümler sunmaktadır. Organizasyonunuz içerisinde hizmet veren sunucuyu Microsoft Azure Cloud ortamına taşırlarsa, Genişletilmiş Destek tarihinden sonra 3 Yıl daha İşletim Sisteminizin Ücretsiz Security Updatelerini alabilmektedir.

Organizasyonunuzun Buluta geçmesinin maliyetini karşılaştırırsak;

Azure Hybrid Benefit, Microsoft Azure ortamınızı beş kata kadar daha uygun hale getirebilmektedir. Peki bu Fiyat uygunluğunu nasıl sağlayabiliyor. Hemen açıklayalım o halde:

 • Öncelikli olarak Hizmetin lisans kısmı için yeniden ödemenize gerek bulunmamaktadır. Bu organizasyonunuz için büyük tasarruf sağlamaktadır.
 • Organizasyon tarafınızdan planan yada planlanacak Migration (Göç yada Geçiş) senaryonuz kısa süre önce End-of-Support olmuş ürünlerin taşınmasıysa, tasarruf etmiş olursunuz, aksi halde Satın almanız gereken Extended Security Updatelerinden ek tasarruf elde edebilirsiniz.

Bir Sonraki Güzel bir şey yukarıda tekrardan bahsetmiş olduğum konu üzerinde durmak istiyorum. Windows veya SQL Server ürünlerini hem Organizasyonunuzun On-Premise ortamında hemde Azure Cloud ortamında aynı anda 30 gün süresinde çalıştırabiliyordunuz. Fakat Microsoft, Ağustos 2019 yılında Ürün şartlarını güncelleyerek bu süreyi 180 gün şeklinde güncellemiştir. Yani Organizasyonunuz için Buluta geçiş işlemleri sağlanırken Windows veya SQL Server’larını altı ay boyunca Legal olarak çalıştırabilmek imkanına sahip olabilmektedir. Bu olanak , Migration Maliyetlerini ve risklerini önemli düzeyde azaltmaktadır. Ve şunu tekrardan önemle hatırlatmak istiyorum. Bunun gibi bir hizmeti Microsoft Azure Cloud’dan başka sağlayan Cloud Service Provider bulunmamaktadır.

Azure Hybrid Benefit Hangi Lisanslamalar için Uygundur :

Aşağıdaki belirtilen ürünlere sahipseniz ;

 • Yazılım Güvenceli Windows Server yada Uygun Abonelik Lisansı ( Windows Server with Software Assurance )
 • Yazılım Güvenceli SQL Server veya Uygun Abonelik Lisansı (SQL Server with Software Assurance)

Software Assurance ( Yazılım Güvenceli ) veya uygun bir abonelik lisansına ihtiyacınız olup olmadığını organizasyonunuzda kullanmış olduğunuz Windows Server ve SQL Server sürümlerine bağlıdır. Aşağıdakilere ürünlerin sürümlerine sahipseniz Azure Hybrid Benefit için uygun görülmüş olursunuz:

 • Yazılım Güvenceli Windows Server Datacenter Sürümü ( Window Server Datacenter with Software Assurance )
 • Yazılım Güvenceli Windows Server Standart Edition Sürümü ( Windows Server Edition with Software Assurance )
 • Yazılım Güvenceli SQL Server Enterprise Edition Core veya Uygun Abonelik Lisansı ( SQL Server Enterprise Edition Core with Software Assurance )
 • Yazılım Güvenceli SQL Server Standart Edition Core veya Uygun Abonelik Lisansı ( SQL Server Enterprise Edition Core with Software Assurance )

Yukarıdaki bahsedilenlerin hepsi Azure Region farketmeksizin geçerli olduğunun altını çizmek istiyorum.

Bir başka bahsetmek istediğim olay Azure Hybrid Benefit, Red Hat Enterprise Linux ( RHEL ) ve SUSE Linux Enterprise Server ( SLES ) ürünlerinin abonelikleri içinde geçerlidir. Azure Hibrit Avantaj ile RHEL ve SLES aboneliğinizin Software ücretini karşıladığından, Yalnızca Sanal Makinenin Altyapı Maliyetini ödemiş olursunuz.

Microsoft , Reservers İnstances satın almayı önermektedir. Reservers İnstances , Microsoft Azure Calculator bileşeninde indirimler almanıza imkan sağlayan Microsoft Azure teklifidir. Fakat Microsoft , bu indirim karşılığında yıllık yada 3 yıllık taahhüt istemektedir. Şimdi , Reservers Instances fiyatlandırmasını Azure Hibrit Avantajından elde ettiğimiz tasarruf ile bütünleştirirsek , birlikte %80 ‘e varan tasarruf sağlanabilmektedir. Organizasyonların elde edebileceği bu tür tasarruflar, 3 yıllık Pay-As-You-Go maliyetinin maliyeti ile aynı 3 yıllık dönem için Azure Reserves Instances ile Windows Server için Azure Hibrit Avantajını maliyetini karşılaştırır.

Organizasyon ortamınızda Azure Hibrit Avantaj Tasarruf Hesaplayıcısı ekranında aşağıda belirtilen ürünleri Calculator sayfasında sekmeler halinde görürsünüz.

 • Windows Server Sanal Makineleri
 • SQL Server Sanal Makineleri
 • SQL Yönetilen Örnek
 • SQL Veritabanı

Aşağıdaki linkten ortamınızda planladığınız yada işlemleri sağlayacağınız Sanal Makine özellikleri ve Uygulama bilgilerini girerek Hesaplama yapabilirsiniz.

https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/hybrid-benefit/#calculator

Azure Hibrid Avantajı olarak Ön koşullar Nelerdir ?

 • Organizasyonunuz için Azure Subscription ( Azure Aboneliği )
 • Azure Resource Group ( Azure Kaynak Grubu )
 • Azure Ortamınızda Minumum 1 Adet Sanal Azure Sanal Makine ; Bu Sanal Makineyi Azure Galerisinden seçmeniz yararınıza olacaktır. ( Windows Server , Windows10 , Linux )

Organizasyonunuzda Microsoft Azure Hibrit Avantajını kullanan Sanal Makinelerin listesini Azure Cloud Shell yardımıyla çekmek için aşağıdaki Scriptleri kullanabilirsiniz. Azure ortamınızda teker teker Azure Hybrid Benefit aktif mi ? Aktif Değil mi ? Bunların hepsini kontrol etmek pek tabiki mümkün değildir.

Bunun için ilk olarak Azure Cloud Shell Ekranına girmek için ilgili simgeye tıklarız. Ardından Cloud Shell terminaline bağlanmasını bekleriz.

“ Get-AzSubscription “ komutu ile Azure ortamınızın Subscription Name , ID, TenantID ve Durumu hakkında bilgi alabilirsiniz.

Ardından aşağıda Microsoft tarafından tavsiye edilen Script’i kopyalayarak çalıştırabilirsiniz. Bu script ile Azure Sanal Makine Adı , Azure Sanal Makine Lokasyonu , Azure Sanal Makine Lisans Bilgileri, Azure Sanal Makine İşletim Sistemi Türü , Azure Resource Group Adı gibi bilgileri alabilirsiniz.

foreach ( $azSub in $azSubs ){

    Set-AzContext -Subscription $azSub | Out-Null

    $azSubName = $azSub.Name

    $AzureVM = @()

    foreach ($azVM in Get-AzVM) {

        $props = @{

            VMName = $azVM.Name

            Region = $azVM.Location

            OsType = $azVM.StorageProfile.OsDisk.OsType

            ResourceGroupName = $azVM.ResourceGroupName

        }

        if (!$azVM.LicenseType) {

            $props += @{

                LicenseType = “No_License”

            }

        }

        else {

            $props += @{

                LicenseType = $azVM.LicenseType

            }

        }

    $ServiceObject = New-Object -TypeName PSObject -Property $props

    $AzureVM += $ServiceObject

    }

$AzureVM | Export-Csv -Path “$($home)\clouddrive\$azSubName-AzVirtualMachine-Lic.csv” -NoTypeInformation -force

}

Azure Cloud Shell üzerinde yukarıdaki Script çalıştırılarak, Azure Resource Group şeklinde Azure Storage Account içerisinde Bulunan “ File Share “ adındaki özellikte saklıdır. Bu Cloud Shell üzerinde yapmış olduğunuz işlemleri ve dosyaları export veya import etmenize olanak tanımaktadır. “ Az-VirtualMachine-Lic.csv “ dosyası Cloud Drive ortamına kaydolmaktadır.

Ardından bu dosyaya ulaşmak için öncelikli olarak Azure Portal üzerinden Cloud Shell ürününde , Cloud Storage oluşturmanız gerekmektedir.

Bu dosyaya nasıl ulaşacağız ? Şimdi ondan bahsediyor olacağız.

Azure Portal üzerinde Arama kutucuğuna “ Resource Groups “ yazarak arama sağlarız ve ardından simgeye tıklayarak içeriğine gireriz.

Ardından Azure Cloud Shell’de yapmış olduğum Create işleminden sonra “ cloud-shell-storage-westeurope “ adında Resource Group oluştuğunu görmüş oluruz. Bu Resource Group içerisinde oluşturulmuş olan “ Storage Account “ mevcut. Bu Storage Account içeriğinde File Share oluşmaktadır. Bunun içeriğindeki dosyaya ulaşarak export etmek istediğimiz dosyayı indiriyor olacağız.

Ardından “ csb10032000a167bbfe “ adındaki Storage Account objesini seçeriz.

Storage Account içeriğine girdiğinizde “ Data Storage “ bölümünde bulunan “ File Shares “ seçeneğini seçeriz.

Fileshare içeriğinde Azure Account’umuza ait Share edilmiş klasör bulunmaktadır. Bunun içeriğine gireriz.

Çalıştırdığımız Script içeriğindeki oluşturmak istediğimiz .csv uzantılı dosyanın oluştuğunu görürüz. Bu dosyayı indirmek için “ Download “ seçeneğini seçeriz.

.csv uzantılı dosyamızın indiğini gördük. Ardından dosyayı açarız.

Ve Azure ortamımızdaki Sanal Makinelerin istediğimiz bilgilerin çıktısını .csv formatıyla açtığını görmüş olduk.

Şimdide Azure ortamında oluşturacağımız Sanal Makine için işlemler çok basit. O halde hemen başlayalım :

Azure ortamında önceki makalelerimdeki gibi Arama kutucuğuna “ Virtual Machines “ yazarak ilgili simgeyi seçeriz.

Ardından ilgili ekranda “ Create “ seçeneğini seçeriz ardından “ Virtual Machine “ seçeneğini seçerek Sanal Makine oluşturma işlemlerine geçeriz.

İlk olarak Azure ortamımıza ait Subscription’umuzu seçerek Servisi oluşturmak istediğimiz Resource grubumuzu seçeriz. Önceden Resource Group oluşturma işlemi gerçekleştirdiğim için “ RG_WestUS “ adındaki Resource Grubumu seçerim. Eğer Resource Group oluşturmadıysanız kutucuğun hemen altındaki “ Create new “ seçeneğini seçerek Resource Group oluşturma işlemlerini tamamlayabilirsiniz.

Instance details bölümünde ise “ virtual machine name “ kutucuğuna oluşturacağımız Makinenin ismini yazarak kutucuğu isteğimize göre doldururuz.

“ Region “ bölümünde oluşturacağımız makinenin hangi Region’da oluşturmak istersek , Onu seçeriz. Region “ (US) West US “ region’unu seçeriz.

Instance details bölümünde oluşturacağımız Sanal Makine için istediğimiz Azure Image seçeriz. Ben Makinelerimin işletim Sistemini Lab yapıma göre “ Windows Server 2019 Datacenter- Gen1 “ seçiyorum.

Oluşturacağımız Sanal Makinemiz için “ Size “ belirtmemiz gerekmektedir. Ortamımıza uygun Size seçerek devam ederiz.

“ Administrator Account “ kısmında ise Sanal Makineye erişebilmek için “ Username ve Password “ Bilgilerini gireriz.

“ Licensing “ bölümünde Azure Hybrid Benefit konfigürasyonları ile karşılaşırız.

“ Save up to 49% with a license you already own using Azure Hybrid Benefit. “ bu yöntem ile Azure Hibrit Avantajını kullanarak sahip olduğumuz lisansla %49’a kadar tasarruf yapabileceğimizin bilgisini vermektedir.

“Would you like to use an existing Windows Server license?“ seçeneğini seçerek Ortamımızda Mevcut Windows Server Lisansınımız kullanmak isteyip istemediğimizi sormaktadır. Yanındaki kutucuğu işaretleriz.

“I confirm I have an eligible Windows Server license with Software Assurance or Windows Server subscription to apply this Azure Hybrid Benefit.“ ardından bu seçenek ile Azure Hibrit Avantajını uygulamak için Yazılım Güvencesini veya Windows Server aboneliğine sahip uygun bir Windows Server lisansına sahip olup olmadığımızı onaylamak istemektedir. Onaylamak için yanındaki kutucuğu işaretleriz.

Ardından “ Review + create “ seçeneğini seçerek Makine oluşturma işlemlerine başlatırız.

Yaptığımız konfigürasyonlarda herhangi bir hata olmadığını ve Kaynağı oluşturma işlemlerinde herhangi bir engel olmadığını “ Validation passed “ uyarısı alarak anlamış oluruz. Ardından kaynak oluşturma işlemlerine başlamak için “ Create “ seçeneğini seçeriz.

Kaynak oluşturma işlemleri devam ediyor. Seçtiğiniz Kaynak çeşidine göre veya Size durumuna göre oluşturma işlemleri değişiklik göstermektedir.

Kaynağımızın problemsiz oluştuğunu görürüz. Ardından oluşturduğumuz kaynağı incelemek isterseniz “ Go to Resource “ seçeneğini seçerek , ilgili Resource konfigürasyon ekranına gidebilirsiniz.

“ Go to Resource “ seçeneğini seçtiğinizde oluşturmuş olduğumuz “ SCOM “ Sanal Makinesinin özelliklerine ve konfigüre işlemleri yapabileceğiniz arayüze erişmiş olursunuz. Bu Arayüzden “ Configuration “ bölümüne girdiğimizde “ Licensing “ bölümünde “ Azure Hybrid ve Licensing “ ayarlarının işaretli durumda olduğunu görmüş oluruz.

Var olan makine üzerinde bu ayarları aktifleştirmek için Virtual Machines içeriğine girerek , “ Configuration “ bölümünden “ Licensing “ bölümündeki ayarları konfigüre edebilirsiniz.

Makalemi zaman ayırıp okuduğunuz için çok teşekkür ederim. Diğer makalelerimde görüşmek üzere

Faydalı olması Dileğiyle…

Özdemir Mustafa

21 Temmuz 1992 tarihinde İstanbulda Doğdum. Türkiye Finans Katılım Bankasında Sunucu ve Sanal Sistemler ekibinde görev alıyorum. Aynı zamanda Gazi Üniversitesinde Bilişim Enstitüsü Bilişim Sistemleri Anabilim Dalında Yüksek Lisans yapıyorum. 2010 yılından beri bilişim sektöründe çalışıyorum. Bu sektöre ilk başladığımdan beri öğrendiğim ve yaşadığım teknik sorunları belgelemeye çalıştım ve dokümantasyon konusunda kendimi çok geliştirdim. Geliştirdiğim bu beceri ile insanlara faydalı içerikler üretmeye başladım. Makalelerimi okuyan deneyimli meslektaşlarım, yeni başlayanlar ve öğrenciler için Microsoft ürünleri ile ilgili çok fazla içerik üretmeye çalışıyorum ve üzerinde çalışmaya devam ediyorum. İçerik üretmekten gerçekten keyif alıyorum. Microsoft ürünleriyle ilgili çeşitli Portal ve Blog sitelerinde yazar olarak görev alıyorum. 2020 yılı itibari ile Türkiye'nin en büyük Çözümpark Bilişim Portalında yazar olarak görev almaya başladım. Bu başlangıçla birlikte birden fazla blog ve siteden teklif almaya başladım. İnsanlara daha fazla içerik üretebilmek adına Linkedin sayfası ve Microsoft Azure Bilgi Paylaşım Platformu adlı grup üzerinden binlerce kişiye ulaşmanın mutluluğunu yaşıyorum. Bunun son derece motive edici olduğunu söyleyebilirim ve bu sayfada ve grupta haftalık bazen de günlük olarak ürettiğim içerikler var. İnsanlara faydalı olması ve geri dönüşleri beni daha çok yazmaya sevk ediyor. Gönüllülük kapsamında birden fazla kuruluşta Microsoft ürünleri ile ilgili etkinlikler, eğitimler, çalıştaylar düzenliyorum.

İlgili Makaleler

2 Yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

ÇözümPark Bilişim Portalı gönüllü bir organizasyon olup tek gelir kaynağı reklamlardır. Bu nedenle siteyi gezerken lütfen reklam engelleme eklentinizi kapatın veya Çözümpark web sitesi için izin tanımı yapın. Anlayışınız için teşekkürler.