Anasayfa » SQL Server Üzerinde Bir Satırın Fiziksel Konumunu Bulma

Makaleyi Paylaş

SQL Server

SQL Server Üzerinde Bir Satırın Fiziksel Konumunu Bulma

 

 

Bu makalemde undocumented komut ve fonksiyonlar yardımıyla SQL Server’da bir tablodaki bir kayıt satırının fiziksel konumunu nasıl bulunacağını ve fiziksel konumdan nasıl okunacağını aktaracağım.

 

 

SQL Server veritabanı sisteminde her bir kayıt için kayıtın tutulduğu file_id (dosya numarası), page_id(sayfa numarası) ve slot_id(slot numarası) üçlüsünden oluşan RID(Row ID) bilgisi tutulmaktadır. Bu bilgiye SQL Server 2005 ile birlikte gelen %%lockres%% komutu ile ulaşabiliyorduk. Satırın bulunduğu fiziksel konumu bulmak için bir test veritabanı ve test tablosu oluşturalım:

 

 

Veritabanı Oluşturma

 

create database test_dbcc


go

use test_dbcc

go

 

 

–Tablo Oluşturma

 

create table dbo.WebSites

(id int identity(1,1),

webadress varchar(64),

siteowner varchar(32))

go

insert into dbo.WebSites(webadress,siteowner) values(‘www.mehmetguzel.net’,‘Mehmet Güzel’)

go

insert into dbo.WebSites(webadress,siteowner) values(‘www.mehmetguzel.com’,‘Mehmet Güzel’)

go

insert into dbo.WebSites(webadress,siteowner) values(mehmetguzel.blogspot.com’,‘Mehmet Güzel’)

go

 

 

Oluşturduğumuz tablodaki kayıtların fiziksel konumuna bakalım:

 

 

select id, webadress, %%lockres%% FileId_PageId_SlotId

from dbo.WebSites

 

 

 

image001

 

 

 

Yukarıdaki resimde; en sağdaki sütun bize ilgili kayıtın bulunduğu file_id, page_id ve slot_id numarasını vermektedir. 1. Satır için file_id 1, page_id 165 ve slot_id 0 değerlerine sahip.

 

 

SQL Server 2008 ile birlikte %%lockres%% komutuna benzer işi yapan %%physloc%% komutu geldi. %%physloc%% komutu hex değer döndürür. WebSites tablosundaki kayıtların fiziksel adreslerini hex olarak bulalım:

 

 

select id, webadress, %%physloc%% HexAdress

from dbo.WebSites

 

 

 

image002

 

 

 

HexAdress kolonun ilk 4 byte’ın kombinasyonu page_id değerini; sonraki 2 byte’ın kombinasyonu file_id değerini; en sondaki 2 byte’ın kombinasyonu ise slot_id değerini verir. Bu değerleri T-SQL ile bulalım:

 

 

select    cast(convert (binary (4), reverse (substring (%%physloc%%, 1, 4))) as int ) page_id

                               ,cast(convert (binary (2), reverse (substring (%%physloc%%, 5, 2))) as int) file_id

                               ,cast(convert (binary (2), reverse (substring (%%physloc%%, 7, 2))) as int) slot_id

from dbo.WebSites

 

 

 

image003

 

 

 

%%physloc%% komutunun döndürdüğü hex değeri kolayca okuyabilmek için undocumented olan sys.fn_PhysLocFormatter() fonksiyonu da kullanılabilir:

 

 

select id, webadress, %%physloc%% HexAdress, sys.fn_PhysLocFormatter(%%physloc%%) Adress

from dbo.WebSites

 

 

 

image004

 

 

 

%%physloc%% komutunun döndürdüğü hex değerini okuyabileceğimiz undocumented bir diğer fonksiyonumuz sys.fn_physloccracker() fonksiyonudur. Aynı sorguyu sys.fn_physloccracker() fonksiyonunu kullanarak fiziksel adres bilgilerini bulalım:

 

 

select w.id, w.webadress, plc.file_id, plc.page_id, plc.slot_id

from dbo.WebSites w

cross apply sys.fn_physloccracker(%%physloc%%) plc

 

 

 

image005

 

 

 

Data Page yapısını okumak için <I>dbcc</I><I> page</I><I> </I>komutu kullanılır.
 
 
Syntax:
 
 
dbcc page( {dbid|dbname}, pagenum [,print option] [,cache] [,logical] ) 
 
 
Parametreler:
 
   Dbid|dbname         : Veritabanı Id yada Veritabanı Adı
   Pagenum                  : Page numarası
   Print option              : 0, 1, 2 veya 3 değerini alabilen içerik detayını görüntüleme seçenekleridir.
                  0 - (Default) :  Sadece page header bilgisi için
                  1 – Page Header ile birlikte her satırın hex bilgisi için
                  2 – Page Header ve Page seviyesinde detay bilgi için
                  3 – Page Header ve satır seviyesinde detay bilgi için
   
                                

Şimdi ise WebSites tablosunda id numarası 1 olan kayıtın fiziksel adresini bulup ilgili page içeriğine page header ve satır seviyesinde detaylı olarak bakalım:

 

 

declare @dbccpage varchar(128)

 

 

select @dbccpage = dbcc page(‘ + db_name() + ‘,’ + cast(file_id as varchar(10)) + ‘,’ + cast(page_id as varchar(10)) + ‘,3)’

from dbo.WebSites

cross apply sys.fn_physloccracker(%%physloc%%)

where id =1

 

 

dbcc traceon(3604)

exec (@dbccpage)

dbcc traceoff(3604)

 

 

Sorgu sonucu:

 

 

DBCC execution completed. If DBCC printed error messages, contact your system administrator.

