Blog

Agile ve Scrum Arasındaki Fark Nedir?

Agile & Scrum son yıllarda çok popüler hale gelen ve birlikte proje yönetimini ve geliştirmeyi daha akıcı, daha hızlı ve daha uygun maliyetli hale getiren iki terimdir.

Peki agile ve scrum arasındaki fark nedir?

Agile Nedir?

Agile, yazılım geliştirmek ve projeleri yönetmek için küçük ekiplere, yinelemeli sprintlere, artan başarılara ve yetkilendirmeye odaklanan bir metodolojidir.

Birçok geleneksel proje yönetimi metodolojisi sıralı geliştirmeye odaklanırken, agile esnekliği, değişimin kabulünü ve sık teslim edilen çıktıları teşvik eder. Açık iletişim, işbirliği ve her an değişimin kabul edilmesi gibi yakın ekip ve müşteri teması da bir gerekliliktir.

Çevik ekipler temel olarak kendi kendilerini organize ederler. Belirli hedeflere ulaşmak için yetkilendirilir ve bu hedeflere ulaşmak için belirli çıktılarla görevlendirilirler. Bu çıktılar sprint adı verilen yinelemeli bir süreç aracılığıyla sağlanır.

Her sprintin sonunda çıktılar değerlendirilir ve sonraki adımlar belirlenir. Bu yinelemeli süreç, aşamalı ilerleme sağlar ve tüm geliştirme döngüsü boyunca değişikliklere hızlı yanıt vermek için kapıyı açık bırakır.

Geleneksel proje yönetimi ve geliştirme süreçlerinden farklı olarak agile metodoloji, her gereksinimin bir projenin başında ayrıntılı olarak tanımlanamayacağını ve süreç boyunca değişikliklerin meydana geleceğini kabul eder. Bu daha esnek süreç, ekip üyeleri ve müşteri memnuniyetinin yanı sıra daha hızlı teslimat süreleri, daha yüksek kaliteli çıktılar ve daha düşük maliyetler sağlar.

Scrum Nedir?

Agile, işleri halletmeye yönelik bir süreçtir. En basit metodolojilerden biri olan Scrum da dahil olmak üzere şemsiyesi altında birçok metodolojiyi barındırır. Scrum, çevik süreçleri uygulamak, rolleri tanımlamak, toplantıları yönetmek ve daha fazlası için bir yapı ve kurallar sağlar.

Örneğin, scrum ekipleri yaklaşık yedi tam zamanlı üyeden oluşur ve sprintler bir ila iki hafta sürer, ancak asla 30 günden fazla sürmez.

Üç scrum takımı rolü vardır:

1. Ürün Sahibi – ürün vizyonunu ve yatırım getirisini yönetir.

2. Scrum Master – scrum sürecini yönetir.

3. Kendi Kendini Yöneten Ekip – üyeler her sprint için gereken günlük görevleri tamamlar.

Beş tür scrum toplantısı vardır:

1. Sprint Planlama Toplantısı – her sprintin başında yapılır.

2. Günlük Scrum ve Sprint Yürütme Toplantısı – her gün aynı saatte ve yerde 15 dakika süreyle yapılır.

3. Sprint Gözden Geçirme Toplantısı – ürün sahibine çalışan bir ürün gösterimi sağlamak için bir sprint uygulaması tamamlandıktan sonra yapılır.

4. Sprint Retrospektif Toplantısı – süreci değerlendirmek ve iyileştirme alanlarını belirlemek için bir sprintin sonunda yapılır.

5. İş Listesi İyileştirme Toplantısı – bir sonraki sprint için iş listesini hazırlamak üzere bir sonraki sprint planlama toplantısından önce yapılır.

Bir sprint tamamlandığında, bir sonraki sprint başlar. Bu gerçek zamanlı süreç, scrum ekiplerinin spekülasyon yerine gerçek dünya sonuçlarına dayalı kararlar almasını sağlar.

Agile ve Scrum Arasındaki Temel Farklar

Agile ile Scrum, her ikisi de bazı ortak hedef ve ilkeleri paylaşsa da, iki metodoloji arasında önemli farklılıklar vardır. Temel ayrımlardan biri esneklik ve yapıya yönelik yaklaşımlarında yatmaktadır. Agile, uyarlanabilir, eş zamanlı iş akışlarına odaklanan daha uyarlanabilir bir metodoloji iken Scrum, proje yönetimi için yapılandırılmış bir çerçeve sunarak ekiplerin çalışmalarını sprint olarak bilinen kısa geliştirme döngüleri halinde düzenlemelerine yardımcı olur.

Agile ve Scrum arasındaki bir diğer önemli fark da uygulama kapsamlarıdır. Agile, çeşitli metodolojilere uygulanabilen kapsamlı bir proje yönetimi metodolojisi iken Scrum, Agile ilkelerinin özel bir uygulamasıdır. Bu, Agile’ın Kanban ve Extreme Programming gibi diğer çerçevelerle birlikte kullanılabileceği, Scrum’ın ise Agile uygulamalarını uygulamak için bağımsız bir çerçeve olduğu anlamına gelir.

Esneklik vs Yapı

Agile metodoloji esnekliği ve uyarlanabilirliği ile bilinir. Ekipleri süreçlerini sürekli olarak iyileştirmeye, işbirliğini geliştirmeye ve değişen gereksinimlere uyum sağlamaya teşvik eder. Bu esneklik seviyesi, agile ekiplerin müşteri geri bildirimlerine hızlı bir şekilde yanıt vermesine ve sürekli değişen ihtiyaçlarını karşılayan yüksek kaliteli yazılımlar sunmasına olanak tanır.

Öte yandan Scrum, proje yönetimine daha yapılandırılmış bir yaklaşım sunar. Scrum, tanımlanmış roller, ritüeller ve eserler ile net bir çerçeve sağlayarak ekiplerin organize olmalarına ve hedeflerine odaklanmalarına yardımcı olur. Bu yapı, ekiplerin işlerini verimli bir şekilde yönetebilmelerini, değişime uyum sağlayabilmelerini ve değerli yazılımları zamanında teslim edebilmelerini sağlar.

Uygulama Kapsamı

Agile metodoloji çeşitli metodolojilere uygulanabilir, bu da onu proje yönetimi için çok yönlü bir yaklaşım haline getirir. Bir ekibin veya projenin benzersiz ihtiyaçlarına uygun özel bir proje yönetimi yaklaşımı oluşturmak için Kanban ve Extreme Programming gibi diğer Agile çerçevelerle birlikte kullanılabilir.

Buna karşılık Scrum, proje yönetimi için yapılandırılmış bir çerçeve sağlayan Agile ilkelerin özel bir uygulamasıdır. Çok çeşitli sektörlerde ve proje türlerinde kullanılabilse de, Scrum’ın mevcut birçok Agile metodolojiden sadece biri olduğunu unutmamanız çok önemlidir. Projeniz için bir metodoloji seçerken, ekibinizin deneyimi ve yeteneklerinin yanı sıra projenin özel gereksinimlerini ve kısıtlamalarını da göz önünde bulundurmanız gerekir.

Agile ve Scrum Arasındaki Benzerlikler

Farklılıklarına rağmen Agile ve Scrum, yazılımı düzenli olarak teslim etme, işbirliğine dayalı iterasyonlar kullanma ve müşteri memnuniyetine odaklanma gibi birçok benzerliği paylaşmaktadır. Her iki metodoloji de ürün geliştirme sürecini iyileştirmeye çalışmakta ve artan işbirliği, şeffaflık ve uyarlanabilirlik gibi benzer davranış değişikliklerini teşvik etmektedir.

Agile ve Scrum arasındaki bir diğer önemli benzerlik de proje yönetimine yönelik iteratif yaklaşımlarıdır. Projeleri daha küçük, yönetilebilir bileşenlere ayırarak, her iki metodoloji de hızlı geri bildirim ve değişen gereksinimlere adaptasyon sağlar. Bu yinelemeli süreç, ekiplerin yüksek kalite ve verimlilik düzeyini korumasına yardımcı olarak projelerin müşteri ihtiyaçları ve beklentileriyle uyumlu kalmasını sağlar.

Agile ve Scrum Sizin İçin Uygun mu?

Scrum, belirsiz gereksinimler veya teknoloji sorunları olan projeler için olduğu kadar değişimin muhtemel olduğu projeler için de uygun bir metodolojidir. Amacı, yönetilemez işleri (belirsizlik seviyeleri ve sürekli değişiklikler nedeniyle) esnekliğe izin verecek şekilde yapılandırılmış bir dizi tanımlanmış süreç aracılığıyla yönetilebilir hale getirmektir.

Ayrıca, projeniz bilgi yaratma ve işbirliği gerektiriyorsa ve ekibiniz işleri daha hızlı yapmak için kendi kendini organize eden ekipler geliştirmeye kararlıysa, Scrum denemeye değer kanıtlanmış bir yaklaşımdır.

Agile mi Scrum mı?

Projeniz için doğru metodolojiyi seçmek söz konusu olduğunda, projenin büyüklüğü ve karmaşıklığı, müşteri katılımının düzeyi ve esneklik ve uyarlanabilirlik ihtiyacı gibi faktörleri göz önünde bulundurmak çok önemlidir. Hem Agile hem de Scrum ekiplerin değişime uyum sağlamasına ve yüksek kaliteli ürünler sunmasına yardımcı olabilir, ancak seçilen belirli metodoloji projenin benzersiz ihtiyaçları ve kısıtlamaları ile uyumlu olmalıdır.

Örneğin, Scrum hızla değişen ortamlardaki karmaşık projeler için daha uygun olabilirken, Agile yüksek derecede müşteri katılımı ve esneklik gerektiren projeler için daha uygun olabilir. Projenizin özel gereksinimlerini ve ekibinizin yeteneklerini dikkatlice değerlendirerek, proje başarısını sağlamak için doğru metodolojiyi seçebilirsiniz.

Dikkate alınması gereken faktörler

Agile ve Scrum arasında seçim yaparken, projenin büyüklüğü ve karmaşıklığının yanı sıra ekibinizin deneyimi ve yetenekleri gibi faktörleri değerlendirmek de önemlidir. Daha büyük, daha karmaşık projeler için Scrum daha uygun olabilir, çünkü ekiplerin organize olmalarına ve hedeflerine odaklanmalarına yardımcı olabilecek yapılandırılmış bir çerçeve sağlar.

Müşteri katılımının düzeyi de dikkate alınması gereken bir diğer önemli faktördür. Agile metodolojiler daha esnek ve uyarlanabilir olma eğilimindedir, bu da müşteriler ve paydaşlarla daha yüksek derecede işbirliğine olanak tanır. Projeniz müşterilerden sık sık girdi almayı ve değişen gereksinimlere uyum sağlamayı gerektiriyorsa, Agile daha iyi bir seçim olabilir.

Değişime uyum sağlama

Hem Agile hem de Scrum metodolojileri esnek ve uyarlanabilir olacak şekilde tasarlanmıştır ve ekiplerin proje gereksinimlerindeki değişikliklere ve müşteri geri bildirimlerine hızla yanıt vermesine olanak tanır. Agile ve Scrum ekipleri işbirliğine, düzenli yinelemeye ve sürekli iyileştirmeye odaklanarak değişimi etkili bir şekilde yönetebilir ve müşteri ihtiyaçlarını karşılayan yüksek kaliteli yazılımlar sunabilir.

Agile ve Scrum kullanırken değişime uyum sağlamayı kolaylaştırmak için geliştirme ekibinize yaklaşan değişiklikleri gözden geçirmeleri, işbirliği yapmaları ve yaklaşımlarını gerektiği gibi ayarlamaları için yeterli zaman sağlamak önemlidir. Düzenli ve verimli bir değişim sürecinin yürürlükte olduğundan emin olmak, ekibinizin daha etkili bir şekilde uyum sağlamasına yardımcı olacak ve sonuçta daha iyi proje sonuçları ve müşteri memnuniyeti sağlayacaktır.

Agile ve Scrum Uygulamalarının Gerçek Dünya Örnekleri

Agile ve Scrum metodolojileri dünya çapında çeşitli sektörlerde ve kuruluşlarda başarıyla uygulanmıştır. Örneğin, yazılım geliştirme sektöründe Spotify ve IBM gibi şirketler yüksek kaliteli yazılım ürünleri sunmak ve geliştirme süreçlerini iyileştirmek için Agile ve Scrum uygulamalarını benimsemiştir.

Agile ilkeler yazılım geliştirme dışında hukuk gibi diğer alanlara da uygulanmıştır. 

Bu gerçek dünya örnekleri, Agile ve Scrum metodolojilerinin proje başarısını artırmadaki çok yönlülüğünü ve etkinliğini ortaya koymaktadır.

Agile ve Scrum’a Alternatifler

Agile ve Scrum proje yönetimi için popüler metodolojiler olsa da, projenizin ihtiyaçlarına daha iyi uyabilecek başka alternatifler de vardır. Waterfall gibi geleneksel proje yönetimi metodolojileri, planlama, öngörülebilirlik ve proje gereksinimlerini karşılamak için katı bir plana bağlı kalmaya odaklanır. Waterfall, projeyi aşağıdakiler de dahil olmak üzere ayrı aşamalara bölen doğrusal bir süreç izler:

  • Planlama
  • Tasarım
  • Geliştirme
  • Test
  • Dağıtım

Her aşama bir sonraki aşama başlamadan önce tamamlanır.

Kanban ve Extreme Programming gibi diğer Agile metodolojiler, proje hedeflerine ulaşmak için benzersiz yaklaşımlar sunar. Kanban iş akışını görselleştirmeyi ve devam eden işleri sınırlandırmayı vurgularken, Extreme Programming yazılım geliştirmede müşteri memnuniyeti, iletişim ve basitliğe odaklanır.

Her bir metodolojinin güçlü ve zayıf yönlerini anlamak, projeniz için doğru yaklaşımı seçmenize yardımcı olabilir.

Sibel Hoş

Dokuz Eylül Üniversitesi İngilizce İşletme bölümünü bitirdikten sonra teknoloji içerikleri yazarak sektöre giriş yaptım. 8 senedir içerik pazarlama alanında farklı sektörlerle çalışıyorum. Fakat hala en sevdiğim şey, teknoloji ile ilgili yazmak ve bu konuda elimden geldiğince sizi bilgilendirmek.

İlgili Makaleler

Bir Yorum

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu