Anasayfa » SQL Server Mobil Raporlama – Bölüm 2

Makaleyi Paylaş

SQL Server

SQL Server Mobil Raporlama – Bölüm 2

Makalemizin ilk bölümünde Sql Server Mobil Raporlamanın kurulum adımlarına değindik. Bu bölümde, Mobile Report Publisher programının menülerini ve grafik türlerini anlatacağız. Mobile Report Publisher programı, start menü de ayrı bir klasör olarak karşımıza geliyor. Programı açıp incelemeye başlayalım.

clip_image002

SSMR – 1

Layout – Grafiklerin, göstergelerin, navigatörlerin ve data gridlerinin olduğu sekmedir. Rapor içerisine eklenecek içerik bu menüden sürekle bırak ile saü taraftaki yerleşim ekranına konumlandırılır. Her kontrolün kendine ait farklı içerik menüsü var, bu menü sağ alt tarafta, kontroller seçildiğinde aktif olur.

Data – Bu sekmede, mobil raporlarda kullanılacak veri setleri bu alandan eklenir. Rapordaki her bir grafik türü için ayrı veri setleri eklenebilir. Veri seti olarak excel dosyaları ve Reporting Service’te yayınlanmış olan bir veri seti eklenebilmektedir. Lokal olarak kaydedilen bir veri seti, mobile report Publisher da seçilemez, bunun sebebi ise, lokal bir veri setinde yapılan güncelleme mobil raporda görülmeyecektir.

Sponsor

Settings – Ayarlar sekmesinde, raporun ismi, para birimi, yılın ilk günü, haftanın ilk günü ve effective date alanları bulunmaktadır. Yılın ilk günü ve haftanın ilk günü alanları zaman grafiklerinde kullanacağı için, bölgesel veya firmaya göre değişkenlik gösterebilir.

Preview – Ön izleme alanında, raporun web tarafında son kullanıcı tarafından nasıl görüneceği, rapor grafik tiplerinin ön izlemesini bu alandan yapabilirsiniz.

clip_image004

SSMR – 2

Mobile Report Publisher programı şekil SSMR – 15 te gösterildiği gibi, yukarda solda new, open, save, save as ve server connections butonları. Mobil raporlar Reporting service sunucusuna kaydediliyor, save as ile lokal bir kopyasını saklanabilmektedir, raporların yedeğini save as diyerek kaydedebilirsiniz.

Layout selection – düzen seçme bölümünde, Master – Phone – Tablet olarak 3 farklı düzen seçebiliyoruz. Raporun web ara yüzündeki grid – hücre sayısı mobil tasarımında aynı olmayacaktır.

Master için en fazla 6 satır 12 kolon

Phone için 6 satır 4 kolon

Tablet için 8 satır 8 kolon maksimum olarak seçilebilmektedir.

Tablet tasarımında dikey ve yatay görünümlerin bozulmaması için, rapordan gelen varsayılan grid sayılarının kullanması daha iyi olacaktır.

Visaul Control Kategorileri:

Mobil raporlarda kullanılan görsel nesnelerin her birine visual control denilmektedir. Bu kontroller 5 ana kategoriden oluşur, bunlar;

Navigators

Gauges – Göstergeler

Charts – Grafikler

Maps – Haritalar

DataGrids – Veri alanları

Navigators:

clip_image006

SSMR – 3

Time navigatör: Zaman navigatörleri, belirli bir zaman aralığındaki veriyi göstermek için kullanılırlar. Yıl, çeyrek, ay, gün ve saat formatlarını desteklerler. Bu kontrol, datettime veya zaman tipinde değer içeren alanları kullanırlar. Zaman navigatörü için herhangi bir filtre kullanmadan, zaman aralıklarını otomatik olarak ekrana yansıtır. Bu kontrol interaktif olarak, üzerindeki data barlara tıklandığında mobil rapordaki diğer tüm datalar ilgili zaman aralığındaki veriye göre otomatik olarak güncellenir.

ScoreCard Grid: Birden çok alandaki verileri birleştirebilme özelliği vardır. Veri setindeki kolon değerlerini çok yönlü olarak hesaplayabilir veya gruplayabilir. İsteğe bağlı olarak ikinci tablo ile bağlantısı yapılıp karşılaştırma yapılabilmektedir.

Selection List: Rapordaki tüm verileri filtreleme için kullanılır, bir veya birden çok alan seçilebilmektedir. Mobil cihazlarda kaydırılabilir liste olarak açılmaktadır.