 

 

PAGE: (1:165)

 

 

BUFFER:

 

 

BUF @0x05B227D0

 

 

bpage = 0x09334000 bhash = 0x00000000 bpageno = (1:165)

bdbid = 8 breferences = 1 bcputicks = 0

bsampleCount = 0 bUse1 = 55342 bstat = 0x9

blog = 0x1c9a bnext = 0x00000000

 

 

PAGE HEADER:

 

 

Page @0x09334000

 

 

m_pageId = (1:165) m_headerVersion = 1 m_type = 1

m_typeFlagBits = 0x0 m_level = 0 m_flagBits = 0x8200

m_objId (AllocUnitId.idObj) = 85 m_indexId (AllocUnitId.idInd) = 256

Metadata: AllocUnitId = 72057594043498496

Metadata: PartitionId = 72057594039107584 Metadata: IndexId = 0

Metadata: ObjectId = 261575970 m_prevPage = (0:0) m_nextPage = (0:0)

pminlen = 8 m_slotCnt = 3 m_freeCnt = 7941

m_freeData = 297 m_reservedCnt = 0 m_lsn = (33:210:2)

m_xactReserved = 0 m_xdesId = (0:0) m_ghostRecCnt = 0

m_tornBits = -1585932016 DB Frag ID = 1

 

 

Allocation Status

 

 

GAM (1:2) = ALLOCATED SGAM (1:3) = ALLOCATED

PFS (1:1) = 0x61 MIXED_EXT ALLOCATED 50_PCT_FULL DIFF (1:6) = CHANGED

ML (1:7) = NOT MIN_LOGGED

 

 

Slot 0 Offset 0x60 Length 48

 

 

Record Type = PRIMARY_RECORD Record Attributes = NULL_BITMAP VARIABLE_COLUMNS

Record Size = 48

Memory Dump @0x1138A060

 

 

00000000: 30000800 01000000 03000002 00240030 00777777 0…………$.0.www

00000014: 2e6d6568 6d657467 757a656c 2e6e6574 4d65686d .mehmetguzel.netMehm

00000028: 65742047 fc7a656c et Güzel

 

 

Slot 0 Column 1 Offset 0x4 Length 4 Length (physical) 4

 

 

id = 1

 

 

Slot 0 Column 2 Offset 0x11 Length 19 Length (physical) 19

 

 

webadress = www.mehmetguzel.net

 

 

Slot 0 Column 3 Offset 0x24 Length 12 Length (physical) 12

 

 

siteowner = Mehmet Güzel

 

 

Slot 1 Offset 0x90 Length 48

 

 

Record Type = PRIMARY_RECORD Record Attributes = NULL_BITMAP VARIABLE_COLUMNS

Record Size = 48

Memory Dump @0x1138A090

 

 

00000000: 30000800 02000000 03000002 00240030 00777777 0…………$.0.www

00000014: 2e6d6568 6d657467 757a656c 2e636f6d 4d65686d .mehmetguzel.comMehm

00000028: 65742047 fc7a656c et Güzel

 

 

Slot 1 Column 1 Offset 0x4 Length 4 Length (physical) 4

 

 

id = 2

 

 

Slot 1 Column 2 Offset 0x11 Length 19 Length (physical) 19

 

 

webadress = www.mehmetguzel.com

 

 

Slot 1 Column 3 Offset 0x24 Length 12 Length (physical) 12

 

 

siteowner = Mehmet Güzel

 

 

Slot 2 Offset 0xf4 Length 53

 

 

Record Type = PRIMARY_RECORD Record Attributes = NULL_BITMAP VARIABLE_COLUMNS

Record Size = 53

Memory Dump @0x1138A0F4

 

 

00000000: 30000800 03000000 03000002 00290035 006d6568 0…………).5.meh

00000014: 6d657467 757a656c 2e626c6f 6773706f 742e636f metguzel.blogspot.co

00000028: 6d4d6568 6d657420 47fc7a65 6c mMehmet Güzel

 

 

Slot 2 Column 1 Offset 0x4 Length 4 Length (physical) 4

 

 

id = 3

 

 

Slot 2 Column 2 Offset 0x11 Length 24 Length (physical) 24

 

 

webadress = mehmetguzel.blogspot.com

 

 

Slot 2 Column 3 Offset 0x29 Length 12 Length (physical) 12

 

 

siteowner = Mehmet Güzel

 

 

DBCC execution completed. If DBCC printed error messages, contact your system administrator.

DBCC execution completed. If DBCC printed error messages, contact your system administrator.

 

 

Bu makalemde undocumented komut ve fonsiyonlar yardımıyla SQL Server’da bir kayıt satırının fiziksel page yapısını nasıl okuyacağımıza değindim. Bir sonraki makalede görüşmek dileğiyle.

 

 

Not: Makalede kullanılan SQL kodlar SQL Server 2012 RCO sürümünde yazılıp; test edilmiştir.

Makaleyi Paylaş

Cevap bırakın

Email adresiniz gizli kalacak Zorunlu alanlar * olarak işaretlenmiştir

Bunları kullanabilirsinizHTML etiketler ve öznitelikleri: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>