3. Parti Yazılımlar

Veri Merkezleri ve IT Servisleri için Felaket Kurtarma Planlama

Konsept Makale yaklaşımı ile hazırlamış olduğum makalemizde sizlere Veri Merkezi ve IT Servisleri için “Felaket Kurtarma” planlama sürecine nasıl hazırlık yapılması gerektiği ve etkin bir Felaket Kurtarma Planı hazırlamak için hangi süreçlerin tamamlanması gerektiği hakkında bilgiler sunmaya çalışacağım.

 

Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle birlikte birçok kuruluş kendisi için hayati derecede önem taşıyan operasyonlarını bilgi teknolojileri sistemleri üzerinden gerçekleştirmektedir. Teknolojinin hızla gelişmesiyle, iş süreçlerinin karmaşıklaşmasıyla, kuruluşların sistemlerinin ve sahip oldukları önemli verilerin üzerindeki denetim ve yönetim gittikçe zorlaşmaktadır. Bu sebepten dolayı işletmelerin kendi IT yapısında “Uygulanabilir Felaket Kurtarma Planına” sahip olmaları bir zorunluluk haline gelmiştir.

 

Bu makale çalışmasında; işletmelerin veri merkezi ve IT servisleri gibi sahip olduğu bilgi sistemleri üzerinden sunduğu iş süreçlerini ve verilerin korunmasını sağlamak için felaket kurtarma planlamasının nasıl yapılması gerektiği, önemi, amacı, uygulanan stratejiler ve işletmeler üzerindeki faydalarının açıklanması amaçlanmıştır.

1.      Giriş      

 

Günümüzde hızla gelişen bilgi ve iletişim teknolojileri doğrultusunda işletmeler müşterilerine ya da kullanıcılarına hızlı ve kesintisiz hizmet sunmak için veri merkezilerine ve IT servislerine yatırımlar yapmaktadırlar. Bu veri merkezlerini ise en yüksek hizmet ve servis erişilebilirliliği sunan sistemler ile inşaa etmeye devam etmektedirler. Yine bu sistemlerin en az kesinti ile hizmet verebilmesi için tüm IT altyapısına da ciddi yatırımlar yapmaktadırlar.

İşletmelerin veri merkezi, sunucu sistemleri ve IT servislerinin devamlılığının sağlanması, veri merkezinin tümünü veya sunucu sistemleri ile IT servislerinin bir bölümünü çalışamaz duruma getirebilecek beklenmedik bir felaket durumunda, hem felaket kurtarma sürecini etkin yönetebilmek hem de en az maddi zarar ve hizmet kesintisi ile atlatmak için iyi organize edilmiş bir “Uygulanabilir Felaket Kurtarma Planı” na ihtiyaç duymaktadırlar.

Bu konsept makale çalışmasında; veri merkezi ve IT servisleri için problem oluşturabilecek ya da kesintilere sebep olabilecek beklenmedik durumlarla başa çıkabilmek için felaket kurtarma planlamasının nasıl yapılması gerektiği, güncel felaket kurtarma çözüm ve yöntemleri hakkında önerilerde bulunmak amaçlanmıştır.

Temel olarak bir giriş yaptıktan sonra şimdi ise kısaca iş sürekliliği kavramından bahsederek devam edelim.

2.      İş Sürekliliği

 

Dünya genelinde işletmeler iş sürekliliğini sağlayabilmek için giderek IT sektörüne bağımlı hale gelmektedir. Olası bir felaket durumunda direkt olarak IT sistemlerine ve IT altyapısına bağlı olan bu sistemler üst düzey çalışmaları gerektirir. Sonuç olarak denilebilir ki; iş sürekliliği planlaması direkt olarak iş süreçlerini de etkilemektedir.

İş sürekliliği olası bir felaket durumunda firmanın yürürlüğe sokacağı iş ve işlemler dizisini kapsar. İş sürekliliği planlaması kritik servislerin olası bir felaket durumunda hasar görmemesi veya durmaması için gerekli çalışmaları içerir ve bu sürecin mümkün olduğunca en az zararla atlatılmasını hedefler.

Felaket kurtarma planı ise içerisinde planlama, gelistirme ve test etme çalışmalarını barındırır. Olağan dışı bir felaket durumunda temel iş fonksiyonlarının etkili ve yeterli bir şekilde sürdürülmesini sağlar.

Kapsamlı bir felaket kurtarma çalışmasındaki ana işlemler şu şekildedir:

·        Kritik uygulamaların belirlenmesi,

 

·        Veri ve sistem yedekleme prosedürleri, 

 

·        Veri ve sistem kurtarma prosedürleri,

 

·        Uygulama ve test prosedürleri,

 

·        IT altyapı ve sistem ihtiyaçları için kurulum-destek firmalarının belirlenmesi ve gerekli anlaşmaların yapılması

 

3.      Felaket Kurtarma Planlama

 

Günümüzde büyük veya küçük tüm kurumların iyi bir “Felaketten Kurtarma Planı” (FKP) olması gerekir. Bu plan mümkün olduğunca kapsamlı olmalı, kritik iş süreçlerinin felaket sonrası devamını, diğer önemli süreçlerin en kısa sürede başlatılabilmesini ve devamında kurumun normal işleyişe dönebilmesini sağlamalıdır. Bu plan aynı zamanda veri yedeklerinin de saklanmasını ve geriye dönülebilmesini öngörmeli ve veri kaybının olmamasını sağlamalıdır.[1]

Felaket kurtarma planı ise içerisinde planlama, gelistirme ve test etme çalışmalarını barındırır. Olağan dışı bir felaket durumunda temel iş fonksiyonlarının etkili ve yeterli bir şekilde sürdürülmesini sağlar.

 

3.1.  Hazırlık ve Planlama Süreci

 

Farklı bir işletmenin kendine özgü oluşturduğu felaket kurtarma planını kopyala-yapıştır yöntemi ile alıp bir felaket kurtarma planı hazırlamak yerine, kendi işletme yapınıza uygun analizleri yapıp en uygun felaket kurtarma süreçlerini tanımlayarak ve felaket kurtarma çözümlerini tercih ederek hazırlayacağınız size özgü bir felaket kurtarma planı, size daha etkin felaket kurtarma yönetimi sağlamanının yanı sıra işletmenize ise çok daha fazla fayda sağlayacaktır.

Kendi işletmenize özgü bir IT felaket kurtarma planı hazırlamak, kapsamlı, etkin ve doğru organize dilmiş bir IT Felaket Kurtarma Planına sahip olmak için için aşağıda sıralan tüm süreçlerin eksiksiz olarak tamamlamanız bu süreçte size oldukça katkı sağyalacaktır.

·        Felaket kurtarma yönetim planının amaç ve kapsamının belirlenmesi

 

·        Veri merkezi sunucu sistemleri donanım ve yazılım envanterinin oluşturulması

 

·        Sunucu sistemleri ve IT servisleri için felaket iş-etki analizlerinin yapılması

 

·        Sunucu sistemleri ve IT servisleri için RTO ve RPO değerlerinin belirlenmesi

 

·        İşletme IT altyapısına en uygun felaket kurtarma çözümlerinin belirlenmesi

 

·        Felaket kurtarma operasyon ekipleri ve sorumluluklarının belirlenmesi

 

·        İş kritik sunucu sistemleri ve operasyon kurtarma önceliklerinin tespit edilmesi

 

·        Olası felaket Senaryoları ve kesinti problemlerinin belirlenmesi

 

·        Felaket kurtarma yönetim ve operasyon sorumlusu personellerin belirlenmesi

 

·        Felaket kurtarma çözümleri ve süreçleri için maili bütçe hazırlanması

 

·        Felaket kurtarma merkezinin hazırlanması, iletişim ve ulaşım planlanması

 

·        Destek alınacak tedarikçiler ve teknik destek firmaların belirlenmesi

 

·        Peryodik olarak felaket kurtarma planın test edilmesi

 

3.2. Veri Merkezi ve IT bileşenlerini Koruma Süreci

 

Felaket kurtarma planlama sürecinde; veri merkezi ve IT servislerinizi korumak için aşağıda belirtilen adımları tamamladığınız takidirde veri merkezi ve IT servislerinizi beklenmedik bir felaket durumunda en az kayıp ve kesinti ile kurtulmak için hazır hale getirmiş olacaksınız.

·        En kritik uygulama ve verilerinizi belirleyin; en kıymetli uygulamalarınız hangileri güvenlik gerektiren?  Ya da iş sürekliliğinizi etkileyecek olanlar. Hangi bilgiler müşterileriniz için kesinlikle olmazsa olmaz, iç hesaplarınız finansman ve diğerleri gibi.

 

·        Kritik sistem ve uygulamalarınızı sanallaştırın; bu sadece sizin iş yoğunluğunuzu ve masraflarını azaltmakla kalmaz aynı zamanda ortamınızı Felaket kurtarma planlaması için daha müsait hale getirir. Sanal ortamlar çok daha kullanışlıdır ve taşınması çok daha kolaydır. Sanallaştırma, bireysel unsurları ve hareketli parçaları koruyarak karmaşıklığı giderir bu da planlamayı kolaylaştırır ve felaket kurtarma aşamasında yalınlık ve yönetilebilirlik katar.

 

·        RTO ve RPO değerlenizi gerçekçi olarak belirleyin;  hangi bilgileri kaybedebilirsiniz? Ne kadar süre ile? kritik uygulamalarınız için ne zaman geri online olacaksınız? Hedeflerinizin ulaşılabilir, gerçek ve doğruluğundan emin olun. Otomatik olarak planlanmış felaket kurtarma sistemleri çok güçlü olabilir ancak sihirli değnek gibi de görülmemelidir.

 

·        Veri yedekleme ve geri yükleme prosedürlerinizi oluşturun; Failover (felaket durumunda sistemi ve hizmetleri üzerine alma) ve failback (felaket bittikten sonra sistemi ve hizmetleri eskiye geri döndürme) süreleri nelerdir belirleyin. Ortaya çıkan sonuç sizin koruma düzeyiniz ve geri yokleme hızınız ve masraflarınızla uyumlu mudur anlarsınız.

 

·        Veri ve sistem yedeklerinizi güncel tutun; felaket kurtarma merkezi, veri yedeklme sistemleri ve veri depolama sistemlerinde mümkğn oldukça sık verilerinizi yedekleyin. Bu sayede bir felaket durumunda daha az veri kaybı ve sistem kesintisi yaşamış olursunuz. Ayrıca RTO değerlerinizi en az efor ile karşılamış olursunuz.

 

·        İş ve operasyon süreçlerini otomatikleştirin; Yolunuzu insan hatalarının kesmesine izin vermeyin. Otomatik felaket planları yaparsanız uygun otomasyon sayesinde Felaket kurtarma işlemleriniz haftalar yerine dakikalar içerisinde yapılabilir hale getirilmiş olur. Bu sistem kullanıcıların işlemin birçok sürecini yönetime zorluğunu ortadan kaldırır ve işlem aktiviteleri olarak planlar. Network ve sanal makine konfigürasyonun önceden yapılması, uygulamaları yeniden başlatma gibi işlemleri kendiliğinden otomatik olarak yapar.

 

·        Risk yönetimini doğru planlayın; IT servislerinde yaşanan birçok kesinti felaket sebepli değildir, aksine planlanmış prosedürlerdeki aksama yüzündendir. IT sistemleri ve servisleri üzerinde yapılacak güncelleme ve yükseltme gibi işlemlerin nasıl yapılacağını önceden belirleyen prosedürler hazırlayın ve bu prosedürlere uygun işlem yapılmasını sağlayın.

