Sizin kişiliğiniz h...
 
Bildirimler
Hepsini Temizle

Sizin kişiliğiniz hangisine uyuyor?  

  RSS
Sinan KAHRAMAN
(@SinanKAHRAMAN)
Saygın Üye

Kişilik, doğuştan gelen özelliklerimizle sonraları toplum içerisinde
edindiğimiz özelliklerimizin, alışkanlıklarımızın toplamından oluşuyor.
Doğuştan gelen özelliklerin değiştirilmesi güç olsa da çevreden kazanılan özellikler
kişinin içinde bulunduğu çevreye göre farklılık gösteriyor.

Kalp damar cerrahı olan Friedman ve Rosenman, San Francisco Kalp Damar
Araştırmaları Kurumu'nda yürüttükleri çalışmalar sonucunda, hangi kişilik
özelliklerinin strese ve onun zararlarına yakın olduklarını araştırmaya
yönelmişler. Bu araştırmada insan davranışlarını A ve B tipi olmak üzere iki
tipe ayırmışlar.

A tipi davranış biçimine sahip kişilerde gözlenen belli başlı özellikler şöyle:
A tipi davranış biçimini benimsemiş bir kişinin kesin bir konuşma biçimi
vardır. Bu kimseler konuşmalarını belirli bir notkaya yönelik sürdürür ve bazı
kelimeleri vurgular, sık ve kuvvetli jestlerle konuşur. Cümleler arasında
kuvvetli nefes aralıkları bulunur. A tipi davranış biçimine sahip kimseler, kendileri
ve başkaları için yüksek bir beklenti düzeyleri koyar ve bunun gerçekleşmemesi
durumunda kuvvetli bir rahatsızlık duyarlar. Bu kimseler başarıların az ve kısa
bir mutluluk verdiği, harekete yönelik insanlardır.

A tipi
davranış biçimi içindeki birey, kendisi ve başkalarıyla sürekli bir yarış
içindedir. Zaptetmek için gösterdikleri gayrete rağmen, düşmanlık, öfke duygu
ve davranışları kolayca ortaya çıkartılabilir. Bu kimseler devamlı olarak
daralan bir zamanda, her an daha fazlasına ulaşmanın gayreti içindedir.
Çoğunlukla kendisiyle meşgul ve ben merkezcidir. Bu kimseler büyük çoğunlukla,
hayatın diğer cephelerini ve ailelerini ihmal edecek ölçüde kendilerini
işlerine verirler.

A tipi davranış biçiminde bulunan insanlar, kişilik özelliklerinden dolayı
yetki devretmezler, ekip çalışmasına inanmazlar, her şeyi ben yaparım
düşüncesindedirler ve özel merakları yoktur. Ayrıca sosyal ilişkileri iş
arkadaşlarıyla sınırlıdır.

B tipi davranış biçiminde bulunan insanlar, ekip çalışmasına önem verir,
yetki devrine inanır ve sosyal ilişkileri çok kuvvetlidir.

Bu tip davranış biçimi bulunan kişiler, A tipinin karşıt davranışlarını
sergiler. Bu davranış biçiminin özellikleri ise şöyledir:

•  Rekabet duyguları gelişmiş değildir

•  Sakin ve yavaş yapıdadırlar

•  Hayatları ve işleri konusunda çok rahattırlar

•  Planlamaya önem verirler

•  Onlar için nicelik değil nitelik önemlidir

•  İyi dinleyicidirler

•  Çok düşünür ve geç karar verirler

Kişiler genelde ya A ya da B tipi davranış biçimlerinden birini
göstermezler. Hem A hem de B tipi davranışın özellikleri kişide birlikte
bulunabilir. Burada ayırt edici unsur A tipi davranış biçiminin şiddetidir.

Kaynak :
Kariyernet

Alıntı
Gönderildi : 29/02/2008 12:09
Paylaş: