Exchange Server

Exchange 2003 News Server

Internetin var olduğu ilk zamanlardan beri kullanımda olan news serverlar, temel amaçları kişilerin post ederek gönderdikleri mesajları diğer kişilere, grup üyelerine iletmeleri ve bugün haberleşmenin ötesinde file sharing gibi hizmetlere bile katkıda bulunmalarıdır.

Organizasyonel yapılarda ise kullanımı hemen hemen hiç bulunmayan , fakat efektif kullanımı ile büyük ölçüde zaman ve kapasite tasarrufu sağlayan News Server’lar tıpkı mail serverlar gibi ortak bir iletişim protokolüne ev sahipliği yapabilirler.

Şöyle düşünecek olursak , günlük haberleşmelerde kullandığımız Microsoft Outlook, Outlook Express veya diğer mesaj istemci programları ile kişiler email yoluyla haberleşmekte ve gün içerisinde yığılan maillerin belli bir süre sonra dev boyutlarda Inbox’lar ve sent items’lar haline dönüşmesi , dolayısıyla temizlenmesi bir kabus haline gelen ve sunucularımızın disk alanlarını tüketen bir durum halinde ortaya çıkması kaçınılmazdır.

Peki, kullanıcıların outlook’ları üzerinde ayrı bir hesap daha bulunsa, ve bu hesap ortak tartışma ve haberleşme alanı olarak kullanacağımız bir veya birkaç tane haber grubuna üye edilse hiç de fena olmayacaktır. Böylece Departman içi, şirket içi veya şirketler arası haberleşmelerde, duyurularda bu haber gruplarının etkin kullanımı ile mailbox’lar üzerindeki yük biraz da olsa kalkacaktır ve mail niteliği olmayan küçük çaplı iletişimler de bu kanaldan sağlanabilecektir.

Şirketimizde var olan Exchange sunucumuz ile bu yapılandırmayı çok basit bir şekilde oluşturabiliriz. İsteğimize bağlı olarak sadece lokal şirket içerisinde haberleşme amaçlı, veya dünya üzerinde bulunan popüler news server’lara exchange’imizi gateway olarak yapılandırabiliriz.

Şirket içi bir news server kurulumundan önce, Exchange 2003’ün çalışıyor olduğunu varsayarak ;

ilk olarak yapmamız gereken NNTP ( Network News Transport Protocol ) servisinin automatic duruma getirilerek start edilmesidir. NNTP servisi , 119 ve 563(Secure) portlarını kullanmaktadır. Şayet Exchange sunucumuz herhangi bir karşı network’de bulunuyor ise ( ör: screened subnet, DMZ ) bu durumda ilgili portların geçişine izin verecek şekilde firewall veya NAT yapımızda gerekli konfigürasyonu yapmalıyız.

1000000314_image001

Exchange sunucumuzda Protokoller bölümünde NNTP Servisinin start edilmiş olduğunu kontrol ederek, NNTP Server’ın temel konfigürasyonuna değinip hangi servisin ne işe yaradığını gözden geçiriyoruz.

1000000314_image002

Newsgroups başlığı altında ; mevcut olan ve bizim yaratacağımız konu başlıklarına istinaden çeşitli haber grupları yer alacaktır.

Feeds bölümünde ise ; bizim Haber sunucumuzun hangi diğer haber sunucularından alacağı mesajları bize ileteceği , veya bizdeki haber gruplarını hangi sunuculara forward edeceğine ilişkin ayarlar mevcut. Burada bilinmesi gereken bir husus vardır ki, FEEDS bölümünde Push/Pull (itme-Cekme) yapacağımız harici mail serverlar’ın bize gerekli izni verip vermeyeceği ve ayrıca bize izin veren sunuculardan alacağımız mesaj kümelerini lokal sistemimizde yayınlarken sunucumuzun üzerine binecek olan yük ve biriken binlerce mesajın kimlere ne amaçla dağıtılacağıdır. Çünkü internette popüler olan onlarca News Server bulunmaktadır. Hepsinin üzerinde çok sayıda grup ve binlerce mesaj bulunmaktadır. Bunun sistemimize getireceği yükü düşünmemiz gerekir.

Bizim amacımız ise lokal sistemimizde iç haberleşmede mail topolojisine yardımcı olabilecek bir sistemi yapılandırmak olacağından dolayı, herhangi bir FEED mekanizmasına ilişkin konfigürasyon yapmadık.

Expiration Policies ; yayınlanacak olan mesajların süre aşımındaki durumu ve sürenin ne zaman sona ereceğine ilişkin kuralların belirlenmesi bölümüdür.

Virtual Directories ise ; Mesajların saklanacağı lokasyon. Elbette çok fazla sayıda mesajın birikmesi durumunu önceden düşünerek kapasitesi yeterli olan bir Folder, disk veya Exchange’in bize sağladığı Public Folder yapısını kullanarak news hizmetimiz için bir public folder belirtmemiz gerekecektir.

1000000314_image003

Server Properties’e göz attığımızda, Settings TAB’ında Client’ların yapacakları maksimum post (gönderme) büyüklükleri , toplam bağlantı boyutu, farklı sunuculardan gelecek olan post limitleri gibi ayarlar mevcuttur. Sunucumuzun gücüne ve oluşturduğumuz politikaya göre bu ayarları istenilen limitlerde verebiliriz.

1000000314_image004

Sunucunun fiili yapılandırmasına geçecek olursak, Şirketimizin haber mesajlarının döneceği ana grupları belirlemek üzere yeni bir newsgroup yaratıyoruz. ( bundan önce varolan default newsgruplarını da silebiliriz.)

Örnek olarak bir şirkette bulunabilecek haberleşme katmanları (division) ; Genel, Marketing, IT-Feedback, Yonetim, Onemli-Mesajlar şeklinde bölümlere ayrılabilir. Bu bölümlerin içerdiği konulara ait mesajlar da burada saklanacaktır ve kullanıcılara bu başlıklar altından yayınlanacaktır.

1000000314_image005

New Newsgroup Sihirbazı ile ilk haber grubumuzu oluşturuyoruz. Ve buna yayınlamada kullanılacak olan ismini veriyoruz.

1000000314_image006

Tanımlama bilgilerini girerek oluşturma işlemini tamamlıyoruz.

1000000314_image007

Oluşturduğumuz bu haber grubunun özelliklerine girerek isteğimize bağlı olarak grubun moderator’ını tanımlayabiliriz veya haber grubundaki mesajların spesifik amaçlar için kullanılması durumunda ReadOnly özelliği verebiliriz.

1000000314_image008

Aynı şekilde ihtiyacımız olan ana başlıklar altında diğer Grupları da yaratarak kurulumun bu safhasını tamamlamış oluruz. Özellikle şirket içinde kullanılacak haberleşme konularını her gruba hitap edecek şekilde belirlersek böylece bir düzen içerisinde mesajlarımızı arşivleyebiliriz ve kullanıcıların post ettikleri mesajların yayınlanacağı doğru haber grubunu belirlemiş oluruz. Örneğin, genel içerikli fakat IT ‘yi ilgilendiren bir sorunun dile getirileceği veya tartışılacağı bir mesajı ilk oluşturup post ederken bunu IT_Feedback grubuna post etmemiz , mesajın doğru adrese gitmesini sağlayacaktır.

1000000314_image009

Expiration Policy bölümünde ise her yarattığımız haber grubunun içeriğinde biriken yüzlerce, binlerce mesajın ne zaman ömrünü tamamlayıp silineceği, veya arşivlenip arşivlenmeyeceğine ilişkin policy’nin oluşturulmasını sağlarız.

1000000314_image010

Şekilde Expiration Policy ismini tanımlayarak ilk expiration policy’mizi yaratıyoruz.

1000000314_image011

Hangi Haber gruplarının bu yarattığımız expiration policy içerisinde yer alacağını tanımlıyoruz. Burada her bir haber grubu için farklı bir expiration policy yaratmamız, özelleştirilebilme anlamında işimize yarayacaktır. Bunun yanı sıra tüm haber gruplarına ait tek bir expiration policy yaratıp, hariç tutulacaklar listesinde belirlediğimiz (önemli) haber gruplarını ise bu listenin dışında bulundurarak o grubun expire olmasını engelleyebiliriz.

1000000314_image012

Post edilen her bir mesajın post edildikleri andan itibaren kaç saat sonra silineceklerini policy’mizde belirliyoruz.

1000000314_image013

Daha önceden oluşturduğumuz haber gruplarına ilişkin ayrı ayrı expiration policyleri belirleyerek bunları enable ediyoruz ve şekilde görüldüğü gibi policyler çalışmaya başlıyor.

1000000314_image014

Son olarak oluşturulan ve post edilecek mesajların nerede saklanacağı hususunda virtual directory’lerin yaratılması veya Exchange’in Public Folder yapısı sayesinde bunların hangi Public folder Tree’de saklanacağının belirlenmesini sağlayacağız.