 

·        Sorumluluk verin; felaket kurtarma planı içerisindeki herkese bireysel sorumluluklar verin. İlgili personellerin her zaman hazırda bulunup hemen kontrole geçmesini sağlar hale getirin.

 

·        Felaket sonrası normale dönüş planınızı hazırlayın; yaşanan bir felaket ve sonrasında yapılan bir felakat kurtarma, tam bir felaket kurtarma planı oluşturmaz. Felaket kurtarma bittikten sonra sistemleri eski orjinal çalışma ortamlarına geri döndürülmesi (failback) sürçlerininde planlanması gerekmektedir.

 

·        Çözüm ortağınızı seçin; felaket durumunda size IT altyapı ve sunucu sistemleri ile ilgili tedarik ve destek süreçlerinde yardımcı olacak firmayı önceden belirleyin. Bu size falaket anında hızlı geri kurtarma ve kolay kriz yönetimi katkısı sağlayacaktır.

 

3.3. Felaketin sınıflandırıması

 

Felaket durumuna hazırlanmanın en önemli bölümünü işletmenizin karşılaşabileceği riskleri belirlemek oluşturur. Aşağıdaki tabloda işleyişi engelleyen bazı temel IT sorunları listelenmiştir. Bunların dışındaki diğer risk türleri ise; kasıtlı müdahaleler, altyapı sorunları ve doğal afetler olarak sınıflandırılbilir. Neredeyse dünyadaki her işletme hepsi olmasa da bu sorunların birçoğu ile karşılaşır.

Aşağıdaki tabloda genel olarak karşılaşılabilecek Felaket Türlerini inceleyebilirsiniz.

 

clip_image002

 

Felaket kurtarma planınız; herhangi bir doğal afette ya da teknik bir felakette tüm sistemlerinizi ve verilerinizi en kısa zamanda eski çalışır haline geri çevirebilecek nitelikte olmalıdır.

 

3.4. Felaket kurtarma Plan kademeleri

 

Veri merkezleri ve IT servisleri için felaket kurtarma planı veri koruma seviye ve stratejilerine göre genel olarak 4 kademede (Tier) incelenebilir, bu kademeler ilk olarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

Bilişim sektörünün en önemli elemanlarından biri olan veri merkezleri için de bazı standartlar mevcut. Bunlar arasında en çok kabul gören ise TIER sertifikaları. “Uptime Institute” tarafından verilen bu sertifikalar veri merkezlerini; uygulama, yönetim ve tasarım konusunda değerlendiriyor. Değerlendirme sonunda belli değerleri yakalayan firmalar da derecelerine göre TIER sertifikası almaya hak kazanıyor. [2]

 

Aşağıdaki tabloda Felaket Kurtarma Planı kademelerini inceleyebilirsiniz.

 

clip_image004

 

Kademe 0 (Tier 0) : 

Tek alanlı veri merkezini tanımlar yedekleme ya da felaket kurtarma işlemlerine ihtiyaç duyulmayan yapıdır. Bu basamakta firmaya ait kayıtlı bir bilgi yoktur, dökümantasyon yoktur ve bir beklenmedik durum riski yoktur.

Kademe 1 (Tier 1) :

Bu kademedeki veri merkezine ve IT servislerine sahip işletmeler; bir felaket kurtarma planı olan, bilgilerini ana veri merkezi dışında (offsite) bir depolama alanında saklayan, yedekleyen ve bu süreçleri devamlı takip eden işletmelerdir.

Kademe 2 (Tier 2) :

Bu kademedeki veri merkezine ve IT servislerine sahip işletmeler; Kademe 1 deki yapının yanı sıra, veri merkezindeki kritik iş süreçlerine hizmet veren IT servisleri için yedek sistemler, donananım ve altyapı kaynaklarını bir felaket anında kullanmak üzere hazırda bulundururlar.

Kademe 3 (Tier 3) :

Bu kademedeki veri merkezine ve IT servislerine sahip işletmeler; Kademe 2 deki tüm özelliklerini bünyesinde barındırır, bunun yanı sıra veri merkezindeki kritik iş süreçlerine hizmet veren IT servisleri ve kritik veriler için, yedek bir veri merkezine sürekli veri aktarma işlemleri yapılır.

Kademe 4 (Tier 4) :

Bu kademedeki veri merkezine ve IT servislerine sahip işletmeler; Kademe 3 deki tüm özelliklerini bünyesinde barındırır, bunun yanı sıra ana veri merkezindeki kritik iş süreçlerine hizmet veren IT servisleri ve kritik veriler için, ana veri merkezinin aynı özelliklerinde aktif ikinci bir veri merkezine sahiptirler. Böylelikle her iki veri merkezi arasında sürekli veri yedekleme aktarma işlemleri yapılır.

 

3.5. İş-Etki Analizi, RTO and RPO değerleri

 

Veri merkezi ve IT servisleri için felaket kurtarma planı oluşturma süreçlerinin en önemli adımlarından biri de tüm sunucu sistemleri ve IT iş servislerinin felaket anında işletmenin ve iş süreçlerinin devamlılığı üzerindeki olumsuz etkilerinin analizlerinin felaket yaşanmadan önceden yapıldığı  “felaket iş-etki analizi” dir.

Aşağıdaki tabloda benim örnek olarak hazırlamış olduğum bir iş-etki analizi bulunmaktadır. Sizlerde kendi yapınıza uygun bu şekilde tablolar hazırlayabilirsiniz.

 

clip_image006

 

İş sürekliliği veya Felaket Kurtarmadan bahsedildiğinde en çok duyacağınız terimler arasında RTO ve RPO kavramları bulunmaktadır.

işletmenizin veri merkezi ve IT servisleri için felaket kurtarma planlaması yapılırken RTO (Recovery Time Objective) ve RPO (Recovery Point Objective) değerleri çok önemli bir kriter ve doğru planlama gerektiren önemli bir süreçtir.

Şimdi ise sizlere bu kavramlar hakkında özet bilgiler vermeye çalışacağım.

 

clip_image008

Felakek kurtarm süreri (RTO); İşletmenin çalışamaz durumda bulunan bir süreci tekrar çalışır duruma getirmek için öngördüğü süredir. Amaçlanan bu sürenin “Kabul Edilebilir En Fazla Çalışılamaz Durumda Bulunma Süresi”nden daha kısa olması gerektiği açıktır. [3]

Aşağıdaki tabloda benim örnek olarak hazırlamış olduğum bir RTO çalışması bulunmaktadır. Sizlerde kendi yapınıza uygun bu şekilde tablolar hazırlayabilirsiniz.

 

clip_image010

 

Felaket kurtarma noktası (RPO); Bir sürecin kesintiye uğradığı zaman noktası ile sürece tekrar işlerlik kazandırıldığı zaman noktası arasında geçen süredeki azami kayıp veri miktarıdır.[4]

Aşağıdaki tabloda benim örnek olarak hazırlamış olduğum bir RPO çalışması bulunmaktadır. Sizlerde kendi yapınıza uygun bu şekilde tablolar hazırlayabilirsiniz.

 

clip_image012

 

İşletmenizin veri merkezindeki sunucu sistemleri ve tüm kritik IT servisler için;

·        RTO değerleri belirlenmeli

 

·        RPO değerleri belirlenmeli

 

·        İş sürçleri üzerindeki etki analizleri yapılmalı

 

·        Felaket kurtarma planına eklenmeli

 

·        En etkin ve hızlı kurtarma çözümleri belirlenmeli

 

·        Yetkin kurtarma ekibi oluşturulmalı

 

·        Sorumlu kurtarma ekibine gerekli eğitimler verilmeli

 

 

Yukarı da sıralan tüm adımlar eksiksiz olarak yapıldığı taktirde bir felaket durumunda bu sunucu sistemleri ve IT servisleri en az veri kaybı ve kesinti ile hizmet devamlılığı sağlanmış olacaktır.

 

 

3.6.  Felaket Kurtarma Ekip ve Sorumluluklar

 

Veri merkezi ve IT servisleri için felaket kurtarma planı oluşturma süreçlerinin en önemli adımlarından biri de tüm sunucu sistemkeri ve kritik iş servisleri için zarar görebileceği beklenmedik bir felaket durumunda yaşanacak yönetimsel krizi kontrol altına almak ve kurtarma sürelçerini etkin olarak yönetmek için “felaket kurtarma yönetim ekibi ve operasyon sorumluları” nın belirlenmesidir.

Felaket kurtarma planı hazırlanır iken veri merkezi ve IT servislerinde yaşanacak bir felaket anında yönetilmesi on zor süreçlerden biride kurtarma süreçlerinde sorumluluların doğru yönetilmesidir. Bu sebep ile felaket anında süreci yönetecek yönetim ekibi ve kurtarma operasyonlarını gereçekleştirecek ekiplerin önceden belirlenmesi, sorumluluk alanlarının ve iletişim bilgileri belirtildiği bir tablo hazırlanması felaket kurtarma sürecinizde size oldukça faydalı olacaktır.

 

Aşağıdaki tabloda benim örnek olarak hazırlamış olduğum bir Felaket Kurtarma Yönetim Ekibi çalışması bulunmaktadır. Sizlerde kendi yapınıza uygun bu şekilde tablolar hazırlayabilirsiniz.

 

clip_image014

 

 

3.7.  Felaket Kurtarma Çözümleri

 

Veri merkezi ve sunucu sistemleri için iş sürekliliği stratejilerinin belirlenmesi ve felaket kurtarma yönetimi planlaması süreçlerinde işletmenin mali ve teknik yapısına en uygun felaket kurtarma çözümünü belirlemek en önemli süreç adımlarından biridir.

İşletmenin veri merkezi ve sunucu sistemleri mimarisi için en en uygun felaket kurtarma çözümü belirlenirken hem doğal afetler sonucunda meydane gelecek felaketler hem de teknolojik problemlerde meydana gelecek felaketler için en uygun felaket kurtarma çözümlerinin belirlenmesi gerekmektedir. Böylelikle her iki durum için hazırlıklı olunacaktır.

Günümüzde gelişen bilgi teknolojilerinin veri merkezi ve sunucu sistemleri için sunuduğu, IT yöneticileri tarafından genel kabul görmüş ve sunucu sistemlerinde en yaygın kullanılan felaket kurtarma çözümleri aşağıda sıralanmıştır.

·        Kümeleme (Cluster)

 

·        Yansıtma (Replication & Mirror)

 

·        Yedekleme (Backup)

 

·        Bulut Bilişim (Cloud Computing)

 

·        Felaket Kurtarma Merkezi (Disaster Recovery Site)

Yukarıda belirtilen felaket kurtarma çözümlerini işletmenizin veri merkezi ve sunucu sistemleri için iyi bir iş-etki analizi sonucunda planlamanız durumunda bir felaket anında sistemlerinizi veri kayıpsız ve en az kesinti ile yeniden hizmet verebilir hale getirebilirsiniz.

 

4.      Felaket Kurtarma Planlamasının Faydaları

 

Veri merkezi ve IT servisleri için etkin kurtarma çözümleri seçilmiş ve doğru organize edilmiş bir felaket kurtarma planın işletmeye sağlayacağı temel avantajlar ise aşağıda sıralnamıştır.

·        Veri Merkezi ve IT servisleri için olası risklerin engellenmesini ve engellenemeyecek felaketlerin de etkilerinin azaltılmasını sağlar.

 

·        Olası ekonomik kayıpları önler veya azaltır.

 

·        İşletmenin prestij kaybını önler.

 

·        Felaketin olma ihtimalini azaltır.

 

·        İş operasyonlarının ve fonksiyonlarının hzlı ve başarılı kurtarılmasını artırır.

 

·        Kriz durumunda hayatı önem taşıyan fonksiyonların hasarını en aza indirir.

 

·        Operations hasarlarını azaltır.

 

·        İşletmenin devamlılığının stabilitesini arttırır.

 

·        Kritik ve hassas sistemlerinizi belirlemenizi sağlar.

 

·        Felaket durumunda karar verme sürelerini azaltarak önceden planlanmış kurtarma işlemleri sunar.

 

·        Kriz anında karışıklığı engeller ve stres durumunda ortaya çıkabilecek insan kaynaklı hataları azaltır.

 

·        İşletmenin sahip olduğu varlıkları ve çalışmalarını korur.

 

·        İşe yeni başlayan çalışanlar için öğrenme ve uygulama materyali sunar.

 

5.      Sonuç ve Öneriler

 

Günümüz gelişen bilgi ve iletişim teknolojileri, işletmlerin artan veri merkezi ve IT servisleri hizmetleri bağımlılığı dikkate alındığında bu sistemler işletmelerin devamlılıklarını sağlamaları için en önemli yapıtaşlarından biri konumuna gelmiş durumdadır.

 

Felaket kurtarma yönetimi ise günümüzde veri merkezi ve IT servisleri üzerinden müşteri veya personellerine hizmet sunan tüm işletmeler için artık bir şenecek değil zorunluluk haline gelmiştir.

 

Felaket kurtarma planı ise veri merkezi ve IT servisleri üzerinden sunulan hizmetlerin beklenmedik bir felaket anında kısmen veya tamamen kesilmesi durumunda hem sürecin doğru yönetilmesi hem de hizmetlerin enaz kayıpı ve kesinti süresi ile yeniden çalışabilir hale getirlmesi için olmazsa olmaz bir plandır.

 

Farklı bir işletmenin kendine özgü oluşturduğu felaket kurtarma planını kopyala-yapıştır yöntemi ile alıp bir felaket kurtarma planı hazırlamak yerine, kendi işletme yapınıza uygun analizleri yapıp en uygun felaket kurtarma süreçlerini tanımlayarak ve felaket kurtarma çözümlerini tercih ederek hazırlayacağınız size özgü bir felaket kurtarma planı, size daha etkin felaket kurtarma yönetimi sağlamanının yanı sıra işletmenize ise çok daha fazla fayda sağlayacaktır.

 

Böylelikle ilk konsept makale çalışmamızı tamamlamış bulunmaktayız, fayda ve farkındalık sağlaması dileğiyle.

 

Faydalanılan Kaynaklar:

[1] Felaketten Kurtarma ve Depolama – 2009 – Kamu Bilişim Platformu XI Final Raporu – (Erdoğan Doğdu-Nihat Yurt)

[2] Tier 3 Veri Merkezi Standartlarını Belirliyor – 2012 – itadvisor.com

[3] RTO ve RPO Nedir? http://www.erdaldinc.com/recovery-point-objectiverpo-ve-recovery-time-objectiverto-nedir/

[4] Enformasyon Teknolojisi ve İşletmecilik Öğretimine Etkileri – 2015 – http://haldunakpinar.com/yayinlar.htm (Prof. Dr. Haldun Akpınar)

 

 

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

ÇözümPark Bilişim Portalı gönüllü bir organizasyon olup tek gelir kaynağı reklamlardır. Bu nedenle siteyi gezerken lütfen reklam engelleme eklentinizi kapatın veya Çözümpark web sitesi için izin tanımı yapın. Anlayışınız için teşekkürler.