Anasayfa » Service Manager Self-Service Portal ve Orchestrator Düeti – Kullanıcı Hesabı Kapanma Otomasyonu Bölüm 2

Share This Post

Microsoft System Center Yönetim Ailesi

Service Manager Self-Service Portal ve Orchestrator Düeti – Kullanıcı Hesabı Kapanma Otomasyonu Bölüm 2

Makalemizin ilk bölümünde Service Request i, içerisinde ki aktiviteleri ve aktivitede kullanacağımız runbook u oluşturmuştuk. Makalenin bu bölümünde ise kullanıcı hesabı kapatma işleminin tamamlanabilmesi için gerekli olan runbook ları tamamlayacağız ve oluşturmuş olduğumuz Service Request Offering i yayınlayacağız.

İlk olarak Service Manager tarafından çağırılacak Start – Kullanıcı Hesabı Kapatma isimli runbook u hatırlayalım.

clip_image002

Bilgileri Al aktivitesinde aşağıda ki üç bilgiye ihtiyaç duyuyorduk. Bunlar,

·        Kullanıcı Adı: Hesabı kapatılacak kullanıcının adı

Sponsor

·        Tarih: Hesabın kapatılacağı tarih

·        Activity GUID: Service Request tarafından çağırılan Runbook Automation Activity GUID değeri

Aktivitenin görünümü aşağıda ki gibidir.

clip_image004

Bir sonraki aktivitemiz ise Invoke Runbook aktivitesi idi ve hesap kapatma işlemlerini yapacak runbook u çağırıyordu. Kısaca onu da hatırlamak gerekirse,

clip_image006

Şeklinde idi. Burada ki üç alan çağırılan runbook olan 1.0_Kullanıcı Hesabı Kapatma isimli runbook un başlangıç aktivitesi olan Initialize Data aktivitesinden gelmektedir. Bu runbook henüz oluşturulmadığı için Call – 1.0 Kullanıcı Hesabı Kapatma isimli Invoke Runbook aktivitesinde Parameters bölümü boş gelecektir. Bu kısa hatırlatmanın ardından artık makalemizin ikinci bölümüne başlayabiliriz. Orchestrator içerisinde iki farklı klasör yapısının olmasını tavsiye etmiştim. Benim ortamımda ki klasör yapısı aşağıda ki şekilde idi,

clip_image008

Yukarıda ki klasör Service Manager içerisinde ki Orchestrator Connector tarafından senkron edilen runbook ları içeriyordu. Bunlardan birisi de SM – Kullanıcı Hesabı Kapatma idi. SM – Kullanıcı Hesabı Kapatma içerisinde ki Start – Kullanıcı Hesabı Kapatma isimli runbook farklı bir klasör yapısında ki esas işlemi yapacak olan runbook u çağırıyordu. O bölümün klasör yapısı benim ortamımda aşağıda ki şekilde idi.

clip_image010

Yukarıda ki Kullanıcı Hesabı Kapatma klasörü yoksa oluşturalım ve içerisine ilk runbook olan 1.0_Kullanıcı Hesabı Kapatma isimli runbook u oluşturalım ve ismini değiştirelim.

1.0_Kullanıcı Hesabı Kapatma

İlk aktivite olarak Runbook Control altında bulunan Initialize Data aktivitesini sürükleyip runbook içerisine bırakalım ve ismini Bilgileri Al olarak değiştirelim. Aktiviteyi çift tıklayarak açalım ve Add butonunu kullanarak üç adet parametre ekleyelim. Bu parametrelerin isimlerini sırasıyla Tarih, ID ve Kullanıcı Adı olacak şekilde değiştirelim. Aktivitenin son hali aşağıda ki şekilde olacaktır.

clip_image012

Finish diyerek aktiviteyi kapatalım.

Not: Bu aktiviteden sonra Service Manager Integration Pack ile birlikte gelen aktiviteleri kullanamaya başlayacağız. Bu nedenle öncelikle Service Manager 2012 R2 Integration Pack in yüklenmiş olması ve ardından Service Manager bağlantısının yapılmış olması gerekmektedir.

Runbook içerisine SC 2012 Service Manager altında bulunan Get Object aktivitesini sürükleyip bırakalım, Bilgileri Al aktivitesi ile bağlayalım ve ismini Runbook u Çek olarak değiştirelim. Çift tıklayarak aktiviteyi açalım, Connection bölümünde Service Manager bağlantısı için oluşturulan tanımı seçelim. Class a tıklayıp açılan pencereden Runbook Automation Activity (Runbook Otomasyon Etkinliği) ni seçelim. Filters bölümünde Add diyelim ve açılan pencerede Name bölümünde SC Object Guid i, Relation bölümünde Equals ı seçelim. Son olarak Value bölümünde ise sağ tıklayalım ve Subscribeà Published Data seçeneğini seçip karşımıza gelen ekranda Bilgileri Al aktivitesinde ki ID yi seçelim.

clip_image014

Aktivitenin son şekli aşağıda ki gibi olacaktır.

clip_image016

Finish diyerek aktiviteyi kapatalım. Bu aktvite ile portal üzerinden yapılan kullanıcı hesabı talebi sonrası onaylanan Service Request in çalıştırdığı runbook u bulmuş olacağız.

Şimdi portalden yapılan talep sonrası oluşturulan Service Request i bulalım. Bunun için az önce bulmuş olduğumuz runbook un bağlı olduğu service request i bulmamız yeterli olacaktır. Bunun için Get Relationship aktivitesini runbook içerisine sürükleyip bırakalım, Runbook u Çek aktivitesi ile bağlayalım ve adını Runbook un Bulunduğu SR ı Bul olarak değiştirelim. Aktiviteyi çift tıklayarak açalım. Connection bölümünde Service Manager için oluşturmuş olduğumuz bağlantıyı seçelim. Object Class bölümünde Runbook Automation Activity (Runbook Otomasyon Etkinliği) ni seçelim. Object Guid bölümünde sağ tıklayıp Subscribeà Published Data yı seçtikten sonra Runbook u Çek aktivitesinde ki SC Object Guid i seçelim.

clip_image018

Son olarak Related Class bölümünde ise Service Request (Hizmet İsteği) class nı seçelim. Aktivitenin son hali aşağıda ki gibi olacaktır.

clip_image020

Finish diyerek aktiviteyi kapatalım. Bu aktvite ile portal üzerinden yapılan kullanıcı hesabı talebi sonrası onaylanan Service Request i bulmuş olacağız.

Şimdi portalden yapılan istekte ismi belirtilen kullanıcıyı runbook içerisinde bulalım. Bunun için Get Relationship aktivitesini runbook içerisine sürükleyip bırakalım ve SR ı Çek aktivitesi ile bağlayalım ve adını Runbook İçerisinde ki Kullanıcıyı Bul olarak değiştirelim. Eklediğimiz aktiviteyi çift tıklayarak açalım. Connection bölümünde Service Manager bağlantısı için oluşturduğumuz bağlantıyı seçelim. Object Class bölümünde Runbook Automation Activity (Runbook Otomasyon Etkinliği) ni seçelim. Object Guid bölümünde sağ tıklayıp SubscribeàPublished Data seçeneğine tıkladığımızda karşımıza gelen ekranda Runbook u Çek aktivitesinde ki SC Object Guid i seçelim.

clip_image022

Son olarak Related Class bölümünde bu sefer Active Directory User (Active Directory Kullanıcısı) class nı seçelim. Aktivitenin son hali aşağıda ki şekilde olacaktır.

 

clip_image024

Finish diyerek aktiviteyi kapatalım. Bu aktivite ile portalden yapılan hesap kapatma talebinde belirtilen kullanıcı bilgisini runbook içerisinden almış olacağız. İlk makaleden hatırlarsanız kullanıcı bilgisinin Runbook içerisinde ki Related Items bölümüne eklenmesini sağlamıştık.

Şimdi elde ettiğimiz kullanıcı bilgisini Service Manager CMDB den çekmeye geldi. Bunun için Get Object aktivitesini runbook içerisine sürükleyip bırakalım, Runbook İçerisinde ki Kullanıcıyı Bul aktivitesi ile bağlayalım ve adını Kullanıcı Bilgisini CMDB den Çek olarak değiştirelim. Aktiviteye çift tıklayıp açalım ve karşımıza gelen ekranda Connection bölümünde Service Manager bağlantısı için oluşturulmuş bağlantıyı seçelim. Ardından Class bölümünde Active Directory User (Active Directory Kullanıcısı) class nı seçelim. Filters bölümünde Add e tıklayalım ve karşımıza gelen ekranda Name bölümünde SC Object Guid i, Relation bölümünde Equals ı seçelim. Son olarak Value bölümünde sağ tıklayıp Subscribeà Published Data yı tıklayalım ve Runbook İçerisinde ki Kullanıcıyı Bul aktivitesinde ki Related Object Guid seçeneğini seçelim.

clip_image026

clip_image027

Aktivitenin son hali aşağıda ki şekilde olacaktır.

clip_image029

Finish diyerek aktiviteyi kapatalım.

Artık CMDB içerisinde ki kullanıcı bilgisi elimizde olduğuna göre bu kullanıcının tüm bilgilerini Active Directory den çekebiliriz. Bunun için Active Directory IP sinden Get User aktivitesini runbook içerisine sürükleyip bırakalım, Kullanıcı Bilgisini CMDB den çek ile bağlayalım ve adını Kullanıcıyı AD den Çek olarak değiştirelim. Aktiviteye çift tıklayarak açalım ve karşımıza gelen Properties ekranının Configuration bölümünde Active Directory bağlantısını sağlayacak tanımı seçelim. Eğer kullanıcıyı belirli bir OU altında aramak istiyorsak Optional Parameters dan ekleme yapabiliriz. Ama ben AD root da arama yapmak istediğim için herhangi bir değişiklik yapmadım.

clip_image031

Ardından Filters bölümüne geçelim ve Add e tıklayalım. Karşımıza gelen ekranda Name bölümünde User Principal Name i, Relation bölümünde Equals ı ve Value bölümünde sağ tıklayıp Subscribeà Published Data seçeneğine tıklayıp karşımıza gelen ekranda Kullanıcı Bilgisini CMDB den Çek aktivitesinde ki UPN i seçelim.

clip_image033

clip_image034

Ok e tıkladığımızda aktivitemizin filters bölümü aşağıda ki şekilde gözükecektir.

clip_image036

Finish diyerek aktiviteyi kapatalım.

Sıra yukarıda elde ettiğimiz kullanıcının hesabını istenen tarihte süresinin dolmasını (expire) sağlamaya geldi. Bildiğiniz gibi Active Directory de kullanıcı hesabının özelliklerini açıp Account sekmesine geçtiğimizde alt bölümde Account expires şeklinde bir bölüm vardır. Normal şartlar altında bu bölüm Never seçeneğindedir.

clip_image038

Hesabı kapatılacak kullanıcının olur da kapatma sırasında bir problem yaşanması halinde en azından hesabının devre dışı olmasını garanti etmek istiyoruz. Bu amaçla bu bölümü hesabın kapatılacağı tarih olarak set etmemiz gerekmekte. Bunun için öncelikle bize verilen tarihi Account expires değerinin kabul edeceği tarih formatına dönüştürmemiz gerekmekte. Bu amaçla Utilities altında bulunan Format Date/Time aktivitesini runbook içerisine sürükleyip bırakalım, Kullanıcıyı AD den çek aktivitesi ile bağlayalım ve adını Tarih ve Saati Düzenle olarak değiştirelim. Aktivitenin Input Date/Time bölümüne sağ tıklayalım ve Subscribeà Published Data seçeneğini seçelim. Karşımıza gelen ekranda Bilgileri Al aktivitesinde ki Tarihi seçelim.

clip_image040

Ok diyerek bu ekranı kapatalım. Output bölümüne verilen tarihin ne şekilde düzenleneceğini belirleyeceğiz. Burada tam olarak yyyy-MM-ddT18:00:00 şeklinde bir format vermemiz gerekmekte. Burada saati istediğiniz şekilde düzenleyebilirsiniz. Aktivitemizin son hali aşağıda ki şekilde olacaktır.

clip_image042

Finish diyerek aktiviteyi kapatalım. Runbook muzun son hali aşağıda ki gibi olacaktır.

clip_image044

Böylece 1.0_Kullanıcı Hesabı Kapatma runbook muzu tamamlamış oluyoruz. Hatırlarsanız bu runbook Start – Kullanıcı Hesabı Kapatma runbook u tarafından çağırılıyordu. Invoke runbook aktivitesinde hangi bilgilerin ve değerlerin çağırılan runbook a aktarılacağını belirlememiz gerekiyor. Bunun için 1.0_Kullanıcı Hesabı Kapatma runbook nu Check In diyerek kayıt edelim ve ardından Start – Kullanıcı Hesabı Kapatma runbook na geçelim ve Call – 1.0 Kullanıcı Hesabı Kapatma aktivitesini açalım. Details bölümünde Runbook  bölümünde ki  tıklayalım ve Select Runbook ekranında 1.0_Kullanıcı Hesabı Kapatma runbook unu bulup seçelim.

clip_image046

clip_image048

Ok dediğimizde Parameters bölümünde bize üç değer sorulacaktır. Buraları sağ tıklayıp Subscribeà Published Data yolunu kullanıp Bilgileri Al aktivitesinde ilgili alanlar ile eşleştirelim.

clip_image049

clip_image050

Finish diyerek bu aktiviteyi kapatalım ve Start – Kullanıcı Hesabı Kapatma runbook nu Check In diyerek kayıt edelim.

Konunun dağılmaması için makalede bu aşamaya kadar yaptıklarımızı özetlemek gerekirse,

·        Kullanıcı hesabının account expire zamanının set edilmesi için 1.0_Kullanıcı Hesabı Kapatma isimli bir runbook oluşturduk ve eklediğimiz aktiviteler ile akışımızı şekillendirdik.

·        Service Manager tarafından çağırılacak olan Start – Kullanıcı Hesabı Kapatma runbook u ile 1.0_Kullanıcı Hesabı Kapatma isimli runbook u Invoke Runbook aktivitesi ile ilişkilendirdik ve bizden istenen verilerin aktarılması için gerekli düzenlemeleri yaptık.

Sıra kullanıcı hesabı, mail hesabı, lync hesabını kapatıp, kullanıcıyı üye olduğu gruplardan çıkardıktan sonra belirlenen ou altına taşıyıp ardından bilgilendirme maili atacak olan runbook u tasarlamaya geldi.

1.1_Kullanıcı Hesabı Kapatma

Tasarlayacağımız bu runbook ile kullanıcının Active Directory hesabını, Exchange posta kutusunu ve Lync hesabını kapatacağız. Ardından kullanıcıyı üye olduğu tüm gruplardan çıkarıp kullanıcıyı ilgili ou içerisine taşıdıktan sonra son olarak da işin tamamlandığına dair mail atarak bilgilendirme yapacağız. Kullanıcı hesabını akşam saat 18:00:00 (mesai bitimi) olarak belirlemiştik. Dolayısıyla runbook a her gün bu saati kontrol ederek başlayacağız. Bunun için 1.1_Kullanıcı Hesabı Kapatma isimli yeni bir runbook oluşturalım, Scheduling altında bulunan Monitor Date/Time aktivitesini sürükleyerek bırakalım, ismini Zamanı İzle olarak belirleyelim ve çift tıklayarak aktiviteyi açalım. Karşımıza gelen ekranda At kısmını 18:00 ya da 06:00 PM olacak şekilde belirleyelim. Böylece her akşam runbook saat 6 da çalışacaktır.

clip_image052

Finish diyerek aktiviteyi kapatalım.

İkinci olarak tarihi Expire account formatına göre düzenlememiz gerekiyor. Bu amaçla Utilities altnda bulunan Format Date/Time aktivitesini sürükleyip runbook içerisine bırakalım, Zamanı İzle aktivitesi ile bağlayalım ve adını Tarih Formatını Ayarla olarak değiştirelim. Aktiviteyi çift tıklayarak açalım ve Inputà Date/Time bölümüne sağ tıklayıp Subscribeà Published Data seçeneğinden Zamanı İzle aktivitesinin Activity Start Time seçeneğini seçelim.

Not: Activity Start Time direk gözükmeyecektir. Bunun için Show common published data seçeneğini işaretledikten sonra karşımıza çıkacaktır.

clip_image054

Aktivitenin Outputà Format bölümüne ise yyyy-MM-ddT18:00:00 şeklinde yazalım. Aktivitenin son hali aşağıda ki gibi olacaktır.

clip_image056

Finish diyerek aktiviteyi kapatalım.

Bir sonra ki adımda hesabı kapatılacak olan kullanıcıyı bulmalıyız. Bunun için Active Directory IP si içerisinde ki Get User aktivitesini runbook içerisine sürükleyip bırakalım, Tarih Formatını Ayarla aktivitesi ile bağlayalım ve ismini Hesabı Kapatılacak Kullanıcıyı Bul olarak değiştirelim. Aktiviteyi çift tıklayarak açalım ve connection bölümünde Active Directory ile bağlantı sağlamak için oluşturulan bağlantıyı seçelim ve Filters bölümüne geçelim. Add e tıklayalım, karşımıza gelen ekranda Name bölümünde Account Expires ı, Relation bölümünde Is less than or equal to yu seçelim. Value bölümünde sağ tıklayalım ve Subscribeà Published Data seçeneğinden Tarih Formatını Ayarla aktivitesinden Format Result çıktısını seçelim.

clip_image058

clip_image060

Ok diyerek yukarıda ki ekranı kapattığımızda aktivitenin son hali aşağıda ki gibi olacaktır.

clip_image061

Finish diyerek aktiviteyi kapatalım.

Hesabı kapatılacak kullanıcıyı bulduğumuza göre artık kapatma işlemlerine geçebiliriz. Öncelikle kullanıcının posta kutusunu disable durumuna getirelim. Bunun için Exchange Admin altında ki Disable Mailbox aktivitesini runbook içerisine sürükleyip bırakalım, Hesabı Kapatılacak Kullanıcıyı Bul aktivitesi ile bağlayalım ve adını Kullanıcının Posta Kutusunu Kapat olarak değiştirelim. Çift tıklayarak aktiviteyi açalım Configuration bölümünde Exchange bağlantısını sağlamak için oluşturulan ayarı seçelim. Identity kısmında sağ tıklayalım ve Subscribeà Published Data seçeneğinden Hesabı Kapatılacak Kullanıcıyı Bul aktivitesinden User Principal Name i seçelim.

Not: Identity bölümünde DN (Distinguish Name), UPN (User Principal Name), Display Name, SMTP Address gibi değişkenleri seçebiliriz.

clip_image063

Ok diyerek pencereyi kapattığımızda aktivitenin son hali aşağıda ki gibi olacaktır.

clip_image065

Finish diyerek aktiviteyi kapatalım.

Kullanıcının posta kutusunu kapattıktan sonra sıra kullanıcının hesabını kapatmaya geldi. Bunun için Active Directory IP içerisinden Disable User aktivitesini runbook içerisine sürükleyip bırakalım, Kullanıcının Posta Kutusunu Kapat aktivitesi ile bağlayalım ve adını Kullanıcının AD Hesabını Kapat olarak değiştirelim. Aktiviteyi çift tıklayarak açalım ve Configuration bölümünde ki Name bölümünde Active Directory bağlantısını sağlayacak ayarı seçelim. Properties bölümünde bizden kullanıcının Distinguished Name değeri istenecektir. Sağ tıklayıp Subscribeà Published Data seçeneğinden Hesabı Kapatılacak Kullanıcıyı Bul aktivitesinde ki Distinguished Name değişkenini seçelim.

clip_image067

Ok diyerek pencereyi kapattığımızda aktivitemizin son hali aşağıda ki gibi olacaktır.

clip_image069

Finish diyerek aktiviteyi kapatalım.

Kullanıcının hesabını da kapattığımıza göre kullanıcıyı üye olduğu tüm gruplardan çıkarmalıyız. Bu işlemi PowerShell kullanarak yapacağız. Farklılık olması açısından bu işlem için farklı bir IP kullanacağım. PowerShell Script Execution 1.2 isimli IP yi PowerShell işlemlerinde sizin de kullanmanızı tavsiye ederim. İlgili IP yi https://gallery.technet.microsoft.com/Orchestrator-Integration-438f9ece adresinden indirebilirsiniz. Bu makalede IP nin eklenmesini anlatmayacağım. IP yi import ettikten sonra Execute PS Script – Global aktivitesini runbook üzerine sürükleyip bırakalım, Kullanıcının AD Hesabını Kapat aktivitesi ile bağlayalım ve adını Kullanıcıyı Üye Olduğu Gruplardan Çıkar olarak değiştirelim. Aktiviteyi çift tıklayarak açalım ve Configuration bölümünde Active Directory bağlantısını sağlayacak ayarı seçelim. Properties bölümünde bulunan PS Script 01 bölümüne sağ tıklayalım ve Expand seçeneğini seçelim. Açılan pencereye aşağıda ki PowerShell kodunu yapıştıralım.

