Script ile Domainde...
 
Bildirimler
Hepsini Temizle

Script ile Domainden düşürme  

  RSS
Fatih KARAALIOGLU
(@fatihkaraalioglu)
Kıdemli Üye

strServer = "."

Set objWMI = GetObject("winmgmts:\\" & strServer & "\root\cimv2")

strWQL = "select * from Win32_ComputerSystem"
Set objInstances = objWMI.ExecQuery(strWQL,,48)

For Each objInstance in objInstances
p_Password = "Sifre"
p_UserName = "Kullanıcı adı"
p_FUnjoinOptions = 0

intResult = objInstance.UnjoinDomainOrWorkgroup(p_Password, p_UserName, p_FUnjoinOptions)

Select case intResult
Case 0 : WScript.Echo "Sistemi Yeniden Başlatın"
End Select
Next

Computer accountlar manuel olarak silinmeli.

Alıntı
Gönderildi : 24/02/2008 16:28
Paylaş: