Anasayfa » Service Manager 2012 R2 Self-Service Portal ve Orchestrator Kullanarak Change Request Olusturulmasi – Bölüm 2

Makaleyi Paylaş

Microsoft System Center Yönetim Ailesi

Service Manager 2012 R2 Self-Service Portal ve Orchestrator Kullanarak Change Request Olusturulmasi – Bölüm 2

Makale serisinin ilk bölümünde Change Request template i ve Change Request oluşturacak olan runbook ları yapılandırmıştık. Makalenin bu bölümünde ise Service Manager tarafında Service Request ve Runbook template leri ile Request Offering i oluşturacağız ve böylece makale serimizin sonuna gelmiş olacağız.

Öncelikle Orchestrator içerisinde oluşturmuş olduğumuz Start – Sunucu Disk Kapasite Arttırım isimli runbook un Orchestrator Connector vasıtasıyla Service Manager CMDB sine aktarılmış olduğunu ve Status bölümünün Active şeklinde görüntülendiğini kontrol edelim. Bunun için Service Manager konsolunda Administrationà Connectors bölümünden Orchestrator Connector ü seçip Synchronize Now seçeneğine tıklayalım. Senkronizasyon işlemi tamamlandıktan sonra Service Manager konsolunda Libraryà Runbooks bölümüne gelip runbook un burada görüntülendiğini teyit edelim.

clip_image002

Runbook muz CMDB ye geldiğine göre artık Runbook Automation Activity template oluşturabiliriz. Bunun için Service Manager konsolunda Libraryà Templates bölümüne gelelim ve Tasks altından Create Template seçeneğine tıklayalım. Karşımıza gelen ekranda Name bölümüne anlamlı bir ifade yazalım. Class bölümünde Browse a tıklayıp Runbook Automation Activity seçeneğini seçelim. Management pack bölümünde de Change Request i oluştururken kullandığımız management pack i seçelim.

clip_image004

Ok diyerek runbook template mizi açalım. Karşımıza gelen formda Title bölümüne Sunucu Kapasite Arttırım Talebi yazalım.


clip_image006

Ardından Runbook sekmesine geçelim. Name bölümünde Select seçeneğine tıklayalım ve karşımıza gelen ekranda Start – Sunucu Disk Kapasite Arttırım isimli runbook u seçelim.

clip_image008

Ok diyerek pencereyi kapattığımızda runbook un Bilgileri Al aktivitesinde ki parametreler template içerisine eklenecektir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta Activity GUID parametresinin otomatik olarak bir Text alanına eşitlenmiş olacağıdır. Bunu değiştirmek için Activity GUID in yanında bulunan Edit Mapping e tıklayalım ve karşımıza gelen ekranda Object altında bulunan Id seçeneğini seçelim.

clip_image010

Close diyerek bu ekranı kapattığımızda template in son durumu aşağıda ki şekilde olacaktır.

clip_image012

General sekmesinde Is Ready For Automation seçeneğinin işaretli olduğundan emin olduktan sonra Ok diyerek template mizi kayıt edelim.

Şimdi portal üzerinden talep oluşturulurken kullanılacak Service Request template ni oluşturalım. Bunun için Service Manager konsolunda Libraryà Template bölümüne gelelim ve Tasks altından Create Template seçeneğine tıklayalım. Karşımıza gelen ekranda Name bölümüne anlamlı bir isim verelim. Class bölümünde Service Request i seçelim ve Management Pack için de bu iş için oluşturmuş olduğumuz management pack i seçelim.

clip_image014

Ok diyerek template formunu açalım. Açılan form da Title bölümüne Sunucu Disk Kapasite Arttırım Talebi yazalım. Urgency, Priority ve Area bölümlerini uygun şekilde seçelim.

clip_image016

Activites sekmesine geçelim. Bu bölümde yukarıda oluşturmuş olduğumuz runbook template mizi aktivite olarak ekleyeceğiz. Bunun için yeşil artı okuna tıklayalım ve karşımıza gelen ekranda runbook template mizi seçelim.

clip_image017

Ok dediğimizde runbook template miz Activities bölümüne eklenecek ve runbook template i kontrol için açılacaktır. Herhangi bir değişiklik yapmadan Ok diyerek template i kapatalım. Böylece Service Request formumuzun Activities bölümüne Runbook Automation aktivitemizi eklemiş olduk.

clip_image019

Ok diyerek Service Requst formumuzu kayıt edip kapatalım.

Şimdi oluşturmuş olduğumuz bu Service Request i Self-Service Portal üzerinde yayınlamak için Request Offering oluşturmamış gerekiyor. Bunun için Service Manager konsolunda Libraryà Service Catalogà Published Request Offerings bölümüne gelelim ve Tasks altından Create Request Offering seçeneğine tıklayalım. Karşılama ekranını Next ile geçelim. Title bölümüne Sunucu Disk Kapasite Arttırım Talebi yazalım. Template Name bölümünde Select template seçeneğini kullanarak az önce oluşturmuş olduğumuz Service Request template mizi seçelim. Management Pack ise otomatik olarak gelecektir.

clip_image021

Next diyerek ilerlediğimizde karşımıza bizden portal üzerinden talep oluşturacak kullanıcılardan istenecek alanların bilgisini oluşturmamızı sağlayacak olan User Prompts ekranı gelecektir. Burada ki alanlar makalenin ilk bölümünde oluşturduğumuz runbook un Bilgileri Al aktivitesi ile örtüşmelidir. Alanları aşağıda ki tabloya uygun olacak şekilde oluşturalım.

User Prompts or Information

Response Type

Prompt Type

Disk kapasitesi arttırılacak sunucunun adını yazınız:

Required

Text

Disk kapasitesi arttırılacak sunucuyu seçiniz:

Required

Query Results

Kapasitesi arttırılacak disk harfini seçiniz:

Required

Simple List

Arttırılmak istenen miktarı yazınız (Gb):

Required

Integer

Kapasite arttırım talebinizin nedenini yazınız:

Required

Text

İşlemin yapılmasını istediğiniz tarihi seçiniz:

Required

Date

 

Yukarıda ki tabloya göre oluşturulan User Prompts sekmesi aşağıda ki şekilde görülecektir.

clip_image023

Next diyerek ilerlediğimizde karşımıza az önce belirlediğimiz alanları yapılandıracağımız Configure Prompts ekranı gelecektir.

clip_image025

Sunucuyu seçiniz: seçeneğini seçelim ve Configure a tıklayalım. Karşımıza gelen ekranın Select Class sekmesinde Windows Computer ü seçelim. Configure Criteria (optional) sekmesine geçelim. Sağ bölümden Display Name seçeneğini seçip Add Constraint e tıklayarak seçimimizi Criteria bölümüne atalım. Burada Set Tokenà Select Token seçeneğine tıklayıp açılan menüden 1. Sunucunun adını yazınız:: String ifadesini seçelim.

clip_image027

Display Columns sekmesine geçelim. Sağ taraftan Display Name i seçelim ve Columns to display bölümüne eklenen seçmimizin Display Name değerini Sunucu Adı olarak değiştirelim.

clip_image029

Son olarak Options sekmesine geçelim ve Add user-selected objects to template object as related item seçeneğini seçip burada Service Request template içerisine eklemiş olduğumuz runbook aktivitesini seçelim. Benim örneğimde Sunucu Disk Kapasite Arttırım Talebi – (Runbook Automation Activity) olarak gözüküyor.

clip_image031

Bu son işlemin ardından Ok diyerek Configure Query Results ayarlarını tamamlayalım.

Bizden tanımlama bekleyen diğer seçenek olan Kapasitesi arttırılacak diski seçiniz: seçeneğini seçelim ve Configure e tıklayalım. Karşımıza gelen Configure Simple List bölümünde olabilecek kapasitesi arttırılmak istenen disk sürücülerinin isimlerini yazalım.

clip_image032

Ok diyerek listemizi kayıt edelim.

Sunucunun disk kapasitesinin makul şekilde arttırılmasını sağlamak için talep edilen kapasite miktarını sınırlamakta fayda olacaktır. Bunun için Arttırılmak istenen miktar (Gb): seçeneğini seçip Configure e tıklayalım. Karşımıza gelen Configure Integer Control ekranında minimum ve maksimum değerleri belirleyelim.

clip_image034

Ok diyerek bu ayarı da kayıt edelim.

