Anasayfa » Forum

IT BAKIM ANLAŞMASI ...
 
Bildirimler
Hepsini Temizle

IT BAKIM ANLAŞMASI HK.

 Anonim

Merhaba Arkadaşlar,


Bilgi İşlem desteği vereceğimiz firmalarla aramızda yapacağımız örnek bir bakım-onarım anlaşmasına ihtiyacımız var. Yardımlarıızı rica ediyorum.


Teşekkürler,


 

Alıntı
Topic starter Gönderildi : 16/06/2010 19:39
SuleymanHilmi
(@SuleymanHilmi)
Üye

Bkz: http://www.google.com.tr

CevapAlıntı
Gönderildi : 16/06/2010 20:00
Samil Altundal
(@SamilAltundal)
Üye

Böyle bir şey işini görer mi bilmem

 

http://www.cozumpark.com/files/folders/yuklemeler/entry42201.aspx  

CevapAlıntı
Gönderildi : 19/06/2010 04:51
Kaan Tekkol
(@kaantekkol)
Üye

Bilgi işlem tarafında hizmet vereceğiniz uygulamalar farklı olabilir. Müşteride örneğin farklı görevlerde çalışan uygulamalar olabilir. Bu değişikliğe göre her müşteriye özel sözleşme hazırlamalısınız bence.Konu başlıklarını Pazartesi gönderirim.

CevapAlıntı
Gönderildi : 19/06/2010 13:27
Ugur DEMIR
(@ugurdemir)
Onursal Üye

Merhaba ,


örnek aşağıdaki gibidir. Avukat tanıdğınız var ise ondan da destek almanızı öneririm.


Bakım Onarım Sözleşme Örneği
1. BAKIM-ONARIM SÖZLEŞMESİ İşbu sözleşme XXXXXX Müdürlüğü (bundan böyle XXXXXX olarak anılacaktır.) ile............................................... ...................... firması (bundan böyle firma olarak alınacaktır.) arasında ................................. tarihinde akdedilmiştir.
1.KAPSAM :
Bu sözleşme, XXXXXX’nin işyerlerinde kullanılmak üzere firmadan satın aldığı tüm donanım ve yazılımın sürekli olarak, kesintisiz serviste kalmasını sağlamak amacı ile firma tarafından verilmesi gerekli aşağıdaki servis ve destek faaliyetlerini kapsar.
2.SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ VE SÜRESİ :
2.1. Satın alınan tüm donanım ve yazılımın bakım-onarım hizmetleri geçici kabulü takip eden 7(yedi) yıl boyunca firma tarafından yerine getirilecektir. Bu sürenin ilk 2(iki) yılı garanti süresi kapsamında olup; alımda belirtildiği şekilde olacak ve bu süre içerisinde yapılacak her türlü bakım, onarım, parça ve cihaz değiştirilmesi dahil sistemlerin kesintisiz çalışmasını sağlayacak diğer hizmetler ile parçaların temini için her türlü masraf firma tarafından bedelsiz olarak karşılanacaktır.
2.2. Bu bakım onarım sözleşmesi 2 yıllık garanti süresi sonrası XXXXXX’nin talep etmesi halinde 5 yıl süreyle geçerli olacaktır. Garanti süresi bitiminden sonra takip eden 5 yıl içerisinde 2 ay önceden firmaya haber vermek şartıyla, XXXXXX dilediği takdirde tek taraflı olarak bu sözleşmeyi feshetme yetkisine haizdir.
3. BEDEL:
Firma tarafından teknik şartnameye cevap olarak verilen yıllık parçalı-parçasız bakım-onarım bedellerine ve ihalede belirtilen Bakım – Onarım miktarına göre verilecektir.
Ödemeler 3 er aylık periyotlar halinde yapılacaktır.
4.UYGULANACAK HİZMETLER :
4.1. Satın alınacak sistemler, çevre birimleri ve yazılımlarının çalıştırılması ve kullanılması ile ilgili tüm hususları kapsayan dokümanlar orijinal klasörleri içerisinde sistemlerin ve cihazların kurulu bulunduğu XXXXXX İşyerlerine 2’şer (iki) takım teslim edilecektir. Verilecek dokümanlar için firma tarafından hiçbir ücret talep edilmeyecektir. Söz konusu dokümanlar her sistem için verilecektir.
4.2. Arızaların Tamiri;
4.2.1. Söz konusu sistem içinde meydana gelebilecek arızalara firmanın yetkili kıldığı elemanlarca müdahale edilecek ve 7.1. maddesinde belirtilen süre içinde arızalı cihaz veya sistem tam çalışır hale getirilecektir. Aynı arıza ayda 2 defa veya 6 ayda 4 defa tekrarlanırsa arızalı cihaz yenisi ile değiştirilecektir.
4.2.2. Firma, tamiri mümkün olmayan donanım (veya ekipman) yerine yeni donanım (veya ekipman) verecektir. Aynısından bulunamaması durumunda; önerilecek cihazların konfigürasyonu ve özellikleri orijinal katalogları ile birlikte XXXXXX’ye yazıyla bildirilecek ve onay alınacaktır. Aksi taktirde farklı donanım (veya ekipman) değişimi mümkün olmayacaktır.
4.2.3. Kullanılan donanımda (veya ekipman) meydana gelen bir arıza türü, toplam satın alınan donanımların (veya ekipman) %25’inde meydana gelirse XXXXXX tüm donanımları (veya ekipman) onarım yoluna gidilmeden yenisi ile değiştirilmesini talep edebilir.