Gauges – Göstergeler:

clip_image008

SSMR -4

Tek bir değer gösteren numerik görsel kontrollerdir. Gauges tek bir alan da gösterebilir, bir kolondaki birden çok değeri max,min, avg olarak da gösterebilmektedir. Number Control sadece tek bir numerik değer gösterir, hedef bir değer içermez. Diğer tüm gauges kontrolleri ana değeri hedef değer ile karşılaştırmasını gösterir, hedefin yüzdeye göre oranı, yüzdenin hedefe göre oranı, değer ve yüzdenin hedefe oranlaması v.b.

Charts – Grafikler:

clip_image010

SSMR – 5

Time chart ve comparison, time nvigatorle benzer özeliiklere sahiptir, fakat bu iki kontrolde seçim ve filtreleme özelliği bulunmamaktadır. Data tipi date time olan alanları otomatik olarak algılarlar ve desteklerler.

Category chart, comparison category chart, waterfall chart, funnel chart ve tree map, tek bir segmente ait numerik değerleri içerebilirler.

Totals chart, comparison total chart, funnel chart ve pie chartlar ise, grup segmentindeki değerleri karşılaştırma da kullanılabilirler.

Category grafikleri ile total grafiklerinin farkı, kolon görsellerini bar olarak göstermesidir. Sayfa raporlarındaki kolon ve bar grafikler, mobil raporlarda farklıdır. Dikey olan grafiğe Column Grafik, yatay olana ise Bar grafik denilmektedir. Her bir bar, veri setindeki numerik değerleri algılar ve bunları kendi içerisinde gruplar, paginated raporlarda bu tip gruplamaları manuel olarak yapmamız gerekiyordu.

Maps – Haritalar:

clip_image011

SSMR – 6

Harita grafikleri, Reporting Services teki harita grafiklerine göre daha kolay tasarlanmıştır. ESRI Standartlarına uygun haritalar ile geographic görseller hazırlanabilmektedir. Reporting Service’teki map grafikleri birden çok katman desteği vardı, mobile raporlarda ise bu destek yoktur, örnek olarak enlem ve boylam kavramları mobil raporlarda desteklenmemektedir. Power BI daki mapler de internet bağlantısına ihtiyaç duymaktadır, mobil raporlarda internet bağlantısı olmadan da map grafikler çalışabilmektedir.

Gradient Heat Map: Farklı bölgelerdeki değerleri farklı renkler ile göstererek karşılaştırma yapılmasını sağlayan map grafiktir.

Range Stop Map: Her bölgedeki numerik değerleri KPI gibi kullanarak gösterir, bölgelerin içini yeşil, sarı ve kırmızı renkler ile göstererek, değer karşılaştırması yapar. Norm değerin altında veya üstünde olan bölgeleri bu şekilde daha rahat ayırt etmektedir. Reporting servicedeki indicatorlere benzemektedir.

Bubble Map: Yuvarlak kabarcık şeklinde grafik kullanır. Kabarcığın boyutu ilgili bölgedeki değere göre küçülür veya büyür.

Map grafiklerde bir çok ülke yoktur, varsayılan olarak bazı ülkeler kurulumunda gelmektedir. ESRI Shape dediğimiz ülke haritalarını indirip, mobile Reports içinde kullanabilmekteyiz.

Data Grids:

clip_image013

SSMR – 7

Üç farklı data grid seçenekleri mevcuttur;

Simple Data Grid: Kolon ve satırlardan oluşan data grid tir, sayfa raporlardaki table mantığında çalışır,

Indicator Data Grid: İki tane metrik alana ihtiyaç duyar, bu iki alan karşılaştırması sonucu yeşil veya kırmızı olarak indicator alanların rengini belirler.

Chart Data Grid: Indicator data grid deki özellikleri kapsar, aynı zamanda iki farklı alandaki alanları karşılaştırabilir. Birbirleri ile bağlantılı iki tablo gereklidir, ilk tablodan değerleri, ikinci tablodan ise grafik kolonlarını oluşturacak verileri alır.

İkinci bölümün sonuna geldik, bu bölümünde Mobile Report Publisher dizayn programımızın alanlarına, mobil raporlarda kullanacağımız grafik tiplerini incelemiş olduk. Makale serimizin 3. Bölümünde mobil rapor tasarımı veri seti oluşturma, veri setini mobil raporda kullanma, navigatörler, selectorler gauges, grafikler gibi konuları inceleyeceğiz.

 

Makaleyi Paylaş

Cevap bırakın