Anasayfa » Sql Server 2017 Yeni Komut Satırı MacOs-Linux-Windows – Linux DBFS Dmv Tool

Makaleyi Paylaş

SQL Server

Sql Server 2017 Yeni Komut Satırı MacOs-Linux-Windows – Linux DBFS Dmv Tool

Sql Server 2017 ile birlikte MacOs, Linux ve Windows için geçerli olacak yeni Sql Server komut satırı ile birlikte gelecek. Mssql-scripter ve DBFS olarak iki tane yeni tool Sql Server ailesine katılmış bulunuyor.

Mssql-scripter toolu, developer ve Dba’lerin T-SQL scriptlerini Create ve Insert etmesine olanak sağlayacak. Sql Server on-prem’in yanı sıra, Azure Sql DB ve Azure Sql DataWarehouse içinde geçerli olacak.

DBFS toolu ise, Dba’lerin kullandığı DMV dediğimiz Dynamic Management Views’ların daha kolay kullanılmasını sağlayacak. Linux işletim sisteminde özellik bu araçla performance counterları rahatlıkla izlenebilecek.

Mssql-scripter, Sql Server Management Studio’daki Generate Script Wizard ile benzer özelliklere sahip multiplatform bir komut satırı olarak karşımıza çıkıyor. Mssql-scripter’ı Linux, MacOS ve Windows üzerinde data definition language (DDL) ve data manipulation language (DML) scriptlerini istediğiniz yerde çalıştırabilme rahatlığı sunuyor. Aynı zamanda Azure Sql Databaseleri ve Azure Sql Data Warehouse içinde kullanabilmektedir.


Mssql-scripter ile oluşturulan scriptleri .sql dosyası olarak da kaydedebilirsiniz. Mssql-scripter Phyton ile geliştirilmiş, yeni çıkan Azure CLI 2.0 toolu içerisindeki çalışma prensiplerini kapsamaktadır. Kaynak kodunu aşağıdaki Github linkinden inceleyebilirsiniz.

https://github.com/Microsoft/sql-xplat-cli

                Mssql-scripter Windows Kurulumu

 

                Phyton, Windows da varsayılan olarak gelmemektedir. Aşağıdaki linkten ilk olarak Phyton’u indirip kuruyoruz.

https://www.python.org/downloads/

clip_image002

MSCR – 1

Executable veya zip li halibi indirebilirsiniz. Add Phyton 3.6 to Path seçeneğini

clip_image004

MSCR – 2

Phyton for Windows kurulduktan sonra, mssql-scripter’ı komut satırına aşağıdaki kodu yazarak yüklüyoruz.

C:\> pip install mssql-scripter

 

clip_image006

MSCR – 3

Kurulum tamamlandığında aşağıdaki gibi succesfully mesajını verecek.

Successfully installed future-0.16.0 mssql-scripter-1.0.0a1 mssqltoolsservice-Windows-7-64-1.0.0a1 wheel-0.29.0

Linux ve MacOS Kurulumu

Linux ve MacOS tarafında ise aşağıdaki kod ile Phyton kurulumunu yapabilirsiniz.

sudo apt-get install python-pip

 

Kurulum başladı

clip_image008

MSCR – 4

Upgrade komutu ile de, son versiyonu kontrol ediyoruz.

sudo pip install –upgrade pip

 

Pyhton 9.0.1 yüklenmiş oldu.

clip_image010

MSCR – 5

Pyhton yüklendikten sonra, mssql-scipter’ı yükleyebiliriz. Aşağıdaki komut ile Linux üzerine mssql-scripter’ı yükleyebiliriz.

sudo pip install mssql-scripter

 

Mssql-scripter yüklenmiş oldu.

clip_image012

MSCR – 6

Msscripter Kullanımı

 

                Sqlcmd’ye benzer bir yapısı olan mssql-scripter’in kullanımına bakalım.

Veritabanındaki tüm nesnelerin sciptlerini çıkarmak çıkartmak için aşağıdaki scripti kullanıyoruz.

C:\> mssql-scripter -S localhost\CTP21 -d AdventureWorks2014 -U sa

-S Sunucu adı ve inscatence bilgisi

-d Veritabanı

-U Sql login bilgisi

Sql login ile bağlanıldıktan sonra kullanıcının şifre bilgisini girmemiz gerekmektedir.

clip_image014

MSCR – 7

Databasedeki tüm objectlerin scriptlerini buraya yazmak uzun olacağından örnek olarak aşağıda bir trigger’ın script örneği var.

clip_image016

MSCR – 8

Sadece schema istenirse, –schema-only parametresini eklememiz gerekiyor

mssql-scripter -S localhost -d AdventureWorks -U sa --schema-only

 

Sql server version bilgisi için

mssql-scripter -S localhost\CTP21 -d AdventureWorks2014 -U sa –target-server-version “vNext” > myData.sql

 

Tüm datayı .sql file olarak kaydetmek için aşağıdaki scripti kullanıyoruz.

mssql-scripter -S localhost -d AdventureWorks2014 -U sa --data-only > ./adventureworks-data.sql

 

Mssql-scripter ile ilgili tüm komutları,

Mssql-scripter –h

Help komut ile elde edebilirsiniz.

Tüm komutlar;

$ mssql-scripter -h

usage: mssql-scripter [-h] [--connection-string  | -S ] [-d] [-U] [-P] [-f]

                  [--data-only | --schema-and-data]

                  [--script-create | --script-drop | --script-drop-create]

                  [--target-server-version {2005,2008,2008R2,2012,2014,2016,vNext,AzureDB,AzureDW}]

                  [--target-server-edition {Standard,PersonalExpress,Enterprise,Stretch}]

                  [--include-objects [[...]]] [--exclude-objects [[...]]]

                  [--ansi-padding] [--append] [--check-for-existence] [-r]

                  [--convert-uddts] [--include-dependencies] [--headers]

                  [--constraint-names] [--unsupported-statements]

                  [--object-schema] [--bindings] [--collation]

                  [--defaults] [--extended-properties] [--logins]

                  [--object-permissions] [--owner] [--use-database]

                  [--statistics] [--change-tracking] [--check-constraints]

                  [--data-compressions] [--foreign-keys]

                  [--full-text-indexes] [--indexes] [--primary-keys]

                  [--triggers] [--unique-keys] [--display-progress]

                  [--enable-toolsservice-logging] [--version]

 

Microsoft SQL Server Scripter Command Line Tool. Version 1.0.0a1

 

optional arguments:

  -h, --help            show this help message and exit

  --connection-string   Connection string of database to script. If connection

                        string and server are not supplied, defaults to value

                        in Environment Variable

                        MSSQL_SCRIPTER_CONNECTION_STRING.

  -S , --server         Server name.

  -d , --database       Database name.

  -U , --user           Login ID for server.

  -P , --password       Password.

  -f , --file           Output file name.

  --data-only           Generate scripts that contains data only.

  --schema-and-data     Generate scripts that contain schema and data.

  --script-create       Script object CREATE statements.

  --script-drop         Script object DROP statements

  --script-drop-create  Script object CREATE and DROP statements.

  --target-server-version {2005,2008,2008R2,2012,2014,2016,vNext,AzureDB,AzureDW}

                        Script only features compatible with the specified SQL

                        Version.

  --target-server-edition {Standard,PersonalExpress,Enterprise,Stretch}

                        Script only features compatible with the specified SQL

                        Server database edition.

  --include-objects [ [ ...]]

                        Database objects to include in script.

  --exclude-objects [ [ ...]]

                        Database objects to exclude from script.

  --ansi-padding        Generates ANSI Padding statements.

  --append              Append script to file.

  --check-for-existence

                        Check for database object existence.

  -r, --continue-on-error

                        Continue scripting on error.

  --convert-uddts       Convert user-defined data types to base types.

  --include-dependencies

                        Generate script for the dependent objects for each

                        object scripted.

  --headers             Include descriptive headers for each object scripted.

  --constraint-names    Include system constraint names to enforce declarative

                        referential integrity.

  --unsupported-statements

                        Include statements in the script that are not

                        supported on the target SQL Server Version.

  --object-schema       Prefix object names with the object schema.

  --bindings            Script options to set binding options.

  --collation           Script the objects that use collation.

  --defaults            Script the default values.

  --extended-properties

                        Script the extended properties for each object

                        scripted.

  --logins              Script all logins available on the server, passwords

                        will not be scripted.

  --object-permissions  Generate object-level permissions.

  --owner               Script owner for the objects.

  --use-database        Generate USE DATABASE statement.

  --statistics          Script all statistics.

  --change-tracking     Script the change tracking information.

  --check-constraints   Script the check constraints for each table or view

                        scripted.

  --data-compressions   Script the data compression information.

  --foreign-keys        Script the foreign keys for each table scripted.

  --full-text-indexes   Script the full-text indexes for each table or indexed

                        view scripted.

  --indexes             Script the indexes (XML and clustered) for each table

                        or indexed view scripted.

  --primary-keys        Script the primary keys for each table or view

                        scripted.

  --triggers            Script the triggers for each table or view scripted.

  --unique-keys         Script the unique keys for each table or view

                        scripted.

  --display-progress    Display scripting progress.

  --enable-toolsservice-logging

                        Enable verbose logging.

  --version             show program's version number and exit

 

DBFS

 

DBFS, Linux tarafında Sql Server DMV’lerini komut tarafında görüntülenmesini ve izlenmesini sağlayan bir tooldur.

Kurulum

Ubuntu için aşağıdaki komutlar ile DBFS kurulumunu yapabilirsiniz.

sudo wget https://github.com/Microsoft/dbfs/releases/download/0.1.5/dbfs_0.1.5_amd64.deb

sudo dpkg -i dbfs_0.1.5_amd64.deb

sudo apt-get install -f

 

DMV ler için bir çalışma klasörü oluşturalım

$ mkdir DMV

 

Config bilgilerinin tutulacağı bir dosya oluşturalım

touch dmvtool.config

 

Config dosyasını nano programı ile düzenleyeceğiz,

nano dmvtool.config

 

Karşımıza gelmekte, gelen ekrana aşağıdaki örnekteki gibi config bilgilerini yazıyoruz.

[server]
hostname=00.000.000.000
username=sa
password=”Şifreniz”
version=16

Exit ile nano dosya editlemesinden çıkıyoruz, çıkmadan önce dosyayı kaydetmek için Y ile onay veriyoruz.

Cd komutu ile DMV leri yüklediğimiz klasöre geliyoruz

Cd /DMV/server

ls ile tüm dmv leri aşağıdaki gibi görmeiz gerekiyor

clip_image018

MSCR – 9

Çalıştırmak istediğimiz DMV nin başına cat komutunu yazarak çalıştırabiliriz.

cat dm_os_sys_memory

veya

cat dm_os_sys_memory.json | python -m json.tool

 

 

clip_image020

MSCR – 10

 

awk {print $1,$5} dm_os_sys_memory | column -t

 join -j 1 -o 1.1,1.16,1.17,2.5,2.8 <(sort -k1 dm_exec_connections) <(sort -k1 dm_exec_connections) -t $’\t | sort -n -k1 | column -t

 

Bu makalede sizlere, Sql Server 2017 ile birlikte gelen mssql-scripter ve Linux tarafında DMV lerin izlenmesini sağlayan DBFS toollarını anlatmaya çalıştık. Bir sonraki Sql Server 2017 yenilikleri makalesinde görüşmek üzere.

Makaleyi Paylaş

Cevap bırakın

Email adresiniz gizli kalacak Zorunlu alanlar * olarak işaretlenmiştir

Bunları kullanabilirsinizHTML etiketler ve öznitelikleri: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>