4.2.4. Firma sistem ile ilgili olarak yapacağı her müdahale için, mutlaka servis formu düzenleyecektir. Servis formu üzerinde yaptığı tüm işlemler, arızaya müdahale tarih ve saati ile giderilme tarih ve saati, değiştirilen tüm donanım parçaları bilgileri mutlaka yer alacaktır. Bu bilgiler detaylı ve okunaklı bir şekilde yazılacaktır.
Kaynak: Bydigi Forum http://www.bydigi.net/kamu-yonetimi/347294-bakim-onarim-sozlesme-ornegi.html#post2437213


4.2.5. Firmanın XXXXXX yetkilisine imzalatmadığı belgeler geçerli olmayacaktır.
4.2.6. Firma tarafından formlar 3 nüsha düzenlenecek olup, formların aslı ile ikinci nüshası XXXXXX’de kalacaktır.
4.2.7. Arızanın tam tespiti için XXXXXX teknik elemanları Firmanın bilgisi dahilinde müdahale edebilecek, bu durum cihazların garanti şartlarını değiştirmeyecektir.
5. ARIZALARIN BİLDİRİLMESİ:
5.1. Satın alınan donanım ve yazılımlarda bir arıza oluşması durumunda XXXXXX durumu derhal (web sayfası, telefon, fax, vb.) yüklenici firmaya bildirecektir.
5.2. XXXXXX’nin arıza bildirimlerinin rahatlıkla yapılabilmesini teminen, yüklenici firmaca, kendine ait web sayfasında arıza bildirim ekranı hazırlayacak, çağrı merkezi, telefon ve faks numaralarını yazı ile bildirecektir
5.3. Web sayfası veya faks yoluyla arıza bildirimi tercihi XXXXXX’e aittir. XXXXXX bu tercihini istediği zaman değiştirebilecektir. Web sayfası ile arıza bildirimi seçildiği taktirde, web sayfası aşağıdaki maddelerde belirtildiği şekilde hazırlanacaktır.
5.3.1. Bu ekrana sadece XXXXXX’nin yetkili elemanının bileceği kullanıcı adı ve kullanıcı şifresiyle girilebilecektir.
5.3.2. Ekrandan arızanın firma tarafından yapılan işlemlerinin ayrıntılı takibi yapılabilecektir
5.3.3. XXXXXX tarafından alınan ürünlerin seri numaraları ve markaları yüklenici firma tarafından veri tabanına işlenecek ve bu bilgiler arıza bildirimi yapılırken otomatik olarak getirilebilecektir.
5.3.5. XXXXXX’nin bildirimi esas teşkil edecek ve web sayfasındaki sistem saati arıza bildirim saati kabul edilecektir. Web sayfasındaki sistem saati yanlış olması durumunda arıza faks ile bildirilecektir. Saat düzeltildiğinde tekrar web sayfasından bildirim yapılmaya başlanacaktır.
5.3.6. Arıza bildirildiğinde ekranın dökümü alınabilecek ve herhangi bir sorun durumunda kullanılmak üzere arşivlenecektir.
5.4. Uzun süreli (30 dakikadan fazla) elektrik kesilmeleri arıza olarak kabul edilmeyecektir.
6.ARIZAYA MÜDAHALE :
Yüklenici firma arızaya internet üzeriden bağlanarak ya da XXXXXX işyerinde müdahale edecek ve gerek gördüğü takdirde yerine cihaz bırakması ya da kargo ile gönderilmesi şartıyla arızalı cihazı kendi iş yerine alabilecektir. XXXXXX birimlerinde bulunan personel Elektrik ve network kablosunu takma konusunda yardımcı olacaktır. Varsa, XXXXXX binalarında bulunan internet/intranet Güvenlik Duvarı ayarları Firmanın Bildirdiği çerçevede XXXXXX tarafından yapılacaktır.
7. HİZMETİN SAĞLANMA SÜRESİ :
7.1. Arızalı cihaz için arıza giderme süresi; XXXXXX’ce firmaya arızanın bildirildiği tarihten, firmanın arızalı cihazı tam çalışır halde teslim ettiği tarihe kadar geçen süredir. Bu süre en fazla 3 (üç) gündür. Bu sürelerin aşılması durumunda ceza hükümleri uygulanacaktır.
7.2. Firma bakım onarım veya arızanın ıslahı sırasında XXXXXX elemanlarının bulunmasına itiraz etmeyecektir.
8. SİSTEMLERİN ÇALIŞMA SAATLERİ :
8.1. XXXXXX, işyerlerindeki tüm sistemi normal mesai saatleri içinde veya dışında, gece-gündüz, gerek normal çalışma günlerinde gerekse resmi tatil günlerinde de çalıştırabilecektir.
8.2. XXXXXX’nin bu çalışma düzeni firmanın bakım yükümlülüklerinde hiç bir değişikliğe neden olmayacaktır.
9. SARF EDİLEN MALZEME :
Sistemlerin bakım ve onarım işinde sarf edilecek tüm malzeme (Printer şeridi,personel kartı v.b. sarf malzemeleri hariç) ve teçhizat ile kullanılan alet ve edevat tamamen yüklenici firmaca temin edilecek olup, bu hususta XXXXXX’den hiçbir ücret talep edilmeyecektir.
11.CEZA HÜKÜMLERİ :
11.1. Ceza Hükümlerinde kullanılan terimler;
Arıza Giderme Süresi: Arızanın bildirilmesinden, giderilmesine kadar geçen gün sayısıdır.
Son Süre : 7.1. maddesinde belirtilen gün sayısıdır.
Cihaz Bedeli : Cihazın satın alma bedelidir.(Eğer arızalı cihaz Sistemin çalışmasının tamamını etkiliyor ise ceza hesaplamalarında o işyerine ait tüm Sistem bedeli cihaz bedeli olarak alınır. Aksi takdirde arızalı cihaz bedeli dikkate alınır)
11.2. Hizmetin, şartname maddelerinde tarif edildiği süreler dışına sarkması veya hiç verilmemesi durumunda “Cezalı Süre” oluşur.
11.3. Arıza bildirimi alındıktan sonra, firma tarafından arızaya 7.1. maddesinde belirtilen koşullar ve süreler içerisinde müdahale edilip sistem sorunsuz olarak çalışır duruma getirildiğinde, XXXXXX herhangi bir ceza uygulaması yapmayacaktır.
11.4. Ceza Formülü:
Ceza Bedeli = (Arıza Giderme Süresi – Son Süre) * Şartnamede belirtilen ceza oranı
12. XXXXXX Müdürlüğü İÇİN BAKIM ONARIM ELEMANLARININ YETİŞTİRİLMESİ:
XXXXXX gerek gördüğü taktirde en az 15 (on beş) elemanını bakım onarım konusunda yetiştirmek istemesi halinde, firma bu teknik elemanları ücretsiz olarak eğitmeyi şimdiden kabul ve taahhüt etmiştir. Eğitim süresi sözleşmeyi müteakip firma ile yapılacak ikili görüşmeler sonunda belirlenecektir.
Kaynak: Bydigi Forum http://www.bydigi.net/showthread.php?p=2437213
13. HİZMETİN DEVRİ :
Firma; Bakım-Onarım hizmetlerinin sorumluluğunun bir kısmını veya tamamını XXXXXX’nin onayı olmadıkça başkasına devredemez. Ancak Sorumluluk kendinde kalmak şartıyla başka firma Ya da kişilere yaptırabilir.
14. AKSAM VEYA MODEL DEĞİŞİKLİKLERİ :
Cihaz, sözleşme kapsamına alındıktan sonra cihaz üzerinde herhangi bir aksam veya model değişikliği yapıldığında, aksam ve model değişiklikleri de garanti süresinin sonunda kendiliğinden bu sözleşme kapsamına girer. Model büyütme aksamının garanti süresinin sonuna kadar, model büyütme yapılan cihazın bakım ücretinde değişiklik yapılmaz. Model büyütme aksamının garanti süresi sonunda ise varsa fark ücreti Sistem toplamına eklenir. Bakım ücreti eklenen oranda artırılır.


