Anasayfa » Service Manager Self-Service Portal ve Orchestrator Düeti – Kullanıcı Hesabı Kapanma Otomasyonu Bölüm 1

Makaleyi Paylaş

Microsoft System Center Yönetim Ailesi

Service Manager Self-Service Portal ve Orchestrator Düeti – Kullanıcı Hesabı Kapanma Otomasyonu Bölüm 1

Microsoft System Center ürün ailesinin iki önemli bileşeni olan Service Manager ve Orchestrator uygulamalarının kendi başlarına gayet başarılı bir şekilde çalıştığını ve yapılabilecekleri daha önce ki makalelerde detaylı olarak anlatmıştım. Bu makalemde ise bunu bir adım daha ileri götürüp artık işi otomasyona dökme vakti geldi. Başlıktan da anlaşılacağı üzere bu makalemde sizlere Service Manager, Self-Service Portal ve Orchestrator kullanarak kullanıcı hesabının belirlenen tarihte otomatik olarak kapanmasını anlatmaya çalışacağım. İki bölüm olmasını planladığım makalenin ilk bölümünde Service Manager ve az da olsa Orchestrator tarafında yapılacakları anlatacağım, ikinci bölümde ise Orchestrator kullanarak işin otomasyon bölümünü anlatacağım. Genel olarak yapmak istediğimizden bahsetmek gerekirse, kurumdan ayrılacak kullanıcının hesap kapatma işleminin talebinin Self-Service Portal üzerinden yapılmasını sağlamak ve ardından ilgili kişilerin onayı ile birlikte Orchestrator üzerinde çalışacak runbook lar ile hesabın belirlenen tarihte kapatılmasını sağlamak olarak söyleyebiliriz.

Not: Bu makale kapsamında anlatılanları gerçekleştirebilmek için ortamda Service Manager, Service Manager Self-Service Portal ve Orchestrator ürünlerinin çalışır şekilde bulunması gerekmekte.

Service Manager konsolunu açalım ve Libraryà Templates bölümüne gelelim. Sağ tarafta bulunan Tasks bölümünden Create Template seçeneğine tıklayalım. Karşımıza gelen ekranda Name bölümüne anlamlı bir isimlendirme kullanarak template ismimizi belirleyelim. Ardından Class bölümünde Browse seçeneğine tıklayalım ve Service Request class ını seçelim. Son olarak Management Pack bölümünde varsayılan olarak gelen mp dışında bir mp oluşturmak için New seçeneğine tıklayıp yeni bir mp oluşturalım.

clip_image002

Ok e tıkladığımızda boş Service Request Template miz aşağıdaki şekilde karşımıza gelecektir.

Sponsor

clip_image004

Title bölümüne “Kullanıcı Hesabı Kapatma Talebi” şeklinde anlamlı bir ifade yazalım. Bu kısım hem konsol üzerinde ki aramalarda rahat bulunma anlamında hem de raporlama kısmında faydalı olacaktır. Urgency ve Priority bölümlerini ben Medium olarak belirledim. Area kısmı ise eğer bir classification yapmış iseniz ona uygun bir seçenek seçmeye özen göstermenizi tavsiye ederim. Ben Active Directory\Account Management olarak belirledim. Makalenin başında söylediğim gibi portal üzerinden yapılacak talebin öncelikle onay mekanizmasından geçmesini istiyoruz. Bu işlem için template de Activities sekmesine geçelim ve sağ üstte bulunan alandan yeşil artıya tıklayalım.

clip_image006

Karşımıza gelen ekranda Default Review Activity seçeneğini seçelim ve Ok e tıklayalım.

clip_image008

Böylece karşımıza Review Activity Template ekranı gelecektir. Burada yine Title bölümüne anlamlı bir isim verelim. Stage olarak Approve seçelim. Eğer Active Directory ortamımızda her kullanıcının hesap bilgilerinde müdür bilgisi bulunuyor ise Active Directory Connector sayesinde bu bilgi CMDB ye aktarılmış olacaktır. Böylece onay için direk talebi yapan kullanıcının Reviewer olarak belirlenmesini sağlayabiliriz. Bunun için sağ tarafta bulunan Line Manager Should Review seçeneğini işaretlememiz yeterli olacaktır. Müdür bilgisi otomatik olarak talep oluşturulduğunda eklenecektir. Ben kullanıcıyı elle eklemeyi tercih ediyorum ve Add e tıklayarak ilgili kullanıcıyı seçiyorum. Eğer onay işlemini yapacak kullanıcının veto yetkisinin de olması isteniyorsa Has Veto seçeneği işaretlenmelidir.

clip_image010

clip_image012

Ok diyerek Review Activity Template i kapattığımızda Service Request Template in Activities altında ki görüntü aşağıda ki şekilde olacaktır.

clip_image014

Onay mekanizmamız hazır olduğuna göre hafiften orchestrator kısmına geçelim. Bundan sonra ki aşamamız Orchestrator içerisinde bir başlangıç runbook u oluşturmak ve ardından bu oluşturduğumuz runbook u Orchestrator Connector vasıtasıyla Service Manager CMDB sine aktarmak şeklinde olacak. Böylece runbook u Service Request Template miz içerisinde kullanabileceğiz.

Kısaca Orchestrator içerisinde ki yapıdan bahsetmek istiyorum. Connector bağlantısını yapmadan önce Orchestrator tarafında runbook ların düzen içerisinde bulunması çok önemli olmaktadır. Bu nedenle Orchestrator içerisinde oluşturulan runbook ların direk connector vasıtasıyla Service Manager CMDB ye aktarılmasını tavsiye etmiyorum. Orchestrator içerisinde örneğin Service Manager Connector şeklinde bir klasör oluşturalım ve bu klasörün içerisinde Service Manager a aktaracağımız runbook ları koyalım. Burada da şöyle bir ayrıntı vermek istiyorum. Bu klasör altında bulunan runbook larda Invoke Runbook aktivitesini kullanarak esas işlemi yapacak runbook u çağırmayı tavsiye ediyorum. Böylece runbook içerisinde bir değişiklik yapıldığında Service Manager CMDB tarafında sıkıntı yaşanmayacaktır. Yapı aşağıda ekran görüntülerinden daha rahat anlaşılacaktır.

clip_image016

clip_image018

SM – Kullanıcı Hesabı Kapatma klasörü içerisinde oluşturacağımız Start – Kullanıcı Hesabı Kapatma isimli Runbook una bakacak olursak sadece iki aktivite barındırmaktadır.

clip_image019

Bunlardan ilki Bilgileri Al olarak eklediğimiz (Initialize Data aktivitesi) aktivitedir. Bu aktivite sayesinde Service Manager formundan bilgiyi runbook a aktarabileceğiz. Bu aktivite üç alan içermekte bunlar,

·        Kullanıcı Adı: Hesabı kapatılacak kullanıcı adı

·        Tarih: Hesabın kapatılacağı tarih

·        Activity GUID: Service Manager tarafından tetiklenen runbook un ID si

clip_image021

Bu bilgileri Invoke Runbook aktivitesinde ki ilgili alanlara aşağıda ki şekilde bağlıyoruz.

clip_image023

Bu parametreler nereden geldi diye merak ettiyseniz çağırdığımız 1.0_Kullanıcı Hesabı Kapatma isimli runbook un Initialize Data aktivitesinde belirlediğimiz alanlar olarak söyleyebiliriz. Bu ikinci ve onu takip eden runbook ları makalenin ikinci bölümünde anlatıyor olacağım.

Service Manager tarafından çağırılacak runbook u oluşturduğumuza göre bunun CMDB ye aktarılmasını sağlamalıyız. Bu amaçla Service Manager konsolunda Administrationà Connectors bölümüne gelelim ve daha önce oluşturmuş olduğumuz Orchestrator Connector ü seçip sağ tarafta bulunan Tasks bölümünden Synchronize Now seçeneğine tıklayalım. Senkronizasyon tamamlandığında Service Manager konsolunda Libraryà Runbooks bölümünde Start – Kullanıcı Hesabı Kapatma ismiyle ve Status ü Active olarak görmeliyiz.

clip_image025

Yeniden Service Manager tarafına döndüğümüze ve Runbook muz aktarıldığına göre artık Runbook Activity Template oluşturabiliriz. Bunun için Service Manager konsolunda Libraryà Templates bölümüne gelelim. Açılan ekranda Name bölümüne anlamlı bir isim yazalım. Ben genelde Name bölümünde kurum ismi ile başlayıp sonunda da Service Request Template için SR, Runbook Template için RB olacak şeklinde yapıyorum. Class bölümünde Browse a tıkladığımızda bu sefer Runbook Automation Activity class nı seçelim. Management Pack bölümünde ise az önce oluşturduğumuz Service Request in bulunduğu management pack i seçelim.

 

 

clip_image027

Ok e tıkladığımızda karşımıza Runbook Activity Template ekranı gelecektir. Aktivitede Runbook sekmesine geçelim ve Select e tıklayalım. Karşımıza CMDB de senkron edilmiş runbook ların listesinin verildiği Select Objects ekranı gelecektir. Bu bölümde kullanacağımız Start –  Kullanıcı Hesabı Kapatma runbook nu seçelim.

clip_image028

Ok e tıkladığımızda Runbook içerisinde ki ilk aktivitede tanımlamış olduğumuz alanlar görüntülenecektir.

clip_image030

Burada dikkat etmemiz gereken nokta Activity GUID alanının otomatik olarak Text3 alanına eşlenmiş olması. Ancak bizim bu veriyi runbook çalıştırıldığında otomatik olarak almamız gerekmekte. Bu nedenle Edit Mapping e tıklayalım ve Object altında ki Id alanını seçelim.

clip_image032

Template de General sekmesine geçtiğimiz de en önemli kısım olan Is Ready For Automation seçeneğinin işaretli olduğundan emin olalım ve Ok diyerek template i kayıt edelim.

clip_image034

Şimdi oluşturmuş olduğumuz bu Runbook Activity i Service Request Template miz içerisine eklememiz gerekmekte. Bunu için az önce oluşturmuş olduğumuz Service Request Template i açalım ve Activities sekmesine geçelim ve yeni bir aktivite eklemek için yeşil artıya tıklayalım. Karşımıza gelen Select Template ekranında az önce oluşturmuş olduğumuz Runbook Activity Template i seçelim.

clip_image035

Ok e tıkladığımızda Service Request template mizde ki son durum aşağıda ki gibi olacaktır.

clip_image037

Artık Service Request Template miz oluştuğuna göre bunu Self-Service Portal de yayınlanacak şekilde hazırlamamız gerekmekte.

Not: Ancak henüz diğer runbook lar hazır olmadığı için oluşturacağımız Request Offering i Draft olarak bırakmayı unutmayalım.

Service Manager konsolunda Libraryà Service Catalogà Request Offerings e tıklayalım ve Tasks altında bulunan Create Request Offering seçeneğine tıklayalım.

Create Request Offering karşılama ekranını Next diyerek geçelim. Title bölümüne portal üzerinde görüntülenecek ve yapılacak işi anlatan anlamlı bir isim verelim. Image bölümünde istersek bir ikon belirleyebiliriz. Template Name bölümünde Select Template seçeneğine tıklayalım ve açılan ekranda makalenin başında oluşturmuş olduğumuz Service Request Template mizi seçelim.

clip_image039

Management Pack için sistem otomatik olarak Service Request template in bulunduğu management pack i getirecektir. Ekranın son durumu aşağıda ki gibi olacaktır.

clip_image041

Next diyerek ilerlediğimizde portal üzerinde kullanıcının girmesini isteyeceğimiz alanları oluşturacağımız ekran gelecektir. Burada ki alanların aktivite olarak eklediğimiz Runbook ile uyumlu olmasına dikkat etmeliyiz. Üç alan oluşturuyoruz bunlar,

·        Kullanıcının adını yazınız – Required – Text

·        Hesabın kapatılmasını istediğiniz tarihi seçiniz – Required – Date

·        Kullanıcıyı seçiniz – Required – Query Results

clip_image043

Next diyerek ilerlediğimizde az önce oluşturmuş olduğumuz alanların ayarlarını yapacağımız ekran karşımıza gelecektir.

clip_image045

2 numaralı alanı seçelim ve Configure seçeneğine tıklayalım. Karşımıza gelen ayar ekranında ben aşağıda ki şekilde bir düzenleme yaptım. Bunu siz kendi ortamınıza göre ayarlayabilirsiniz. Benim amacım talep yapılan andan daha eski bir istek yapılamaması ve en fazla 10 gün sonrasına olacak şekilde talep oluşturulabilmesi şeklinde.

clip_image047

Ok diyerek yukarıda ki ekranı kapatalım ve 3 numaralı alanı seçip yeniden Configure e tıklayalım. Karşımıza aşağıda ki gibi bir ekran gelecektir.

clip_image049

Select class bölümünde Type to filter bölümünün sağında kalan dropdown box a tıklayalım ve All basic class ı seçelim. Karşımıza çıkan class lardan hesabı kapatılacak kullanıcı bilgilerini alabilmek için Active Directory User ı seçelim.

clip_image051

Ardından Configure Criteria (optional) sekmesine geçelim. Bu bölümde portal de yazılan kullanıcı adının CMDB de bulunmasını sağlayacağız. Dolayısıyla Object altından Display Name i seçelim ve Add Constraint seçeneğine tıklayalım ve seçimimizin Criteria bölümüne eklenmesini sağlayalım.

clip_image053

Set Token a tıklayalım ve açılan menüden Select Token a ilerleyelim ve 1. Kullanıcının adını yazınız ı seçelim.

clip_image055

Bu işlemin ardından Display Columns sekmesine geçelim. Bu alanda yapılan arama işleminin ardından elde edilen verinin nasıl görüntüleneceğini belirleyeceğiz. Yine Object altında Display Name seçeneğini seçelim ve alt bölümde kolonun portal da görüntülenecek başlığını Adı – Soyadı şeklinde belirleyelim.

clip_image057

Son olarak Options sekmesine geçelim. Burada az önce hesabı kapatılacak kullanıcının adı ve soyadı bilgisini nereye related item olarak aktaracağımızı belirleyeceğiz. Portal de arama sonucu gelen kullanıcı bilgisinin üstüne tıklandığında detaylarının görüntülenmesini istemediğimiz için “Do not show object details when object is selected” seçeneğini seçelim. Son olarak da “Add user-selected objects to template object as related items” seçeneğini seçelim ve dropdown box da Runbook Automation Activity yi seçelim. Son durum aşağıda ki şekilde olacaktır.

clip_image059

Ok e tıklayarak yukarıda ki ekranı kapattığımızda Configure Prompts ekranına geri döneceğiz. Next diyerek ilerleyelim ve kullanıcının girdiği verilerin nereye map leneceğini belirleyeceğimiz Map Prompts ekranına gelelim. Bu ekranda “Select an object and map its properties” bölümünde Service Request i genişletelim ve Runbook Automation Activity i seçelim.

clip_image060

Gördüğünüz gibi Runbook içerisinde ki bölümler buraya geldi. Her iki alanı da sırasıyla User Prompts da belirlediğimiz alanlar ile eşleyelim. Son durum aşağıda ki gibi olacaktır.

clip_image061

Next diyerek ilerlediğimizde eğer bu işlem ile ilgili oluşturulmuş olan bir Knowledge Article var ise onu belirleyebileceğimiz ekran gelecektir.

clip_image063

Bu ekranı geçelim ve Publish bölümüne gelelim. Henüz diğer runbook lar hazır olmadığı için portal üzerinde yayınlanmamız sıkıntı yaratacaktır. Dolayısıyla Offering Status ü Draft olarak seçelim ve Next e tıklayalım.

clip_image064

Next ile ilerlediğimizde son olarak özet ekranı karşımıza gelecektir. Burada Create diyerek Request Offering i oluşturma işlemini tamamlamış olalım. Oluşturmuş olduğumuz Request Offering i Service Manager konsolunda Draft Request Offerings altında görebiliriz.

Böylece makalemizin ilk bölümünün sonuna gelmiş olduk. Makale sersinin ilk bölümünde sizlere Service Manager, Self-Service Portal ve Orchestrator kullanarak kullanıcı hesabı kapanma otomasyonun Service Manager tarafında template lerinin oluşturulması ile Orchestrator tarafında işlemleri yapacak diğer runbook ları başlatacak olan runbook un oluşturulmasını anlatmaya çalıştım. İkinci makalede görüşmek üzere,

Faydalı olması dileğiyle.

Makaleyi Paylaş

Cevap bırakın