Anasayfa » Data Protection Manager 2010 ile SQL Verilerinin Korunması

Makaleyi Paylaş

Microsoft System Center Yönetim Ailesi

Data Protection Manager 2010 ile SQL Verilerinin Korunması


Data Protection Manager 2010 SQL Verilerini Nasıl Korur isimli makalemiz içinde DPM yazılımının SQL verilerini nasıl koruduğunu incelemiştik. DPM 2007’ nin koruma kapsamını ve DPM 2010 ile birlikte  gelen yeni özellikleini paylaşmıştık. Bu makalemiz içinde DPM 2010 Sunucumuziüzerinden SQL sunucumuz için koruma kapsamını oluşturacağız.
image001


Dpm sunucumuz üzerine takılı bulunan ve DPM sunucumuzun koruma altına almış olduğu sunucu / son kullanıcı bilgisayarlarının verilerini yedeklemek üzere hazır durumda bulunan disk havuzumuz görülmekte.  Diskimz DPM yazılımı tarafından tanıtılmış durumda ve dynamic disk olarak değiştirilmiştir. Bu diskimize herhangi bir şekilde Windows arayüzünden erişim gerçekleştirilememektedir. Diskimiz Unallocated olarak 1.7 Tb hazır durumda bekliyor.
image002


Yukarıdaki Ekranda görüldüğü gibi DPM sunucumuz üzerinde tanımlanmış olan Protection Group (Koruma grubu) ‘ları Protected Comuters with protection agent bölümünde görebilmekteyiz. Dsik havuzumuzun %63’ lük dilimini bu koruma altınan alınan bilgisayarların yedek verileri kullanmaktadır. W2008ODYSSEUS isimli sunucumuz networkümüz içinde SQL sunucusu olarak görev yapmaktadır. Bu sunucumuz üzerine DPM agent yüklenilmiş durumda ve DPM management arayüzünde UnProtected bilgisayarlar bölümünde görülmektedir. Daha önceki makalelerimde bahsettiğim gibi DPM Lisanslamasını tekrardan hatırlatmak istiyorum. DPM lisanlamasını gerçekleştirirken, DPM Agent yüklü bulunan bilgisayar sayısı kadar lisans almamıza gerek bulunmamaktadır.Sunucu / son kullanıcı bilgisayarlarına DPM agentları yükledikten sonra ve DPM sunucumuz üzerine eklediğimiz zaman herhangi bir lisans ihtiyacı doğmayacaktır. 

Sponsor


Lisans ihtiyacı, agent yüklü durumda bulunan sunucu/son kullanıcı bilgisayarını koruma grubuna dahil ettiğimiz zaman oluşacaktır.Yukarıdaki ekran görüntüsünü özetleyecek olursak SQL sunucumuz üzerine  DPM Agent yüklü durumda, DPm sunucumuza SQL sunucumuz eklenmiş ve koruma grubu oluşturulmamıştır. unProtected Comuters with protectionagent bölümünde yer alan hiç bir bilgisayarımız için Lisans almamıza gerek yoktur. Bu durum ilgili bilgisayarlar için bir koruma grubu oluşturana kadar veya mevcut bir koruma grubuna dahil edene kadar geçerlidir.Yukarıdaki ekrana baktığımız zaman iki adet Enterprise Lisans kullanıldığını görebilmekteyiz. SQL korumasını gerçekleştirdikten sonra ihtiyacımız olan lisans sayısı makale sonlarına doğru ortaya çıkacaktır.
image003


Koruma grubunu oluşturmak için DPM2010 Administrator Console Yönetim arayüzümüzde, protection Sekmesine gelip Actions bölümü altında Create Protection Group butonu ile Welcome to the New Protection Group Wizard çalıştırıyoruz. Bu sihirbaz ile neler yapabileceğimizin bilgisi paylaşılmakta ve özet bilgi verilmektedir. Next butonu ile devam ediyoruz.
Select group members bölümü altında koruma grubunu bir sunucu içinmi yoksa bir son kullanıcı bilgisayarı içinmi oluşturacağımızın bilgisi istenilmektedir. Servers bölümünü seçip Next butonu ile devam ediyoruz.
 