…./…./2009

( imza )


 


Firma adı

Kaşe


 

CevapAlıntı
Gönderildi : 20/06/2010 15:35
Kaan Tekkol
(@kaantekkol)
Üye

XXX BİLGİ İŞLEM BAKIM SÖZLEŞMESİ


İŞİN ADI: 


 TARAFLAR:


 KAPSAM:


           Genel Şartlar


           Alınan Ürünlerin Sisteme Entegrasyonu


           Sistem Güncelleme veya Yenileme İşlemlerinin Yapılması


           Sistem Üzerinde Oluşan Problemlerin Giderilmesi


           Periyodik Bakım İşlemleri


GİZLİLİK


FİYAT


ANLAŞMAZLIK


EKLER


başlıkları halinde oluşturabilirsiniz.

CevapAlıntı
Gönderildi : 24/06/2010 11:19
Hakan Uzuner
(@hakanuzuner)
Kıdemli Üye Yönetici

Konunun makale ile bir ilgisinin olduğunu düşünmüyorum.

Danışman - ITSTACK Bilgi Sistemleri
****************************************************************
Probleminiz Çözüldüğünde Sonucu Burada Paylaşırsanız.
Sizde Aynı Problemi Yaşayanlar İçin Yardım Etmiş Olursunuz.
Eğer sorununuz çözüldü ise lütfen "çözüldü" olarak işaretlerseniz diğer üyeler için çok büyük kolaylık sağlayacaktır.
*****************************************************************

CevapAlıntı
Gönderildi : 04/07/2010 14:22
Paylaş: