Anasayfa » Arşiv Osman DOGAN

Yazar: Osman DOGAN

İnternet Bankacılığı Uygulamalarında SMS Şifre Tehlikesi

1 Ocak 2010 tarihi itibariyle tek kullanımlık şifre hayatımıza girdi ve iki bileşenli kimlik doğrulama internet bankacılığı uygulamalarında zorunlu hale gelmiştir. Böylelikle internet bankacılığı hizmeti alan müşterilere daha güvenli erişim imkânı sağlanmıştır.   Tek kullanımlık şifre her kullanımda veya belli bir süre geçtikten sonra geçerliliğini yitiren ve bir sonraki kullanım için yeniden...

Infraskope ile Log Yönetimi

Her geçen  gün önemi artmakta olan Log Yönetimi projeleri, bu konudaki çeşitli çözümlerle  var olan ihtiyacın kapatılması noktasında ciddi adımlar atılmaktadır. Daha önceki makalelerimde de vurguladığım  gibi “Log Yönetimi”  çözümleri tak çalıştır çözümler olmadığı  gibi bu şekilde olması da beklenemez. Bu makalemizde log yönetimi konusunda uzun zamandır orta ve büyük ölç...

GFI Events Manager

Önemi her geçen gün artmakta olan log yönetimi, logların toplanması, işlenmesi ve karşımıza anlayabileceğimiz, hatta üzerinde yorum bile yapmamıza gerek kalmayacak altyapının kurulması ile çalıştığımız firmaya ve biz sistem yöneticilerine çok büyük katkılar sağlamaktadır. Log yönetimi çözümü pazarında ciddi bir yeri olan GFI, Event Manager 2010 ile  firmaların bu noktadaki ihtiyaçlarına çözüm...

İnternet Erişim Hizmetlerinin Loglanması

  Log yönetimi projesi kapsamında, firma çalışanlarımıza vermiş olduğumuz internet erişim hizmetlerinin loglanması hem ilgili yasa, mevzuatlar ve standartlar gereği, hem de bu hizmetleri daha güvenli daha kontrollü vermek açısından önemlidir. Alınan logların hash (özet) bilgileri zaman damgası ile imzalanarak arşivlenmesi gerekmektedir. Günümüzde bir çok log yönetimi çözümü bu desteği vermekt...

Kritik Sunucular Üzerindeki Aktivitelerin Loglanması

  Log  yönetimi kapsamında,  iş sürekliliğini ve kesintisiz  hizmeti sağlayan uygulama  sunucularında,  logların merkezi  olarak konsolidasyonu çok önemlidir. Sunuculardan logların toplanması, anlamlı hale getirilmesi ve raporlanması planlı  bir süreci  gerektirir. Sunucu loglarının alınması konusundaki  en ufak bir ihmarkarlık çok ciddi  sıkı...

Kullanıcı Aktivitelerinin Loglanması Bölüm – 1

  Log  yönetimi projelerinde gün geçtikçe  önemi artan konulardan birisi de firma çalışanlarımızın aktivitelerinin log kaydının  tutulması ve oluşabilecek bir suiistimalin önüne geçilmesi veya tespitidir. Yaşanan suiistimal, saldırı ve bilgi sızdırma vakalarına bakıldığında kaynağın  büyük oranla şirket çalışanlarının olması, konunun ne derece önemli ve üzerinde hassasiyet...