Exchange Server

Exchange Server 2003’den Exchange Server 2010’a geçiş Transition – Bölüm 5

Makalemizin bu bölümünde, Exchange Server 2003 ile 2010 arasındaki mail akışının control edilmesi, Exchange Server 2003 RUS’un güncellenmesi, Offline AddressBook’un ve EmailAddressPolicy’nin Exchange Server 2010’a taşınması işlemlerini gerçekleştireceğiz.

 

14.     Exchange Server 2003 ile Exchange  Server 2010 arasında mail akışının kontrol edilmesi.

 

Kullanıcı sayısının büyük olduğu organizasyonlarda geçiş işlemi zaman alacaktır. Bu süre zarfında Exchange Server 2010’da yeni kullanıcılar açılabilir. Aynı zamanda bazı kullanıcıların Exchange Server 2010’a taşınması yapılabilir. Bu durumda bazı kullanıcılar Exchange Server 2003’de bazı kullanıcılar ise Exchange Server 2010’da bulunacağı için 2 sistem arasında mail akışının düzgün yapılıyor olması gerekmektedir.

Bunun için Exchange Server 2010’da yeni bir mailbox açıyoruz.

 

image001

 

User30’dan user1’e mail atıyoruz. User1, Exchange Server 2003’de bulunmaktadır.

 

image002

 

User1’den user30’a mail atılyoruz.

 

image003

 

Görüldüğü üzere 2 kullanıcı arasında mail akışı düzgün şekilde yapılmaktadır. Mail akışı, kurulum sırasında oluşturulan routinggroupconnectorler ile yapılmaktadır. Buconnectorler hakkında bilgi almak için “Get-RoutingGroupConnector” PowerShell komutunu kullanıyoruz.

 

image004

 

15.     Offline AddressBook’un (OAB) taşınması

 

Offline AddressBook, Outlook ile Exchange Server’a bağlanıldığında bir kopyası sunucudan oturum açılan bilgisayara kopyalanır. Outlook çevrim dışı kullanıldığında Global AddressList’e erişmek için kullanılmaktadır. OAB, Exchange Server 2003’de PublicFolder aracılığı ile dağıtılır. Exchange Server 2010’da ise hem PublicFolder hemde web-based seçenekleri kullanılabilmektedir. Önerilen web-baseddistribution’dır.

 

image005

 

Default offline addresslist, Exchange Server 2003’de oluşturulduğu için bazı özellikleri değiştirilememektedir. Bunların başında Web-baseddistribution özelliğide devre dışı durumdadır. Bu nedenle OAB’un Exchange Server 2010’a taşınması gerekmektedir. Taşıma işlemi Exchange Management Consoleyada Exchange Management Shell aracılığı ile yapabiliriz. Biz aşağıdaki PowerShell komutunu kullanarak yapacağız.

 

image006

 

Move-OfflineAddressBook “Default Offline AddressList” -Server EXCH2010

 

image007

 

image008

 

OAB’un Exchange server 2010’a taşınmasından sonra Web-baseddistribution’I aktif ederek PublicFolder Distribution seçeneğini kaldırıyoruz. Bunun yanında Exchange Organizasyonunda Outlook 2003 SP2’den önceki sürümleri kullanılmıyorsa Version 1 ve Version 2 sürüm desteğini kaldırmamız gerekmektedir.

 

image009

 

Sık güncellenen sistemler için updateschedule özelleştirilebilir. Varsayılan güncelleme her gece 4’de yapılmaktadır.

 

16.     Exchange Server 2003 RUS’un güncellenmesi

 

Exchange Server 2003’de bir kullanıcı için posta kutusu oluşturursanız otomatik oluşturma, SMTP adresi ve alıcılarınız için tanımlamış olduğunuz tüm diğer proxy adreslerin oluşturulması için kullanılan Recipient Update Service, Exchange Server 2010’da kullanılmadığı için güncelleme işleminin aşağıdaki şekilde yapılması gerekmektedir.

 

image010

 

image011

 

Her iki servis için listeden Exchange Server 2010’u seçiyoruz.

 

image012

 

Böyle Exchange Server 2003’ü kaldırmak için ön gereksinimlerden birini yerine getirmiş oluyoruz.

17.     EmailAddresspolicy’nin taşınması

Kullanıcılarımıza yeni bir e-mail adresi eklemek ya davar olan e-mail adresini değiştirmek için kullandığımız emailaddresspolicy’nin Exchange Server 2010’a taşınması gerekmektedir. 

 

image013

 

AddressList’lerinigörüntülemek istediğimizde yukarıdaki uyarı mesajıyla karşılaşıyoruz. Bunun neden ise emailaddresspolicy’nin Exchange Server 2003’de oluşturulduğu için Exchange Server 2010’da kullanılabilmesi için taşıma yapılması gerektiğini belirtmektedir.

 

image014

 

Emailaddresspolicy taşımak için aşağıdaki PowerShell  komutlarınıkullanıyoruz.

Get-EmailAddressPolicy | where {$_.RecipientFilterType –eq “Legacy”} |Set-EmailAddressPolicy –IncludedRecipientsAllRecipients

Set-AddressList “AllUsers” –IncludedRecipientsMailboxUsers

Set-AddressList “AllGroups” –IncludedRecipientsMailgroups

Set-AddressList “AllContacts” –IncludedRecipientsMailContacts

Set-AddressList “PublicFolders” –RecipientFilter {RecipientType –eq “PublicFolder”}

Set-GlobalAddressList “Default Global AddressList” -RecipientFilter {(Alias -ne $null -and (ObjectClass -eq ‘user’ -orObjectClass -eq ‘contact’-orObjectClass -eq ‘msExchSystemMailbox’ -orObjectClass -eq ‘msExchDynamicDistributionList’ -orObjectClass -eq ‘group’ -orObjectClass -eq ‘publicFolder’))}

 

image015

 

image016

 

Taşıma öncesi Legacy olan recipientfiltertype taşıma sonrasında Precanned olarak güncellenmiştir. Artık AddressList’lerini istediğimiz şekilde görüntüleyebiliriz.

 

image017

 

Böylece makalemizin bu bölümününde sonuna geldik. Son bölümde, publicfolder’ın taşınması, OAB’unupdate edilmesi, Mailbox’ların taşınması, Free-Busy bilgisinin kontrol edilmesi ve Exchange Server 2003’ün kaldırılması işlemlerini gerçekleştireceğiz.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

ÇözümPark Bilişim Portalı gönüllü bir organizasyon olup tek gelir kaynağı reklamlardır. Bu nedenle siteyi gezerken lütfen reklam engelleme eklentinizi kapatın veya Çözümpark web sitesi için izin tanımı yapın. Anlayışınız için teşekkürler.