Son olarak disk kapasitesinin arttırılacağı tarih bölümünü sınırlamamız gerekiyor. Bunun için İşlemin yapılması istenen tarih: seçeneğini seçip Configure e tıklayalım. Karşımıza gelen ekranda Constrain available dates using the user’s current time seçeneğini seçelim ve gerekli ayarı yapalım. Ben o anki tarihten en fazla 10 gün sonrası için bir tarih seçilebilmesini istiyorum.

clip_image035

Ok diyerek bu ayarı da kayıt edelim. Bu işlemlerin ardından Configure user prompts ekranı aşağıda ki şekilde gözükecektir.

clip_image037

Next diyerek ilerlediğimizde Map Prompts ekranı karşımıza gelecektir. Burada kullanıcının girdiği tüm bilgileri runbook a doğru şekilde aktarılması için eşlemeleri yapacağız. Select an object and map its properties bölümünde Sunucu Disk Kapasite Arttırım Talebi (Runbook Automation Activity) seçeneğini seçelim ve alt bölümde gelen alanları düzgün şekilde eşleyelim. Eşleme sonrası ekran aşağıda ki şekilde olacaktır.

clip_image039

Next diyerek ilerlediğimizde karşımıza gelen Knowledge Articles bölümünde bir değişiklik yapmadan tekrar Next e tıklayalım ve Publish ekranında Offering Status ü Publish olarak seçelim ve Summary bölümünüde geçip Request Offering i oluşturma işlemini tamamlayalım.

Son olarak oluşturduğumuz request offering in hangi Service Offering altında yayınlanacağını Service Manager konsolunda LibraryàService Catalogà Service Offeringsà Published Service Offerings altına gelelim ve uygun bir Service Offering e az önce oluşturmuş olduğumuz request offering i ekleyelim. İşlemin yapılmasını daha önce ki makale serilerinde paylaştığım için tekrar etmiyorum. Ben kolaylık olması açısından Diğer Hizmetler isimli Service Offering altına ekledim.

Service Manager Self-Service portal e girip Diğer Hizmetler e tıkladığımda karşıma Sunucu Disk Kapasite Arttırımı şeklinde bana seçenek sunulmakta.

clip_image041

Bu linke tıklayıp karşımıza gelen ekranda Go to request form seçeneğine tıklayalım. Karşımıza oluşturduğumuz alanları içeren sayfa gelecektir. Sunucu adını yazınız alanına sunucu bilgisini yazıp Sunucuyu seçiniz: bölümünde ki Refresh e tıkladığımızda sunucu listelenecektir. Sunucuyu ve disk harfini seçelim. Arttırılacak miktarı belirleyelim ve son olarak kapasite arttırım talebinin nedenini yazalım.

clip_image043

clip_image045

Next diyerek ilerlediğimizde son olarak işlemin yapılmasını istediğimiz tarihi seçeceğimiz alan karşımıza gelecektir. Burada da tarihi seçelim,

clip_image047

Next diyerek ilerleyelim ve son olarak özet ekranında Submit diyerek talebimizi oluşturalım.

clip_image049

Talebimiz Service Manager konsolunda Work Itemsà Service Request Fullfillmentà All Open Service Requests bölümüne geldiğimizde listeleniyor olacaktır.

clip_image050

Service Request e çift tıklayarak açtığımızda karşımıza gelen form da User Input bölümünde girmiş olduğumuz tüm bilgileri görebiliriz.

clip_image052

Activities sekmesine geçtiğimizde ise Runbook Automation aktivitemizin çalışır durumda olduğunu görebiliriz.

clip_image054

Runbook un çalışması sonucunda Change Request talebimizi Service Manager konsolunda Work Itemsà Change Managementà All Change Requests altında görebiliriz.

Not: Karışıklığı önlemek için Change Requests: Active şeklinde bir View oluşturdum. Böylece sadece aktif olan Change Request leri listeleyebiliyorum.

clip_image056

Change Request talebimizi çift tıklayarak açtığımızda karşımıza gelen formda ilgili alanların portal üzerinde girmiş olduğumuz verilerle doldurulduğunu görebiliriz.

clip_image058

Related Items sekmesine geçtiğimizde ise Work Items bölümünde portal üzerinden oluşturmuş olduğumuz Service Request talebini görebiliriz.

clip_image059

Böylece iki makalelik dizimizin sonuna gelmiş olduk. Bu makale dizisinde Service Manager, Self-Service Portal ve Orchestrator kullanarak sunucu diskinin büyütülmesi ile ilgili Change Request oluşturulmasının otomasyon haline getirilmesini anlatmaya çalıştım.

Faydalı olması dileğiyle…

 

Makaleyi Paylaş

Cevap bırakın