Forum

datapager kullanımı...
 
Bildirimler
Hepsini Temizle

datapager kullanımında "Control 'DataList1' does not implement IPageableItemContainer." hatası

esra karal
(@esrakaral)
Üye

<div>


<asp:DataPager ID="DataPager1" PageSize="5" PagedControlID="DataList1" runat="server">


<Fields>


<asp:NextPreviousPagerField ButtonType="Button" FirstPageText="ilk Sayfa" LastPageText="Son Sayfa"


NextPageText="İleri" PreviousPageText="Geri" ShowFirstPageButton="True" ShowLastPageButton="True" />


</Fields>


</asp:DataPager>


</div>


<div class="re-list">


<asp:DataList ID="DataList1" runat="server">


<ItemTemplate>


<div class="re-item">


<div class="re-image">


<a href='<%#Eval("IlanID","IlanDetay.aspx?IlanID={0}") %>'>


<img src='<%#Eval("Foto1")%>' runat="server" alt="" height="125" width="218" /></a></div>


<div class="re-short">


<div class="re-top">


<h2>


<%#Eval("IlanAdi") %></h2>


<span class="re-price">


<%#Eval("IstenilenFiyat") %>TL</span>&nbsp;</div>


<div class="re-descr">


<p>


<%#Eval("IlAdi") %>

/

<%#Eval("IlceAdi")%>

/

<%#Eval("SemtAdi")%><br />


<br />


Durumu :

<%#Eval("KategoriAdi") %>

/

<%#Eval("TurAdi") %>

/

<%#Eval("TipAdi") %>


</p>


</div>


<div class="re-bot">


<a class="link-more" href='<%#Eval("IlanID","IlanDetay.aspx?IlanID={0}") %>'>Devamı


>></a></div>


</div>


<div class="clear">


</div>


</div>


</ItemTemplate>


</asp:DataList>


</div>

 

 

 

ve kod kısmıda :

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)

 

 

 

{

 

 

if (Request.QueryString["a"] == "1" || Request.QueryString["a"] == "2" || Request.QueryString["a"] == "3")

 

 

 

{

 

 

DataList1.DataSource = Session["EmlakListesi"];

 

 

 

DataList1.DataBind();

 

}

 

 

else


 

 

{

 

 

if (!string.IsNullOrWhiteSpace(Request.QueryString["ID"]))

 

 

 

{

 

 

int qsKatID = Convert.ToInt32(Request.QueryString["ID"]);


EmlakIslemleri ei = new EmlakIslemleri();

 

 

 

DataList1.DataSource = ei.KategoriIDyeGöreEmlakGetir(qsKatID);

 

DataList1.DataBind();

 

}

 

 

else if (!IsPostBack)

 

 

 

{

 

IlanlariGetir();

 

}

 

}

 

}

 

 

private void IlanlariGetir()

 

 

 

{

 

 

EmlakIslemleri ei = new EmlakIslemleri();

 

 

 

DataList1.DataSource = ei.EmlakGetir();

 

DataList1.DataBind();

 

}

 

}

 

 

şeklinde çalıştırdığımda "Control 'DataList1' does not implement IPageableItemContainer." hatası alıyorum yardımlarınızı bekliorum...

 


Alıntı
Topic starter Gönderildi : 05/02/2013 15:33
Ragıp ÜNAL
(@RagipUNAL)
Üye

DataPager sadece Listview ile kullanılabilir ayrıca Framework 3.5 ve üstünü destekler.

CevapAlıntı
Gönderildi : 05/02/2013 16:53
esra karal
(@esrakaral)
Üye

teşekkürler listview e çevirince sorun kalmadı 🙂

CevapAlıntı
Topic starter Gönderildi : 05/02/2013 17:02
esra karal
(@esrakaral)
Üye

teşekkürler listview e çevirince haloldu

CevapAlıntı
Topic starter Gönderildi : 05/02/2013 17:03
Paylaş: