Anasayfa » Tcpdump Trafik Analizi

Makaleyi Paylaş

Güvenlik

Tcpdump Trafik Analizi


Tcpdump Linux/UNIX sistemlerde de-fakto paket yakalama ve analiz aracıdır. Tcpdump  pcap paket yakalama kütüphanesini(libpcap) kullanır ve ağ arabiriminden geçen paketleri (TCP/IP protokollerini) kaydedip, pcap destekli herhangi bir araç kullanarak kaydedilmiş paketleri  okuma işine yarar.


Özellikle ağ üzerinden yakaladığı paketleri pcap formatındaki sniffer araçlarının okuyabileceği formatta kaydetme özelliği, yoğun trafiğe sahip ağlarda sorunsuz paket yakalama becerisi tcpdump’ı ağ güvenliği yöneticilerinin vazgeçilmezi kılmaktadır.


Windows için Tcpdump


Tcpdump’ın Windows işletim sistemlerindeki eşdeğeri Windump aracıdır. http://www.winpcap.org/ adresinden indirilecek ikili dosyalar sisteme kurularak tcpdump benzeri  kullanım imkanı elde edilebilir.

Sponsor

Tcpdump Kullanımı


Tcpdump klasik Linux/UNIX araçları gibi komut satırından çalışır ve tüm  özelliklerini parametre olarak alır. Parametresiz çalıştırıldığında sistemde bulduğu ilk aktif ağ arabirimini dinlemeye alır(root izni varsa*). Tcpdump’ın çeşitli amaçlarla kullanılacak onlarca parametresi vardır ve sıradan bir ağ yöneticisinin bu parametreleri ezberlemesi gereksizdir.


Bu yazı tcpdump’a ait sık kullanılan parametreleri örnekleriyle birlikte açıklayıp konuya yabancı olanlara  tcpdump’a giriş niteliğinde bir belge sunmayı amaçlamaktadır.


Tcpdump kullanmaya başilamadan sistem hakkında bilinmesi gereken bir iki husus vardır. Bunlar;


Promiscious mod


Bir makinenin hedefi kendisi olmayan paketleri alabilmesi için ağ arabiriminin promiscious modda olması gerekir. Tüm snifferlar otomatik  olarak ağ arabirimini promiscious moda geçirir ve sniffer durdurulduğunda tekrar arabirimi normal moda döndürür.


Arabirimin prosmic modda olup olmadığı ifconfig komutu çıktısında gözükecektir.


# ifconfig


bce0: flags=28902<BROADCAST,PROMISC,SIMPLEX,MULTICAST,PPROMISC> metric 0 mtu 1500


        options=1bb<RXCSUM,TXCSUM,VLAN_MTU,VLAN_HWTAGGING,JUMBO_MTU,VLAN_HWCSUM,TSO4>


Tcpdump komutu çalıştırıldığında ağ arabirimini otomatik olarak promisc moda geçirir ve tcpdump’ı sonlandırdığınızda yine ağ arabirimini promisc moddan çıkarır.


Yetki


Linux/UNIX altında tcpdump programını kullanabilmek için ya root haklarına sahip olmak lazım ya da tcpdump programının suid olarak çalışması lazım


Tcpdump, paketleri kernel’a giriş-çıkış yapmadan yakalar bu sebeple iptables(Linux için) ile yazdığınız kurallar tcpdump’ı etkilemez.


Tcpdump’ın en basit kullanımı parametresiz kullanımdır.


image001


Tcpdump çıktısı ilk bakışta anlaşılır gelmese de çıktıları oluşturan bileşenler tanındıkça çıktılar da anlaşılır olacaktır.


Aşağıda tcpdump için TCP, UDP ve ICMP protokollerine ait çıktılarının bileşenleri açıklanmıştır.


Tcpdump  TCP Paket Formatı
Değer


Açıklaması


16:21:24.174


Zaman Damgası


192.168.60.3


Kaynak IP Adresi


34720


Kaynak Port numarası


>


Yön Belirteci


10.10.10.3


Hedef IP Adresi


3389


Hedef Port Numarası


S


TCP Bayrağı (SYN Bayrağı set edilmiş)


2354677536


TCP başlangıç seri numarası (ISN)


2354677536


Bir sonraki byte icin beklenen sıra numarası


(0)


Bu segmentin içerdiği uygulama verisi hesabı


win 5840


Byte cinsinden Window size.


mss 1460


Maximum Segment Size (MSS) 


sackOK


Selective acknowledgement


(DF)


Paketin DF(Parçalanmaması) özelliğinde olduğunu


Tcpdump UDP Paket FormatıDeğer


Açıklaması


10:20:21.17


Zaman Damgası


172.27.20.4


Kaynak IP Adresi


41197


Source port


>


Yön Belirteci


192.168.60.5


Hedef IP


24


Destination port


udp 300


Byte cinsinden udp datagram boyutu


Tcpdump ICMP Paket Formatı

Değer


Açıklaması


10:20:04.92


Zaman Damgası


172.27.20.4


Kaynak IP Adresi


>


Yön Belirteci


192.168.60.3


Hedef IP


icmp: echo request


ICMP mesaj tipi


Sık Kullanılan Parametreler


Arabirim Seçimi( -i )


Sistemimizde birden fazla arabirim varsa ve biz hangi arabirimini dinlemesini belirtmezsek tcpdump aktif olan ağ arabirimleri arasında numarası en düşük olanını dinlemeye alır, mesela 3 adet aktif Ethernet ağ arabirimimiz var; eth0, eth1, eth2[Linux için geçerlidir,diğer unix çeşitlerinde farklıdır, şeklinde biz bu makinede tcpdump komutunu yalın olarak kullanırsak tcpdump eth0 arabirimini dinlemeye alacaktır.


Eğer ilk arabirimi değilde istediğimiz bir arabirimi dinlemek istiyorsak -i parametresi ile bunu belirtebiliriz


# tcpdump -i eth2


komutu ile sistemimizdeki 3.Ethernet kartını dinlemeye alıyoruz.


Sistemde bulunan ve tcpdump tarafından dinlemeye alınabilecek arabirimlerin listesini almak için –D parametresi kullanılabilir.


image002


İsim Çözümleme ( -n )


Eğer tcpdump ile yakalanan paketlerin dns isimlerinin çözülmesi istenmiyorsa -n parametresini kullanılabilir. Özellikle yoğun ağlarda tcpdump her gördüğü ip adresi-isim için dns sorgusu göndermeye çalışıp gelen cevabı bekleyeceği için ciddi yavaşlık hissedilir.


image003


burada huzeyfe makinesi 192.168.0.100, erhan makinesi 192.168.0.1 IP adresine sahiptir. İsimlerin yanında protocol ve port numaralarınında isimlere çevrimi de istenmiyorsa -nn parametresini kullanılabilir.


# tcpdump -nn


yukarıda (-n için)verdiğimiz örnekte -n yerine -nn koyarsanız hem isim hemde port çözümlemesi yapılmayacaktır,yani telnet yerine 23 yazacaktır.


-Zaman Damgası Gösterimi ( -t )


Eğer tcpdump’ın daha sade bir çıktı vermesini isteniyorsa ekrana bastığı  satırların başındaki timestamp(zaman damgası, hangi paketin hangi zaman aralığında yakalandığını belirtir) kısmı iptal edilebilir.


Çıktılarda timestamp[zaman damgası]leri istenmiyorsa -t parametresi kullanılabilir.


Timestamp li çıktı


image004


Timestamp(Zaman damgası)sız çıktı


image005


Yakalanan Paketleri  Kaydetme ( -w )


Tcpdump’ın yakaladığı paketleri ekradan değilde sonradan incelemek üzere bir uygun bir şekilde dosyaya yazması istenirse -w parametresi kullanılabilir. Kaydedilen dosya cap uyumlu olduğu için sadece tcpdump ile değil birçok network snifferi tarafından okunup analiz edilebilir.


# tcpdump -w dosya_ismi


-r /Kaydedilmiş Paketleri Okuma


-w ile kaydedilen paketler  -r parametresi kullanılarak okunabilir.


# tcpdump -r dosya_ismi


Not! -w ile herhangi bir dosyaya kaydederken filtreleme yapılabilir. Mesela  sadece şu tip paketleri kaydet ya da timestampleri kaydetme gibi, aynı şekilde -r ile paketlerie okurken filtre belirtebiliriz. Bu filtrenin -w ile belirtilen  filtre ile aynı olma zorunluluğu yoktur.


image006


Yakalanacak Paket Sayısını Belirleme ( -c )


tcpdump’a -c parametresini vererek ne kadar paket yakalayıp duracağını söyleriz.


image007


Tcpdump, -c sayı ile belirtilen değer kadar paket yakaladıktan sonra çalışmasını durduracaktır.


Yakalanacak  Paket Boyutunu  Belirleme ( -s )


-s parametresi ile yakalancak paketlerin boyutunu byte olarak belirtilebilir.


#tcpdump –s 1500 gibi. Öntanımlı olarak 96 byte kaydetmektedir.


# tcpdump -i eth0


tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode


listening on eth0, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 96 bytes


Detaylı Loglama (-v)


-v parametresi ile tcpump’dan biraz daha detaylı loglama yapmasını istenebilir. Mesela bu parametre ile tcpdump çıktılarını TTL ve ID değerleri ile birlikte edinebilir.


image008


Promisc Moddan Kaçış ( -p )


-p parametresi ile de sniff yaptığımız arabirimin promisc moddan çıkmasını sağlanabilir.


Promisc moddan çıkmak ne sağlar?


Promisc moddan çıkmakla sadece o arabirime gelen ve o arabirimi ilgilendiren paketler işlenir ki bu paketlerde ya broadcast ya da direct o arabirimin adresi olması demektir. Daha çok tcpdump’ın çalıştığı makineye ait bir paket analizi yapmak istediğimiz zaman kullanılabilecek türden bir parametredir.


# tcpdump -p -i eth0


Layer 2  Başlıklarını Yakalama  ( -e )


Tcpdump kullanarak  ethernet başlık bilgileri de yakalanabilir. Özellikle yerel ağlarda yapılan trafik analizlerinde MAC adresleri önemli bilgiler vermektedir. 


image009


BPF(Berkley Packet Filter)


Tcpdump ile gelişmiş paket yakalama için BPF kullanılabilir(sadece X hostunun Y portundan gelen paketleri yakala gibi).


BPF üç ana kısımdan oluşur


Type


Host, net, port   parametreleri.


Direction


Src, dst   parametreleri.


Protocol


Ether, fddi, wlan, ip, ip6, arp, rarp  parametreleri.


Host Parametresi


Sadece belli bir host a ait paketlerin izlenmesini isteniyorsa  host parametresi kullanılabilir.


# tcpdump host 10.0.0.21


bu komutla kaynak ya da hedef ip adresi 10.0.0.21 olan paketlerin alınmasını istiyoruz.


dst host (Hedef Host Belirtimi)


dst host ;hedef host olarak belirtilen adrese ait paketleri yakalar,


# tcpdump -i eth0 dst host 10.0.0.1


yukarıdaki komutla makinemizin eth0 arabirimine gelen ve hedefi 10.0.0.1 olan tüm paketler yakalanacaktır.


# tcpdump -i eth0 dst host 10.0.0.1


tcpdump: listening on eth0


10:47:20.526325 10.0.0.21 > 10.0.0.1: icmp: echo request


ile de hedef ip si 10.0.0.1 olan ip adreslerini izlemiş oluyoruz.


src host (Kaynak Host Belirtimi)


src host tanımı ilede kaynak hostu belirterek dinleme yapabiliriz, mesela kaynak hostu 10.0.0.21 olan paketleri (10.0.0.21 makinesinde )dinlemeye alalim.


image010


sadece ip adresi değil host ismide belirtilebilir.


# tcpdump host hotmail.com


dst ve src i aynı komuttada kullanabiliriz.


Örnek:


kaynak ip si 10.1.0.59 hedef hostu 10.1.0.1 olan paketleri izlemek istersek


# tcpdump src host 10.1.0.59 and dst host 10.1.0.1


komutunu verebiliriz.


burada dikkatimizi çeken ufak bir değişiklik oldu. src host ve dst host arasına ‘and’ geldi, evet tcpdump ile kompleks kurallar yazarken sıkça kullanacağımız kelimelerden biri de ‘and’ dir, ilerleyen bölümlerde ‘and’ in yerine hangi dizimler gelebilir onlarıda göreceğiz.


Host parametresi ile de aynı şekilde bir sonuca ulaşabiliriz host parametresi ile kaynak ya da hedef hosttan herhangi biri uygunsa paket yakalanır.


port Parametresi (Port Belirtimi)


Belirli bir portu dinlemek istediğimizde kullanacağımız parametredir. Host gibi src ve dst ön ek alabilir.


src ile kaynak portu dst ile hedef portu belirtilir. dst ya da src ön eki kullanılmazsa hem kaynak hemde hedef portu verilmiş  olur.


# tcpdump port 23   ile


Kaynak veya hedef portu 23 olan paketler


# tcpdump dst port 23 ile hedef portu 23 olanlar


# tcpdump src port 23  ile  de kaynak portu 23 olan paketler izlemeye alınır.


Aşağıdaki örnekte belirli ip ve belirli port numaralarını içeren paketleri port ve isim çözümleme yapmamasını(-nn)söylüyoruz.


image011

Makaleyi Paylaş

Cevap bırakın