1000000314_image015

New Virtual Directory sihirbazı ile yarattığımız ve özellikle her bir haber grubuna ilişkin ayrı ayrı oluşturulan virtual directory’lerin Root Path üzerinde nerede saklanacağının belirlenmesi önemli bir husustur. Çünkü ciddi amaçlarla arşivleme yapmak üzere News Server topolojisini kullanan işletmelerde , mesajların sağlıklı bir şekilde saklanması gerekir. Bunun için RAID mimarisini kullanabiliriz. Veya halihazırda Exchange sunucumuz bizim mail sunucumuz olduğu için , ve mail database’imizin saklandığı disklerin de yüksek ihtimalle disaster-free özelliği sayesinde bu diskler üzerinde de virtual directory’lerimizi güven içerisinde saklayabiliriz.

1000000314_image016

Şayet istersek Public Folder yapısını da kullanarak , news Server haber grupları için önceden oluşturduğumuz public folder Tree’si ve bunun altında yarattığımız Public folderları da mesajlarımızın saklanacağı ortam olarak belirleyebiliriz.

Şu noktaya kadar , temel bir News Server yapılandırmasını tamamlamış bulunuyoruz. News Server’lar özellikle internet ortamında popülasyonun çok yüksek olduğu kitlelere hitap ettiği için, ayrıca her bir news server’ın üzerinde onbinlerde mesaj bulunduğu için ve bu mesajları exchange sunucumuz üzerinden iç networkumuzdeki kullanıcılarımıza ulaştırma isteği durumunda FEEDS mekanizmasının çalıştırılması gerektiğinden dolayı bu makalede FEEDS mekanizmasının nasıl çalıştığı anlatılmamıştır.

Kurulumun Client tarafında ise Outlook Express ‘in News Server Client olarak yapılandırılması ve örnek bir mesajlaşma döngüsüne kısaca değinilecektir. Bilinmesi gereken bir husus, Outlook 2003’ün News client desteğinin olmamasıdır. Bunun için ilave edeceğimiz bir plug-in ile bu özelliği aktive edebiliriz.

1000000314_image017

Outlook Express’de Yeni hesap yaratma bölümünden NEWS seçeneğini kullanacağız.

1000000314_image018

Daha önceden DNS sunucumuzda oluşturduğumuz “news” adlı bir A record’u sayesinde news.domain.com şeklinde haber sunucumuzu client’a tanımlayacağız. Windows Accounting yapısını kullanacağından dolayı “My Server Requires me to log on” seçeneğini de aktif etmemiz gerekecektir.

1000000314_image019

Account’umuzu oluşturduktan sonra herhangi bir Haber grubuna üyeliğimiz (subscription) ilk etapta bulunmadığı için bize mevcut olan haber grupları listeleyecektir. Daha sonra biz yetkimiz bulunan haber grubuna üyeliği gerçekleştirip mesaj sistemini kullanmaya başlayabiliriz.

1000000314_image020

Exchange sunucumuzda oluşturduğumuz haber grupları Outlook Express Client’ımızda listenemektedir. Ve subscribe yöntemiyle üye olduğumuz gruplar birer folder şeklinde görüntülenecektir.

1000000314_image021

Daha sonra üyeliğimizi aktif ettiğimiz haber gruplarını , her grubun konu içeriğine uygun şekilde mesajlaşmak için kullanabiliriz.

1000000314_image022

Outlook Express’de olduğu gibi , Exchange’in Outlook Web Access ‘inde Public Folders altında Sunucuda yaratılmış olan haber gruplarında üyelik hakkımız bulunanları görebilir ve burada kullanabiliriz.

1000000314_image023

1000000314_image024

Sonuç olarak , dışarıdan bakıldığında email yapısı var iken pek ihtiyaç hissedilmeyecek gibi görünen News Server hizmetleri , kurumsallaşmış ve iş süreçlerini dahili mesajlaşma üzerinden yürüten şirketlerde oldukça faydalı olacaktır. Özellikle mailbox’larında büyük sayıda emaile sahip kullanıcılar en azından günlük basit haberleşmelerde email’e ikame olabilecek bir arabirim kullanmış olacaklardır.

Kaynakça :

Implementing and Maintaining Exchange Server 2003 – Ms Press

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

ÇözümPark Bilişim Portalı gönüllü bir organizasyon olup tek gelir kaynağı reklamlardır. Bu nedenle siteyi gezerken lütfen reklam engelleme eklentinizi kapatın veya Çözümpark web sitesi için izin tanımı yapın. Anlayışınız için teşekkürler.