Anasayfa » Arşiv Gökhan Gökalp

Yazar: Gökhan Gökalp

Tekrarlanan Erişimleri Cache-Aside Pattern ile İyileştirme

Temiz bir kod yazabilmenin yanı sıra, sorumlu bir developer olarak uygulamamızın performanslı bir şekilde çalışabilmesini sağlamak da bir o kadar önemlidir. Bildiğimiz gibi kullanıcılara daha iyi bir deneyim sağlatabilmemiz için olabildiğince hızlı sonuçlar dönüyor olmalıyız. Tahmin edebileceğimiz gibi hızlıca uygulayabileceğimiz en temel performans iyileştirmelerinden bir tanesi, tekrarlanan eriş...

Windows Container’lar için Yararlı Bilgiler

Tahmin edebileceğimiz gibi genellikle zaman ve maliyet sebeplerinden dolayı mevcut uygulamaları lift & shift yaklaşımıyla cloud ortamına migrate etmeye çalışmak, bazen sandığımız kadar kolay bir şekilde gerçekleşmeyebiliyor. Özellikle .NET Framework ile geliştirmiş olduğumuz mevcut uygulamalarımızı containerize edilmiş olarak kubernetes gibi ortamlarda host etmek istiyorsak...

Microservice İletişimini Istio ile Güvenli Bir Hale Getirme

Tahmin edebileceğimiz gibi günümüz ihtiyaçlarının hızla artmasıyla beraber, bir çok organizasyon bu ihtiyaçlara ayak uydurabilmek için teknolojisini hızla yenilemeye devam ediyor. Buradaki yaklaşım ise genellikle hem business’ı/organizasyonu hem de teknolojiyi scale edebilmek için microservice architecture’ı odaklı oluyor. Bildiğimiz gibi bu yenileme süreci içerisinde bir çok dokunmamı...

Production için Kubernetes: Bazı Yararlı Bilgiler

Bildiğimiz gibi son yıllarda container orchestration konusunda kubernetes, microservice mimarilerimiz için olmazsa olmaz bir standart haline gelmiş durumda. Kubernetes her ne kadar default ayarları ile de bir çok problemimizi çözüyor olsada, uygulamalarımızın daha stable, reliable ve secure olabilmesi için yapabileceğimiz/kullanabileceğimiz bazı best practice’ler ve uygulamalar da mevcut. 20...

Gizli Silah: Specification Pattern

Sanırım specification pattern‘ı en son bir buçuk yıl önce implemente etme ihtiyacım olmuştu. Amacım ise ilgili business domain’ini çok fazla kompleks bir hale getirmeden ve domain bilgilerini duplicate etmeden, domain kurallarını encapsulate ederek tekrar kullanılabilir bir hale getirebilmekti. Bir çoğumuzun bildiği gibi specification pattern, yeni bir pattern değil. Son dönemlerde ise bu pat...

ASP.NET Core: Health Checks ve Azure Application Insights’ı Kullanarak Uygulamalarınızın Sağlığını Monitor Edin

Sanırım “uygulamalarımızın sağlığı” konusu, mimari yaklaşım farketmeksizin hepimiz için her zaman önemli ve ortak bir endişe noktası olmuştur. Bildiğimiz gibi uygulamalarımızın sağlıklı olup olmadığını görünür bir hale getirebilmek veya kolay bir yoldan öğrenebilmek, bir çok durum karşısında uygulamanın riskini en aza indirgemektedir. Özellikle uygulamalarımız bir load-balancer arkasında multi ins...

Azure Kubernetes Service ile Internal Nginx Ingress Kullanımı

Bildiğimiz gibi Kubernetes içerisinde bir ingress controller’a, tek bir IP adresi üzerinden trafiği route edebilmek ve TLS termination işlemleri için ihtiyaç duymaktayız. Günümüzde bu tarz işlemler için çeşitli Service Mesh teknolojileri tercih ediliyor olsada, sistemin türüne ve boyutuna göre bazı durumlarda da Nginx gibi bir ingress controller’a ihtiyaç duymaktayız. Örneğin, sistem f...

ASP.NET Core: Kod’unu Bloklama, Reactive ol

Eskiden sadece belirli bir kesime hitap eden uygulamalar geliştirirken, günümüz teknoloji çağının ilerlemesiyle ve global marketten de bir pay alabilmek için, artık daha büyük bir kesime hitap eden uygulamalar geliştirmemiz gerekiyor. Geliştirdiğimiz uygulamaların 7/24 kesintisiz hizmet verebiliyor olması ve response süreleri düşük olan, kullanıcı deneyimi sorunsuz ve yüksek ol...

Azure Front Door Service ile Web App’lerin Performansını ve Erişilebilirliğini Arttırmak

Cloud üzerinde global(çok bölgeli) düzeyde bir web uygulaması geliştiriyorsak ve ayrıca uygulamanın performanslı, scalable ve highly available olmasını istiyorsak, iyi bir uygulama giriş noktasına ihtiyacımız var demektir. Bu kapsamda, Microsoft‘un uzun zamandır scalability ve security gibi konular için kendi hizmetleri içerisinde de kull...