Anasayfa » Service Manager 2012 R2 Self-Service Portal ve Orchestrator Kullanarak Change Request Olusturulmasi – Bölüm 1

Makaleyi Paylaş

Microsoft System Center Yönetim Ailesi

Service Manager 2012 R2 Self-Service Portal ve Orchestrator Kullanarak Change Request Olusturulmasi – Bölüm 1

Service Manager sadece sorun ve hizmet yönetiminden oluşmamakta. Bunların yanında Problem Management, Change Management ve Release Management bölümlerini de içermektedir. Bu makalenin konusu olan Change Management istekleri sadece Service Manager konsolu üzerinden oluşturulabilmektedir. İki bölümden oluşan makale serisinde Service Manager, Self-Service Portal ve Orchestrator kullanarak sunucu diskinin büyütülmesi ile ilgili change request oluşturulmasının otomasyon haline getirilmesini anlatmaya çalışacağım.

Öncelikle Change Request için bir template hazırlayalım. Bu template i Orchestrator içerisinde CR oluştururken kullanacağız. Service Manager konsolunda Libraryà Templates bölümüne gelelim ve Tasks altından Create Template seçeneğine tıklayalım. Anlamlı bir isim verelim, Class olarak Change Request seçelim, Management Pack bölümünde de New seçeneğini kullanarak yeni bir Management Pack oluşturalım.

clip_image001

Ok diyerek template i açalım. Title bölümüne Sunucu Disk Kapasite Arttırım Talebi yazalım. Area kısmında ilgili alanı seçelim. Priority, Impact ve Risk bölümlerini yapımıza göre seçelim.

clip_image003

Planning sekmesine geçelim ve Implementation Plan bölümünde yapılacak işlemin nasıl yapılacağını, nelere dikkat edilmesi gerektiğini yazalım.


clip_image005

Activities sekmesine geçelim ve yeşil artı okuna tıklayalım. Review Activity ekleyelim. Review Activity formunda Title bölümüne anlamlı bir şey yazalım. Stage bölümünü Approve olarak belirleyelim ve onay için gerekli olan kişileri Reviewers bölümüne ekleyelim.

clip_image007

Ok diyerek Review Activity Template i kayıt edip kapatalım.

clip_image008

Ok diyerek Change Request Template mizi kayıt edelim.

Orchestrator tarafından işlemlere devam edelim. Öncelikle esas işi yapacak runbook u oluşturalım. Bunun için yeni bir klasör oluşturalım ve adını Sunucu Disk Kapasite Arttırım olarak değiştirelim. Ardından klasöre sağ tıklayıp Newà Runbook seçeneğine tıklayarak runbook u oluşturalım ve adını 1.0_Sunucu Disk Kapasite Arttırım olarak değiştirelim. Standart başlangıç aktivitesi olan Initialize Data aktivitesini runbook içerisine sürükleyip bırakalım, adını Bilgileri Al olarak değiştirelim ve aktiviteyi açalım. Ardından aşağıda ki isimlerde parametreleri ekleyelim.

·        Arttırılmak İstenen Miktar (Gb)

·        Kapasitesi Arttırılacak Disk Sürücüsü

·        Kapasite Arttırım Talep Nedeni

·        Activity GUID

·        Talebi Yapan

·        Sunucu Adı

·        İşlemin Yapılması İstenen Tarih

Aktivitenin son hali aşağıda ki gibi olacaktır.

clip_image009

Finish diyerek aktiviteyi kapatalım.

Ardından Tarih ve Saat formatını düzenlemek için Format Date/Time aktivitesini runbook içerisine sürükleyip bırakalım, adını Tarihi Düzenle olarak değiştirelim, Bilgileri Al aktivitesi ile bağlayalım ve aktiviteyi açalım. Date/Time bölümüne sağ tıklayalım ve Subscribeà Published Data seçeneğini seçelim. Karşımıza gelen ekranda Bilgileri Al aktivitesinde ki İşlemin Yapılması İstenen Tarih i seçelim.

clip_image010

Ok diyerek pencereyi kapatalım. Format bölümünü ayarladıktan sonra Output Format bölümünde yyyy-MM-ddT23:00:00 olarak değiştirelim. Saat bölümünü kendi ortamınıza göre değiştirebilirsiniz. Aktivitenin son hali aşağıda ki şekilde olacaktır.

clip_image012

Finish diyerek aktiviteyi kapatalım.

Talep sonucu oluşturulan Service Request tarafından çağırılan runbook u bulmak için Service Manager IP si içerisinde ki Get Object aktivitesini sürükleyip runbook içerisine bırakalım, adını Runbook u Bul olarak değiştirelim, Tarihi Düzenle aktivitesi ile bağlayalım ve aktiviteyi açalım. Connection bölümünde Service Manager bağlantısını sağlayacak ayarı seçelim. Class bölümünde Runbook Automation Activity (Runbook Otomasyon Etkinliği) ni seçelim. Filters bölümünde Add e tıklayalım. Karşımıza gelen Filter Settings ekranının Name bölümünde SC Object Guid i seçelim. Relation bölümünü Equals olarak belirleyelim. Value bölümünde sağ tıklayalım ve Subscribeà Published Data seçeneğini seçelim. Karşımıza gelen ekranda Bilgileri Al aktivitesinde ki Activity GUID i seçelim.

clip_image013

clip_image014

Ok diyerek ekranı kapattığımızda aktivitenin son hali aşağıda ki şekilde olacaktır.

clip_image016

Şimdi portalden yapılan talep sonucu oluşacak Service Request in Guid ni bulmak için Get Relationship aktivitesini runbook içerisine sürükleyip bırakalım, adını SR ın GUID ni Bul olarak değiştirelim, Runbook u Bul aktivitesi ile bağlayalım ve aktiviteyi açalım. Connection bölümünde Service Manager bağlantısını sağlayacak ayarı seçelim. Object Class bölümünde Runbook Automation Activity (Runbook Otomasyon Etkinliği) ni seçelim. Object Guid bölümünde sağ tıklayalım Subscribeà Published Data seçeneğini seçelim. Karşımıza gelen ekranda Runbook u Bul aktivitesinde ki SC Object Guid i seçelim.

clip_image017

Ok diyerek pencereyi kapatalım. Related Class bölümünde de Service Request (Hizmet İsteği) ni seçelim. Aktivitenin son hali aşağıda ki şekilde olacaktır.

clip_image019

Finish diyerek aktiviteyi kapatalım.

Service Request in Guid ni bulduğumuza göre artık Service Request formunu da bulabiliriz. Bunun için Get Object aktivitesini runbook içerisine sürükleyip bırakalım, adını SR ı Bul olarak değiştirelim, SR ın Guid ni Bul ile bağlayalım ve aktiviteyi açalım. Connection bölümünde Service Manager bağlantısını sağlayacak ayarı seçelim. Class bölümünde Service Request (Hizmet İsteği) ni seçelim. Filters bölümünde Add e tıklayalım ve açılan pencerenin Name bölümünde SC Object Guid i seçelim. Relation bölümünde Equals ı seçelim. Son olarak Value bölümünde sağ tıklayıp SubscribeàPublished Data seçeneğini seçelim ve açılan pencerede SR ın Guid ni Bul aktivitesinde ki Related Object Guid i seçelim

clip_image020

clip_image021

Ok diyerek pencereyi kapattığımızda aktivitenin son hali aşağıda ki şekilde olacaktır.

clip_image023

Finish diyerek aktiviteyi kapatalım.

Şimdi disk boyutunun büyütülmesi istenen sunucunun bilgisine ulaşmamız gerekiyor. Bunun için Get Relationship aktivitesini runbook içerisine sürükleyip bırakalım, adını Sunucunun Adını Bul olarak değiştirelim, SR ı Bul aktivitesi ile bağlayalım ve aktiviteyi açalım. Connection bölümünde Service Manager bağlantısını sağlayacak ayarı seçelim. Object Class bölümünde Runbook Automation Activity (Runbook Otomasyon Etkinliği) ni seçelim. Object Guid bölümünde sağ tıklayıp Subscribeà Published Data seçeneğini seçelim. Karşımıza gelen ekranda Runbook u Bul aktivitesinde ki SC Object Guid i seçelim.

clip_image024

Son olarak Related Class bölümünde Windows Computer (Windows Bilgisayarı) nı seçelim. Aktivitenin son hali aşağıda ki şekilde olacaktır.

clip_image026

Finish diyerek aktiviteyi kapatalım.

Sunucu bilgisini CMDB den çekmek için Get Object aktivitesini runbook içerisine sürükleyip bırakalım, adını Sunucuyu CMDB den Çek olarak belirleyelim, Sunucunun Adını Bul aktivitesi ile bağlayalım ve aktiviteyi açalım. Connection bölümünde Service Manager bağlantısını sağlayacak ayarı seçelim. Class bölümünde Windows Computer (Windows Bilgisayarı) nı seçelim. Filters bölümünde Add e tıklayalım. Açılan ekranın Name bölümünde SC Object Guid i seçelim. Relation bölümünde Equals ı seçelim. Value bölümünde sağ tıklayalım Subscribeà Published Data seçeneğini seçelim. Karşımıza gelen ekranda Sunucunun Adını Bul aktivitesinde ki Related Object Guid i seçelim.

clip_image027

clip_image029

Ok diyerek ekranı kapatalım. Aktivitenin son hali aşağıda ki şekilde olacaktır.

clip_image031

Finish diyerek aktiviteyi kapatalım.

Tüm bilgiler elimizde olduğuna göre artık Change Request i oluşturabiliriz. Bunun için Create Change with Template aktivitesini runbook içerisine sürükleyip bırakalım, adını CR Oluştur olarak değiştirelim, Sunucuyu CMDB de Bul aktivitesi ile bağlayalım ve aktiviteyi açalım. Connection bölümünde Service Manager bağlantısını sağlayacak ayarı seçelim. Class bölümünde Change Request (Değişiklik İsteği) ni seçelim. Template bölümünde makalenin başında oluşturmuş olduğumuz Change Request template mizi seçelim. Fields bölümünde Select optional fields… seçeneğine tıklayalım. Açılan pencerede Neden, Açıklama ve Zamanlanmış başlangıç tarihi alanlarını sağ tarafa aktardıktan sonra Ok diyerek pencereyi kapatalım.

clip_image032

Şimdi eklediğimiz alanlara atama yapmamız gerekmekte. Neden alanında sağ tıklayıp Subscribeà Published Data seçeneğini seçelim ve karşımıza gelen ekranda Bilgileri Al aktivitesinde ki Kapasite Arttırım Talep Nedeni ni seçelim.

clip_image033

Açıklama bölümünde sağ tıklayıp Expand seçeneğini seçtim ve aşağıda ki metni yazdım ve bu metnin içerisinde ki bilgileri aktivite sonuçlarından aldım.

clip_image035

Yukarıda ki Published Data içeriklerini aşağıda ki ekran görüntülerinde paylaşıyorum.

clip_image037

clip_image039

clip_image041

Zamanlanmış başlangıç tarihi alanında sağ tıklayıp Subscribeà Published Data seçeneğini seçelim. Karşımıza gelen ekranda Tarihi Düzenle aktivitesinde ki Format Result seçeneğini seçelim.

clip_image042

Ok diyerek pencereyi kapatalım. Change Request oluşturma aktivitemizin son hali aşağıda ki şekilde olacaktır.

clip_image043

Finish diyerek aktiviteyi kapatalım.

Böylece Change Request mizi oluşturmuş olduk. Ancak işimiz bitmedi. Disk kapasite arttırımı istenen sunucu bilgisini Config Items To Change bölümüne ve talebin yapıldığı Service Request i Related Items sekmesi altında ki Work Item bölümüne eklememiz gerekmekte. Böylece hangi Service Request talebi ile ve hangi sunucu için Change Request talebinin oluşturulduğunu tek bir ekrandan görebileceğiz. Bunun için Relationship oluşturmamız gerekmekte.

Önce Service Request i Change Request içerisine ekleyelim. Create Relationship aktivitesini sürükleyip runbook içerisine bırakalım, adını SR ı CR ye Ekle olarak değiştirelim, CR Oluştur aktivitesi ile bağlayalım ve aktiviteyi açalım. Connection bölümünde Service Manager bağlantısını sağlayacak ayarı seçelim. Source Class bölümünde Change Request (Değişiklik İsteği) ni seçelim. Target Class bölümünde Service Request (Hizmet İsteği) ni seçelim. Relationship Type bölümünde Is Related To Work Item (İş Öğesiyle İlgili) ni seçelim. Source Object Guid bölümünde sağ tıklayıp Subscribeà Published Data seçeneğini seçelim. Açılan ekranda CR Oluştur aktivitesinde ki SC Object Guid i seçelim.

clip_image044

Target Object Guid bölümünde sağ tıklayıp Subscribeà Published Data seçeneğini seçelim. Açılan ekranda SR ı Bul aktivitesinde ki SC Object Guid i seçelim.

clip_image046

Aktivitemizin son hali aşağıda ki şekilde olacaktır.

clip_image048

Finish diyerek aktiviteyi kapatalım.

