Anasayfa » Service Manager 2012 R2 ve Orchestrator Kullanarak Çözümlenen Sorun Kaydının Yeniden Etkinleştirilmesi Bölüm 1

Makaleyi Paylaş

Microsoft System Center Yönetim Ailesi

Service Manager 2012 R2 ve Orchestrator Kullanarak Çözümlenen Sorun Kaydının Yeniden Etkinleştirilmesi Bölüm 1

Service Manager Self Service Portal ile kullanıcılar yaşamış oldukları sorunlar için kayıt oluşturabilmekteler. Bazı durumlarda çağrı çözümlendi şeklinde kapanmış olsa dahi kullanıcının sorununun düzelmeyebilir ya da tekrarlayabilir. Bu gibi durumlarda sorun kaydının Service Manager konsolu üzerinden yeniden etkinleştirmek gerekmekte. Bu da kullanıcının çağrıyı kapatan personele ulaşması durumu anlatması gibi ek çabalar gerektirmekte. Bu makalemde sizlere kullanıcının çözümlenmiş bir sorun kaydını yeniden etkinleştirilmesi işlemini Service Manager, Self Service Portal ve Orchestrator üçlüsü ile nasıl sağlayabileceğimizi anlatmaya çalışacağım.

Öncelikle Orchestrator konsolumuzu açalım ve runbook ları topladığımız klasör yapısı içerisine yeni bir klasör oluşturalım ve adını “Çözümlenen Sorun Kaydının Etkinleştirilmesi” olarak değiştirelim. Ardından bu klasör içerisinde bir runbook oluşturalım ve adını “1.0_Çözümlenen Sorun Kaydının Etkinleştirilmesi” olarak değiştirelim. Ardından klasik olarak Runbook Control bölümünden Initialize Data aktivitesini runbook üzerine sürükleyip bırakalım ve adını “Bilgileri Al” olarak değiştirelim ve çift tıklayarak aktiviteyi açalım. Add seçeneğine tıklayalım ve bir parametre ekleyip adını Activity GUID olarak değiştirelim ve Finish diyerek aktiviteyi kapatalım.

clip_image002

Ardından Service Manager IP si içerisinde bulunan Get Object aktivitesini runbook üzerine sürükleyip bırakalım, ismini Runbook u Çek olarak değiştirelim, Bilgileri Al aktivitesi ile bağlayalım ve çift tıklayarak açalım. Connection bölümünde Service Manager bağlantısı için oluşturulan tanımı seçelim. Class a tıklayıp açılan pencereden Runbook Automation Actvity (Runbook Otomasyon Etkinliği) ni seçelim. Filters bölümünde Add diyelim ve açılan pencerede Name bölümünde SC Object GUID i, Relation bölümünde Equals ı seçelim. Son olarak Value bölümünde ise sağ tıklayıp Subscribeà Published Data yı seçtikten sonra Bilgileri Al aktivitesinde ki Activity GUID i seçelim.

clip_image004

clip_image006

Aktivitenin son şekli aşağıda ki gibi olacaktır.


clip_image008

Finish diyerek aktiviteyi kapatalım. Bu aktivite ile portal üzerinden yapılan kullanıcı hesabı talebi sonrası onaylanan Service Request in çalıştırdığı runbook u bulmuş olacağız.

Şimdi runbook içerisinde etkinleştirilmek istenen sorunu bulalım. Bunun için Service Manager IP sinde bulunan Get Relationship aktivitesini sürükleyip runbook içerisine bırakalım, adını Runbook İçerisinde Etkinleştirilmek İstenen Sorunu Çek olarak değiştirelim, Runbook u Çek aktivitesi ile bağlayalım ve çift tıklayarak açalım. Connection bölümünde Service Manager bağlantısı için oluşturulan tanımı seçelim. Object Class a tıklayıp açılan pencereden Runbook Automation Activity (Runbook Otomasyon Etkinliği) ni seçelim. Object Guid bölümünde sağ tıklayıp Subscribeà Published Data yı seçtikten sonra Runbook u Çek aktivitesinde ki SC Object Guid i seçelim.

clip_image009

Ok diyerek pencereyi kapatalım ve son olarak Related Class bölümünde Incident (Olay) seçeneğini seçelim. Aktivitenin son hali aşağıda ki gibi olacaktır.

clip_image011

Finish diyerek aktiviteyi kapatalım. Bu aktivite ile runbook içerisinden etkinleştirilmek istenen sorunu elde etmiş olduk.

Şimdi elde ettiğimiz sorunun bilgilerine ulaşalım. Bunun için Get Object aktivitesini runbook içerisine sürükleyip bırakalım, adını Sorunun Bilgilerine Ulaş olarak değiştirelim, Runbook içerisinde Etkinleştirilmek İstenen Sorunu Çek aktivitesi ile bağlayalım ve çift tıklayarak açalım. Connection bölümünde Service Manager bağlantısı için oluşturulan tanımı seçelim. Ardından Class a tıklayıp açılan pencereden Incident (Olay) ı seçelim. Filters bölümünde Add seçeneğine tıklayalım ve açılan pencerenin Name bölümünde SC Object Guid i seçelim. Relation bölümünde Equals ı seçelim. Value bölümünde ise sağ tıklayalım ve Subscribe à Published Data seçeneğine tıklayalım ve açılan pencerede Runbook içerisinde Etkinleştirilmek İstenen Sorunu Çek aktivitesinde ki Related Object Guid seçeneğini seçelim.

clip_image012

Ok i tıklayarak pencereyi kapatalım.

clip_image014

Yukarıda ki ekranı da Ok diyerek kapattığımızda aktivitenin son hali aşağıda ki gibi olacaktır.

clip_image016

Finish diyerek aktiviteyi kapatalım. Böylece etkinleştirilecek aktivitenin bilgilerine ulaşmış olduk.

Son olarak Update Object aktivitesini runbook içerisine sürükleyip bırakalım, adını Sorunu Yeniden Etkinleştir olarak değiştirelim, Sorunun Bilgilerine Ulaş aktivitesi ile bağlayalım ve çift tıklayarak açalım. Connection bölümünde Service Manager bağlantısı için oluşturulan tanımı seçelim. Ardından Class a tıklayıp açılan pencereden Incident (Olay) ı seçelim. Object Guid bölümünde sağ tıklayalım ve Subscribe à Published Data seçeneğine tıklayalım. Karşımıza gelen ekranda Sorun Bilgilerine Ulaş aktivitesinde ki SC Object Guid seçeneğini seçelim.

clip_image017

Ok diyerek pencereyi kapatalım. Fields bölümünde Select optional fields… seçeneğine tıklayalım ve açılan pencerede Status (Durum) u sağ tarafa aktaralım.

clip_image018

Ok diyerek pencereyi kapatalım. Şimdi Status (Durum) bölümüne sorunu etkinleştirmek istediğimiz için Active yazalım. Burada karşılaştığım bir problemi paylaşmak istiyorum. Normalde Türkçe olarak menü açılırsa burada Etkin i seçmemiz gerekiyor. Ancak Status (Durum) u Etkin olarak seçtiğimizde runbook çalışma esnasında hata veriyor. Bu nedenle Etkin yerine elle Active yazıyoruz. Bu hatırlatmanın ardından aktivitenin son hali aşağıda ki şekilde olacaktır.

clip_image019

Finish diyerek aktiviteyi kapatalım. Runbook un son hali aşağıda ki şekilde olacaktır. Check In diyerek runbook u kayıt etmeyi unutmayalım.

clip_image021

Şimdi Service Manager tarafından çağırılacak olan runbook u oluşturalım. Bunun için Service Manager içerisinde ki Orchestrator connector ün gördüğü klasör yapısında yeni bir klasör oluşturalım ve adını SM – Çözümlenen Sorun Kaydının Etkinleştirilmesi olarak değiştirelim. Ardından klasör içerisinde bir runbook oluşturalım ve adını Start – Çözümlenen Sorun Kaydının Etkinleştirilmesi olarak değiştirelim. Runbook içerisine Initialize Data aktivitesini sürükleyip bırakalım, adını Bilgileri Al olarak değiştirelim ve çift tıklayarak açalım. Add diyerek bir parametre ekleyelim ve adını Activity GUID olarak değiştirelim. Aktivitenin son hali aşağıda ki gibi olacaktır.

 

clip_image023

Finish diyerek aktiviteyi kapatalım.

Son olarak runbook içerisine Invoke Runbook aktivitesini sürükleyip bırakalım, adını Call – 1.0-Çözümlenen Sorun Kaydının Etkinleştirilmesi olarak değiştirelim, Bilgileri Al aktivitesi ile bağlayalım ve çift tıklayarak açalım. Aktivitenin runbook bölümünde yukarıda oluşturmuş olduğumuz 1.0_Çözümlenen Sorun Kaydının Etkinleştirilmesi runbook nu seçelim. Parameters bölümünde bizden Activity GUID istenecektir. Bu bölümde de sağ tıklayıp Subscribeà Published Data seçeneğine tıklayalım ve açılan pencerede Activity GUID i seçelim.

clip_image024

Aktivitenin son hali aşağıda ki gibi olacaktır.

clip_image026

Finish diyerek aktiviteyi kapatalım.

Runbook un son hali aşağıdaki şekilde olacaktır. Check In diyerek runbook u kayıt etmeyi unutmayalım.

clip_image027

Orchestrator tarafında ki işimizi tamamladık. Şimdi öncelikle Service Manager konsolunda Administrationà Connectors yolunu izleyelim ve Orchestrator bağlantımızı seçip Tasks bölümünden Synchronize Now seçeneğine tıklayalım. Böylece yukarıda yapmış olduğumuz runbook Service Manager CMDB sine aktarılacaktır. Kontrol etmek için Service Manager konsolunda Libraryà Runbooks altına bakabiliriz. Aşağıda ki şekilde runbook görülmeli ve Status durumu Active olmalıdır.

clip_image029

Service Manager tarafında sırasıyla aşağıdaki işlemleri yapacağız.

·        Runbook için Template oluşturulacak

·        Service Request Template oluşturulacak ve Runbook Template aktivite olarak eklenecek

·        Request Offering oluşturulacak ve yayınlanacak

İlk maddeden başlayalım,

Service Manager konsolunda Libraryà Templates altına gelelim ve Tasks bölümünden Create Template seçeneğine tıklayalım. Açılan pencerede Name bölümüne mantıklı bir isim verelim. Class bölümünde Browse a tıklayalım ve açılan pencereden Runbook Automation Activity class nı seçelim. Son olarak Management pack bölümünde New diyelim ve template in saklanması için yeni bir management pack oluşturalım. Son durum aşağıdaki şekilde olacaktır.

clip_image030

Ok e tıkladığımızda karşımıza Runbook Activity Template formu gelecektir. Runbook sekmesine geçelim ve Name bölümünde Select seçeneğine tıklayalım. Karşımıza gelen ekranda Start – Çözümlenen Sorun Kaydının Etkinleştirilmesi isimli runbook u seçelim.

clip_image032

Ok e tıkladığımızda Parameter Mapping bölümünde Activity GUID alanını göreceğiz. Bu alan otomatik olarak Text1 şeklinde ki bir property e eşitlenmektedir. Ancak biz runbook un id sini elde etmek istediğimiz için Edit Mapping seçeneğine tıklayalım ve karşımıza gelen ekranda Object altında ki Id yi seçelim.

clip_image034

Close diyelim Runbook sekmesinin son hali aşağıda ki gibi olacaktır.

clip_image036

General sekmesine geçelim ve Is Ready For Automation seçeneğinin işaretli olduğundan emin olalım.

clip_image038

Ok diyerek Runbook template i kayıt edelim.

Makalemizin ikinci bölümünde Service Request oluşturup runbook ları kullanarak işlemin otomasyon kısmını tamamlayacağız.

Faydalı olması dileğiyle…

Makaleyi Paylaş

Cevap bırakın