Anasayfa » Cacti Sistem ve Ağ Cihazları İzleme Yazılımı

Makaleyi Paylaş

3. Parti Yazılımlar / Uncategorized

Cacti Sistem ve Ağ Cihazları İzleme Yazılımı

image001

 

 

Cacti sistem ve ağ cihazları izleme yazılımı, SNMP (Simple Network Management Protocol) protokolünü kullanarak, izlemek istenen cihazdan aldığı snmp sorgularının cevabına göre grafikler oluşturarak sistem ve ağ cihazlarını izlememizi(monitoring) sağlar. SNMP protokolü sayesinde ağ trafiği, port trafiği, kullanıcı, sistem yükü, disk kapasitesi, bellek kullanımı vb. gibi bilgileri kolay anlaşılır bir grafik ekranla sunar.

 

Veri Kaynakları

 

Cacti sistem ve ağ cihazları izleme yazılımı, grafik ekran olarak RRdTool, veri tabanı olarak ise MySQL kullanır. Php web yazılım dili kullanılarak yazılmıştır. İstenildiğinde özelleştirilebilir.

 

Grafik ekrandaki veri kaynaklarını ise, zamanlanmış görevlerde tanımlanan script sayesinde 5 dk lık sorgular sonucunda veritabanına yazacaktır. Grafik ekranlardaki bilgiler ise veri tabanından güncellenerek son ana kadar olan bilgiyi verecektir.


 

Grafikler

 

RRDTool grafik aracını kullanır. Oluşturulan bu grafiklerin birkaç şekilde gösterimleri mevcuttur.  Ön izleme, hiyerarşik veya ağaç(tree) yapısı şeklinde görüntülenebilir.

 

Gerekli Yazılımlar

 

Eğer RHEL / Fedora / CentOS Linux kullanıyorsanız aşağıdaki yazılımları yüklemeniz gerekir:

 

MySQL : Cacti verilerinin depolanması için

 

NET-SNMP Server :  SNMP (Simple Network Management Protocol) Ağ yönetimi için kullanılan bir protokoldür

 

NET-SNMP : Php ile SNMP verilerini kullanmak için

 

Apache / lighttpd / ngnix sunucusu: Web sunucusu PHP ve RRDtool ile oluşturulan grafiklerin gösterilebilmesi için

 

Önemli Not:

 

Bu makale Redhat/CentOS/Fedora türevi sistemler için hazırlanmıştır.

 

Paket Deposu Eklenmesi

 

Cacti kurulumuna başlamadan önce, bazı paketlerin öntanımlı paket deposunda bulunamama ihtimaline karşı, paket ihtiyaçlarımızı daha rahat karşılayabilecek yeni bir paket deposu tanımlamak gerekir. Bu işlem için aşağıdaki komut uygulanır.

 

# rpm -Uvh http://download.fedora.redhat.com/pub/epel/5/i386/epel-release-5-4.noarch.rpm

 

Cacti kurulumu için gerekli paketler aşağıdaki şekilde kurulur.

 

 

# yum install mysql-server mysql php-mysql php-pear php-common php-gd php-devel php php-mbstring php-cli php-snmp php-pear-Net-SMTP php-mysql httpd

 

MySQL Server Ayarları

 

#mysqladmin -u root password “NEWPASSWORD”

# mysql -u root -p -e 'create database cacti'

 

Enter Password: [mysql server parolası]

 

Oluşturulan “cacti” isimli veri tabanını kullanabilmesi için bir kullanıcı ve parola oluşturulur.

 

 

# mysql -u root –p
mysql> GRANT ALL ON cacti.* TO cacti@localhost IDENTIFIED BY '123456';
mysql> FLUSH privileges;
mysql> \q

 

SNMP Server AyarlarıSnmp server kurulumu için aşağıdaki komut uygulanır.

 

# yum install net-snmp-utils php-snmp net-snmp-libs

 

SNMP Server konfigürasyon dosyası

 

/etc/snmp/snmpd.conf

 

altında bulunur.

 

# vim /etc/snmp/snmpd.conf

 

İstenildiği gibi düzenlenir.

 

SNMP Servisi başlatılır.

 

# /etc/init.d/snmpd start

 

SNMP Servisi işletim sistemi her başladığında çalışması için aşağıdaki komut uygulanır.

 

# chkconfig snmpd on

 

Cacti Kurulumu ve Ayarları

 

Cacti kurulumu için aşağıdaki komut uygulanır.

 

# yum install cacti

 

image002

 

 

Görüldüğü gibi, cacti yazılımı ve gereksinimi olan rrdtool paketleri, sisteme sonradan eklediğimiz “epel” deposundan çekilerek kurulacak.

 

Cacti veri tabanını yüklemek için aşağıdaki komutlar uygulanır.

 

# rpm -ql cacti | grep cacti.sql

 

örnek çıktı: /usr/share/doc/cacti-0.8.7d/cacti.sql

# mysql -u root -p cacti < /usr/share/doc/cacti-0.8.7d/cacti.sql

 

 

Cacti veri tabanı bağlantısı için, gerekli konfigürasyon düzenlenir. Cacti veri tabanı bağlantısı için gerekli konfigürasyon dosyası “/var/www/cacti/include/” dizini altındadır.

 

 

# vim /var/www/cacti/include/config.php

$database_type = "mysql";

$database_default = "cacti";

$database_hostname = "localhost";

$database_username = "cacti";

$database_password = "123456";

$database_port = "3306";

 

Cacti yazılımının web arayüzünden erişilebilmesi için gerekli ayarların yapılması gerekmektedir. Bu ayarlar “/etc/httpd/conf.d/cacti.conf” dosyasında bulunur. Ayarlar aşağıdaki gibi düzenlenir.

 

# vi /etc/httpd/conf.d/cacti.conf

Cacti: An rrd based graphing tool

Alias /cacti    /usr/share/cacti

<Directory /usr/share/cacti/>

        Order Deny,Allow

        Deny from all

        Allow from all

</Directory>

 

 

Web servisi yeniden başlatılır.

 

# service httpd restart

 

Cacti yazılımı 5 dk da bir verilerini güncellemek için zamanlanmış görevlere tanımlanmış olması gerekir. Bunun için aşağıdaki komut uygulanır.

 

# vim /etc/cron.d/cacti
 
 
*/5 * * * *     cacti   /usr/bin/php /usr/share/cacti/poller.php > /dev/null 2>&1
 
 

satırı eklenir.

 

Cron servisi yeniden başlatılır.

 

# service crond restart

 

 

Servislerin açılışta otomatik başlatılması

 

 

Web, veritabanı ve zamanlanmış görev servisleri bilgisayar yeniden başladığında otomatik olarak başlaması için aşağıdaki komutlar uygulanır.

 

# chkconfig httpd on

# chkconfig crond on

# chkconfig mysqld on

# chkconfig snmpd on

 

 

Cacti yazılımı kurulumu tamamlandı. Web arayüzü yönetim ekranına bağlanmak için, web tarayıcısından;

 

http://ip-adresi/cacti/

 

yada

 

http://domain/cacti/

 

adreslerine bağlanabilirsiniz.

 

Web arayüzüne bağlanıldığında ilk ekran aşağıdaki gibi olacaktır.

 

 

image003

 

 

“Next” düğmesine basılır.

 

 

image004

 

 

“Next” düğmesine basılır.

 

Öntanımlı olarak;

 

Kullanıcı adı      :admin

Parola                  :admin

 

image005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Öntanımlı olan parolayı kesinlikle değiştirmemizi istiyor. Önemli bir güvenlik açığı olacak bir durumu bu şekilde kullanılamaz hale getiriyor.

Yeni belirlediğimiz parola ile giriş yapıldıktan sonra aşağıdaki ekran ile karşılaşılır.

 

 

image006

 

 

 

Ağaç(tree) yapısında grafik ekranlar daha kolay incelenebilir.

 

 

 

image007

 

 

Makalemin sonuna geldik, umarım faydalı bir makale olmuştur.

 

Kaynaklar:

[1]http://www.cacti.net

[2]http://www.syslogs.org

[3]http://cactiusers.org/

Makaleyi Paylaş

Cevap bırakın

Email adresiniz gizli kalacak Zorunlu alanlar * olarak işaretlenmiştir

Bunları kullanabilirsinizHTML etiketler ve öznitelikleri: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>