Anasayfa » Tshark Kullanarak Paket Analizi

Makaleyi Paylaş

Güvenlik

Tshark Kullanarak Paket Analizi


Günümüz iletişim dünyasının temeli olan TCP/IP’nin önemi gün geçtikce artmaktadır. TCP/IP demek özünde paket, protokol demektir. TCP/IP ağlarda dolaşan tüm veriler birer paketdir ve bu paketlerin yapısı ne kadar iyi bilinirse TCP/IP ve güvenliği konusunda çıkabilecek sorunlar o kadar kolay anlaşılır ve çözüme kavuşturulur.


 


Sınır güvenliği(Router, Firewall, IDS, IPS, NDLP vs) bileşenlerinin temeline inildiğinde karşımıza çıkacak en önemli iki bileşen paket ve protokol olacaktır. Bir saldırı tespit ve engelleme sisteminin iyi paketle kötü paketi ayırt edebilmesi tamamen onu tasarlayan mühendisin ona saldırı imzası yazan sistem yöneticisinin paket, protokol bilgisiyle doğru orantılıdır.


 


Paket, protokol kavramlarının detaylı olaran anlaşılmasının en kolay yolu “Sniffer” olarak da adlandırılan ağ paket/protokol analiz programlarıyla pratik çalışmalar yapmaktır.  Bu yazıda siber dünyada en sık kullanılan paket/protokol analiz programlarından Wireshark’ın komut satırı versiyonu kullanılarak ileri seviye paket, protokol analizi çalışmaları gerçekleştirilmiştir.


Paket Analizi


 


Paket, Protokol Kavramları


 


Paket ve protokol birbirleri yerine sık kullanılan ama gerçekte birbirinden farklı iki kavramdır. Paket kavramı protokol kavramına göre daha kuşatıcıdır(paket>protokol). Paket’den kastımız TCP/IP ağlarda tüm iletişimin temelidir, protokol ise paketlerin detayıdır. 


Gönderip alınan mailler, web sayfası ziyaretleri , -VOIP kullanılıyorsa- telefon konuşmaları vs arka planda hep paketler vasıtasıyla hedef sisteme ulaştırılır. Bu paketleri izleme ve inceleme “sniffer” adı verilen programlar vasıtasıyla mümkündür.


 


Bir de bu paketler içerisinde gidip gelen protokoller vardır. Mesela web sayfalarına giriş için HTTP, 3G ya da GPRS bağlantıları için GTP, mail için SMTP  gibi… Bu protokollere taşıyıcılık yapan daha alt seviye protokoller de vardır TCP, IP, UDP gibi. Tüm bu protokoller iletişime geçmek isteyen uçlar arasında azami standartları belirlemek için düşünülmüştür.


 


Paket ve protokol analizi için sniffer araçları kullanılır. Bazı snifferlar kısıtlı protokol analizi yapabilirken bazı snifferlar detaylı paket ve protokol analizi yapmaya olanak sağlar. Kısıtlı paket ve protokol analizine imkan sağlayan sniffer olarak tcpdump’ı, gelişmiş paket ve protokol analizine örnek olarak da Wireshark/Tshark örnek verebilir. 


Paket İnceleme/AnalizAraçları


 


Internet üzerinden edinilebilecek oldukça fazla paket, protokol inceleme yazılımı vardır. Bunların arasında bazı yazılımlar çeşitli özellikleriyle ön plana çıkar. Mesela tcpdump, Wireshark, Snort gibi trafik analiz araçlar hem açık kaynak kod olarak dağıtılmaktadır hem de alternatiflerine oranla daha fazla protokol desteği sunmaktadırlar. Platform bağımsız bir şekilde tüm işletim sistemlerinde çalışmaları da çabası.


 


Tshark Kullanarak Paket Analizi


 


Tshark Nedir?


 


Tshark, açık kaynak kodlu güçlü bir ağ protokolleri analiz programıdır. Tshark komut satırından çalışır ve yine bir ağ trafik analiz programı olan Wireshark’da bulunan çoğu özelliği destekler.


 


Akıllara Wireshark varken neden Tshark kullanılır diye bir soru takılabilir?


Bu sorunun çeşitli cevapları olmakla birlikte en önemli iki cevabı Tshark’ın komut satırı esnekliği sağlaması ve Wireshark’a göre daha performanslı çalışmasıdır.


 


Basit Tshark Kullanımı


 


Tshark, çeşitli işlevleri olan bir sürü parametreye sahiptir. Eğer herhangi bir parametre kullanılmadan çalıştırılırsa ilk aktif ağ arabirimi üzerinden geçen trafiği yakalayıp ekrana basmaya başlar.


 


cyblabs ~ # tshark


Capturing on eth0


0.000000 192.168.2.23 -> 80.93.212.86 ICMP Echo (ping) request


0.012641 80.93.212.86 -> 192.168.2.23 ICMP Echo (ping) reply


0.165214 192.168.2.23 -> 192.168.2.22 SSH Encrypted request packet len=52


0.165444 192.168.2.22 -> 192.168.2.23 SSH Encrypted response packet len=52


0.360152 192.168.2.23 -> 192.168.2.22 TCP pcia-rxp-b > ssh [ACK] Seq=53 Ack=53 Win=59896 Len=0


0.612504 192.168.2.22 -> 192.168.2.23 SSH Encrypted response packet len=116


1.000702 192.168.2.23 -> 80.93.212.86 ICMP Echo (ping) request


1.013761 80.93.212.86 -> 192.168.2.23 ICMP Echo (ping) reply


1.057335 192.168.2.23 -> 192.168.2.22 SSH Encrypted request packet len=52


16 packets captured


Eğer çıktıların ekrana değil de sonradan analiz için bir dosyaya yazdırılması isteniyorsa -w dosya_ismi parametresi kullanılır.


 


cyblabs ~ # tshark -w home_labs.pcap


Running as user “root” and group “root”. This could be dangerous.


Capturing on eth0


24


 


Gerektiğinde home_labs.pcap dosyası libpcap destekli herhangi bir analiz programı tarafından okunabilir. Tshark ya da tcpdump ile kaydedilen dosyadan paket okumak


için -r parametresi kullanılır.


 


Tshark çıktılarının anlaşılır text formatta kaydedilmesi isteniyorsa tshark komutu sonuna > dosya_ismi yazılarak ekranda görünen anlaşılır çıktılar doğrudan dosyaya yazdırılmış olur.


 


Dinleme Yapılabilecek Arabirimleri Listeleme


 


root@cyblabs:~# tshark -D


1. eth0


2. usbmon1 (USB bus number 1)


3. usbmon2 (USB bus number 2)


4. any (Pseudo-device that captures on all interfaces)


5. lo


 


Arabirim Belirtme


 


İstenilen  arabirimidinlemek için -i arabirim_ismi parametresi  ya da “-i


arabirim_sıra_numarası” parametresi kullanılır.


 


#tshark -i eth12


veya


#tshark –i 1


gibi.


 


-n parametresi ile de host isimlerinin ve servis isimlerinin çözülmemesi sağlanır.


 


BPF Kullanımı


 


Tshark’da tcpdump benzeri bpf filtreleri –f “ “ parametresiyle ya da doğrudan parametre olarak yazılarak kullanılabilir.


 


root@cyblabs:~# tshark -i eth0  -f “tcp port 22”


Capturing on eth0


  0.000000  10.10.10.65 -> 10.10.10.100 SSH Encrypted request packet len=52


^C  0.005105 10.10.10.100 -> 10.10.10.65  SSH Encrypted response packet len=52


  0.023778 10.10.10.100 -> 10.10.10.65  SSH Encrypted response packet len=116


  0.024119  10.10.10.65 -> 10.10.10.100 TCP nicelink > ssh [ACK] Seq=53 Ack=169 Win=65367 Len=0


  0.704312  10.10.10.65 -> 10.10.10.100 SSH Encrypted request packet len=52


5 packets captured


 


Protokol Tanımlama


 


Tcpdump veya benzeri klasik ağ analiz araçları port bazlı izleme yapar. Mesela http için bu protokole ait öntanımlı port numarası kullanılır(80). Tshark kullanırken herhangi bir portta çalışan uygulamanın özünde hangi protokol olduğu belirtilebilir.


 


-d tcp.port==8080


 


Parametresi kullanılarak 8080 portundan akan trafiğin tipinin http olduğu belirtilir. Bu belirtimden sonra Tshark bu portta gördüğü verileri http olarak çözümlemeye çalışacaktır.


 


Broadcast Paketleri Yakalama


 


root@cyblabs:~# tshark  broadcast


Running as user “root” and group “root”. This could be dangerous.


Capturing on eth0


  0.000000 Fujitsu_f4:38:a8  -> Broadcast    ARP Who has 10.0.9.2?  Tell 10.0.0.67


  0.000026 Fujitsu_f4:38:a8  -> Broadcast    ARP Who has 10.0.0.1?  Tell 10.0.0.67


  1.989765 HewlettP_1a:3a:55 -> Broadcast    ARP Who has 10.0.2.2?  Tell 10.0.0.60


  5.302770 HewlettP_1a:3a:55 -> Broadcast    ARP Who has 10.0.2.2?  Tell 10.0.0.60


  2.161011 HewlettP_1a:3a:55 -> Broadcast    ARP Who has 10.0.1.2?  Tell 10.0.0.60


^C7 packets captured 


Ipv6 Paketleri Yakalama


 


Tshark kullanarak Ipv6 paketlerini yakalamak için ipv6 parametresi kullanılır.


 


root@cyblabs:~# tshark ip6


Capturing on eth0


  0.000000           :: -> ff02::1:ff18:349c ICMPv6 Multicast listener report


  0.000041           :: -> ff02::2      ICMPv6 Router solicitation


  0.000053           :: -> ff02::1:ff18:349c ICMPv6 Neighbor solicitation


  1.000586           :: -> ff02::1:ff18:349c ICMPv6 Multicast listener report


  4.000561 fe80::224:81ff:fe18:349c -> ff02::2      ICMPv6 Router solicitation


  8.000544 fe80::224:81ff:fe18:349c -> ff02::2      ICMPv6 Router solicitation


 


Paket Çıktılarına Ait Belirli Alanların Gösterimi


 


Tshark ile –T ve –e parametreleri kullanılarak yakalanan paketlere ait sadece belirli alanların ekrana basılması sağlanabilir( kaynak_ip hedef_ip port_numarası vs vs ).


 


Bu çıktı biçimi tcpdump’da cut, awk, uniq gibi  ek UNIX programları kullanarak gerçekleştirilebilir.


 


Örnek:


 


root@cyblabs:~# tshark -i eth0 -T fields -e frame -e ip.src  -e ip.dst –e


Running as user “root” and group “root”. This could be dangerous.


Capturing on eth0


Frame 1 (60 bytes on wire, 60 bytes captured)   10.10.10.65     10.10.10.100


Frame 2 (170 bytes on wire, 170 bytes captured) 10.10.10.100    10.10.10.65


Frame 3 (92 bytes on wire, 92 bytes captured)   10.0.72.67      10.255.255.255


Frame 4 (60 bytes on wire, 60 bytes captured)   10.10.10.65     10.10.10.100


Frame 5 (60 bytes on wire, 60 bytes captured)


Frame 6 (92 bytes on wire, 92 bytes captured)   10.0.72.67      10.255.255.255


Frame 7 (442 bytes on wire, 442 bytes captured) 10.10.10.100    10.10.10.65


Frame 8 (60 bytes on wire, 60 bytes captured)   10.10.10.65     10.10.10.100


  


Detaylı Paket(->Protokol) Çıktısı


 


Paketleri ekrandan izlerken ilgili protokole ait tüm detayları görmek için -V parametresi kullanılabilir. –V parametresinin farkını görmek için aşağıdaki örneğin incelenmesi yeterli olacaktır.


 


-V kullanılamayan durum:


 


cyblabs~# tshark -i eth0 -n udp port 53


Capturing on eth0


  0.000000 10.10.10.100 -> 10.10.10.65  DNS Standard query A www.bga.com.tr


 


–V parametresi eklenerek aynı komut tekrar edilirse DNS protokolüne ait tüm detaylar ekranda gözükecektir.


 


root@cyblabs:~# tshark -i eth0 -n udp port 53 -V


…Ethernet başlık bilgileri…


… IP başlık bilgileri…


 


 


User Datagram Protocol, Src Port: 43416 (43416), Dst Port: 53 (53)


    Source port: 43416 (43416)


    Destination port: 53 (53)


    Length: 40


    Checksum: 0x28f2 [validation disabled]


        [Good Checksum: False]


        [Bad Checksum: False]


Domain Name System (query)


    Transaction ID: 0x0498


    Flags: 0x0100 (Standard query)


        0… …. …. …. = Response: Message is a query


        .000 0… …. …. = Opcode: Standard query (0)


        …. ..0. …. …. = Truncated: Message is not truncated


        …. …1 …. …. = Recursion desired: Do query recursively


        …. …. .0.. …. = Z: reserved (0)


        …. …. …0 …. = Non-authenticated data OK: Non-authenticated data is unacceptable


    Questions: 1


    Answer RRs: 0


    Authority RRs: 0


    Additional RRs: 0


    Queries


        www.bga.com.tr: type A, class IN


            Name: www.bga.com.tr


            Type: A (Host address)


            Class: IN (0x0001)


 


Tshark, Tcpdump Farklılıkları


 


tcpdump ile HTTP trafigi analizi


 


cyblabs~# tcpdump -i eth0 -ttttnn tcp port 80 -vv


 


2009-09-08 05:47:23.057285 IP (tos 0×0, ttl 64, id 28117, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 52) 10.200.169.163.45196 > 64.233.169.147.80: S, ck                 sum 0xfdbf (correct), 906286265:906286265(0) win 5840 <mss 1460,nop,nop,sackOK,nop,wscale 6>


 


2009-09-08 05:47:23.328826 IP (tos 0×0, ttl 52, id 58449, offset 0, flags [none], proto TCP (6), length 40) 64.233.169.147.80 > 10.200.169.163.45196: F,                  cksum 0xa6ff (correct), 569:569(0) ack 200 win 107


 


Yukardaki çıktıya bakılacak olursa her bir satır bir paketi işaret eder. Satırlar incelenirse HTTP protokolüne ait bilgi edinilemez, sadece TCP protokolüne ait bazı bilgiler elde edilebilir.


 


Bunun sebebi analiz için kullandığımız yazılımın(tcpdump) kısıtlı protokol analizine sahip olmasıdır(tcpdump tcp, ip, udp vs gibi alt seviye protokollere ait analiz imkanı sunar). Bizim görmek istediğimiz HTTP’e ait başlık bilgileri ise tcpdump ile görüntülenemez. Bunun için Wireshark/Tshark kullanılabilir.


 


Aşağıdaki çıktılar Tshark sniffer programından alınmıştır. Görüleceği üzere bir HTTP paketine ait tüm detaylar ekrana basılmaktadır.


 


Capturing on eth0


 Transmission Control Protocol, Src Port: 56537 (56537), Dst Port: http (80), Seq: 1, Ack: 1, Len: 199


    Source port: 56537 (56537)


    Destination port: http (80)


    Sequence number: 1    (relative sequence number)


    [Next sequence number: 200    (relative sequence number)]


    Acknowledgement number: 1    (relative ack number)


    Header length: 20 bytes


    Flags: 0×18 (PSH, ACK)


        0… …. = Congestion Window Reduced (CWR): Not set


        .0.. …. = ECN-Echo: Not set


        ..0. …. = Urgent: Not set


        …1 …. = Acknowledgment: Set


        …. 1… = Push: Set


        …. .0.. = Reset: Not set


        …. ..0. = Syn: Not set


        …. …0 = Fin: Not set


    Window size: 5888 (scaled)


    Checksum: 0x9f9e [incorrect, should be 0xf736 (maybe caused by “TCP checksum offload”?)]


        [Good Checksum: False]


        [Bad Checksum: True]


Hypertext Transfer Protocol


    GET / HTTP/1.0\r\n


        Request Method: GET


        Request URI: /


        Request Version: HTTP/1.0


    Host: www.google.com\r\n


    Accept: text/html, text/plain, text/css, text/sgml, */*;q=0.01\r\n


    Accept-Encoding: gzip, bzip2\r\n


    Accept-Language: en\r\n


    User-Agent: Lynx/2.8.6rel.4 libwww-FM/2.14\r\n


    \r\n


Tshark Filtreleri


 


Tshark aynı Wireshark’da olduğu gibi iki çeşit filtreleme özelliğine sahiptir. Bunlardan biri trafik yakalama esnasında kullanılan ve tcpdump ile hemen hemen aynı


özelliklere(Berkley Paket Filter) sahip olan capture filter, diğeri de yakalanan trafik üzerinde detaylı analiz yapmaya yarayan read(Display) filter dır.


 


Tshark’da (read)display filterlar aynı zamanda paket yakalama esnasında da kullanılabilir. Paket yakalama esnasında read filter kullanılırsa sistem çok daha fazla CPU, RAM ihtiyaç duyar ve paket kaçırmaya başlar.


 


Display filter Kavramı


 


Display filter özelliği ile Tshark çözümleyebildiği protokollere ait tüm detayları gösterebilir ve sadece bu detaylara ait paketleri yakalamaya yardımcı olur. Mesela amaç tüm dns trafiği değil de dns trafiği içerisinde sadece www.lifeoverip.net domainine ait sorgulamaları yakalamaksa aşağıdaki gibi bir filtreleme iş görecektir.


‘dns.qry.name==www.lifeoverip.net’


 


Display Filter için  -R ‘filtreleme detayı’ seçeneği kullanılır.


 


Benzer şekilde SYN Flood DDoS saldırılarında kullanılan SYN paketlerini yakalanmak istenirse


tshark -R “tcp.flags.syn == 1 and  tcp.flags.ack ==0″gibi bir filtreleme kullanılabilir.


 


root@cyblabs:~# tshark -R “tcp.flags.syn == 1 and tcp.flags.ack ==0”  -c 30


 


Capturing on eth0


  0.270441 124.244.224.98 -> 10.10.10.65  TCP res > http [SYN] Seq=0 Win=512 Len=0


  0.270747 246.139.122.150 -> 10.10.10.65  TCP beeyond-media > http [SYN] Seq=0 Win=512 Len=0


  0.271112 215.168.246.224 -> 10.10.10.65  TCP close-combat > http [SYN] Seq=0 Win=512 Len=0


  0.271734 151.82.40.118 -> 10.10.10.65  TCP dialogic-elmd > http [SYN] Seq=0 Win=512 Len=0


  0.272243 61.254.73.234 -> 10.10.10.65  TCP tekpls > http [SYN] Seq=0 Win=512 Len=0


  0.272414 125.115.51.184 -> 10.10.10.65  TCP hlserver > http [SYN] Seq=0 Win=512 Len=0


  0.272595 103.0.213.166 -> 10.10.10.65  TCP eye2eye > http [SYN] Seq=0 Win=512 Len=0


  0.272765 89.83.110.62 -> 10.10.10.65  TCP ismaeasdaqlive > http [SYN] Seq=0 Win=512 Len=0


  0.273140 163.213.112.35 -> 10.10.10.65  TCP ismaeasdaqtest > http [SYN] Seq=0 Win=512 Len=0


  0.273310 3.175.144.130 -> 10.10.10.65  TCP bcs-lmserver > http [SYN] Seq=0 Win=512 Len=0


  0.273481  199.6.209.0 -> 10.10.10.65  TCP mpnjsc > http [SYN] Seq=0 Win=512 Len=0


  0.273650 31.57.73.233 -> 10.10.10.65  TCP rapidbase > http [SYN] Seq=0 Win=512 Len=0


  0.273938 9.139.242.39 -> 10.10.10.65  TCP abr-api > http [SYN] Seq=0 Win=512 Len=0


  0.274115 236.225.75.83 -> 10.10.10.65  TCP abr-secure > http [SYN] Seq=0 Win=512 Len=0


  0.274288 207.57.128.29 -> 10.10.10.65  TCP vrtl-vmf-ds > http [SYN] Seq=0 Win=512 Len=0


 


22 packets captured


 


 


Display Filterlari akılda tutmak ya da ilgili protokole ait tüm detayları bilmek zordur. Bu sebeple Wireshark projesi tarafından hazırlanmış wiresharkDisplayFilterReference kullanılabilir.


Bu adresten ilgili protokole ait desteklenen tüm filtrelemeler incelenebilir.


  


Dns.filter Örneği


 


image001Örnekler: Tshark’da Filtre Kullanımı


 


Alan Adına Göre DNS Paketlerini Yakalama


 


İçerisinde www.lifeoverip.net sorgusu geçen dns paketlerini yakalamak için:


 


# tshark -i eth0 -n -R ‘dns.qry.name==www.lifeoverip.net’


Running as user “root” and group “root”. This could be dangerous.


Capturing on eth0


11.467730 192.168.2.23 -> 192.168.2.1  DNS Standard query A www.lifeoverip.net


13.467968 192.168.2.23 -> 192.168.2.1  DNS Standard query A www.lifeoverip.net


17.936486 192.168.2.23 -> 192.168.2.1  DNS Standard query A www.lifeoverip.net


17.938038  192.168.2.1 -> 192.168.2.23 DNS Standard query response A 80.93.212.86


  


CDP Paketlerinin Analizi


 


CDPCisco cihazlarin kendilerini tanıtmalari/tanımalari için kullandıkları bir protokoldur. CDP paketleri multicast yayılma gösterirler ve ağda bulunan herhangi bir kişi bu paketleri dinleyerek çalışan sistemler hakkında detaylı bilgi edinebilir.


 


CDP ile bir Cisco sisteme ait cihazın  host adresi, IP Adresi, Interface bilgileri, detaylı IOS bilgisi, platform bilgisi, VTP domain ismi vs gibi bilgiler alınabilir. CDP paketlerini Tshark kullarak analiz etmek için aşağıdaki parametreler iş görecektir.


 


cyblabs ~ # tshark -i eth1 -V -f “ether host 01:00:0c:cc:cc:cc”


 


Cisco Discovery Protocol


Version: 2


TTL: 180 seconds


Checksum: 0xd50d [incorrect, should be 0xd60b]


[Good: False]


[Bad : True]


Device ID: SMG1117N0XW(x9-User)


Type: Device ID (0×0001)


Length: 33


Device ID: SMG1117N0XW(Kx-User)


Addresses


Type: Addresses (0×0002)


Length: 17


Number of addresses: 1


IP address: x.x.x.x.


Protocol type: NLPID


Protocol length: 1


Protocol: IP


Address length: 4


IP address: x.x.x.x


Port ID: 9/11


Type: Port ID (0×0003)


Length: 8


Sent through Interface: x/11


Capabilities


Type: Capabilities (0×0004)


Length: 8


Capabilities: 0x0000002a


…. …. …. …. …. …. …. …0 = Not a Router


…. …. …. …. …. …. …. ..1. = Is  a Transparent Bridge


…. …. …. …. …. …. …. .0.. = Not a Source Route Bridge


…. …. …. …. …. …. …. 1… = Is  a Switch


…. …. …. …. …. …. …0 …. = Not a Host


…. …. …. …. …. …. ..1. …. = Is  IGMP capable


…. …. …. …. …. …. .0.. …. = Not a Repeater


Software Version


Type: Software version (0×0005)


Length: 102


Software Version: WS-C6509-E Software, Version McpSW: 8.5(8) NmpSW: 8.5(8)


Copyright (c) 1995-2006 by Cisco Systems


Platform: WS-C6509-E


Type: Platform (0×0006)


Length: 14


Platform: WS-C6509-E


VTP Management Domain:


Type: VTP Management Domain (0×000


 


Mac Adresine Göre Filtreleme


 


cyblabs#tshark -i eth1 -R “eth.addr == 00:01:02:03:04:05”


 


Nmap ve Hping Taramalarını Yakalama


 


Herhangi bir sniffer ile bakıldığında port tarama programlarının kendilerine özgü bazı farklılılar bulunabilir. Mesela Hping paket gönderirken MSS size değerini koymaz, random ip adreslerinden SYN paketi gönder denildiğinde Window_size değerini 512, gerçek ip adresinden paket gönder denildiğinde Window_size değerini 1024 yapar. Nmap ise taramalarında değişken Window_size kullanır.


 


Aşağıdaki tshark çıktısı hedef sisteme synflood yapılırken alınmıştır:. Görüleceği üzere hping “—rand-source” parametresi kullanılarak syn flood denemesi yapıldığında öntanımlı olarak window_size değerini 512 o larak ayarlamaktadır. (Bu değer hping parametreleri kurcalanarak değiştirilebilir)


 


cyblabs# tshark -R ” tcp.window_size == 512″ tcp port 80


 


  0.000000 14.166.37.62 -> 10.10.10.65  TCP syncserverssl> http [SYN] Seq=2049939788 Win=512 Len=0


  1.011424 47.69.238.116 -> 10.10.10.65  TCP pxc-sapxom> http [SYN] Seq=648501585 Win=512 Len=0


  2.012156 142.133.88.190 -> 10.10.10.65  TCP mpnjsomb> http [SYN] Seq=157406144 Win=512 Len=0


  3.017778 91.136.212.6 -> 10.10.10.65  TCP 2682 > http [SYN] Seq=477110631 Win=512 Len=0


  4.018923  62.5.13.138 -> 10.10.10.65  TCP ncdloadbalance> http [SYN] Seq=468035736 Win=512 Len=0


  5.029191 46.247.152.67 -> 10.10.10.65  TCP mpnjsosv> http [SYN] Seq=769571481 Win=512 Len=0


  6.030837 73.202.63.49 -> 10.10.10.65  TCP mpnjsocl> http [SYN] Seq=1127813978 Win=512 Len=0


  7.038696   81.8.234.1 -> 10.10.10.65  TCP mpnjsomg> http [SYN] Seq=1775939116 Win=512 Len=0


 


Bu uygulamada örnek  olarak seçilen 512 byte’lık Window_size değerini başka uygulamalarda kullanıyor olabilir. Bu sebeple hping paketlerini engellemek için window_size=512 olan paketleri engelle gibi bir kural yazmak risklidir.


 


HTTP GET Flood Paketlerini Analiz Etme


 


Tshark’ın filtreleme özellikleri kullanılarak web sayfanıza gelen paketler arasındaki anormallikleri fark edilebilir. Aşağıdaki örnek http Get flood yapılan bir sistem üzerinde alınan paketlerin tshark ile analiz edilmesini göstermektedir.


 


Komutun açıklaması: http isteklerini ip adresi, istek tipi ve istenen URL şeklinde göster:


 


root@cyblabs:~# tshark -R http.request -T fields -e ip.src -e http.request.method -e http.host -e http.request.uri


 


Capturing on eth0


10.10.10.87    GET     10.10.10.65     /ddos_test.php


10.10.10.67    GET     10.10.10.65     /ddos_test.php


10.10.10.63    GET     10.10.10.65     /ddos_test.php


10.10.10.22    GET     10.10.10.65     /ddos_test.php


10.10.10.23    GET     10.10.10.65     /ddos_test.php


10.10.10.11    GET     10.10.10.65     /ddos_test.php


10.10.10.100    GET     10.10.10.65     /ddos_test.php


10.10.10.100    GET     10.10.10.65     /ddos_test.php


10.10.10.100    GET     10.10.10.65     /ddos_test.php


10.10.10.100    GET     10.10.10.65     /ddos_test.php


10.10.10.90    GET     10.10.10.65     /ddos_test.php


10.10.10.90    GET     10.10.10.65     /ddos_test.php


10.10.10.90    GET     10.10.10.65     /ddos_test.php


10.10.0.10    GET     10.10.10.65     /ddos_test.php


10.10.10.1    GET     10.10.10.65     /ddos_test.php


10.10.10.1    GET     10.10.10.65     /ddos_test.php


10.10.10.1    GET     10.10.10.65     /ddos_test.php


10.10.10.1    GET     10.10.10.65     /ddos_test.php


10.10.10.1    GET     10.10.10.65     /ddos_test.php


10.10.10.1    GET     10.10.10.65     /ddos_test.php


 


Bir sonraki aşama bu istekler arasında belirli eşik değerini(1000 http isteğinden fazla gibi) aşan ip adreslerinin bulunması olmalıdır.


Mysql Sorgularını Yakalama


 


Günümüz güvenlik dünyasının en önemli maddelerinden biri de veritabanlarına yapılan sorgulamaların merkezi olarak loglanması ve saklanmasıdır. Bunun için temelde iki yöntem tercih edilmektedir:


 


İlk yöntem veritabanı üzerinde -özelliğine göre- çeşitli fonksiyonları aktif hale getirerek tüm işlemlerin veritabanı tarafından loglanması, diğer yöntem de ağ üzerinden veritabanına giden trafiğin bir kopyasını sniffer aracılığıyla yakalayarak paketler arasından ilgili sorgu/cevapları yakalama.


 


Tshark, mysql veritabanına ait tüm özellikleri desteklediği için ağ üzerinden mysql sunuculara giden trafiği dinleyerek trafikten yapılan sorgulamaları, cevapları ekrana/dosyaya basabilir.


 


Bunun için aşağıdaki gibi bir tshark komutu iş görecektir.


 


cyblabs# tshark -i eth0  -f ‘tcp port 3306’  -T fields -e mysql.query |uniq


 


select @@version_comment limit 1


 


show databases


 


SELECT DATABASE()


 


show databases


 


show tables


 Mysql ile kullanılabilecek diğer parametreler için http://www.wireshark.org/docs/dfref/m/mysql.html adresine göz atılabilir.


 


 


HTTP Trafiği İçerisinde GET, PUT ve OPTIONS Kullanılan İstekleri  Yakalama.


 


cyblabs#tshark -i eth0 -n -R ‘http.request.method contains GET or http.request.method contains PUT or http.request.method contains OPTIONS’


Capturing on eth0


7.571543 192.168.2.22 -> 80.93.212.86 HTTP OPTIONS / HTTP/1.111


14.925700 192.168.2.22 -> 80.93.212.86 HTTP GET / HTRTP/1.1


 


Bir TCP Bağlantısına Ait Başlangıç Ve Bitiş Paketlerini Yakalama


 


İçerisinde SYN veya FIN bayrağı set edilmiş paketleri yakalamak için


 


# tshark -n -R ‘tcp.port==80 and tcp.flags.fin==1 or tcp.flags.syn==1


Running as user “root” and group “root”. This could be dangerous.


Capturing on eth0


1.245831 192.168.2.22 -> 80.93.212.86 TCP 36566 > 80 [SYN] Seq=0 Win=5840 Len=0 MSS=1460 TSV=2759271 TSER=0 WS=5


1.259797 80.93.212.86 -> 192.168.2.22 TCP 80 > 36566 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=65535 Len=0 MSS=1452 WS=1 TSV=2754203455 TSER=2759271


3.966800 80.93.212.86 -> 192.168.2.22 TCP 80 > 36566 [FIN, ACK] Seq=212 Ack=11 Win=66240 Len=0 TSV=2754206160 TSER=2759947


3.966919 192.168.2.22 -> 80.93.212.86 TCP 36566 > 80 [FIN, ACK] Seq=11 Ack=213 Win=6912 Len=0 TSV=2759952 TSER=2754206160,


 


Filtrelemelerde kullanılacak operatörler(==, !=, contains, vs) için  www.wireshark.org/docs/dfref/ adresi incelenebilir.


Trafik İstatistikleri


 


Tshark kullanırken yakalanan/kaydedilen trafik hakkında istatistiki bilgi almak gerekirse başvurulacak komut satırı parametresi –z olacaktır.


-z parametresinin yanına uygun değerler vererek bir trafik hakkında oldukça geniş yelpazede istatistiki çıktı alınabilir.


 


# tshark -r bga_Test.pcap -q -z io,phs


 


===================================================================


Protocol Hierarchy Statistics


Filter: frame


 


frame                                   frames:1743 bytes:702358


  eth                                      frames:1743 bytes:702358


                ip                                           frames:1499 bytes:687442


                tcp                                         frames:1495 bytes:687066


                ssh                                        frames:392 bytes:330492


                short                                    frames:332 bytes:325324


                http                                      frames:153 bytes:161659


                short                                    frames:150 bytes:161396


                ssl                                          frames:208 bytes:148619


                short                                    frames:151 bytes:107046


                unreassembled              frames:39 bytes:39903


                igmp                                     frames:2 bytes:120


                udp                                       frames:2 bytes:256


                snmp                                    frames:2 bytes:256


                short                                    frames:2 bytes:256


                arp                                        frames:204 bytes:12240


                llc                                           frames:37 bytes:2220


                stp                                         frames:37 bytes:2220


                lldp                                        frames:3 bytes:456


                short                                    frames:3 bytes:456


===================================================================


Tshark Kullanarak Wireshark İle Uzak Sistemlerde Paket Analizi


 


GUI’si olmayan sistemlerde tshark&Wireshark kullanarak uzaktaki sisteme gelen paketleri yerel bilgisayarımızdaki Wireshark’a aktarabiliriz.


 


cyblabs#wireshark -k -i < ( ssh -l root IP_adresi /usr/sbin/tshark -i eth0 -w –  tcp port 80 )


 


Bu komutla uzak sistemde çalışan Tshark’ın yakaladığı paketleri anlık olarak yerel bilgisayardaki Wireshark’a göndermesi sağlanmaktadır.


Uzak sistemlerdeki paketleri yereldeki Wireshark’a aktarmak için denenebilecek alternatif yöntemler http://wiki.wireshark.org/CaptureSetup/Pipes adresinden okunabilir.


 

Makaleyi Paylaş

Cevap bırakın

Email adresiniz gizli kalacak Zorunlu alanlar * olarak işaretlenmiştir

Bunları kullanabilirsinizHTML etiketler ve öznitelikleri: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>