Son olarak sunucu adını Change Request e ekleme adımı kaldı. Tekrar Create Relationship aktivitesini sürükleyip runbook içerisine bırakalım, adını Sunucuyu CR ye Ekle olarak değiştirelim, SR ı CR ye Ekle aktivitesi ile bağlayalım ve aktiviteyi açalım. Connection bölümünde Service Manager bağlantısını sağlayacak ayarı seçelim. Source Class bölümünde Change Request (Değişiklik İsteği) ni seçelim. Target Class bölümünde Windows Computer (Windows Bilgisayarı) nı seçelim. Relationship Type bölümünde About Configuration Item (Yapılandırma Öğesi Hakkında) yı seçelim. Source Object Guid bölümünde sağ tıklayıp Subscribeà Published Data seçeneğini seçelim. Açılan ekranda CR Oluştur aktivitesinde ki SC Object Guid i seçelim.

clip_image049

Target Object Guid bölümünde sağ tıklayıp Subscribeà Published Data seçeneğini seçelim. Açılan ekranda Sunucuyu CMDB den Çek aktivitesinde ki SC Object Guid i seçelim.

clip_image051

Aktivitemizin son hali aşağıda ki şekilde olacaktır.

clip_image053

Finish diyerek aktiviteyi kapatalım.

Son aktiviteyi de ayarladığımıza göre runbook u Check-In diyerek kayıt edelim. Son hali aşağıda ki şekilde olacaktır.

clip_image055

Böylece Self-Service Portal üzerinden yapılan Service Request sonucunda Change Request oluşturacak runbook muzu tamamlamış olduk. Şimdi Service Manager tarafından çağırılacak runbook u oluşturalım.

Öncelikle Service Manager içerisinde ki Orchestrator connector ün gördüğü bölümde yeni bir klasör oluşturalım. Adını SM – Sunucu Disk Kapasite Arttırım olarak verdim. Ardından klasör üzerine sağ tıklayıp New runbook seçeneğine tıklayalım ve runbook u oluşturalım. Runbook adını Start – Sunucu Disk Kapasite Arttırım olarak belirledim. Standart başlangıç aktivitesi olan Initialize Data aktivitesini runbook içerisine sürükleyip bırakalım ve adını Bilgileri Al olarak değiştirelim. Ardından aşağıda ki isimlerde parametreleri ekleyelim.

·        Arttırılmak İstenen Miktar (Gb)

·        Kapasitesi Arttırılacak Disk Sürücüsü

·        Kapasite Arttırım Talep Nedeni

·        Activity GUID

·        Talebi Yapan

·        Sunucu Adı

·        İşlemin Yapılması İstenen Tarih

Aktivitenin son hali aşağıda ki gibi olacaktır.

clip_image057

Finish diyerek aktiviteyi kapatalım.

Ardından Invoke Runbook aktivitesini runbook içerisine sürükleyip bırakalım, adını Call – 1.0_Sunucu Disk Kapasite Arttırım olarak değiştirelim, Bilgileri Al aktivitesi ile bağlayalım ve aktiviteyi açalım. Runbook bölümünde yukarıda oluşturmuş olduğumuz 1.0_Sunucu Disk Kapasite Arttırım runbook nu bulup seçelim.

clip_image058

Ok diyerek pencereyi kapattığımızda 1.0_Sunucu Disk Kapasite Arttırım runbook nun ilk aktivitesi olan Bilgileri Al içerisinde tanımlanmış olan parametreler listelenecektir. Bu bölümde bulunan parametreleri Call – 1.0_Sunucu Disk Arttırım runbook nun ilk aktivitesi olan Bilgileri Al ile eşleyelim. Bu işlemin ardından aktivitenin son hali aşağıda ki şekilde olacaktır.

clip_image059

Finish diyerek aktiviteyi kapatalım. Böylece işlemi yapacak runbook u çağıracak runbook u oluşturmayı tamamlamış olduk. Check-In diyerek runbook u kayıt edelim. Runbook un son şekli aşağıda ki şekildedir.

clip_image060

Service Manager, Self-Service Portal ve Orchestrator kullanarak sunucu diskinin büyütülmesi ile ilgili change request oluşturulmasının otomasyon haline getirilmesini anlatmaya çalışacağım iki bölümlük makale sersinin bu ilk bölümünde işlemi yapacak runbook ları,  ve Change Request template i oluşturmuş olduk. İkinci bölümde Service Manager tarafında Service Request, Runbook Template lerin ve Request Offering in oluşturulması ve yayınlanmasını anlatacağım.

Faydalı olması dileğiyle…

Makaleyi Paylaş

Cevap bırakın

Email adresiniz gizli kalacak Zorunlu alanlar * olarak işaretlenmiştir

Bunları kullanabilirsinizHTML etiketler ve öznitelikleri: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>