image004


Koruma grubu içine dahil edecek olduğumuz suncuları seçiyoruz. Available members bölümünde Active Directory ortamımız içinde DPM agent yüklü bulunan sunucu / son kullanıcı bilgisayarlarını görebilmekteyiz. DPM Agenti her bir sunucu işletim sistemi / son kullanıcı işletim sistemi / sunucu üzerinde bulunan uygulamalar için tek bir agent kullanmaktadır. Bu agentin yapmış olduğu işlem yüklü bulunmuş olduğu işletim sistemi üzerinde hangi uygulama/klasör/işletim sisteminin durumu vb.. genel bilgileri tarayıp-dpm sunucusuna bildirmektedir. Bu bildirim sonucunda Dpm sunucumuz, agent yüklü durumda bulunan koruma altına alınacak olan bilgisayarın sahip olduğu uygulamaları tanıyabilmektedir. Available members bölümünde agent yüklü bulunan bilgisayarı genişlettiğimiz zaman koruma kapsamına dahil edecek olduğumuz bilgisayarı seçiyoruz. Bu bilgisayarımız w2008odysseus bilgisayarı olup üzerinde SQL2005 yüklü durumdadır. Dpm sunucumuz bu verileri otomatik olarak algılayabilmektedir. Sunucumuzu genişlettiğimiz zaman SQL sunucumuz üzerinde barınan databaseyi görebilmekteyiz.All SQL Servers bölümünde yer alan instanceyi seçiyorum. İnstanceyi seçtiğim zaman Auto olarak bir ibare yer almaktadır. Daha önceki makalemizde belirttiğim gibi bu özellik yeni bir yetenek olup DPM2010 ile birlikte SQL koruması için geliştirilmiştir. Bu özellik ile SQL sunucumuz üzerinde barınan koruma altına alınmış durumdaki İnstance içindeki bütün veriler otomatik olarak korunacaktır. İleride bizler bu instance içine yeni bir DB eklediğimiz zaman DPM bu yeni DB’ yi koruma grubuna ekleyecektir. Korumamızı instance seviyesinde seçip devam ediyoruz.
 


image005


Select Data Protection Method bölümünde korumanın Disk tabanlı / Tape tabanlı mı olacağının bilgisini veriyoruz. Aynı bölüm altında Protection sekmesinde görülecek olan ismi , yani Protection Group name kısmını dolduruyoruz.
image006


Select Data Protection Method bölümünde Ratention Range bölümünde oluşturmuş olduğumuz SQL  koruma grubunun kaç gün boyunca yaşamasını-çalışması gerektiğini belirliyoruz. Synchronization frequency bölümünde ,değişen verilerin hangi zaman dilimlerinde SQL sunucusundan dpm sunucusuna replice edilmesi gerektiğini belirledik.
Application recovery points bölümünde hangi zaman dilimlerinde Express Full Backup alacağımızı belirliyoruz. Modify sekmesine başladığımız zaman full yedeğin alınacağı zaman dilimini, günlerini düzenleyebilmekteyiz. Tavsiye edilen günde bir defa işlem loglarının kapatılması yani tam yedeğinin alınmasıdır.
image007


Review Disk allocation bölümünde ,  SQL sunucusunun toplam sahip olduğu veri tabanı büyüklüğünü Total data size 19 Gb bölümünde görebilmekteyiz.  Disk space allocated in DPM bölümünde 74 Gb boyutundaki alan SQL sunucumuzun veri tabanını korumak için ayrılacaktır. 10 günlük bir kural oluşturulduğu zaman (her 4 saatte değişen datalar, günde bir sefer full express backup ) DPM sunucu üzerinde tanımlı bulunan disk havuzu üzerinde 74 Gb boyutunda bir alanın ayrıldığını görebilmekteyiz.


Bu bölümde karşımıza çıkan yeni bir bölüm bulunmaktadır.Co-locate client computersin DPM Storage Pool bölümünde, bir koruma grubunun içinde birden fazla korunacak data varsa eğer, seçmemiz gerekli olan bölümdür. Bu bölüm 3 farklı koruma grubu için aktif duruma gelmektedir. Bu özellik


·         Son kullanıcı veri korumalarında (Desktop/laptop)


·         Hyper-V virtual machines


·         SQL Server 2005 and SQL Server 2008 databases


İçin aktif duruma gelmektedir.


Automatically Grows Volumes özelliği gelmekte olup, Protection grubunu oluştururken bu özelliği aktif duruma getirirsek eğer, ayrılan disk boyutu yetersiz geldiği zaman otomatik olarak backup diskimiz üzerinde, boşta bekleyen bölümden ihtiyaç duymuş olduğu alanı kullanacak ve büyüme gerçekleştirecektir.


Büyüyebilecek alan, mevcut oluşturulan alanın %25 oranında büyümek üzere dizayn edilmiş olup Enfazla 10 Gb boyutunda bir büyüme gerçekleştirilebilecektir.
image008


Choose replica creation method bölümü içinde, oluşturmuş olduğumuz koruma grubunun hangi zaman dilimleri içinde çalışması gerektiğini belirliyoruz. Çalışma zamanı olarak kural oluşturulduktan hemen sonra/ bizim belirlemiş odluğumuz herhangi bir zaman ve saat dilimi içinde veya manuel-el ile başlatılması gerektiğini belirliyoruz.
Eğer NOW bölümünü seçip kuralımıza devam edersek, kurulamız oluşturulduktan hemen sonra SQL sunucumuzun data koruması başlayacaktır ve ilk recovery point durumunu (geri yükleme alanını) tam yedek alarak gerçekleştirecektir. Now bölümünü diyip Next butonu ile devam ediyoruz.
image009


Run a consistency check if a replica becomes inconsisten bölümünü aktif duruma getirmenizi öneriyorum. Bu bölümü aktif duruma getirdiğimiz zaman DPM sunucumuz koruma altında bulunan SQL sunucusuna iletişim kuramadığı zamanlar için geçerlidir. Bu zaman dilimi yedekleme zaman dilimleri ile eşleşirse her bir saatte bir DPM sunucusu SQL sunucumuzu kontrol edecektir ve iletişim sağladığı ilk zaman diliminde görevi tekrardan başlatacaktır.


Run a daily consistency check according to the fllowing schedule bölümnde ise bu zaman diliminin her bir saatte bir kontrol etmesini ama gerçekeltirilmeyen-başarız  backup görevinin belirli zaman dilimlerinde olmasını sağlayabilemkteyiz.


 
image010


Sihirbazımızın sonuna geldik. Oluşturmuş olduğumuz SQL sunucusu koruma grubunun son bölümündeyiz. Sihirbazımız bizlere yapmış olduğumuz koruma grubunun detayları hakkında bilgi vermekte olup Create Group butonu ile sihirbazımızı sonlandırıyoruz.
image011


Sihirbazımız koruma grubunu oluşturmaya başladı. DPM sunucumuz üzerinde bulunan disk havuzu üzerinden SQL sunucumuzun verilerini koruyabilmesi için ihtiyaç duyulan alanı ayırmakta ve ayrılan alanı yedek verilerinin yazılabilmesi için biçimlendirmektedir. Close butonu ile sihirbazımızı sonlandırıyoruz.
image012


DPM 2010 Administrator Console üzerinde Protection bölümü altında gittiğimiz zaman SQL sunucumuz için oluşturmuş olduğumuz koruma grubunu görebilmekteyiz. Görev ilk başladığı zaman Replica creatin in prograss işlemini yapmakta olup mail sunucusu ile DPM sunucusunu replice etmektedir.
image013


DPM 2010 Administrator Console üzerinde Monitoring sekmesine geçiş yaptığımızda Jobs\ Group by Status \ Filter namesall jobs in progress süzgeçini uygulayarak adım-adım SQL sunucusu üzerinden DPM sunucusuna replice edilen dataları izleyebilmekteyiz.
image014


Koruma grubumuz başarılı bir şekilde oluşturuldu ve ilk Recovery Point noktası oluşturuldu.
image015


DPM 2010 administrator console yönetim arayüzümüz içinde Managment bölümüne gidip, Disks sekmesini incelediğimiz zaman %63 kullanımda olan Disk alanının SQL korumasından sonra %61’ e düştüğünü görebilmekteyiz. Toplam sahip olduğumuz yedek disk havuzu üzerinde %2’ lik alan SQL veri koruması için kullanılmakta olduğunu görebilmekteyiz. Details paneli içinde Dsik havuzumuz içinde barınan yedek verilerinin detaylarını görebilmekteyiz.
image016


DPM sunucumuz üzerinde oluşan son değişikliği görmek için DPM 2010 Administrator Console üzerinde Management bölümünü kontrol edebiliriz. W2008ODYSSEUS sunucumuz, Protected computers bölümüne taşınmış olup lisans ihtiyacımız 3 tane Enterprise Lisansa çıktığını görebilmekteyiz. SQL verileri Microsoft Uygulama platformu içinde yer aldığı için DpmENT lisansına ihtiyaç duymaktadır.


İlerleyen makalelerimizde geri dönüş işlemlerini gerçekleştireceğiz.


Fatih KARAALİOĞLU
Çözüm Park Bilişim Portalı Kurucu Üyesi


 

Makaleyi Paylaş

Cevap bırakın