Import-Module ActiveDirectory

$UserGroups=Get-ADPrincipalGroupMembership -Identity SamAccountName

Foreach ($i in $UserGroups)

{

    If ($i.name -eq ‘Domain Users’) {continue}

    Remove-ADPrincipalGroupMembership -Identity SamAccountName -MemberOf $i -Confirm:$False

}

Not: Bu script kullanıcıyı Domain Users dışında üye olduğu tüm gruplarda çıkarır.

Yukarıda ki PowerShell script inde ki SamAccountName bölümlerini silelim ve sağ tıklayıp Subscribeà Published Data seçeneğini seçelim. Karşımıza gelen ekranda Hesabı Kapatılacak Kullanıcıyı Bul aktivitesinde ki Sam Account Name değişkenini seçelim.

clip_image071

Script mizin son hali aşağıda ki gibi olacaktır.

clip_image073

Ok diyerek pencereyi kapattığımızda aktivitemizin son hali aşağıda ki gibi olacaktır.

clip_image075

Finish diyerek aktiviteyi kapatalım.

Kullanıcıyı üye olduğu gruplardan çıkarık şimdi de Lync hesabını kapatalım. Benim ortamımda Lync 2010 çalışmakta. Bu işlem için yeniden Execute PS Script – Global aktivitesini runbook üzerine sürükleyip bırakalım, Kullanıcıyı Üye Olduğu Gruplardan Çıkar aktivitesi ile bağlayalım ve adını Kullanıcının Lync Hesabını Kapat olarak değiştirelim. Aktiviteyi çift tıklayarak açalım ve Configuration bölümünde Lync bağlantısını sağlayacak ayarı seçelim. Properties bölümünde bulunan PS Script 01 bölümüne sağ tıklayalım ve Expand seçeneğini seçelim. Açılan pencereye aşağıda ki PowerShell kodunu yapıştıralım.

Import-Module Lync

 

Disable-CSUser -Identity SamAccountName

Yukarıda ki PowerShell script inde ki SamAccountName bölümlerini silelim ve sağ tıklayıp Subscribeà Published Data seçeneğini seçelim. Karşımıza gelen ekranda Hesabı Kapatılacak Kullanıcıyı Bul aktivitesinde ki Sam Account Name değişkenini seçelim.

clip_image076

Script mizin son hali aşağıda ki gibi olacaktır.

clip_image078

Ok diyerek pencereyi kapattığımızda aktivitemizin son hali aşağıda ki gibi olacaktır.

clip_image080

Finish diyerek aktiviteyi kapatalım.

Kullanıcını tüm hesaplarını kapattığımıza göre artık kullanıcının hesabını hesabı kapatılan kullanıcılar için kullandığım Ayrılan Kullanıcılar OU suna taşınmasını sağlayalım. Bu işlem için Active Directory IP sinde bulunan Move User aktivitesini runbook içerisine sürükleyip bırakalım, Kullanıcının Lync Hesabını Kapat aktivitesi ile bağlayalım ve adını Kullanıcı Hesabını Taşı olarak değiştirelim. Aktiviteyi çift tıklayarak açalım ve Configuration bölümünde Active Directory bağlantısını sağlayacak ayarı seçelim. Properties bölümünde bizden User Distinguished Name ve New Container Distinguished Name şeklinde iki değer istenecektir. User Distinguished Name de sağ tıklayıp Subscribeà Published Data seçeneğini seçelim ve Hesabı Kapatılacak Kullanıcıyı Bul aktivitesinde ki Sam Account Name değişkenini seçelim.

clip_image082

Ok diyerek pencereyi kapatalım. New Container Distinguished Name bölümüne ise hesabı kapatılan kullanıcının Active Directory de taşınmasını istediğimiz yeni OU nun Distinguished Name ni yazalım. Benim yapımda buraya ou=ayrilan kullanicilar, dc=mhclabs,dc=com yazıyorum.

clip_image084

Ok diyerek pencereyi kapattığımızda aktivitemizin son hali aşağıda ki gibi olacaktır.

clip_image086

Finish diyerek aktiviteyi kapatalım.

Böylece kullanıcı hesabı kapatma işlemlerini tamamlamış olduk. Son olarak işlemin başarılı şekilde tamamlandığının bilgisini mail yoluyla iletme işlemi kaldı. Bunu için Exchange User içerisinde ki Create and Send E-Mail aktivitesini runbook içerisine sürükleyip bırakalım, Kullanıcı Hesabını Taşı aktivitesi ile bağlayalım ve adını Kullanıcının Hesabının Kapatıldığını Mail At olarak değiştirelim. Configuration bölümünde Exchange bağlantısını sağlayacak ayarı seçelim. Properties kısmında bizden To, Subject ve Body alanlarının bilgisi istenmektedir. Ben ek olarak Optional Properties seçeneğinden From ve Cc alanlarını da ekledim. Subject, To ve Cc bölümlerini siz ihtiyacınıza göre doldurabilirsiniz. From bölümünde ki adresi yardimmasasi@mhclabs.com olarak belirledim. Body bölümünde de aşağıda ki şekilde bir metin yazdım.

clip_image088

Ok diyerek pencereyi kapattığımızda aktivitenin son hali aşağıda ki gibidir,

clip_image090

Finish diyerek aktiviteyi kapatalım.

Runbook u Check In diyerek kayıt ettiğimizde akışımızın son şekli aşağıda ki şekilde gözükecektir.

clip_image092

Runbook larımız hazır olduğuna göre artık ilk makalede oluşturup Draft olarak kayıt ettiğimiz Request Offering i Published durumuna çekebiliriz. Bunun için Service Manager konsolunda Libraryà Service Catalogà Request Offerings altında ki Draft Request Offerings seçeneğine gelelim ve sağ tarafta Kullanıcı Hesabı Kapatma Talebi ni seçip Tasks altından Publish seçeneğine tıklayalım.

clip_image094

Bu işlemin ardından Request Offering Published Request Offerings altına taşınacaktır. Sıra bu Request Offering i ilgili olduğu Service Offering altına taşımaya geldi. Bunun için Service Offerings altında ki gruplardan uygun olanını açalım. Örneğin benim ortamımda Diğer Hizmet İstekleri altına almak istiyorum. Bunun için Diğer Hizmet İstekleri ni açalım ve Request Offering bölümüne gelelim.

clip_image096

Burada Add seçeneğine tıklayalım ve karşımıza gelen ekranda arama bölümüne Kullanıcı yazalım. Arama sonucunda karşımıza gelen Kullanıcı Hesabı Kapatma Talebini aşağıda ki Add seçeneğine tıklayarak listeye ekleyelim.

clip_image098

Ok e tıklayıp değişikliği kayıt ettiğimizde Service Offering ler içerisinde Kullanıcı Hesabı Kapatma Talebi ni de göreceğiz.

clip_image100

Ok diyerek değişiklileri kayıt edelim. Artık Self-Service Portaline girdiğimizde Kullanıcı Hesabı Kapatma Talebini görebiliyor olacağız.

clip_image102

IT1 kullanıcısı için ilk talebimizi oluşturalım,

clip_image104

clip_image106

Onay verecek kullanıcı My Activities altında ilgili Service Request i seçip onay verdikten sonra ilk makalede oluşturmuş olduğumuz runbook çağırılacak ve o da bu makalede oluşturmuş olduğumuz runbook u çağırarak işlemleri sırasıyla tamamlayıp Service Request i Completed olarak işaretleyecektir.

clip_image108

clip_image110

clip_image112

Not: Kısıtlı yer nedeniyle runbook içerisinde kullanılması gereken ve hata durumlarında yol gösterecek olan log yazma ya da mail atma gibi işlemlere yer verilmemiştir. Ancak oluşturulacak olan tüm runbook larda hata denetim yöntemlerinin mutlaka eklenmesi gerekmektedir.

Bu iki makalelik seri de sizlere Service Manager, Self-Service Portal ve Orchestrator kullanarak Kullanıcı Hesabı Kapatma işleminin otomasyona alınmasını anlatmaya çalıştım.

Faydalı olması dileğiyle…

Share This Post

Leave a Reply