Script ile mp3 ve f...
 
Bildirimler
Hepsini Temizle

Script ile mp3 ve farklı uzantılı dosyaları silmek  

Serhat AKINCI
(@serhatakinci)
Tecrübeli Üye

strComputer = "."
Set objWMIService = GetObject("winmgmts:" _
    & "{impersonationLevel=impersonate}!\\" & strComputer & "\root\cimv2")
Set colFiles = objWMIService.ExecQuery _
    ("Select * from CIM_DataFile where Extension = 'mp3'")
For Each objFile in colFiles
   objFile.Delete
Next

Alıntı
Topic starter Gönderildi : 30/04/2008 20:20
Paylaş: